Xem thống kê lô gan Bình Phước - Lô gan XSBP lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Bình Phước đến ngày 24/05/2024 - Lô gan XSBP

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
11 06/01/2024 19 31
45 06/01/2024 19 33
23 27/01/2024 16 46
58 03/02/2024 15 33
91 03/02/2024 15 27
83 10/02/2024 14 25
32 10/02/2024 14 19
49 17/02/2024 13 25
26 17/02/2024 13 42
89 24/02/2024 12 27
01 02/03/2024 11 26
24 02/03/2024 11 25
33 09/03/2024 10 32

Cặp lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23-32 10/02/2024 14 17
45-54 16/03/2024 9 21
89-98 23/03/2024 8 18
11-66 23/03/2024 8 14
69-96 30/03/2024 7 22
12-21 06/04/2024 6 20
19-91 13/04/2024 5 20
59-95 20/04/2024 4 16
37-73 20/04/2024 4 20
78-87 20/04/2024 4 15
38-83 20/04/2024 4 16
26-62 20/04/2024 4 18
35-53 27/04/2024 3 18
67-76 27/04/2024 3 15
04-40 27/04/2024 3 18

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 56 ngày
1 15 ngày 61 ngày
2 3 ngày 43 ngày
3 7 ngày 35 ngày
4 39 ngày 40 ngày
5 1 ngày 57 ngày
6 12 ngày 61 ngày
7 6 ngày 50 ngày
8 0 ngày 34 ngày
9 4 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 56 ngày
1 0 ngày 61 ngày
2 10 ngày 43 ngày
3 14 ngày 35 ngày
4 22 ngày 40 ngày
5 5 ngày 57 ngày
6 23 ngày 61 ngày
7 3 ngày 50 ngày
8 11 ngày 34 ngày
9 4 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 56 ngày
1 16 ngày 61 ngày
2 10 ngày 43 ngày
3 12 ngày 35 ngày
4 5 ngày 40 ngày
5 2 ngày 57 ngày
6 1 ngày 61 ngày
7 17 ngày 50 ngày
8 4 ngày 34 ngày
9 0 ngày 45 ngày

Gan cực đại Bình Phước các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
88 50 05/09/2009 đến 21/08/2010 27/04/2024
41 49 25/07/2009 đến 03/07/2010 02/03/2024
97 46 04/11/2017 đến 22/09/2018 18/05/2024
23 46 19/09/2020 đến 20/11/2021 06/04/2024
75 46 17/10/2015 đến 03/09/2016 27/04/2024
10 45 17/05/2014 đến 28/03/2015 11/05/2024
66 44 05/08/2017 đến 09/06/2018 04/05/2024
42 43 12/03/2016 đến 07/01/2017 18/05/2024
26 42 15/06/2019 đến 02/05/2020 06/04/2024
80 42 01/05/2010 đến 19/02/2011 18/05/2024
78 42 12/03/2011 đến 31/12/2011 18/05/2024
67 41 12/10/2013 đến 26/07/2014 06/01/2024
47 40 29/01/2022 đến 05/11/2022 16/03/2024
52 40 23/02/2013 đến 30/11/2013 11/05/2024
37 40 09/04/2022 đến 14/01/2023 18/05/2024
74 39 09/01/2021 đến 22/01/2022 04/05/2024
85 38 23/04/2011 đến 14/01/2012 20/04/2024
50 38 07/11/2009 đến 31/07/2010 27/04/2024
90 37 12/09/2015 đến 28/05/2016 23/03/2024
36 37 18/06/2022 đến 04/03/2023 13/04/2024
29 36 05/02/2011 đến 15/10/2011 27/04/2024
31 36 22/03/2014 đến 29/11/2014 06/04/2024
00 36 06/08/2011 đến 14/04/2012 04/05/2024
63 34 24/10/2015 đến 18/06/2016 27/01/2024
03 34 26/01/2019 đến 21/09/2019 02/03/2024
45 33 16/04/2022 đến 03/12/2022 11/05/2024
18 33 22/08/2009 đến 10/04/2010 17/02/2024
58 33 07/07/2018 đến 23/02/2019 27/04/2024
53 32 11/10/2014 đến 23/05/2015 18/05/2024
46 32 17/12/2011 đến 28/07/2012 27/04/2024
64 32 06/10/2018 đến 18/05/2019 11/05/2024
84 32 08/08/2009 đến 20/03/2010 06/04/2024
99 32 10/06/2017 đến 20/01/2018 10/02/2024
33 32 06/06/2015 đến 16/01/2016 09/03/2024
22 32 13/06/2009 đến 23/01/2010 18/05/2024
98 31 17/05/2014 đến 20/12/2014 27/04/2024
11 31 22/06/2013 đến 25/01/2014 18/05/2024
40 31 18/04/2009 đến 21/11/2009 20/04/2024
12 31 17/12/2011 đến 21/07/2012 20/04/2024
82 31 03/01/2009 đến 08/08/2009 30/03/2024
07 31 10/03/2018 đến 13/10/2018 23/03/2024
05 31 05/05/2018 đến 08/12/2018 18/05/2024
96 30 06/06/2020 đến 02/01/2021 11/05/2024
59 30 07/02/2015 đến 05/09/2015 04/05/2024
17 30 19/12/2020 đến 30/10/2021 11/05/2024
28 30 20/06/2009 đến 16/01/2010 06/01/2024
14 29 09/04/2016 đến 29/10/2016 23/03/2024
71 29 18/11/2017 đến 09/06/2018 30/03/2024
43 29 09/05/2020 đến 28/11/2020 11/05/2024
57 29 14/02/2009 đến 05/09/2009 17/02/2024
95 29 25/07/2009 đến 13/02/2010 04/05/2024
44 28 13/08/2011 đến 25/02/2012 11/05/2024
16 28 06/11/2021 đến 21/05/2022 20/04/2024
81 28 10/01/2009 đến 25/07/2009 16/03/2024
77 28 28/02/2009 đến 12/09/2009 16/03/2024
94 28 06/02/2021 đến 04/12/2021 04/05/2024
68 28 14/04/2018 đến 27/10/2018 16/03/2024
65 27 25/05/2013 đến 30/11/2013 18/05/2024
69 27 29/02/2020 đến 03/10/2020 03/02/2024
62 27 15/11/2014 đến 23/05/2015 20/04/2024
70 27 04/07/2009 đến 09/01/2010 13/04/2024
21 27 12/12/2020 đến 19/06/2021 04/05/2024
89 27 23/01/2021 đến 13/11/2021 20/04/2024
91 27 20/02/2021 đến 11/12/2021 13/04/2024
25 27 29/06/2013 đến 04/01/2014 04/05/2024
38 27 03/12/2011 đến 09/06/2012 11/05/2024
08 26 05/09/2020 đến 06/03/2021 23/03/2024
86 26 18/04/2015 đến 17/10/2015 27/04/2024
92 26 18/07/2020 đến 16/01/2021 27/04/2024
01 26 01/05/2021 đến 12/02/2022 30/03/2024
48 26 25/12/2021 đến 25/06/2022 11/05/2024
61 26 15/09/2012 đến 16/03/2013 18/05/2024
54 25 11/07/2020 đến 02/01/2021 11/05/2024
24 25 19/09/2015 đến 12/03/2016 20/04/2024
04 25 20/07/2019 đến 11/01/2020 04/05/2024
49 25 20/03/2021 đến 25/12/2021 04/05/2024
87 25 07/03/2015 đến 29/08/2015 20/04/2024
06 25 01/04/2017 đến 23/09/2017 11/05/2024
20 25 29/06/2013 đến 21/12/2013 23/03/2024
83 25 26/10/2013 đến 19/04/2014 18/05/2024
27 25 08/05/2021 đến 12/02/2022 18/05/2024
55 25 01/08/2015 đến 23/01/2016 18/05/2024
56 25 05/09/2015 đến 27/02/2016 27/04/2024
60 25 14/01/2017 đến 08/07/2017 10/02/2024
93 24 03/07/2010 đến 18/12/2010
39 24 22/01/2011 đến 09/07/2011 11/05/2024
51 24 04/04/2009 đến 19/09/2009 18/05/2024
73 24 01/09/2012 đến 16/02/2013 20/04/2024
34 23 21/08/2010 đến 29/01/2011 18/05/2024
30 23 23/05/2009 đến 31/10/2009 24/02/2024
02 23 11/06/2016 đến 19/11/2016 04/05/2024
35 23 17/01/2015 đến 27/06/2015 03/02/2024
19 23 29/12/2012 đến 08/06/2013 11/05/2024
79 23 29/03/2014 đến 06/09/2014 18/05/2024
76 23 23/08/2014 đến 31/01/2015 04/05/2024
15 23 07/11/2020 đến 17/04/2021 13/04/2024
72 22 19/06/2010 đến 20/11/2010 16/03/2024
13 21 13/04/2019 đến 07/09/2019 20/04/2024
32 19 19/03/2022 đến 30/07/2022 23/03/2024
09 16 29/02/2020 đến 18/07/2020 11/05/2024

Gan cực đại Bình Phước các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
18-81 28 10/01/2009 đến 25/07/2009 18/05/2024
33-88 24 01/08/2015 đến 16/01/2016 18/05/2024
49-94 22 20/03/2021 đến 04/12/2021 11/05/2024
25-52 22 29/06/2013 đến 30/11/2013 27/04/2024
69-96 22 27/09/2014 đến 28/02/2015 11/05/2024
45-54 21 21/04/2018 đến 15/09/2018 04/05/2024
47-74 21 11/06/2022 đến 05/11/2022 18/05/2024
22-77 21 27/06/2009 đến 21/11/2009 18/05/2024
13-31 21 28/06/2014 đến 22/11/2014 18/05/2024
19-91 20 03/04/2021 đến 04/12/2021 06/04/2024
37-73 20 30/04/2022 đến 17/09/2022 11/05/2024
12-21 20 30/01/2021 đến 19/06/2021 18/05/2024
79-97 19 18/11/2017 đến 31/03/2018 11/05/2024
04-40 18 17/02/2018 đến 23/06/2018 04/05/2024
35-53 18 17/01/2015 đến 23/05/2015 18/05/2024
26-62 18 29/06/2019 đến 02/11/2019 18/05/2024
89-98 18 12/11/2011 đến 17/03/2012 13/04/2024
58-85 17 14/12/2013 đến 12/04/2014 10/02/2024
39-93 17 21/08/2010 đến 18/12/2010 11/05/2024
05-50 17 04/04/2009 đến 01/08/2009 11/05/2024
06-60 17 17/09/2011 đến 14/01/2012 20/04/2024
36-63 17 06/04/2013 đến 03/08/2013 11/05/2024
48-84 17 14/11/2015 đến 12/03/2016 18/05/2024
14-41 17 04/03/2017 đến 01/07/2017 11/05/2024
24-42 17 05/08/2017 đến 02/12/2017 18/05/2024
23-32 17 24/04/2010 đến 21/08/2010 27/04/2024
03-30 17 30/03/2019 đến 27/07/2019 18/05/2024
15-51 17 23/05/2009 đến 19/09/2009 20/04/2024
56-65 16 04/06/2011 đến 24/09/2011 20/04/2024
02-20 16 29/06/2013 đến 19/10/2013 18/05/2024
59-95 16 26/06/2021 đến 29/01/2022 16/03/2024
38-83 16 26/10/2013 đến 15/02/2014 04/05/2024
08-80 16 12/06/2010 đến 02/10/2010 04/05/2024
28-82 16 03/01/2009 đến 25/04/2009 11/05/2024
44-99 15 10/10/2015 đến 23/01/2016 04/05/2024
46-64 15 11/08/2012 đến 24/11/2012 11/05/2024
78-87 15 03/07/2021 đến 29/01/2022 18/05/2024
16-61 15 22/09/2012 đến 05/01/2013 11/05/2024
67-76 15 18/06/2016 đến 01/10/2016 20/04/2024
17-71 14 09/05/2020 đến 15/08/2020 27/04/2024
27-72 14 04/10/2014 đến 10/01/2015 18/05/2024
57-75 14 18/04/2009 đến 25/07/2009 30/03/2024
09-90 14 30/01/2010 đến 08/05/2010 20/04/2024
00-55 14 08/10/2011 đến 14/01/2012 18/05/2024
11-66 14 01/08/2015 đến 07/11/2015 23/03/2024
34-43 14 29/08/2009 đến 05/12/2009 04/05/2024
07-70 13 13/04/2019 đến 13/07/2019 23/03/2024
01-10 13 14/06/2014 đến 13/09/2014 11/05/2024
29-92 12 15/03/2014 đến 07/06/2014 18/05/2024
68-86 11 01/12/2012 đến 16/02/2013 11/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 67 ngày 236 ngày
01 40 ngày 301 ngày
02 10 ngày 166 ngày
03 53 ngày 191 ngày
04 98 ngày 150 ngày
05 115 ngày 158 ngày
06 77 ngày 253 ngày
07 87 ngày 184 ngày
08 59 ngày 298 ngày
09 151 ngày 199 ngày
10 32 ngày 265 ngày
11 19 ngày 289 ngày
12 129 ngày 220 ngày
13 135 ngày 269 ngày
14 178 ngày 300 ngày
15 24 ngày 334 ngày
16 163 ngày 183 ngày
17 25 ngày 257 ngày
18 45 ngày 240 ngày
19 15 ngày 169 ngày
20 13 ngày 167 ngày
21 80 ngày 184 ngày
22 103 ngày 257 ngày
23 63 ngày 295 ngày
24 85 ngày 109 ngày
25 17 ngày 196 ngày
26 139 ngày 191 ngày
27 3 ngày 127 ngày
28 185 ngày 235 ngày
29 42 ngày 143 ngày
30 133 ngày 451 ngày
31 61 ngày 232 ngày
32 220 ngày 372 ngày
33 14 ngày 338 ngày
34 99 ngày 115 ngày
35 31 ngày 93 ngày
36 203 ngày 278 ngày
37 7 ngày 226 ngày
38 43 ngày 338 ngày
39 78 ngày 258 ngày
40 225 ngày 169 ngày
41 39 ngày 220 ngày
42 54 ngày 249 ngày
43 68 ngày 271 ngày
44 148 ngày 200 ngày
45 318 ngày 325 ngày
46 60 ngày 302 ngày
47 187 ngày 296 ngày
48 164 ngày 209 ngày
49 56 ngày 292 ngày
50 2 ngày 353 ngày
51 1 ngày 419 ngày
52 102 ngày 158 ngày
53 62 ngày 138 ngày
54 136 ngày 144 ngày
55 79 ngày 387 ngày
56 23 ngày 262 ngày
57 91 ngày 136 ngày
58 107 ngày 263 ngày
59 9 ngày 229 ngày
60 36 ngày 300 ngày
61 49 ngày 417 ngày
62 65 ngày 189 ngày
63 144 ngày 203 ngày
64 22 ngày 231 ngày
65 283 ngày 227 ngày
66 104 ngày 167 ngày
67 12 ngày 300 ngày
68 35 ngày 322 ngày
69 228 ngày 186 ngày
70 109 ngày 315 ngày
71 6 ngày 254 ngày
72 170 ngày 198 ngày
73 34 ngày 213 ngày
74 226 ngày 218 ngày
75 50 ngày 245 ngày
76 28 ngày 311 ngày
77 309 ngày 253 ngày
78 158 ngày 302 ngày
79 57 ngày 224 ngày
80 70 ngày 134 ngày
81 0 ngày 231 ngày
82 20 ngày 208 ngày
83 47 ngày 321 ngày
84 122 ngày 210 ngày
85 27 ngày 266 ngày
86 110 ngày 176 ngày
87 229 ngày 213 ngày
88 11 ngày 207 ngày
89 273 ngày 300 ngày
90 172 ngày 269 ngày
91 76 ngày 332 ngày
92 16 ngày 155 ngày
93 156 ngày 265 ngày
94 33 ngày 229 ngày
95 5 ngày 146 ngày
96 127 ngày 170 ngày
97 196 ngày 270 ngày
98 52 ngày 237 ngày
99 4 ngày 242 ngày

Lô gan Bình Phước là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Bình Phước hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Bình Phước chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Bình Phước số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Bình Phước?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Bình Phước, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSBP qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Bình Phước hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan BP.

Nhận biết lô gan SXBP bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Bình Phước mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSBP một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSBP bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Bình Phước tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSBP (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSBP chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Bình Phước trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan BP đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Phước:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BP.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BP.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BP.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSBP

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BP:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BP trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BP đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BP.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BP:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bình Phước.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bình Phước lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Bình Phước hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Bình Phước trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội