Xem thống kê lô gan Bình Dương - Lô gan XSBD lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Bình Dương đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSBD

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45 17/11/2023 26 20
03 08/12/2023 23 32
55 15/12/2023 22 24
24 22/12/2023 21 26
42 22/12/2023 21 33
60 19/01/2024 17 37
43 26/01/2024 16 26
16 09/02/2024 14 30
67 09/02/2024 14 38
90 09/02/2024 14 39
76 16/02/2024 13 23
71 16/02/2024 13 32
96 16/02/2024 13 23
87 23/02/2024 12 31
10 08/03/2024 10 24
57 08/03/2024 10 25
51 08/03/2024 10 35

Cặp lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24-42 22/12/2023 21 16
67-76 16/02/2024 13 18
69-96 05/04/2024 6 14
05-50 12/04/2024 5 16
34-43 12/04/2024 5 20
09-90 12/04/2024 5 15
16-61 12/04/2024 5 17
45-54 19/04/2024 4 12
02-20 19/04/2024 4 12
39-93 19/04/2024 4 11
12-21 26/04/2024 3 15
07-70 26/04/2024 3 21
17-71 26/04/2024 3 15
06-60 26/04/2024 3 12
28-82 26/04/2024 3 12
11-66 26/04/2024 3 12

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 59 ngày
1 9 ngày 45 ngày
2 44 ngày 45 ngày
3 4 ngày 36 ngày
4 7 ngày 54 ngày
5 6 ngày 65 ngày
6 1 ngày 51 ngày
7 0 ngày 36 ngày
8 3 ngày 48 ngày
9 15 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 17 ngày 59 ngày
1 45 ngày 45 ngày
2 1 ngày 45 ngày
3 15 ngày 36 ngày
4 10 ngày 54 ngày
5 4 ngày 65 ngày
6 25 ngày 51 ngày
7 0 ngày 36 ngày
8 2 ngày 48 ngày
9 7 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 20 ngày 59 ngày
1 13 ngày 45 ngày
2 15 ngày 45 ngày
3 7 ngày 36 ngày
4 0 ngày 54 ngày
5 16 ngày 65 ngày
6 3 ngày 51 ngày
7 5 ngày 36 ngày
8 1 ngày 48 ngày
9 10 ngày 70 ngày

Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 43 14/06/2013 đến 11/04/2014 03/05/2024
01 42 25/02/2011 đến 16/12/2011 10/05/2024
81 41 08/01/2021 đến 04/02/2022 19/04/2024
09 41 26/07/2013 đến 09/05/2014 08/12/2023
90 39 08/07/2011 đến 06/04/2012 03/05/2024
85 38 29/07/2016 đến 21/04/2017 15/03/2024
67 38 17/02/2012 đến 09/11/2012 26/04/2024
30 38 26/06/2009 đến 19/03/2010 12/04/2024
80 37 05/11/2021 đến 22/07/2022 17/05/2024
60 37 18/01/2013 đến 04/10/2013 12/04/2024
35 37 06/11/2015 đến 22/07/2016 08/03/2024
50 35 19/01/2018 đến 21/09/2018 26/04/2024
66 35 23/10/2020 đến 25/06/2021 05/04/2024
65 35 09/02/2018 đến 12/10/2018 29/03/2024
51 35 16/03/2018 đến 16/11/2018 22/03/2024
86 34 08/07/2016 đến 03/03/2017 10/05/2024
34 34 30/10/2009 đến 25/06/2010 09/02/2024
31 34 06/09/2013 đến 02/05/2014 26/04/2024
29 34 16/12/2011 đến 10/08/2012 03/05/2024
49 33 16/11/2018 đến 05/07/2019 17/05/2024
61 33 25/09/2009 đến 14/05/2010 29/03/2024
70 33 22/03/2013 đến 08/11/2013 26/04/2024
42 33 27/04/2012 đến 14/12/2012 19/04/2024
48 33 10/07/2015 đến 26/02/2016 10/05/2024
98 32 30/11/2018 đến 12/07/2019 22/12/2023
79 32 20/07/2018 đến 01/03/2019 03/05/2024
03 32 30/11/2012 đến 12/07/2013 26/04/2024
20 32 24/04/2009 đến 04/12/2009 05/04/2024
71 32 23/12/2016 đến 04/08/2017 26/04/2024
47 31 01/03/2019 đến 04/10/2019 10/05/2024
87 31 10/12/2010 đến 15/07/2011 10/05/2024
58 31 18/12/2020 đến 05/11/2021 17/05/2024
93 31 31/10/2014 đến 05/06/2015 10/05/2024
95 31 17/10/2014 đến 22/05/2015 03/05/2024
37 30 03/12/2010 đến 01/07/2011 12/04/2024
00 30 23/10/2020 đến 21/05/2021 19/04/2024
16 30 08/03/2019 đến 04/10/2019 17/05/2024
89 29 11/11/2016 đến 02/06/2017 03/05/2024
23 29 18/01/2013 đến 09/08/2013 10/05/2024
68 29 12/03/2021 đến 14/01/2022 19/04/2024
97 29 18/10/2013 đến 09/05/2014 26/04/2024
05 28 07/02/2014 đến 22/08/2014 17/05/2024
78 28 26/06/2015 đến 08/01/2016 22/12/2023
77 27 27/03/2015 đến 02/10/2015 26/01/2024
72 27 02/08/2013 đến 07/02/2014 17/05/2024
84 27 19/06/2015 đến 25/12/2015 17/11/2023
22 27 30/07/2010 đến 04/02/2011 19/04/2024
28 27 28/10/2016 đến 05/05/2017 12/04/2024
44 26 27/03/2015 đến 25/09/2015 17/05/2024
62 26 18/09/2015 đến 18/03/2016 03/05/2024
94 26 02/10/2015 đến 01/04/2016 12/04/2024
24 26 21/02/2020 đến 18/09/2020 08/03/2024
91 26 23/06/2017 đến 22/12/2017 05/04/2024
02 26 12/03/2010 đến 10/09/2010 17/05/2024
73 26 31/08/2018 đến 01/03/2019 19/04/2024
14 26 29/10/2010 đến 29/04/2011 15/12/2023
32 26 21/07/2017 đến 19/01/2018 22/03/2024
83 26 04/12/2015 đến 03/06/2016 08/03/2024
82 26 09/07/2010 đến 07/01/2011 17/05/2024
43 26 05/02/2010 đến 06/08/2010 22/03/2024
04 26 20/11/2015 đến 20/05/2016 19/01/2024
74 25 04/11/2016 đến 28/04/2017 12/04/2024
57 25 13/01/2017 đến 07/07/2017 10/05/2024
40 25 28/01/2011 đến 22/07/2011 12/04/2024
56 25 30/11/2012 đến 24/05/2013 10/05/2024
99 24 26/12/2014 đến 12/06/2015 10/05/2024
21 24 14/02/2014 đến 01/08/2014 22/03/2024
92 24 16/03/2012 đến 31/08/2012 09/02/2024
27 24 19/06/2009 đến 04/12/2009 17/05/2024
88 24 22/12/2017 đến 08/06/2018 05/04/2024
63 24 02/08/2019 đến 17/01/2020 26/04/2024
46 24 26/04/2013 đến 11/10/2013 16/02/2024
55 24 23/12/2016 đến 09/06/2017 17/05/2024
15 24 03/06/2016 đến 18/11/2016 12/04/2024
10 24 10/05/2019 đến 25/10/2019 10/05/2024
69 23 07/02/2020 đến 14/08/2020 17/05/2024
08 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 16/02/2024
36 23 21/10/2011 đến 30/03/2012 17/05/2024
26 23 03/07/2009 đến 11/12/2009 17/05/2024
96 23 10/08/2018 đến 18/01/2019 19/04/2024
76 23 16/01/2015 đến 26/06/2015 10/05/2024
25 22 07/06/2019 đến 08/11/2019 17/05/2024
18 22 03/08/2012 đến 04/01/2013 29/03/2024
17 22 13/10/2017 đến 16/03/2018 10/05/2024
53 22 08/12/2017 đến 11/05/2018 26/04/2024
75 22 27/03/2015 đến 28/08/2015 10/05/2024
13 22 30/10/2020 đến 02/04/2021 03/05/2024
06 22 20/02/2009 đến 24/07/2009 23/02/2024
54 22 01/01/2021 đến 04/06/2021 26/04/2024
39 21 23/04/2021 đến 31/12/2021 17/05/2024
33 21 27/05/2022 đến 21/10/2022 09/02/2024
38 21 16/11/2012 đến 12/04/2013 17/05/2024
12 21 17/12/2021 đến 13/05/2022 19/04/2024
19 20 07/09/2018 đến 25/01/2019 15/03/2024
45 20 25/06/2010 đến 12/11/2010 03/05/2024
52 20 08/07/2022 đến 25/11/2022 17/05/2024
59 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 16/02/2024
64 20 26/11/2010 đến 15/04/2011 10/05/2024
41 19 29/04/2022 đến 09/09/2022 19/04/2024
11 19 08/03/2019 đến 19/07/2019 22/03/2024

Gan cực đại Bình Dương các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 24 10/07/2015 đến 25/12/2015 10/05/2024
08-80 23 04/09/2015 đến 12/02/2016 19/04/2024
37-73 22 06/09/2013 đến 07/02/2014 10/05/2024
29-92 21 16/03/2012 đến 10/08/2012 03/05/2024
07-70 21 14/06/2013 đến 08/11/2013 12/04/2024
34-43 20 05/02/2010 đến 25/06/2010 26/04/2024
59-95 20 09/10/2020 đến 26/02/2021 26/04/2024
13-31 20 06/11/2020 đến 26/03/2021 17/05/2024
36-63 18 17/08/2012 đến 21/12/2012 12/04/2024
67-76 18 11/03/2016 đến 15/07/2016 26/04/2024
79-97 17 20/07/2018 đến 16/11/2018 17/05/2024
16-61 17 02/12/2022 đến 31/03/2023 17/05/2024
04-40 17 02/08/2019 đến 29/11/2019 10/05/2024
33-88 16 17/02/2017 đến 09/06/2017 12/04/2024
35-53 16 09/01/2015 đến 01/05/2015 26/04/2024
56-65 16 06/04/2018 đến 27/07/2018 17/05/2024
26-62 16 12/12/2014 đến 03/04/2015 17/05/2024
24-42 16 10/09/2010 đến 31/12/2010 10/05/2024
18-81 16 05/03/2021 đến 25/06/2021 22/12/2023
89-98 16 22/03/2019 đến 12/07/2019 03/05/2024
05-50 16 26/01/2018 đến 18/05/2018 10/05/2024
23-32 15 06/10/2017 đến 19/01/2018 17/05/2024
25-52 15 11/07/2014 đến 24/10/2014 26/04/2024
19-91 15 14/09/2018 đến 28/12/2018 10/05/2024
27-72 15 16/08/2013 đến 29/11/2013 12/04/2024
68-86 15 23/11/2018 đến 08/03/2019 17/05/2024
17-71 15 03/11/2017 đến 16/02/2018 17/05/2024
12-21 15 27/01/2012 đến 11/05/2012 03/05/2024
09-90 15 09/03/2018 đến 22/06/2018 10/05/2024
47-74 15 04/02/2022 đến 20/05/2022 19/04/2024
69-96 14 23/03/2018 đến 29/06/2018 19/04/2024
58-85 14 03/08/2018 đến 09/11/2018 10/05/2024
00-55 14 22/02/2013 đến 31/05/2013 10/05/2024
44-99 14 19/03/2010 đến 25/06/2010 17/05/2024
49-94 14 23/01/2009 đến 01/05/2009 03/05/2024
38-83 14 28/05/2021 đến 17/12/2021 10/05/2024
15-51 14 30/03/2018 đến 06/07/2018 17/05/2024
57-75 13 04/01/2019 đến 05/04/2019 17/05/2024
03-30 13 06/07/2012 đến 05/10/2012 17/05/2024
22-77 13 02/05/2014 đến 01/08/2014 16/02/2024
01-10 13 26/06/2020 đến 25/09/2020 17/05/2024
46-64 12 31/05/2013 đến 23/08/2013 05/04/2024
45-54 12 12/03/2021 đến 04/06/2021 17/05/2024
28-82 12 09/12/2016 đến 03/03/2017 10/05/2024
14-41 12 25/11/2011 đến 17/02/2012 17/05/2024
06-60 12 22/08/2014 đến 14/11/2014 03/05/2024
11-66 12 09/05/2014 đến 01/08/2014 26/04/2024
02-20 12 28/09/2012 đến 21/12/2012 17/05/2024
39-93 11 14/04/2017 đến 30/06/2017 03/05/2024
78-87 10 23/10/2015 đến 01/01/2016 17/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 251 ngày 197 ngày
01 97 ngày 144 ngày
02 261 ngày 219 ngày
03 186 ngày 327 ngày
04 52 ngày 342 ngày
05 99 ngày 284 ngày
06 87 ngày 233 ngày
07 5 ngày 166 ngày
08 23 ngày 296 ngày
09 71 ngày 290 ngày
10 110 ngày 194 ngày
11 55 ngày 222 ngày
12 12 ngày 150 ngày
13 75 ngày 329 ngày
14 49 ngày 203 ngày
15 9 ngày 252 ngày
16 147 ngày 319 ngày
17 112 ngày 572 ngày
18 406 ngày 350 ngày
19 54 ngày 106 ngày
20 44 ngày 186 ngày
21 98 ngày 265 ngày
22 373 ngày 317 ngày
23 254 ngày 236 ngày
24 67 ngày 187 ngày
25 134 ngày 142 ngày
26 85 ngày 272 ngày
27 50 ngày 219 ngày
28 234 ngày 408 ngày
29 192 ngày 378 ngày
30 30 ngày 329 ngày
31 56 ngày 315 ngày
32 51 ngày 218 ngày
33 79 ngày 347 ngày
34 264 ngày 208 ngày
35 4 ngày 177 ngày
36 70 ngày 175 ngày
37 22 ngày 299 ngày
38 13 ngày 318 ngày
39 184 ngày 302 ngày
40 43 ngày 207 ngày
41 57 ngày 245 ngày
42 84 ngày 219 ngày
43 117 ngày 239 ngày
44 231 ngày 208 ngày
45 369 ngày 313 ngày
46 29 ngày 380 ngày
47 167 ngày 200 ngày
48 33 ngày 170 ngày
49 7 ngày 214 ngày
50 65 ngày 175 ngày
51 108 ngày 333 ngày
52 6 ngày 252 ngày
53 35 ngày 130 ngày
54 10 ngày 236 ngày
55 272 ngày 384 ngày
56 61 ngày 444 ngày
57 62 ngày 284 ngày
58 40 ngày 298 ngày
59 8 ngày 261 ngày
60 17 ngày 178 ngày
61 125 ngày 291 ngày
62 1 ngày 184 ngày
63 42 ngày 353 ngày
64 20 ngày 206 ngày
65 233 ngày 352 ngày
66 27 ngày 372 ngày
67 34 ngày 405 ngày
68 2 ngày 173 ngày
69 91 ngày 219 ngày
70 83 ngày 162 ngày
71 408 ngày 352 ngày
72 275 ngày 271 ngày
73 185 ngày 185 ngày
74 130 ngày 286 ngày
75 138 ngày 211 ngày
76 113 ngày 170 ngày
77 0 ngày 400 ngày
78 216 ngày 182 ngày
79 46 ngày 265 ngày
80 24 ngày 290 ngày
81 45 ngày 447 ngày
82 80 ngày 146 ngày
83 58 ngày 127 ngày
84 250 ngày 225 ngày
85 235 ngày 179 ngày
86 28 ngày 159 ngày
87 16 ngày 197 ngày
88 3 ngày 295 ngày
89 175 ngày 204 ngày
90 47 ngày 389 ngày
91 88 ngày 294 ngày
92 39 ngày 191 ngày
93 15 ngày 201 ngày
94 340 ngày 284 ngày
95 21 ngày 202 ngày
96 25 ngày 152 ngày
97 36 ngày 185 ngày
98 177 ngày 149 ngày
99 106 ngày 436 ngày

Lô gan Bình Dương là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Bình Dương hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Bình Dương chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Bình Dương số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Bình Dương?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Bình Dương, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSBD qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Bình Dương hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan BD.

Nhận biết lô gan SXBD bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Bình Dương mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSBD một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSBD bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Bình Dương tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSBD (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSBD chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Bình Dương trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan BD đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Dương:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BD.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BD.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BD.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSBD

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BD:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BD trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BD đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BD.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BD:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bình Dương.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bình Dương lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Bình Dương hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Bình Dương trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội