XS Mega - Kết quả XS Mega 6/45 mới và chính xác nhất

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 26/05/2024

 • 04 09 11 14 19 27

  Giá trị Jackpot: 18,585,169,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 18,585,169,500
  Giải nhất 27 10.000.000
  Giải nhì 1,412 300.000
  Giải ba 22,096 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 24/05/2024

 • 02 14 15 17 23 40

  Giá trị Jackpot: 16,892,502,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 16,892,502,000
  Giải nhất 20 10.000.000
  Giải nhì 996 300.000
  Giải ba 17,103 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 22/05/2024

 • 02 03 10 22 41 43

  Giá trị Jackpot: 15,046,246,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 15,046,246,500
  Giải nhất 24 10.000.000
  Giải nhì 1,113 300.000
  Giải ba 18,725 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 19/05/2024

 • 05 19 25 35 37 39

  Giá trị Jackpot: 13,304,746,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 13,304,746,000
  Giải nhất 34 10.000.000
  Giải nhì 1,563 300.000
  Giải ba 21,877 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 17/05/2024

 • 08 22 27 29 39 43

  Giá trị Jackpot: 69,796,747,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 69,796,747,000
  Giải nhất 59 10.000.000
  Giải nhì 2,803 300.000
  Giải ba 41,364 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 15/05/2024

 • 03 11 13 21 24 34

  Giá trị Jackpot: 63,000,355,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 63,000,355,500
  Giải nhất 42 10.000.000
  Giải nhì 2,255 300.000
  Giải ba 37,624 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 12/05/2024

 • 03 05 06 09 32 45

  Giá trị Jackpot: 56,872,464,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 56,872,464,500
  Giải nhất 32 10.000.000
  Giải nhì 1,925 300.000
  Giải ba 34,750 30.000

Xổ số Mega Thứ 6 ngày 10/05/2024

 • 12 13 31 38 42 43

  Giá trị Jackpot: 53,511,343,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 53,511,343,500
  Giải nhất 34 10.000.000
  Giải nhì 1,662 300.000
  Giải ba 30,583 30.000

Xổ số Mega Thứ 4 ngày 08/05/2024

 • 02 10 13 22 30 34

  Giá trị Jackpot: 50,378,948,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 50,378,948,500
  Giải nhất 40 10.000.000
  Giải nhì 1,854 300.000
  Giải ba 28,756 30.000

Xổ số Mega Chủ Nhật ngày 05/05/2024

 • 10 12 14 16 21 39

  Giá trị Jackpot: 47,438,133,000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 47,438,133,000
  Giải nhất 31 10.000.000
  Giải nhì 1,624 300.000
  Giải ba 27,795 30.000