Xem thống kê lô gan Bình Thuận - Lô gan XSBTH lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Bình Thuận đến ngày 24/05/2024 - Lô gan XSBTH

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
55 07/12/2023 24 38
89 14/12/2023 23 21
98 21/12/2023 22 32
41 04/01/2024 20 29
45 11/01/2024 19 23
52 01/02/2024 16 26
05 01/02/2024 16 29
81 08/02/2024 15 21
47 08/02/2024 15 36
70 08/02/2024 15 31
96 15/02/2024 14 25
63 22/02/2024 13 31
90 07/03/2024 11 22
18 07/03/2024 11 37
15 07/03/2024 11 31

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89-98 21/12/2023 22 14
18-81 07/03/2024 11 11
11-66 21/03/2024 9 13
17-71 28/03/2024 8 24
02-20 11/04/2024 6 15
06-60 11/04/2024 6 17
25-52 11/04/2024 6 12
67-76 11/04/2024 6 22
14-41 11/04/2024 6 15
15-51 11/04/2024 6 18
34-43 18/04/2024 5 16
37-73 18/04/2024 5 24
00-55 18/04/2024 5 15
58-85 18/04/2024 5 13
08-80 25/04/2024 4 26
29-92 02/05/2024 3 14
57-75 02/05/2024 3 18
78-87 02/05/2024 3 14

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 28 ngày
1 7 ngày 47 ngày
2 0 ngày 35 ngày
3 3 ngày 52 ngày
4 11 ngày 37 ngày
5 5 ngày 38 ngày
6 2 ngày 42 ngày
7 6 ngày 59 ngày
8 1 ngày 36 ngày
9 27 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 28 ngày
1 49 ngày 47 ngày
2 11 ngày 35 ngày
3 3 ngày 52 ngày
4 1 ngày 37 ngày
5 8 ngày 38 ngày
6 15 ngày 42 ngày
7 9 ngày 59 ngày
8 0 ngày 36 ngày
9 7 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 28 ngày
1 8 ngày 47 ngày
2 1 ngày 35 ngày
3 5 ngày 52 ngày
4 20 ngày 37 ngày
5 16 ngày 38 ngày
6 3 ngày 42 ngày
7 14 ngày 59 ngày
8 4 ngày 36 ngày
9 10 ngày 45 ngày

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
54 46 26/07/2018 đến 13/06/2019 18/04/2024
36 46 24/09/2015 đến 11/08/2016 02/05/2024
83 45 14/01/2016 đến 24/11/2016 21/03/2024
91 44 14/06/2012 đến 18/04/2013 04/04/2024
88 43 23/07/2015 đến 19/05/2016 23/05/2024
74 43 17/11/2011 đến 13/09/2012 01/02/2024
80 43 24/07/2014 đến 21/05/2015 11/04/2024
21 42 03/02/2011 đến 24/11/2011 09/05/2024
17 39 24/03/2011 đến 22/12/2011 04/04/2024
97 39 26/09/2013 đến 26/06/2014 16/05/2024
93 39 11/08/2011 đến 10/05/2012 16/05/2024
55 38 30/08/2012 đến 23/05/2013 21/03/2024
12 38 03/09/2020 đến 27/05/2021 04/04/2024
18 37 20/04/2017 đến 04/01/2018 11/04/2024
94 36 23/07/2009 đến 01/04/2010 11/04/2024
68 36 18/02/2010 đến 28/10/2010 07/03/2024
47 36 20/08/2020 đến 29/04/2021 16/05/2024
78 35 09/05/2013 đến 09/01/2014 28/03/2024
67 35 19/12/2019 đến 17/09/2020 07/03/2024
71 35 06/04/2017 đến 07/12/2017 23/05/2024
59 34 09/07/2009 đến 04/03/2010 11/04/2024
61 34 12/05/2022 đến 05/01/2023 09/05/2024
73 34 29/09/2016 đến 25/05/2017 23/05/2024
66 34 08/08/2013 đến 03/04/2014 16/05/2024
30 33 20/10/2011 đến 07/06/2012 23/05/2024
19 33 25/09/2014 đến 14/05/2015 11/04/2024
56 33 10/06/2010 đến 27/01/2011 16/05/2024
58 32 10/05/2018 đến 20/12/2018 23/05/2024
01 32 16/03/2017 đến 26/10/2017 23/05/2024
98 32 22/11/2018 đến 04/07/2019 02/05/2024
29 31 07/10/2010 đến 12/05/2011 16/05/2024
70 31 28/02/2013 đến 03/10/2013 09/05/2024
63 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 23/05/2024
95 31 09/03/2017 đến 12/10/2017 23/05/2024
14 31 17/12/2009 đến 22/07/2010 21/03/2024
15 31 16/06/2011 đến 19/01/2012 23/05/2024
49 31 20/12/2018 đến 25/07/2019 23/05/2024
44 31 01/02/2018 đến 06/09/2018 21/03/2024
43 31 13/07/2017 đến 15/02/2018 02/05/2024
28 30 16/06/2016 đến 12/01/2017 09/05/2024
02 30 28/03/2019 đến 24/10/2019 09/05/2024
31 30 15/11/2018 đến 13/06/2019 04/01/2024
41 29 29/07/2010 đến 17/02/2011 02/05/2024
40 29 31/12/2020 đến 04/11/2021 18/04/2024
04 29 25/02/2016 đến 15/09/2016 23/05/2024
05 29 08/04/2021 đến 10/02/2022 11/01/2024
08 29 20/11/2014 đến 11/06/2015 23/05/2024
26 29 02/06/2016 đến 22/12/2016 08/02/2024
51 29 12/10/2017 đến 03/05/2018 21/03/2024
79 28 26/02/2015 đến 10/09/2015 23/05/2024
82 28 13/10/2011 đến 26/04/2012 16/05/2024
53 28 22/10/2020 đến 06/05/2021 11/04/2024
24 28 13/07/2017 đến 25/01/2018 01/02/2024
38 28 10/12/2020 đến 24/06/2021 21/03/2024
75 27 25/07/2019 đến 30/01/2020 09/05/2024
87 27 05/04/2018 đến 11/10/2018 07/12/2023
84 27 09/07/2015 đến 14/01/2016 09/05/2024
57 27 14/10/2010 đến 21/04/2011 02/05/2024
77 27 06/10/2022 đến 13/04/2023 18/04/2024
39 26 22/08/2019 đến 20/02/2020 23/05/2024
52 26 09/05/2019 đến 07/11/2019 21/03/2024
72 26 29/04/2010 đến 28/10/2010 09/05/2024
34 26 09/04/2015 đến 08/10/2015 18/04/2024
86 25 05/08/2010 đến 27/01/2011 22/02/2024
96 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 16/05/2024
65 25 02/02/2017 đến 27/07/2017 16/05/2024
76 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 21/03/2024
10 25 21/06/2018 đến 13/12/2018 21/03/2024
32 25 03/10/2013 đến 27/03/2014 25/04/2024
37 25 06/06/2019 đến 28/11/2019 09/05/2024
99 24 22/09/2022 đến 09/03/2023 08/02/2024
69 24 13/12/2012 đến 30/05/2013 21/03/2024
48 24 28/11/2019 đến 11/06/2020 18/04/2024
46 24 09/06/2022 đến 24/11/2022 18/04/2024
06 24 23/06/2022 đến 08/12/2022 16/05/2024
07 24 24/12/2015 đến 09/06/2016 02/05/2024
11 24 24/03/2022 đến 08/09/2022 11/04/2024
60 23 06/09/2018 đến 14/02/2019 25/04/2024
50 23 28/08/2014 đến 05/02/2015 02/05/2024
45 23 11/04/2013 đến 19/09/2013 23/05/2024
03 23 16/01/2014 đến 26/06/2014 25/04/2024
27 23 17/03/2016 đến 25/08/2016 08/02/2024
20 23 20/10/2011 đến 29/03/2012 18/04/2024
23 23 11/02/2010 đến 22/07/2010 16/05/2024
64 22 10/11/2016 đến 13/04/2017 16/05/2024
16 22 19/07/2018 đến 20/12/2018 11/04/2024
90 22 07/06/2018 đến 08/11/2018 23/05/2024
22 22 11/08/2022 đến 12/01/2023 28/03/2024
25 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 02/05/2024
89 21 19/04/2012 đến 13/09/2012 14/12/2023
81 21 10/05/2012 đến 04/10/2012 07/03/2024
13 21 31/03/2011 đến 25/08/2011 04/04/2024
00 20 24/11/2016 đến 13/04/2017 18/04/2024
92 20 16/07/2020 đến 03/12/2020 09/05/2024
85 19 16/05/2019 đến 26/09/2019
09 19 21/07/2016 đến 01/12/2016 25/04/2024
33 19 15/09/2016 đến 26/01/2017 15/02/2024
35 19 14/07/2016 đến 24/11/2016 16/05/2024
42 19 11/07/2013 đến 21/11/2013 21/12/2023
62 17 11/02/2021 đến 10/06/2021 09/05/2024

Gan cực đại Bình Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 26 20/11/2014 đến 21/05/2015 16/05/2024
17-71 24 24/03/2011 đến 08/09/2011 11/04/2024
37-73 24 01/12/2016 đến 18/05/2017 16/05/2024
07-70 24 02/02/2012 đến 19/07/2012 23/05/2024
67-76 22 25/11/2021 đến 28/04/2022 16/05/2024
38-83 20 21/05/2009 đến 08/10/2009 11/04/2024
03-30 19 10/07/2014 đến 20/11/2014 09/05/2024
12-21 19 22/11/2018 đến 04/04/2019 25/04/2024
49-94 19 23/07/2009 đến 03/12/2009 16/05/2024
01-10 18 09/08/2018 đến 13/12/2018 09/05/2024
04-40 18 24/03/2016 đến 28/07/2016 09/05/2024
15-51 18 16/02/2012 đến 21/06/2012 11/04/2024
57-75 18 08/08/2019 đến 12/12/2019 11/04/2024
06-60 17 06/09/2018 đến 03/01/2019 16/05/2024
35-53 17 22/10/2020 đến 18/02/2021 28/03/2024
19-91 16 19/12/2013 đến 10/04/2014 07/03/2024
23-32 16 08/03/2018 đến 28/06/2018 23/05/2024
56-65 16 02/10/2014 đến 22/01/2015 23/05/2024
59-95 16 22/06/2017 đến 12/10/2017 23/05/2024
39-93 16 11/08/2011 đến 01/12/2011 11/04/2024
34-43 16 04/06/2015 đến 24/09/2015 16/05/2024
13-31 16 05/05/2011 đến 25/08/2011 23/05/2024
05-50 16 28/08/2014 đến 18/12/2014 23/05/2024
02-20 15 11/07/2019 đến 24/10/2019 02/05/2024
48-84 15 05/12/2019 đến 19/03/2020 18/04/2024
47-74 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 23/05/2024
45-54 15 14/11/2019 đến 27/02/2020 23/05/2024
00-55 15 04/05/2017 đến 17/08/2017 18/04/2024
28-82 15 29/12/2011 đến 12/04/2012 16/05/2024
14-41 15 02/08/2012 đến 15/11/2012 09/05/2024
44-99 14 05/09/2019 đến 12/12/2019 09/05/2024
09-90 14 25/06/2020 đến 01/10/2020 23/05/2024
89-98 14 05/09/2013 đến 12/12/2013 16/05/2024
79-97 14 26/09/2013 đến 02/01/2014 16/05/2024
78-87 14 04/08/2022 đến 10/11/2022 23/05/2024
69-96 14 11/02/2021 đến 20/05/2021 16/05/2024
16-61 14 30/05/2019 đến 05/09/2019 02/05/2024
26-62 14 10/05/2012 đến 16/08/2012 18/04/2024
27-72 14 21/04/2016 đến 28/07/2016 23/05/2024
29-92 14 27/08/2020 đến 03/12/2020 11/04/2024
58-85 13 30/11/2017 đến 01/03/2018 23/05/2024
68-86 13 07/04/2011 đến 07/07/2011 09/05/2024
46-64 13 09/07/2020 đến 08/10/2020 02/05/2024
11-66 13 25/02/2021 đến 27/05/2021 23/05/2024
36-63 13 03/11/2022 đến 02/02/2023 21/12/2023
25-52 12 08/08/2019 đến 31/10/2019 18/04/2024
33-88 12 22/12/2011 đến 15/03/2012 21/03/2024
18-81 11 04/07/2019 đến 19/09/2019 23/05/2024
24-42 11 12/01/2023 đến 30/03/2023 23/05/2024
22-77 10 28/09/2017 đến 07/12/2017 23/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 40 ngày 382 ngày
01 75 ngày 301 ngày
02 104 ngày 229 ngày
03 136 ngày 174 ngày
04 20 ngày 171 ngày
05 148 ngày 173 ngày
06 103 ngày 202 ngày
07 127 ngày 292 ngày
08 179 ngày 184 ngày
09 10 ngày 362 ngày
10 12 ngày 432 ngày
11 50 ngày 163 ngày
12 199 ngày 171 ngày
13 47 ngày 193 ngày
14 29 ngày 199 ngày
15 44 ngày 158 ngày
16 182 ngày 196 ngày
17 150 ngày 264 ngày
18 30 ngày 267 ngày
19 7 ngày 331 ngày
20 249 ngày 192 ngày
21 89 ngày 329 ngày
22 93 ngày 268 ngày
23 18 ngày 238 ngày
24 80 ngày 210 ngày
25 365 ngày 308 ngày
26 95 ngày 192 ngày
27 173 ngày 168 ngày
28 0 ngày 214 ngày
29 73 ngày 201 ngày
30 60 ngày 198 ngày
31 112 ngày 397 ngày
32 156 ngày 230 ngày
33 3 ngày 283 ngày
34 35 ngày 280 ngày
35 32 ngày 177 ngày
36 17 ngày 168 ngày
37 9 ngày 230 ngày
38 57 ngày 256 ngày
39 141 ngày 469 ngày
40 240 ngày 249 ngày
41 108 ngày 264 ngày
42 11 ngày 316 ngày
43 14 ngày 262 ngày
44 31 ngày 268 ngày
45 42 ngày 456 ngày
46 15 ngày 331 ngày
47 21 ngày 328 ngày
48 157 ngày 279 ngày
49 87 ngày 127 ngày
50 16 ngày 325 ngày
51 172 ngày 288 ngày
52 82 ngày 205 ngày
53 23 ngày 267 ngày
54 396 ngày 339 ngày
55 24 ngày 152 ngày
56 217 ngày 215 ngày
57 122 ngày 170 ngày
58 5 ngày 338 ngày
59 79 ngày 144 ngày
60 134 ngày 186 ngày
61 384 ngày 327 ngày
62 55 ngày 244 ngày
63 258 ngày 250 ngày
64 2 ngày 173 ngày
65 8 ngày 133 ngày
66 158 ngày 163 ngày
67 77 ngày 236 ngày
68 26 ngày 286 ngày
69 120 ngày 249 ngày
70 243 ngày 298 ngày
71 49 ngày 458 ngày
72 34 ngày 175 ngày
73 6 ngày 231 ngày
74 48 ngày 210 ngày
75 13 ngày 234 ngày
76 58 ngày 407 ngày
77 56 ngày 384 ngày
78 22 ngày 168 ngày
79 187 ngày 130 ngày
80 4 ngày 230 ngày
81 83 ngày 240 ngày
82 69 ngày 241 ngày
83 417 ngày 360 ngày
84 1 ngày 198 ngày
85 90 ngày 148 ngày
86 143 ngày 220 ngày
87 94 ngày 408 ngày
88 72 ngày 260 ngày
89 246 ngày 220 ngày
90 81 ngày 161 ngày
91 235 ngày 234 ngày
92 207 ngày 179 ngày
93 63 ngày 110 ngày
94 36 ngày 294 ngày
95 107 ngày 131 ngày
96 67 ngày 157 ngày
97 137 ngày 226 ngày
98 27 ngày 160 ngày
99 62 ngày 219 ngày

Lô gan Bình Thuận là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Bình Thuận hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Bình Thuận chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Bình Thuận số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Bình Thuận?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Bình Thuận, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSBTH qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Bình Thuận hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan BTH.

Nhận biết lô gan SXBTH bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Bình Thuận mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSBTH một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSBTH bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Bình Thuận tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSBTH (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSBTH chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Bình Thuận trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan BTH đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Thuận:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSBTH

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BTH trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bình Thuận.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bình Thuận lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Bình Thuận hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Bình Thuận trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội