Cập nhật kết quả XS Power 6/55 mỗi ngày nhanh chóng

Xổ số Power Thứ 7 ngày 25/05/2024

 • 15 22 38 39 43 53 20

  Giá trị Jackpot 1: 0 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 0 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0
  Jackpot 2 | 0
  Giải nhất 0 40.000.000
  Giải nhì 0 500.000
  Giải ba 0 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 23/05/2024

 • 08 12 42 47 51 52 36

  Giá trị Jackpot 1: 42,733,638,750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,971,896,650 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 42,733,638,750
  Jackpot 2 | 0 3,971,896,650
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 627 500.000
  Giải ba 14,273 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 21/05/2024

 • 01 02 14 32 33 41 04

  Giá trị Jackpot 1: 40,422,908,100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,715,148,800 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 40,422,908,100
  Jackpot 2 | 0 3,715,148,800
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 640 500.000
  Giải ba 14,585 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 18/05/2024

 • 12 18 20 25 27 52 44

  Giá trị Jackpot 1: 37,855,412,400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,429,871,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 37,855,412,400
  Jackpot 2 | 0 3,429,871,500
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 740 500.000
  Giải ba 14,703 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 16/05/2024

 • 20 25 27 39 45 55 44

  Giá trị Jackpot 1: 35,985,134,550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,222,062,850 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 35,985,134,550
  Jackpot 2 | 0 3,222,062,850
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 538 500.000
  Giải ba 12,439 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 14/05/2024

 • 05 17 36 40 46 50 01

  Giá trị Jackpot 1: 33,986,568,900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,442,952,100 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33,986,568,900
  Jackpot 2 | 1 3,442,952,100
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 554 500.000
  Giải ba 12,448 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 11/05/2024

 • 19 23 25 43 46 54 42

  Giá trị Jackpot 1: 31,730,182,500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,192,242,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31,730,182,500
  Jackpot 2 | 0 3,192,242,500
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 546 500.000
  Giải ba 11,770 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 09/05/2024

 • 03 16 21 36 37 40 31

  Giá trị Jackpot 1: 62,575,096,350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5,660,148,700 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 62,575,096,350
  Jackpot 2 | 1 5,660,148,700
  Giải nhất 66 40.000.000
  Giải nhì 888 500.000
  Giải ba 17,709 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 07/05/2024

 • 21 26 35 41 44 52 13

  Giá trị Jackpot 1: 61,542,131,250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5,545,374,800 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 61,542,131,250
  Jackpot 2 | 0 5,545,374,800
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 912 500.000
  Giải ba 19,585 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 04/05/2024

 • 05 27 35 45 49 55 18

  Giá trị Jackpot 1: 58,191,976,650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5,173,135,400 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 58,191,976,650
  Jackpot 2 | 0 5,173,135,400
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 1,120 500.000
  Giải ba 17,823 50.000