Kết quả xổ số Miền Trung Thu 7 - SXMT Thu 7 Hàng Tuần - XSMT Thứ 7

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 25/05/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
88
99
84
G7
881
091
033
G6
7896
4981
3544
8037
1549
6704
7080
1757
6006
G5
5062
5345
8286
G4
10838
51168
45114
42798
97620
05078
11047
23488
98913
51174
13360
04073
14859
52847
61167
12217
62875
92445
43902
59322
73331
G3
82867
70423
71548
62892
81761
44140
G2
17440
44178
04421
G1
74759
37278
81930
ĐB
476726
743279
685962
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 4 2, 6
1 4 3 7
2 0, 3, 6 1, 2
3 8 7 0, 1, 3
4 0, 4, 7 5, 7, 8, 9 0, 5
5 9 9 7
6 2, 7, 8 0 1, 2, 7
7 8 3, 4, 8, 8, 9 5
8 1, 1, 8 8 0, 4, 6
9 6, 8 1, 2, 9
⇒ Có thể bạn đang quan tâm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 18/05/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
58
93
38
G7
290
806
423
G6
6607
7514
0308
1409
2770
3883
6072
2295
4868
G5
1160
6092
1466
G4
99439
70875
44807
08655
21657
36188
93913
14292
12543
17962
66320
33846
73449
78514
43834
28565
18480
79952
58895
25702
08331
G3
81647
47397
89286
89601
30492
71099
G2
95929
92897
02033
G1
05753
15772
30773
ĐB
558046
613514
389600
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 7, 7, 8 1, 6, 9 0, 2
1 3, 4 4, 4
2 9 0 3
3 9 1, 3, 4, 8
4 6, 7 3, 6, 9
5 3, 5, 7, 8 2
6 0 2 5, 6, 8
7 5 0, 2 2, 3
8 8 3, 6 0
9 0, 7 2, 2, 3, 7 2, 5, 5, 9
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 11/05/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
16
05
50
G7
530
391
050
G6
3005
0804
3434
2222
7260
4696
0933
6907
1338
G5
1484
9885
8302
G4
36562
22409
17261
21231
90419
47100
66055
42129
24356
63247
18468
06036
16613
55754
47260
61719
45636
88884
69092
60015
66053
G3
07302
87478
31787
70402
08739
29967
G2
91940
33375
07775
G1
25130
02078
87716
ĐB
377478
995138
796887
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0, 2, 4, 5, 9 2, 5 2, 7
1 6, 9 3 5, 6, 9
2 2, 9
3 0, 0, 1, 4 6, 8 3, 6, 8, 9
4 0 7
5 5 4, 6 0, 0, 3
6 1, 2 0, 8 0, 7
7 8, 8 5, 8 5
8 4 5, 7 4, 7
9 1, 6 2

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 04/05/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
82
14
64
G7
733
416
417
G6
6383
0731
1787
9065
3662
5288
7744
7390
9555
G5
2555
8108
7434
G4
28728
97039
04845
32443
39471
63591
98635
30762
41336
13123
08472
55192
81660
90017
66828
85081
90821
88766
88687
66788
98517
G3
87884
23108
53593
45642
25372
32080
G2
17111
51996
06355
G1
15833
86364
61288
ĐB
304905
335201
159781
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 5, 8 1, 8
1 1 4, 6, 7 7, 7
2 8 3 1, 8
3 1, 3, 3, 5, 9 6 4
4 3, 5 2 4
5 5 5, 5
6 0, 2, 2, 4, 5 4, 6
7 1 2 2
8 2, 3, 4, 7 8 0, 1, 1, 7, 8, 8
9 1 2, 3, 6 0

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 27/04/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
79
27
55
G7
801
980
123
G6
3191
6337
4833
4879
9392
1211
4299
1039
1244
G5
4077
6501
8396
G4
85127
03396
83448
12267
63739
73770
85317
70744
64946
89336
20001
88947
84105
33408
65426
48804
12778
76897
58605
24382
55586
G3
57193
91662
10231
06997
75064
23848
G2
66007
26212
35656
G1
94259
57970
50199
ĐB
341749
487281
575240
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1, 7 1, 1, 5, 8 4, 5
1 7 1, 2
2 7 7 3, 6
3 3, 7, 9 1, 6 9
4 8, 9 4, 6, 7 0, 4, 8
5 9 5, 6
6 2, 7 4
7 0, 7, 9 0, 9 8
8 0, 1 2, 6
9 1, 3, 6 2, 7 6, 7, 9, 9

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 20/04/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
76
76
52
G7
120
567
094
G6
9223
6301
9480
4834
7128
4367
4317
4393
1638
G5
8017
6833
9099
G4
47620
76454
39179
44220
38791
09159
33140
95504
05196
06192
31570
94654
98251
26004
85274
70682
63567
71423
59440
16851
25026
G3
75761
47764
47928
42735
85276
21547
G2
78868
02873
41354
G1
42351
35946
00514
ĐB
942256
022733
525010
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 1 4, 4
1 7 0, 4, 7
2 0, 0, 0, 3 8, 8 3, 6
3 3, 3, 4, 5 8
4 0 6 0, 7
5 1, 4, 6, 9 1, 4 1, 2, 4
6 1, 4, 8 7, 7 7
7 6, 9 0, 3, 6 4, 6
8 0 2
9 1 2, 6 3, 4, 9

XSMT » XSMT Thứ 7 » XSMT ngày 13/04/2024

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G8
15
33
95
G7
284
543
543
G6
8695
1110
7886
9258
6818
3554
8109
7776
6870
G5
8115
7260
7896
G4
13233
59832
80167
73909
89459
08644
02709
49290
29174
74093
00065
25649
76579
19559
84906
86500
01257
33748
84482
65517
87932
G3
85278
18495
07050
77694
49041
00709
G2
31258
68854
21369
G1
36140
45983
98417
ĐB
590891
091461
768029
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 9, 9 0, 6, 9, 9
1 0, 5, 5 8 7, 7
2 9
3 2, 3 3 2
4 0, 4 3, 9 1, 3, 8
5 8, 9 0, 4, 4, 8, 9 7
6 7 0, 1, 5 9
7 8 4, 9 0, 6
8 4, 6 3 2
9 1, 5, 5 0, 3, 4 5, 6

XSMT Thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Trung Thứ 7 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 17h10 từ trường quay các đài:  

- Xổ số Đà Nẵng

- Xổ số Quảng Ngãi

- Xổ số Đắk Nông

Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Trung dành cho loại vé 10.000 vnđ:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.