Xem thống kê lô gan Bình Định - Lô gan XSBDI lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Bình Định đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSBDI

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03 11/01/2024 18 22
32 18/01/2024 17 30
85 18/01/2024 17 31
46 25/01/2024 16 33
61 25/01/2024 16 29
13 25/01/2024 16 30
21 01/02/2024 15 29
64 22/02/2024 12 38
80 22/02/2024 12 24
51 22/02/2024 12 33
02 07/03/2024 10 28
08 07/03/2024 10 29
62 07/03/2024 10 22
95 07/03/2024 10 33
96 07/03/2024 10 34

Cặp lô gan Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
46-64 22/02/2024 12 19
08-80 07/03/2024 10 20
03-30 14/03/2024 9 9
16-61 21/03/2024 8 18
07-70 21/03/2024 8 14
02-20 04/04/2024 6 19
13-31 18/04/2024 4 11
15-51 18/04/2024 4 16
49-94 18/04/2024 4 15
58-85 25/04/2024 3 13
59-95 25/04/2024 3 11

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Định lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 19 ngày 35 ngày
1 10 ngày 39 ngày
2 2 ngày 51 ngày
3 0 ngày 48 ngày
4 1 ngày 44 ngày
5 25 ngày 55 ngày
6 4 ngày 37 ngày
7 27 ngày 40 ngày
8 5 ngày 52 ngày
9 12 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 35 ngày
1 5 ngày 39 ngày
2 1 ngày 51 ngày
3 0 ngày 48 ngày
4 14 ngày 44 ngày
5 19 ngày 55 ngày
6 4 ngày 37 ngày
7 10 ngày 40 ngày
8 3 ngày 52 ngày
9 8 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 35 ngày
1 7 ngày 39 ngày
2 3 ngày 51 ngày
3 44 ngày 48 ngày
4 2 ngày 44 ngày
5 8 ngày 55 ngày
6 0 ngày 37 ngày
7 18 ngày 40 ngày
8 6 ngày 52 ngày
9 5 ngày 49 ngày

Gan cực đại Bình Định các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
11 55 12/02/2009 đến 04/03/2010 16/05/2024
17 53 19/05/2011 đến 24/05/2012 25/04/2024
93 53 24/12/2020 đến 30/12/2021 07/03/2024
48 51 18/11/2010 đến 17/11/2011 11/01/2024
50 50 21/06/2012 đến 06/06/2013 09/05/2024
35 49 23/06/2011 đến 31/05/2012 02/05/2024
52 48 30/01/2020 đến 28/01/2021 16/05/2024
97 46 06/04/2017 đến 22/02/2018 14/03/2024
53 44 22/03/2018 đến 24/01/2019 07/03/2024
22 41 07/07/2016 đến 20/04/2017 09/05/2024
73 40 11/02/2021 đến 18/11/2021 09/05/2024
84 39 01/07/2021 đến 31/03/2022 25/04/2024
83 38 10/10/2019 đến 30/07/2020 09/05/2024
64 38 27/08/2009 đến 20/05/2010 25/01/2024
42 36 30/03/2017 đến 07/12/2017 09/05/2024
28 36 23/08/2018 đến 02/05/2019 18/04/2024
10 35 25/09/2014 đến 28/05/2015 21/03/2024
05 34 07/07/2016 đến 02/03/2017 02/05/2024
94 34 18/02/2021 đến 14/10/2021 04/04/2024
23 34 22/11/2018 đến 18/07/2019 02/05/2024
96 34 17/11/2016 đến 13/07/2017 04/04/2024
90 34 25/10/2018 đến 20/06/2019 01/02/2024
51 33 16/05/2019 đến 02/01/2020 02/05/2024
89 33 04/04/2019 đến 21/11/2019 16/05/2024
95 33 21/11/2013 đến 10/07/2014 16/05/2024
46 33 19/11/2020 đến 08/07/2021 18/04/2024
26 33 07/10/2010 đến 02/06/2011 16/05/2024
76 33 29/09/2011 đến 17/05/2012 04/04/2024
82 33 13/09/2018 đến 02/05/2019 28/03/2024
14 33 23/05/2019 đến 09/01/2020 18/04/2024
43 32 29/01/2015 đến 10/09/2015 14/03/2024
56 31 18/08/2022 đến 23/03/2023 18/04/2024
85 31 11/01/2018 đến 16/08/2018 18/01/2024
86 31 11/05/2017 đến 14/12/2017 16/05/2024
91 31 15/10/2020 đến 20/05/2021 18/04/2024
99 31 05/02/2009 đến 10/09/2009 02/05/2024
34 31 24/12/2020 đến 29/07/2021 18/04/2024
30 31 23/04/2015 đến 26/11/2015 09/05/2024
72 30 19/04/2018 đến 15/11/2018 02/05/2024
75 30 02/04/2009 đến 29/10/2009 25/04/2024
71 30 14/06/2012 đến 10/01/2013 18/04/2024
65 30 29/12/2016 đến 27/07/2017 16/05/2024
87 30 16/07/2009 đến 11/02/2010 09/05/2024
16 30 19/07/2012 đến 14/02/2013 02/05/2024
32 30 13/06/2019 đến 09/01/2020 16/05/2024
13 30 11/06/2020 đến 07/01/2021 02/05/2024
61 29 28/10/2010 đến 26/05/2011 25/01/2024
21 29 26/04/2018 đến 15/11/2018 28/03/2024
54 29 11/04/2019 đến 31/10/2019 16/05/2024
66 29 26/12/2019 đến 13/08/2020 18/04/2024
47 29 16/09/2021 đến 07/04/2022 02/05/2024
45 29 30/03/2017 đến 19/10/2017 22/02/2024
09 29 23/02/2012 đến 13/09/2012 16/05/2024
08 29 19/12/2019 đến 06/08/2020 21/03/2024
39 29 22/09/2016 đến 13/04/2017 09/05/2024
00 29 01/08/2013 đến 20/02/2014 02/05/2024
81 28 19/03/2020 đến 29/10/2020 16/05/2024
24 28 11/09/2014 đến 26/03/2015 09/05/2024
02 28 18/07/2013 đến 30/01/2014 25/04/2024
63 27 14/04/2016 đến 20/10/2016 25/04/2024
36 27 04/04/2019 đến 10/10/2019 09/05/2024
20 27 14/06/2012 đến 20/12/2012 25/01/2024
74 27 02/04/2015 đến 08/10/2015 07/03/2024
57 27 07/05/2009 đến 12/11/2009 09/05/2024
27 27 31/05/2012 đến 06/12/2012 22/02/2024
15 27 14/04/2011 đến 27/10/2011 11/04/2024
07 27 09/05/2013 đến 14/11/2013 16/05/2024
19 26 23/06/2016 đến 22/12/2016 14/03/2024
68 26 28/10/2021 đến 28/04/2022 11/04/2024
69 26 08/12/2016 đến 08/06/2017 16/05/2024
40 26 03/04/2014 đến 02/10/2014 21/03/2024
59 26 29/11/2018 đến 30/05/2019 04/04/2024
55 26 22/10/2009 đến 22/04/2010 16/05/2024
70 25 01/10/2020 đến 25/03/2021 25/04/2024
37 25 02/05/2019 đến 24/10/2019 09/05/2024
92 25 04/02/2010 đến 29/07/2010 16/05/2024
88 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 16/05/2024
78 25 23/12/2010 đến 23/06/2011 09/05/2024
77 24 26/09/2019 đến 12/03/2020 11/04/2024
80 24 27/05/2010 đến 11/11/2010 02/05/2024
25 24 13/10/2011 đến 29/03/2012 22/02/2024
01 24 16/08/2012 đến 31/01/2013 02/05/2024
04 24 11/11/2010 đến 28/04/2011 02/05/2024
06 24 19/11/2015 đến 05/05/2016 16/05/2024
60 24 24/02/2011 đến 18/08/2011 18/04/2024
33 24 12/05/2016 đến 27/10/2016 18/01/2024
67 23 09/04/2015 đến 17/09/2015 09/05/2024
41 23 19/07/2018 đến 27/12/2018 02/05/2024
58 23 18/02/2016 đến 28/07/2016 25/04/2024
12 23 23/07/2015 đến 31/12/2015 02/05/2024
31 23 01/06/2017 đến 09/11/2017 25/04/2024
79 23 25/07/2013 đến 02/01/2014 14/03/2024
62 22 17/11/2016 đến 20/04/2017 02/05/2024
03 22 11/07/2013 đến 12/12/2013 09/05/2024
38 22 05/03/2020 đến 03/09/2020 14/03/2024
98 21 23/11/2017 đến 19/04/2018 07/03/2024
29 20 03/06/2021 đến 21/10/2021 07/03/2024
18 20 04/04/2019 đến 22/08/2019 18/04/2024
44 19 18/06/2020 đến 29/10/2020 25/04/2024
49 19 10/05/2018 đến 20/09/2018 11/04/2024

Gan cực đại Bình Định các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 33 13/09/2018 đến 02/05/2019 09/05/2024
69-96 26 08/12/2016 đến 08/06/2017 04/04/2024
57-75 25 07/05/2009 đến 29/10/2009 14/03/2024
45-54 24 04/05/2017 đến 19/10/2017 09/05/2024
47-74 23 26/10/2017 đến 05/04/2018 02/05/2024
39-93 23 22/09/2016 đến 02/03/2017 16/05/2024
35-53 21 05/07/2018 đến 29/11/2018 21/03/2024
34-43 21 11/02/2016 đến 07/07/2016 07/03/2024
22-77 20 29/09/2016 đến 16/02/2017 09/05/2024
08-80 20 19/12/2019 đến 04/06/2020 09/05/2024
17-71 20 05/01/2012 đến 24/05/2012 18/04/2024
02-20 19 02/11/2017 đến 15/03/2018 16/05/2024
11-66 19 22/10/2009 đến 04/03/2010 18/04/2024
46-64 19 01/10/2009 đến 11/02/2010 21/03/2024
14-41 19 29/08/2019 đến 09/01/2020 02/05/2024
16-61 18 26/07/2018 đến 29/11/2018 02/05/2024
89-98 17 17/09/2015 đến 14/01/2016 02/05/2024
24-42 17 13/08/2015 đến 10/12/2015 16/05/2024
25-52 17 31/03/2016 đến 28/07/2016 16/05/2024
06-60 17 16/04/2009 đến 13/08/2009 16/05/2024
38-83 17 05/03/2020 đến 30/07/2020 16/05/2024
44-99 16 09/07/2020 đến 29/10/2020 16/05/2024
04-40 16 12/06/2014 đến 02/10/2014 02/05/2024
05-50 16 13/12/2012 đến 04/04/2013 02/05/2024
37-73 16 22/07/2010 đến 11/11/2010 02/05/2024
18-81 16 22/12/2011 đến 12/04/2012 02/05/2024
23-32 16 19/09/2019 đến 09/01/2020 09/05/2024
15-51 16 14/01/2010 đến 06/05/2010 09/05/2024
33-88 15 19/05/2016 đến 01/09/2016 16/05/2024
48-84 15 29/09/2022 đến 12/01/2023 09/05/2024
49-94 15 18/01/2018 đến 03/05/2018 09/05/2024
56-65 15 18/07/2019 đến 31/10/2019 22/02/2024
19-91 15 01/07/2021 đến 14/10/2021 09/05/2024
79-97 15 31/05/2018 đến 13/09/2018 16/05/2024
29-92 14 01/03/2012 đến 07/06/2012 18/04/2024
09-90 14 17/03/2016 đến 23/06/2016 16/05/2024
07-70 14 06/09/2012 đến 13/12/2012 16/05/2024
00-55 14 05/01/2012 đến 12/04/2012 25/04/2024
67-76 14 20/08/2020 đến 26/11/2020 25/04/2024
01-10 13 19/05/2016 đến 18/08/2016 16/05/2024
78-87 13 12/01/2023 đến 13/04/2023 09/05/2024
58-85 13 15/03/2018 đến 14/06/2018 16/05/2024
27-72 13 11/11/2021 đến 10/02/2022 02/05/2024
12-21 13 08/12/2022 đến 09/03/2023 02/05/2024
68-86 12 05/03/2020 đến 25/06/2020 02/05/2024
36-63 12 28/07/2016 đến 20/10/2016 16/05/2024
59-95 11 24/12/2015 đến 10/03/2016 16/05/2024
13-31 11 11/10/2018 đến 27/12/2018 09/05/2024
26-62 11 25/11/2021 đến 10/02/2022 16/05/2024
03-30 9 16/11/2017 đến 18/01/2018 16/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 60 ngày 266 ngày
01 287 ngày 376 ngày
02 104 ngày 251 ngày
03 129 ngày 183 ngày
04 119 ngày 283 ngày
05 19 ngày 256 ngày
06 28 ngày 221 ngày
07 83 ngày 175 ngày
08 63 ngày 206 ngày
09 122 ngày 131 ngày
10 223 ngày 428 ngày
11 22 ngày 170 ngày
12 87 ngày 276 ngày
13 312 ngày 256 ngày
14 206 ngày 285 ngày
15 180 ngày 144 ngày
16 24 ngày 178 ngày
17 10 ngày 213 ngày
18 349 ngày 293 ngày
19 99 ngày 392 ngày
20 11 ngày 299 ngày
21 197 ngày 228 ngày
22 2 ngày 252 ngày
23 39 ngày 355 ngày
24 95 ngày 191 ngày
25 64 ngày 208 ngày
26 6 ngày 220 ngày
27 41 ngày 124 ngày
28 26 ngày 212 ngày
29 78 ngày 159 ngày
30 54 ngày 461 ngày
31 76 ngày 287 ngày
32 17 ngày 389 ngày
33 0 ngày 429 ngày
34 32 ngày 206 ngày
35 37 ngày 204 ngày
36 175 ngày 146 ngày
37 148 ngày 235 ngày
38 20 ngày 200 ngày
39 21 ngày 361 ngày
40 49 ngày 392 ngày
41 65 ngày 299 ngày
42 1 ngày 385 ngày
43 23 ngày 148 ngày
44 110 ngày 141 ngày
45 47 ngày 227 ngày
46 331 ngày 275 ngày
47 179 ngày 186 ngày
48 3 ngày 285 ngày
49 82 ngày 200 ngày
50 115 ngày 165 ngày
51 139 ngày 173 ngày
52 35 ngày 251 ngày
53 38 ngày 328 ngày
54 132 ngày 139 ngày
55 232 ngày 185 ngày
56 36 ngày 264 ngày
57 25 ngày 226 ngày
58 80 ngày 223 ngày
59 40 ngày 163 ngày
60 16 ngày 251 ngày
61 18 ngày 203 ngày
62 34 ngày 270 ngày
63 9 ngày 219 ngày
64 14 ngày 318 ngày
65 46 ngày 179 ngày
66 4 ngày 287 ngày
67 44 ngày 394 ngày
68 343 ngày 295 ngày
69 8 ngày 215 ngày
70 69 ngày 234 ngày
71 90 ngày 208 ngày
72 157 ngày 207 ngày
73 58 ngày 249 ngày
74 27 ngày 157 ngày
75 136 ngày 121 ngày
76 150 ngày 225 ngày
77 73 ngày 213 ngày
78 268 ngày 228 ngày
79 241 ngày 350 ngày
80 66 ngày 149 ngày
81 5 ngày 220 ngày
82 199 ngày 207 ngày
83 7 ngày 365 ngày
84 109 ngày 194 ngày
85 182 ngày 270 ngày
86 91 ngày 281 ngày
87 48 ngày 156 ngày
88 43 ngày 145 ngày
89 67 ngày 210 ngày
90 125 ngày 178 ngày
91 236 ngày 194 ngày
92 385 ngày 329 ngày
93 12 ngày 311 ngày
94 305 ngày 249 ngày
95 121 ngày 308 ngày
96 84 ngày 214 ngày
97 117 ngày 509 ngày
98 52 ngày 240 ngày
99 71 ngày 249 ngày

Lô gan Bình Định là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Bình Định hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Bình Định chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Bình Định số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Bình Định?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Bình Định, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSBDI qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Bình Định hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan BDI.

Nhận biết lô gan SXBDI bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Bình Định mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSBDI một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSBDI bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Bình Định tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSBDI (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSBDI chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Bình Định trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan BDI đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Định:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BDI.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BDI.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BDI.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSBDI

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BDI:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BDI trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BDI đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BDI.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BDI:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Định lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bình Định.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bình Định lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Bình Định hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Bình Định trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội