Xem thống kê lô gan Cà Mau - Lô gan XSCM lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Cà Mau đến ngày 24/05/2024 - Lô gan XSCM

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
52 11/12/2023 23 24
24 18/12/2023 22 33
19 18/12/2023 22 27
59 18/12/2023 22 35
44 05/02/2024 15 22
54 12/02/2024 14 27
32 12/02/2024 14 41
53 19/02/2024 13 29
34 11/03/2024 10 43
25 11/03/2024 10 27
66 11/03/2024 10 37
81 11/03/2024 10 20

Cặp lô gan Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25-52 11/03/2024 10 13
24-42 18/03/2024 9 18
45-54 25/03/2024 8 11
28-82 01/04/2024 7 18
47-74 01/04/2024 7 17
11-66 01/04/2024 7 19
44-99 01/04/2024 7 16
59-95 08/04/2024 6 16
69-96 08/04/2024 6 20
33-88 15/04/2024 5 32
48-84 22/04/2024 4 13
07-70 22/04/2024 4 17
06-60 22/04/2024 4 16
34-43 29/04/2024 3 13
37-73 29/04/2024 3 12
78-87 29/04/2024 3 12
12-21 29/04/2024 3 11
18-81 29/04/2024 3 13
19-91 29/04/2024 3 12

Thống kê đầu giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 41 ngày 58 ngày
1 23 ngày 38 ngày
2 16 ngày 42 ngày
3 0 ngày 43 ngày
4 5 ngày 51 ngày
5 6 ngày 52 ngày
6 1 ngày 42 ngày
7 2 ngày 58 ngày
8 8 ngày 46 ngày
9 4 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 58 ngày
1 11 ngày 38 ngày
2 16 ngày 42 ngày
3 1 ngày 43 ngày
4 7 ngày 51 ngày
5 3 ngày 52 ngày
6 6 ngày 42 ngày
7 20 ngày 58 ngày
8 4 ngày 46 ngày
9 0 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 58 ngày
1 6 ngày 38 ngày
2 0 ngày 42 ngày
3 8 ngày 43 ngày
4 12 ngày 51 ngày
5 17 ngày 52 ngày
6 2 ngày 42 ngày
7 4 ngày 58 ngày
8 11 ngày 46 ngày
9 1 ngày 56 ngày

Gan cực đại Cà Mau các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
55 46 31/12/2018 đến 18/11/2019 13/05/2024
10 46 03/06/2013 đến 21/04/2014 20/05/2024
43 44 07/09/2020 đến 25/10/2021 20/05/2024
34 43 26/04/2010 đến 21/02/2011 08/04/2024
80 42 15/02/2016 đến 05/12/2016 13/05/2024
32 41 23/04/2012 đến 04/02/2013 20/05/2024
36 40 08/10/2018 đến 15/07/2019 22/04/2024
42 40 02/09/2013 đến 09/06/2014 08/04/2024
15 40 04/12/2017 đến 10/09/2018 18/03/2024
68 38 30/03/2009 đến 21/12/2009 22/04/2024
98 37 24/09/2018 đến 10/06/2019 20/05/2024
66 37 17/11/2014 đến 03/08/2015 01/04/2024
49 36 03/06/2013 đến 10/02/2014 29/04/2024
02 36 16/11/2015 đến 25/07/2016 20/05/2024
07 35 15/06/2015 đến 15/02/2016 08/04/2024
28 35 16/03/2009 đến 16/11/2009 29/04/2024
41 35 19/04/2010 đến 20/12/2010 06/05/2024
03 35 22/11/2010 đến 25/07/2011 06/05/2024
59 35 06/07/2020 đến 08/03/2021 29/04/2024
62 35 21/11/2011 đến 23/07/2012 18/12/2023
74 34 20/04/2015 đến 14/12/2015 20/05/2024
45 33 09/09/2019 đến 25/05/2020 08/04/2024
31 33 09/02/2015 đến 28/09/2015 25/03/2024
11 33 31/01/2022 đến 19/09/2022 06/05/2024
24 33 03/09/2012 đến 22/04/2013 18/12/2023
87 33 16/04/2018 đến 03/12/2018 11/03/2024
27 33 15/02/2010 đến 04/10/2010 29/04/2024
33 32 07/01/2019 đến 19/08/2019 20/05/2024
05 32 23/12/2019 đến 31/08/2020 01/04/2024
86 32 02/01/2017 đến 14/08/2017 20/05/2024
39 32 05/10/2009 đến 17/05/2010 13/05/2024
16 32 25/03/2019 đến 04/11/2019 06/05/2024
64 32 16/09/2013 đến 28/04/2014 12/02/2024
67 31 01/04/2019 đến 04/11/2019 15/04/2024
51 31 02/07/2012 đến 04/02/2013 11/03/2024
69 31 01/06/2009 đến 04/01/2010 20/05/2024
35 31 21/12/2009 đến 26/07/2010 22/04/2024
08 31 16/01/2017 đến 21/08/2017 18/03/2024
97 31 09/05/2016 đến 12/12/2016 29/04/2024
91 30 28/08/2017 đến 26/03/2018 20/05/2024
77 30 19/10/2015 đến 16/05/2016 13/05/2024
06 29 16/05/2011 đến 05/12/2011 13/05/2024
23 29 15/07/2019 đến 03/02/2020 18/03/2024
93 29 25/06/2018 đến 14/01/2019 29/04/2024
53 29 02/01/2012 đến 23/07/2012 05/02/2024
18 29 25/07/2022 đến 13/02/2023 25/03/2024
30 28 04/09/2017 đến 19/03/2018 13/05/2024
09 28 05/10/2020 đến 19/04/2021
76 28 03/02/2014 đến 18/08/2014 22/04/2024
95 28 04/11/2019 đến 15/06/2020 20/05/2024
57 28 01/03/2021 đến 27/12/2021 15/04/2024
79 28 04/07/2022 đến 16/01/2023 06/05/2024
48 28 24/08/2015 đến 07/03/2016 11/12/2023
88 28 25/07/2022 đến 06/02/2023 19/02/2024
89 28 13/02/2017 đến 28/08/2017 12/02/2024
90 28 07/12/2009 đến 21/06/2010 08/04/2024
19 27 26/10/2009 đến 03/05/2010 20/05/2024
54 27 26/11/2018 đến 03/06/2019 13/05/2024
56 27 25/05/2015 đến 30/11/2015 20/05/2024
04 27 28/12/2015 đến 04/07/2016 18/12/2023
50 27 28/10/2019 đến 01/06/2020 22/04/2024
25 27 11/11/2019 đến 15/06/2020 06/05/2024
73 27 22/08/2022 đến 27/02/2023 20/05/2024
40 27 28/06/2010 đến 03/01/2011 13/05/2024
96 26 22/07/2013 đến 20/01/2014 13/05/2024
63 26 05/09/2016 đến 06/03/2017 20/05/2024
84 26 18/11/2019 đến 15/06/2020 11/03/2024
20 26 09/03/2009 đến 07/09/2009 25/03/2024
83 25 22/07/2019 đến 13/01/2020 13/05/2024
99 25 06/12/2021 đến 30/05/2022 08/04/2024
70 25 25/07/2011 đến 16/01/2012 22/04/2024
37 25 02/04/2012 đến 24/09/2012 20/05/2024
29 25 07/12/2020 đến 31/05/2021 20/05/2024
26 25 06/05/2019 đến 28/10/2019 29/04/2024
22 25 18/01/2021 đến 25/10/2021 01/04/2024
17 25 07/08/2017 đến 29/01/2018 06/05/2024
58 25 29/07/2019 đến 20/01/2020 13/05/2024
14 25 27/10/2014 đến 20/04/2015 13/05/2024
13 25 28/11/2016 đến 22/05/2017 01/04/2024
52 24 07/03/2011 đến 22/08/2011 06/05/2024
47 24 17/12/2018 đến 03/06/2019 13/05/2024
82 24 05/03/2018 đến 20/08/2018 11/03/2024
46 24 28/09/2020 đến 15/03/2021 25/03/2024
65 24 10/08/2015 đến 25/01/2016 20/05/2024
12 24 22/09/2014 đến 09/03/2015 01/04/2024
75 23 19/10/2020 đến 29/03/2021 22/04/2024
85 23 31/12/2018 đến 10/06/2019 22/04/2024
00 22 06/04/2015 đến 07/09/2015 29/04/2024
38 22 08/05/2017 đến 09/10/2017 01/04/2024
44 22 21/10/2013 đến 24/03/2014 06/05/2024
60 22 23/05/2016 đến 24/10/2016 13/05/2024
71 22 13/08/2018 đến 14/01/2019 29/04/2024
61 21 07/12/2020 đến 03/05/2021 01/04/2024
81 20 25/05/2009 đến 12/10/2009 06/05/2024
21 20 14/12/2009 đến 03/05/2010 06/05/2024
01 20 19/10/2015 đến 07/03/2016 08/04/2024
92 19 22/04/2013 đến 02/09/2013 08/04/2024
94 19 14/11/2022 đến 27/03/2023 13/05/2024
72 19 20/04/2009 đến 31/08/2009 22/04/2024
78 17 06/06/2022 đến 03/10/2022 01/04/2024

Gan cực đại Cà Mau các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
33-88 32 07/01/2019 đến 19/08/2019 20/05/2024
23-32 29 30/04/2012 đến 19/11/2012 20/05/2024
13-31 24 28/11/2016 đến 15/05/2017 13/05/2024
68-86 22 02/01/2017 đến 05/06/2017 13/05/2024
46-64 20 12/10/2020 đến 01/03/2021 20/05/2024
69-96 20 01/08/2016 đến 19/12/2016 22/04/2024
17-71 20 21/08/2017 đến 08/01/2018 22/04/2024
05-50 19 23/12/2019 đến 01/06/2020 13/05/2024
11-66 19 27/05/2019 đến 07/10/2019 13/05/2024
28-82 18 16/03/2009 đến 20/07/2009 29/04/2024
24-42 18 07/10/2019 đến 10/02/2020 20/05/2024
02-20 18 01/08/2016 đến 05/12/2016 13/05/2024
15-51 17 11/04/2022 đến 08/08/2022 06/05/2024
67-76 17 03/02/2014 đến 02/06/2014 06/05/2024
47-74 17 17/08/2015 đến 14/12/2015 20/05/2024
07-70 17 19/10/2015 đến 15/02/2016 29/04/2024
59-95 16 23/11/2009 đến 15/03/2010 29/04/2024
56-65 16 10/08/2015 đến 30/11/2015 06/05/2024
01-10 16 10/06/2013 đến 30/09/2013 18/03/2024
44-99 16 27/04/2009 đến 17/08/2009 11/03/2024
16-61 16 01/07/2019 đến 21/10/2019 20/05/2024
03-30 16 27/11/2017 đến 19/03/2018 20/05/2024
06-60 16 23/05/2016 đến 12/09/2016 01/04/2024
08-80 16 27/02/2017 đến 19/06/2017 20/05/2024
27-72 15 21/06/2010 đến 04/10/2010 29/04/2024
36-63 15 19/11/2018 đến 04/03/2019 20/05/2024
26-62 15 02/11/2015 đến 15/02/2016 13/05/2024
57-75 15 19/10/2020 đến 01/02/2021 29/04/2024
22-77 14 07/01/2013 đến 15/04/2013 20/05/2024
58-85 13 05/09/2022 đến 05/12/2022 20/05/2024
04-40 13 13/02/2017 đến 15/05/2017 25/03/2024
25-52 13 29/03/2021 đến 28/06/2021 13/05/2024
89-98 13 10/11/2014 đến 09/02/2015 01/04/2024
79-97 13 09/05/2016 đến 08/08/2016 22/04/2024
29-92 13 11/01/2021 đến 12/04/2021 20/05/2024
09-90 13 07/12/2009 đến 08/03/2010 20/05/2024
34-43 13 13/02/2017 đến 15/05/2017 13/05/2024
48-84 13 23/12/2019 đến 23/03/2020 20/05/2024
18-81 13 14/11/2022 đến 13/02/2023 08/04/2024
49-94 12 16/01/2017 đến 10/04/2017 13/05/2024
78-87 12 01/11/2010 đến 24/01/2011 13/05/2024
19-91 12 02/10/2017 đến 25/12/2017 08/04/2024
00-55 12 24/08/2020 đến 16/11/2020 29/04/2024
39-93 12 22/02/2010 đến 17/05/2010 13/05/2024
38-83 12 25/01/2010 đến 19/04/2010 06/05/2024
37-73 12 15/02/2016 đến 09/05/2016 13/05/2024
35-53 12 06/06/2016 đến 29/08/2016 01/04/2024
14-41 11 22/02/2016 đến 09/05/2016 13/05/2024
12-21 11 16/12/2013 đến 03/03/2014 15/04/2024
45-54 11 16/12/2019 đến 02/03/2020 01/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 128 ngày 110 ngày
01 41 ngày 273 ngày
02 182 ngày 353 ngày
03 81 ngày 156 ngày
04 60 ngày 157 ngày
05 98 ngày 145 ngày
06 76 ngày 258 ngày
07 47 ngày 260 ngày
08 90 ngày 286 ngày
09 246 ngày 250 ngày
10 169 ngày 247 ngày
11 209 ngày 496 ngày
12 54 ngày 272 ngày
13 46 ngày 186 ngày
14 23 ngày 210 ngày
15 72 ngày 266 ngày
16 52 ngày 404 ngày
17 70 ngày 216 ngày
18 28 ngày 235 ngày
19 51 ngày 217 ngày
20 211 ngày 267 ngày
21 216 ngày 284 ngày
22 16 ngày 316 ngày
23 250 ngày 194 ngày
24 39 ngày 184 ngày
25 59 ngày 163 ngày
26 30 ngày 165 ngày
27 308 ngày 252 ngày
28 37 ngày 190 ngày
29 172 ngày 165 ngày
30 125 ngày 217 ngày
31 175 ngày 241 ngày
32 252 ngày 196 ngày
33 192 ngày 200 ngày
34 10 ngày 314 ngày
35 151 ngày 184 ngày
36 13 ngày 186 ngày
37 20 ngày 251 ngày
38 75 ngày 192 ngày
39 0 ngày 127 ngày
40 80 ngày 118 ngày
41 32 ngày 228 ngày
42 135 ngày 232 ngày
43 5 ngày 247 ngày
44 126 ngày 305 ngày
45 53 ngày 200 ngày
46 289 ngày 233 ngày
47 55 ngày 281 ngày
48 49 ngày 425 ngày
49 276 ngày 322 ngày
50 26 ngày 219 ngày
51 38 ngày 225 ngày
52 365 ngày 309 ngày
53 29 ngày 182 ngày
54 77 ngày 169 ngày
55 27 ngày 338 ngày
56 6 ngày 227 ngày
57 102 ngày 231 ngày
58 9 ngày 261 ngày
59 44 ngày 271 ngày
60 103 ngày 207 ngày
61 329 ngày 273 ngày
62 97 ngày 683 ngày
63 1 ngày 143 ngày
64 7 ngày 266 ngày
65 174 ngày 208 ngày
66 134 ngày 187 ngày
67 114 ngày 156 ngày
68 14 ngày 274 ngày
69 73 ngày 289 ngày
70 18 ngày 197 ngày
71 11 ngày 161 ngày
72 283 ngày 227 ngày
73 33 ngày 207 ngày
74 213 ngày 257 ngày
75 3 ngày 201 ngày
76 303 ngày 321 ngày
77 154 ngày 211 ngày
78 17 ngày 392 ngày
79 2 ngày 223 ngày
80 167 ngày 195 ngày
81 162 ngày 245 ngày
82 82 ngày 267 ngày
83 87 ngày 301 ngày
84 136 ngày 152 ngày
85 8 ngày 353 ngày
86 12 ngày 547 ngày
87 56 ngày 210 ngày
88 19 ngày 193 ngày
89 214 ngày 322 ngày
90 25 ngày 173 ngày
91 40 ngày 257 ngày
92 42 ngày 255 ngày
93 78 ngày 243 ngày
94 50 ngày 177 ngày
95 123 ngày 148 ngày
96 108 ngày 265 ngày
97 196 ngày 153 ngày
98 4 ngày 172 ngày
99 58 ngày 289 ngày

Lô gan Cà Mau là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Cà Mau hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Cà Mau chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Cà Mau số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Cà Mau?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Cà Mau, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSCM qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Cà Mau hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan CM.

Nhận biết lô gan SXCM bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Cà Mau mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSCM một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSCM bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Cà Mau tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSCM (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSCM chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Cà Mau trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan CM đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Cà Mau:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả CM.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài CM.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô CM.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSCM

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về CM:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về CM trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan CM đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô CM.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại CM:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Cà Mau lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Cà Mau.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Cà Mau lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Cà Mau hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Cà Mau trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội