Xem thống kê lô gan Bến Tre - Lô gan XSBTR lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Bến Tre đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSBTR

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
43 21/11/2023 25 31
53 05/12/2023 23 30
52 23/01/2024 16 35
83 23/01/2024 16 20
54 30/01/2024 15 20
16 06/02/2024 14 30
28 13/02/2024 13 27
08 13/02/2024 13 21
06 13/02/2024 13 25
84 13/02/2024 13 31
48 20/02/2024 12 25
03 20/02/2024 12 33
86 20/02/2024 12 27
75 27/02/2024 11 24
59 27/02/2024 11 31
82 05/03/2024 10 35

Cặp lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48-84 20/02/2024 12 17
28-82 05/03/2024 10 14
45-54 12/03/2024 9 16
16-61 19/03/2024 8 22
13-31 19/03/2024 8 14
67-76 19/03/2024 8 15
29-92 02/04/2024 6 14
57-75 02/04/2024 6 12
05-50 02/04/2024 6 14
03-30 09/04/2024 5 20
02-20 09/04/2024 5 15
07-70 16/04/2024 4 16
38-83 16/04/2024 4 15
34-43 23/04/2024 3 18
36-63 23/04/2024 3 19
37-73 23/04/2024 3 17
59-95 23/04/2024 3 20
14-41 23/04/2024 3 13

Thống kê đầu giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 32 ngày 36 ngày
1 41 ngày 36 ngày
2 4 ngày 50 ngày
3 5 ngày 41 ngày
4 9 ngày 42 ngày
5 19 ngày 56 ngày
6 2 ngày 41 ngày
7 1 ngày 41 ngày
8 0 ngày 55 ngày
9 11 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 36 ngày
1 11 ngày 36 ngày
2 1 ngày 50 ngày
3 7 ngày 41 ngày
4 2 ngày 42 ngày
5 0 ngày 56 ngày
6 14 ngày 41 ngày
7 22 ngày 41 ngày
8 23 ngày 55 ngày
9 32 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 36 ngày
1 16 ngày 36 ngày
2 22 ngày 50 ngày
3 0 ngày 41 ngày
4 23 ngày 42 ngày
5 13 ngày 56 ngày
6 8 ngày 41 ngày
7 4 ngày 41 ngày
8 25 ngày 55 ngày
9 1 ngày 52 ngày

Gan cực đại Bến Tre các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19 61 21/05/2019 đến 18/08/2020 07/05/2024
72 52 02/07/2019 đến 28/07/2020 09/04/2024
22 50 19/02/2019 đến 04/02/2020 12/03/2024
23 46 25/05/2021 đến 26/07/2022 20/02/2024
00 42 26/04/2022 đến 14/02/2023 14/05/2024
81 42 27/10/2009 đến 17/08/2010 12/03/2024
61 42 03/05/2011 đến 21/02/2012 13/02/2024
42 40 08/01/2013 đến 15/10/2013 09/04/2024
29 40 12/12/2017 đến 18/09/2018 13/02/2024
77 40 24/01/2012 đến 30/10/2012 16/04/2024
05 38 08/01/2019 đến 01/10/2019 07/05/2024
07 35 28/08/2012 đến 30/04/2013 14/05/2024
82 35 07/06/2016 đến 07/02/2017 07/05/2024
52 35 24/03/2009 đến 24/11/2009 12/03/2024
91 34 02/02/2010 đến 28/09/2010 26/03/2024
44 34 17/02/2009 đến 13/10/2009 30/04/2024
87 34 10/06/2014 đến 03/02/2015 06/02/2024
93 34 23/04/2019 đến 17/12/2019 30/04/2024
03 33 19/10/2010 đến 07/06/2011 12/03/2024
90 33 08/06/2021 đến 10/05/2022 07/05/2024
70 32 23/08/2016 đến 04/04/2017 09/04/2024
21 32 16/08/2016 đến 28/03/2017 14/05/2024
02 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 07/05/2024
12 31 17/05/2016 đến 20/12/2016 14/05/2024
38 31 28/12/2021 đến 02/08/2022 14/05/2024
57 31 19/05/2015 đến 22/12/2015 14/05/2024
32 31 01/10/2019 đến 02/06/2020 14/05/2024
73 31 09/08/2011 đến 13/03/2012 30/04/2024
43 31 11/02/2014 đến 16/09/2014 13/02/2024
89 31 23/01/2018 đến 28/08/2018 02/04/2024
59 31 23/07/2019 đến 25/02/2020 09/04/2024
84 31 12/07/2022 đến 14/02/2023 19/03/2024
49 31 11/10/2016 đến 16/05/2017 12/03/2024
17 31 06/10/2015 đến 10/05/2016 07/05/2024
45 30 05/09/2017 đến 03/04/2018 23/04/2024
53 30 20/11/2012 đến 18/06/2013 07/05/2024
63 30 29/07/2014 đến 24/02/2015 12/03/2024
46 30 02/02/2021 đến 14/12/2021 23/04/2024
34 30 15/10/2013 đến 13/05/2014 16/04/2024
76 30 21/07/2009 đến 16/02/2010 12/03/2024
16 30 29/11/2011 đến 26/06/2012 26/03/2024
71 29 09/05/2017 đến 28/11/2017 23/04/2024
18 29 10/02/2015 đến 01/09/2015 12/03/2024
09 29 23/07/2019 đến 11/02/2020 21/11/2023
68 28 09/08/2022 đến 21/02/2023 14/05/2024
67 28 24/01/2012 đến 07/08/2012 12/03/2024
65 28 16/06/2015 đến 29/12/2015 16/04/2024
26 28 28/11/2017 đến 12/06/2018 26/03/2024
47 28 11/05/2010 đến 23/11/2010 20/02/2024
88 28 21/04/2009 đến 03/11/2009 19/03/2024
78 27 24/01/2017 đến 01/08/2017 02/04/2024
86 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 02/04/2024
99 27 13/04/2010 đến 19/10/2010 23/01/2024
01 27 17/03/2009 đến 22/09/2009 05/12/2023
28 27 02/03/2010 đến 07/09/2010 30/01/2024
15 26 26/07/2016 đến 24/01/2017 23/04/2024
36 26 02/06/2020 đến 01/12/2020 30/04/2024
97 26 24/07/2012 đến 22/01/2013 02/04/2024
37 26 03/05/2011 đến 01/11/2011 14/05/2024
66 26 09/07/2019 đến 07/01/2020 27/02/2024
27 26 08/08/2017 đến 06/02/2018 14/05/2024
98 25 06/03/2012 đến 28/08/2012 19/03/2024
35 25 28/06/2022 đến 20/12/2022 14/05/2024
06 25 11/05/2010 đến 02/11/2010 23/04/2024
95 25 11/12/2012 đến 04/06/2013 30/04/2024
48 25 20/10/2020 đến 13/04/2021 14/05/2024
79 25 06/05/2014 đến 28/10/2014 07/05/2024
50 25 02/08/2016 đến 24/01/2017 19/03/2024
51 25 22/10/2013 đến 15/04/2014 30/04/2024
56 25 18/10/2022 đến 11/04/2023 30/04/2024
30 24 01/05/2018 đến 16/10/2018 16/04/2024
75 24 17/02/2009 đến 04/08/2009 16/04/2024
11 24 03/02/2009 đến 21/07/2009 07/05/2024
85 24 08/06/2021 đến 08/03/2022 02/04/2024
31 24 16/08/2016 đến 31/01/2017 07/05/2024
40 24 01/05/2012 đến 16/10/2012 27/02/2024
94 24 30/08/2022 đến 14/02/2023 12/03/2024
13 23 04/02/2014 đến 15/07/2014 02/04/2024
04 23 02/08/2016 đến 10/01/2017 16/04/2024
96 23 16/04/2019 đến 24/09/2019 30/04/2024
24 23 20/04/2021 đến 11/01/2022 07/05/2024
58 23 31/05/2016 đến 08/11/2016 30/04/2024
60 23 08/09/2020 đến 16/02/2021 05/03/2024
62 22 04/06/2019 đến 05/11/2019 23/01/2024
41 22 19/07/2016 đến 20/12/2016 13/02/2024
69 22 18/10/2022 đến 21/03/2023 14/05/2024
39 22 18/08/2020 đến 19/01/2021 20/02/2024
92 22 23/09/2014 đến 24/02/2015 07/05/2024
55 21 30/04/2013 đến 24/09/2013 14/05/2024
10 21 01/09/2020 đến 26/01/2021 14/05/2024
08 21 29/01/2019 đến 25/06/2019 30/04/2024
54 20 08/06/2010 đến 26/10/2010 14/05/2024
25 20 12/06/2018 đến 30/10/2018 02/04/2024
64 20 01/12/2020 đến 20/04/2021 07/05/2024
33 20 26/02/2013 đến 16/07/2013 30/04/2024
20 20 24/02/2009 đến 14/07/2009 23/04/2024
83 20 11/02/2020 đến 28/07/2020 30/04/2024
80 20 07/05/2019 đến 24/09/2019 26/03/2024
74 19 01/03/2016 đến 12/07/2016 07/05/2024
14 18 19/12/2017 đến 24/04/2018 16/04/2024

Gan cực đại Bến Tre các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
19-91 27 02/03/2010 đến 07/09/2010 07/05/2024
16-61 22 31/05/2011 đến 01/11/2011 09/04/2024
03-30 20 19/10/2010 đến 08/03/2011 09/04/2024
59-95 20 20/02/2018 đến 10/07/2018 14/05/2024
89-98 19 06/03/2012 đến 17/07/2012 02/04/2024
36-63 19 15/02/2011 đến 28/06/2011 14/05/2024
34-43 18 29/03/2011 đến 02/08/2011 16/04/2024
35-53 18 03/03/2009 đến 07/07/2009 07/05/2024
00-55 18 30/04/2013 đến 03/09/2013 30/04/2024
09-90 18 23/07/2019 đến 26/11/2019 14/05/2024
12-21 18 16/08/2016 đến 20/12/2016 19/03/2024
39-93 18 25/08/2020 đến 29/12/2020 23/04/2024
58-85 17 21/01/2020 đến 16/06/2020 30/04/2024
37-73 17 19/01/2021 đến 18/05/2021 19/03/2024
48-84 17 22/11/2011 đến 20/03/2012 30/04/2024
78-87 17 19/07/2011 đến 15/11/2011 30/04/2024
11-66 17 06/11/2018 đến 05/03/2019 14/05/2024
22-77 17 24/02/2015 đến 23/06/2015 14/05/2024
45-54 16 05/05/2020 đến 25/08/2020 14/05/2024
46-64 16 02/07/2013 đến 22/10/2013 14/05/2024
44-99 16 27/03/2018 đến 17/07/2018 14/05/2024
27-72 16 04/02/2020 đến 23/06/2020 07/05/2024
07-70 16 13/10/2015 đến 02/02/2016 05/03/2024
33-88 15 20/01/2009 đến 05/05/2009 02/04/2024
02-20 15 08/11/2022 đến 21/02/2023 23/04/2024
79-97 15 22/02/2011 đến 07/06/2011 07/05/2024
38-83 15 11/02/2020 đến 23/06/2020 23/04/2024
17-71 15 05/03/2019 đến 18/06/2019 23/04/2024
47-74 15 29/05/2018 đến 11/09/2018 16/04/2024
67-76 15 24/04/2012 đến 07/08/2012 07/05/2024
28-82 14 13/10/2015 đến 19/01/2016 12/03/2024
05-50 14 03/07/2018 đến 09/10/2018 30/04/2024
06-60 14 06/04/2021 đến 26/10/2021 07/05/2024
68-86 14 12/11/2013 đến 18/02/2014 20/02/2024
13-31 14 22/09/2020 đến 29/12/2020 30/04/2024
56-65 14 18/10/2022 đến 24/01/2023 14/05/2024
49-94 14 22/06/2021 đến 11/01/2022 02/04/2024
15-51 14 11/10/2011 đến 17/01/2012 14/05/2024
18-81 14 02/03/2021 đến 08/06/2021 23/04/2024
23-32 14 17/05/2011 đến 23/08/2011 19/03/2024
29-92 14 23/09/2014 đến 30/12/2014 30/04/2024
14-41 13 25/05/2021 đến 07/12/2021 30/04/2024
25-52 13 02/06/2009 đến 01/09/2009 07/05/2024
26-62 13 14/03/2017 đến 13/06/2017 30/04/2024
01-10 13 18/02/2020 đến 16/06/2020 14/05/2024
57-75 12 17/02/2009 đến 12/05/2009 07/05/2024
08-80 12 11/01/2011 đến 05/04/2011 14/05/2024
69-96 12 14/06/2022 đến 06/09/2022 07/05/2024
24-42 12 06/09/2011 đến 29/11/2011 14/05/2024
04-40 12 27/08/2013 đến 19/11/2013 14/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 146 ngày 174 ngày
01 89 ngày 191 ngày
02 193 ngày 227 ngày
03 33 ngày 277 ngày
04 35 ngày 213 ngày
05 62 ngày 313 ngày
06 200 ngày 558 ngày
07 177 ngày 175 ngày
08 132 ngày 298 ngày
09 32 ngày 180 ngày
10 59 ngày 319 ngày
11 58 ngày 365 ngày
12 450 ngày 395 ngày
13 102 ngày 298 ngày
14 91 ngày 210 ngày
15 41 ngày 365 ngày
16 48 ngày 245 ngày
17 175 ngày 179 ngày
18 136 ngày 242 ngày
19 45 ngày 193 ngày
20 246 ngày 226 ngày
21 252 ngày 217 ngày
22 76 ngày 413 ngày
23 81 ngày 168 ngày
24 51 ngày 294 ngày
25 4 ngày 185 ngày
26 52 ngày 420 ngày
27 82 ngày 214 ngày
28 24 ngày 295 ngày
29 61 ngày 200 ngày
30 5 ngày 233 ngày
31 251 ngày 196 ngày
32 30 ngày 170 ngày
33 104 ngày 266 ngày
34 114 ngày 358 ngày
35 228 ngày 221 ngày
36 204 ngày 149 ngày
37 125 ngày 253 ngày
38 29 ngày 166 ngày
39 117 ngày 133 ngày
40 84 ngày 105 ngày
41 13 ngày 401 ngày
42 198 ngày 210 ngày
43 27 ngày 201 ngày
44 25 ngày 226 ngày
45 9 ngày 275 ngày
46 47 ngày 423 ngày
47 26 ngày 213 ngày
48 50 ngày 145 ngày
49 197 ngày 385 ngày
50 53 ngày 196 ngày
51 19 ngày 175 ngày
52 83 ngày 174 ngày
53 179 ngày 170 ngày
54 80 ngày 228 ngày
55 68 ngày 220 ngày
56 113 ngày 383 ngày
57 22 ngày 258 ngày
58 272 ngày 217 ngày
59 138 ngày 134 ngày
60 8 ngày 243 ngày
61 122 ngày 239 ngày
62 67 ngày 429 ngày
63 111 ngày 162 ngày
64 2 ngày 274 ngày
65 42 ngày 231 ngày
66 56 ngày 369 ngày
67 38 ngày 217 ngày
68 23 ngày 185 ngày
69 405 ngày 350 ngày
70 234 ngày 198 ngày
71 92 ngày 402 ngày
72 1 ngày 440 ngày
73 7 ngày 232 ngày
74 20 ngày 347 ngày
75 31 ngày 336 ngày
76 14 ngày 171 ngày
77 101 ngày 153 ngày
78 447 ngày 392 ngày
79 71 ngày 201 ngày
80 105 ngày 180 ngày
81 12 ngày 337 ngày
82 10 ngày 250 ngày
83 16 ngày 159 ngày
84 291 ngày 236 ngày
85 0 ngày 474 ngày
86 90 ngày 230 ngày
87 277 ngày 255 ngày
88 188 ngày 160 ngày
89 55 ngày 272 ngày
90 147 ngày 254 ngày
91 11 ngày 199 ngày
92 21 ngày 191 ngày
93 40 ngày 184 ngày
94 34 ngày 172 ngày
95 180 ngày 213 ngày
96 321 ngày 266 ngày
97 404 ngày 349 ngày
98 288 ngày 233 ngày
99 150 ngày 153 ngày

Lô gan Bến Tre là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Bến Tre hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Bến Tre chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Bến Tre số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Bến Tre?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Bến Tre, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSBTR qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Bến Tre hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan BTR.

Nhận biết lô gan SXBTR bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Bến Tre mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSBTR một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSBTR bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Bến Tre tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSBTR (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSBTR chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Bến Tre trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan BTR đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bến Tre:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BTR.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BTR.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BTR.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSBTR

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BTR:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BTR trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BTR đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BTR.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BTR:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bến Tre lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bến Tre.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bến Tre lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Bến Tre hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Bến Tre trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội