Xem thống kê lô gan Miền Bắc - Lô gan XSMB lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Miền Bắc đến ngày 28/05/2024 - Lô gan XSMB

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27 13/05/2024 14 27
83 13/05/2024 14 27
13 14/05/2024 13 35
16 15/05/2024 12 43
38 17/05/2024 10 26
54 17/05/2024 10 28
31 17/05/2024 10 38

Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
13-31 17/05/2024 10 15
38-83 17/05/2024 10 23
35-53 20/05/2024 7 18
45-54 22/05/2024 5 11
17-71 24/05/2024 3 21
18-81 24/05/2024 3 18
28-82 24/05/2024 3 17
06-60 24/05/2024 3 16
09-90 24/05/2024 3 17
03-30 24/05/2024 3 15
79-97 24/05/2024 3 13
11-66 24/05/2024 3 17

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 61 ngày
1 20 ngày 72 ngày
2 9 ngày 85 ngày
3 11 ngày 64 ngày
4 2 ngày 66 ngày
5 24 ngày 59 ngày
6 7 ngày 64 ngày
7 0 ngày 49 ngày
8 4 ngày 66 ngày
9 1 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 61 ngày
1 21 ngày 72 ngày
2 4 ngày 85 ngày
3 2 ngày 64 ngày
4 11 ngày 66 ngày
5 15 ngày 59 ngày
6 7 ngày 64 ngày
7 5 ngày 49 ngày
8 0 ngày 66 ngày
9 23 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 61 ngày
1 22 ngày 72 ngày
2 7 ngày 85 ngày
3 16 ngày 64 ngày
4 9 ngày 66 ngày
5 0 ngày 59 ngày
6 5 ngày 64 ngày
7 1 ngày 49 ngày
8 12 ngày 66 ngày
9 17 ngày 56 ngày

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 27/05/2024
55 42 11/09/2020 đến 23/10/2020 23/05/2024
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 24/05/2024
39 39 07/06/2002 đến 16/07/2002 24/05/2024
48 39 25/07/2003 đến 02/09/2003 24/05/2024
31 38 22/06/2013 đến 30/07/2013 23/05/2024
23 37 05/04/2006 đến 12/05/2006 22/05/2024
84 37 24/12/2004 đến 30/01/2005 27/05/2024
74 36 04/04/2016 đến 10/05/2016 27/05/2024
73 36 06/09/2022 đến 12/10/2022 24/05/2024
10 35 16/07/2007 đến 20/08/2007 25/05/2024
58 35 01/01/2018 đến 05/02/2018 24/05/2024
35 35 19/04/2018 đến 24/05/2018 27/05/2024
13 35 29/08/2003 đến 03/10/2003 14/05/2024
61 35 16/04/2012 đến 21/05/2012 24/05/2024
45 34 12/01/2013 đến 15/02/2013 26/05/2024
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 15/05/2024
08 34 13/07/2003 đến 16/08/2003 22/05/2024
78 33 29/07/2020 đến 31/08/2020 21/05/2024
14 33 13/01/2020 đến 15/02/2020 27/05/2024
89 33 22/04/2002 đến 25/05/2002 27/05/2024
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 27/05/2024
94 32 07/07/2011 đến 08/08/2011 27/05/2024
50 32 17/02/2002 đến 21/03/2002 25/05/2024
42 32 03/06/2006 đến 05/07/2006 20/05/2024
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 20/05/2024
85 32 30/03/2021 đến 01/05/2021 22/05/2024
69 32 07/06/2019 đến 09/07/2019 13/05/2024
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 21/05/2024
91 31 19/07/2009 đến 19/08/2009 25/05/2024
40 31 05/05/2007 đến 05/06/2007 24/05/2024
93 31 03/09/2002 đến 04/10/2002 17/05/2024
22 30 07/06/2007 đến 07/07/2007 27/05/2024
18 30 16/09/2015 đến 16/10/2015 26/05/2024
44 30 29/04/2016 đến 29/05/2016 26/05/2024
43 30 31/07/2010 đến 30/08/2010 19/05/2024
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 22/05/2024
63 30 17/06/2020 đến 17/07/2020 23/05/2024
34 30 23/03/2003 đến 22/04/2003 17/05/2024
33 30 18/06/2010 đến 18/07/2010 21/05/2024
57 30 28/03/2014 đến 27/04/2014 27/05/2024
70 30 09/12/2013 đến 08/01/2014 27/05/2024
80 30 31/01/2004 đến 01/03/2004 25/05/2024
28 30 15/07/2015 đến 14/08/2015 25/05/2024
62 29 26/07/2003 đến 24/08/2003 22/05/2024
47 29 04/12/2016 đến 02/01/2017 22/05/2024
30 29 10/09/2015 đến 09/10/2015 27/05/2024
65 29 06/05/2017 đến 04/06/2017 25/05/2024
17 29 20/08/2017 đến 18/09/2017 25/05/2024
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 27/05/2024
60 28 10/08/2003 đến 07/09/2003 25/05/2024
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 23/05/2024
71 28 21/08/2008 đến 18/09/2008 27/05/2024
54 28 04/05/2002 đến 01/06/2002 20/05/2024
00 28 10/07/2018 đến 07/08/2018 17/05/2024
96 28 11/12/2021 đến 08/01/2022 25/05/2024
46 28 02/01/2013 đến 30/01/2013 27/05/2024
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 25/05/2024
07 28 28/07/2013 đến 25/08/2013 21/05/2024
25 28 06/05/2003 đến 03/06/2003 27/05/2024
21 28 10/05/2016 đến 07/06/2016 24/05/2024
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 26/05/2024
72 27 24/04/2004 đến 21/05/2004 27/05/2024
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 27/05/2024
68 27 01/05/2009 đến 28/05/2009 24/05/2024
11 27 28/06/2018 đến 25/07/2018 25/05/2024
15 27 13/08/2019 đến 09/09/2019 20/05/2024
81 27 11/01/2011 đến 07/02/2011 26/05/2024
27 27 21/02/2022 đến 20/03/2022 25/05/2024
87 27 16/12/2004 đến 12/01/2005 26/05/2024
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 26/05/2024
83 27 06/07/2016 đến 02/08/2016 24/05/2024
88 26 27/07/2009 đến 22/08/2009 26/05/2024
99 26 01/04/2022 đến 27/04/2022 26/05/2024
82 26 25/06/2022 đến 21/07/2022 22/05/2024
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 27/05/2024
05 26 27/12/2013 đến 22/01/2014 23/05/2024
09 26 15/07/2008 đến 10/08/2008 24/05/2024
19 26 18/04/2009 đến 14/05/2009 27/05/2024
24 26 08/12/2002 đến 03/01/2003 24/05/2024
29 26 11/08/2002 đến 06/09/2002 26/05/2024
32 26 17/04/2022 đến 13/05/2022 24/05/2024
38 26 03/07/2016 đến 29/07/2016 24/05/2024
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 13/05/2024
75 26 28/06/2002 đến 24/07/2002 23/05/2024
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 27/05/2024
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 20/05/2024
97 25 02/05/2018 đến 27/05/2018 23/05/2024
12 25 10/06/2008 đến 05/07/2008 26/05/2024
20 25 01/04/2013 đến 26/04/2013 23/05/2024
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 23/05/2024
37 25 21/01/2021 đến 15/02/2021 20/05/2024
90 24 07/05/2010 đến 31/05/2010 26/05/2024
59 24 22/04/2008 đến 16/05/2008 27/05/2024
56 24 27/12/2006 đến 20/01/2007 27/05/2024
52 24 06/08/2021 đến 30/08/2021 25/05/2024
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 19/05/2024
01 24 05/03/2018 đến 29/03/2018 22/05/2024
79 23 11/03/2019 đến 03/04/2019 27/05/2024
02 22 03/07/2017 đến 25/07/2017 26/05/2024

Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/07/2003 đến 21/08/2003 25/05/2024
38-83 23 06/07/2016 đến 29/07/2016 27/05/2024
58-85 22 28/08/2004 đến 19/09/2004 24/05/2024
25-52 21 07/08/2021 đến 28/08/2021 27/05/2024
17-71 21 27/08/2008 đến 17/09/2008 25/05/2024
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 24/05/2024
56-65 20 06/05/2017 đến 26/05/2017 27/05/2024
05-50 19 03/08/2018 đến 22/08/2018 27/05/2024
48-84 19 24/12/2004 đến 12/01/2005 24/05/2024
35-53 18 07/06/2004 đến 25/06/2004 27/05/2024
18-81 18 31/01/2019 đến 18/02/2019 17/05/2024
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 27/05/2024
09-90 17 19/07/2008 đến 05/08/2008 26/05/2024
15-51 17 29/05/2004 đến 15/06/2004 26/05/2024
28-82 17 02/04/2015 đến 19/04/2015 24/05/2024
11-66 17 26/02/2022 đến 15/03/2022 24/05/2024
23-32 17 20/04/2022 đến 07/05/2022 27/05/2024
24-42 17 14/05/2021 đến 31/05/2021 27/05/2024
16-61 16 22/02/2010 đến 10/03/2010 25/05/2024
36-63 16 13/02/2018 đến 01/03/2018 27/05/2024
46-64 16 14/09/2021 đến 30/09/2021 27/05/2024
06-60 16 10/09/2015 đến 26/09/2015 26/05/2024
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 24/05/2024
44-99 15 01/04/2019 đến 16/04/2019 26/05/2024
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 26/05/2024
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 20/05/2024
22-77 15 27/03/2009 đến 11/04/2009 27/05/2024
34-43 15 22/06/2004 đến 07/07/2004 26/05/2024
02-20 15 11/03/2008 đến 26/03/2008 17/05/2024
03-30 15 12/04/2022 đến 27/04/2022 27/05/2024
08-80 15 18/09/2011 đến 03/10/2011 22/05/2024
13-31 15 12/06/2003 đến 27/06/2003 27/05/2024
01-10 14 21/12/2003 đến 04/01/2004 25/05/2024
04-40 14 24/12/2022 đến 07/01/2023 25/05/2024
07-70 14 18/12/2013 đến 01/01/2014 27/05/2024
19-91 14 18/09/2019 đến 02/10/2019 27/05/2024
27-72 14 23/06/2008 đến 07/07/2008 27/05/2024
49-94 13 13/02/2014 đến 26/02/2014 27/05/2024
57-75 13 28/05/2022 đến 10/06/2022 27/05/2024
12-21 13 07/04/2008 đến 20/04/2008 26/05/2024
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 25/05/2024
47-74 13 28/06/2015 đến 11/07/2015 26/05/2024
69-96 13 01/05/2020 đến 14/05/2020 27/05/2024
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 24/05/2024
79-97 13 14/07/2012 đến 27/07/2012 27/05/2024
00-55 13 21/05/2010 đến 03/06/2010 27/05/2024
29-92 13 31/12/2018 đến 13/01/2019 24/05/2024
89-98 12 18/05/2018 đến 30/05/2018 27/05/2024
33-88 12 01/04/2019 đến 13/04/2019 26/05/2024
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 26/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 6 ngày 374 ngày
01 98 ngày 284 ngày
02 256 ngày 600 ngày
03 99 ngày 323 ngày
04 39 ngày 479 ngày
05 15 ngày 357 ngày
06 97 ngày 911 ngày
07 80 ngày 353 ngày
08 319 ngày 424 ngày
09 55 ngày 430 ngày
10 48 ngày 293 ngày
11 153 ngày 350 ngày
12 51 ngày 537 ngày
13 132 ngày 766 ngày
14 244 ngày 408 ngày
15 297 ngày 335 ngày
16 152 ngày 502 ngày
17 20 ngày 484 ngày
18 137 ngày 594 ngày
19 62 ngày 546 ngày
20 31 ngày 640 ngày
21 170 ngày 431 ngày
22 9 ngày 477 ngày
23 70 ngày 565 ngày
24 27 ngày 331 ngày
25 18 ngày 520 ngày
26 12 ngày 696 ngày
27 168 ngày 478 ngày
28 284 ngày 450 ngày
29 186 ngày 358 ngày
30 278 ngày 379 ngày
31 26 ngày 580 ngày
32 85 ngày 348 ngày
33 77 ngày 450 ngày
34 11 ngày 379 ngày
35 58 ngày 504 ngày
36 17 ngày 452 ngày
37 96 ngày 501 ngày
38 47 ngày 471 ngày
39 82 ngày 381 ngày
40 140 ngày 469 ngày
41 79 ngày 481 ngày
42 30 ngày 595 ngày
43 2 ngày 382 ngày
44 68 ngày 549 ngày
45 61 ngày 432 ngày
46 115 ngày 648 ngày
47 49 ngày 388 ngày
48 88 ngày 443 ngày
49 44 ngày 603 ngày
50 41 ngày 392 ngày
51 267 ngày 430 ngày
52 33 ngày 675 ngày
53 75 ngày 703 ngày
54 222 ngày 449 ngày
55 392 ngày 574 ngày
56 46 ngày 437 ngày
57 24 ngày 429 ngày
58 144 ngày 522 ngày
59 190 ngày 463 ngày
60 165 ngày 396 ngày
61 21 ngày 372 ngày
62 196 ngày 783 ngày
63 356 ngày 467 ngày
64 54 ngày 418 ngày
65 249 ngày 359 ngày
66 7 ngày 440 ngày
67 25 ngày 523 ngày
68 10 ngày 816 ngày
69 23 ngày 572 ngày
70 103 ngày 513 ngày
71 66 ngày 442 ngày
72 290 ngày 381 ngày
73 45 ngày 535 ngày
74 50 ngày 489 ngày
75 119 ngày 539 ngày
76 16 ngày 399 ngày
77 28 ngày 460 ngày
78 0 ngày 550 ngày
79 37 ngày 705 ngày
80 13 ngày 860 ngày
81 34 ngày 832 ngày
82 4 ngày 338 ngày
83 22 ngày 340 ngày
84 106 ngày 686 ngày
85 133 ngày 317 ngày
86 131 ngày 477 ngày
87 279 ngày 454 ngày
88 95 ngày 451 ngày
89 40 ngày 560 ngày
91 194 ngày 411 ngày
92 38 ngày 428 ngày
93 283 ngày 674 ngày
94 32 ngày 435 ngày
95 19 ngày 474 ngày
96 14 ngày 431 ngày
97 5 ngày 597 ngày
98 1 ngày 488 ngày
99 71 ngày 801 ngày

Lô gan Miền Bắc là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Miền Bắc hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Miền Bắc chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Miền Bắc số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Miền Bắc?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Miền Bắc, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSMB qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Miền Bắc hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan MB.

Nhận biết lô gan SXMB bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Miền Bắc mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSMB một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSMB bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Miền Bắc tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSMB (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSMB chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Miền Bắc trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan MB đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Miền Bắc:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả MB.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài MB.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô MB.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSMB

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về MB:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về MB trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan MB đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô MB.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại MB:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Miền Bắc.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Miền Bắc lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Miền Bắc hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Miền Bắc trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội