Xem thống kê lô gan Cần Thơ - Lô gan XSCT lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Cần Thơ đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSCT

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
26 13/12/2023 22 26
45 13/12/2023 22 19
20 17/01/2024 17 23
50 17/01/2024 17 29
10 07/02/2024 14 32
87 21/02/2024 12 22
84 28/02/2024 11 24
24 06/03/2024 10 35
80 06/03/2024 10 46

Cặp lô gan Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24-42 27/03/2024 7 16
14-41 03/04/2024 6 15
48-84 03/04/2024 6 12
78-87 03/04/2024 6 9
44-99 03/04/2024 6 17
00-55 10/04/2024 5 14
11-66 10/04/2024 5 22
01-10 10/04/2024 5 21
79-97 17/04/2024 4 16
33-88 17/04/2024 4 17
35-53 17/04/2024 4 16
19-91 24/04/2024 3 12
04-40 24/04/2024 3 16
59-95 24/04/2024 3 21

Thống kê đầu giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 61 ngày
1 7 ngày 55 ngày
2 4 ngày 49 ngày
3 2 ngày 37 ngày
4 8 ngày 44 ngày
5 5 ngày 51 ngày
6 6 ngày 49 ngày
7 9 ngày 43 ngày
8 10 ngày 48 ngày
9 1 ngày 41 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 61 ngày
1 26 ngày 55 ngày
2 9 ngày 49 ngày
3 13 ngày 37 ngày
4 8 ngày 44 ngày
5 0 ngày 51 ngày
6 1 ngày 49 ngày
7 2 ngày 43 ngày
8 7 ngày 48 ngày
9 3 ngày 41 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 61 ngày
1 16 ngày 55 ngày
2 3 ngày 49 ngày
3 13 ngày 37 ngày
4 17 ngày 44 ngày
5 0 ngày 51 ngày
6 19 ngày 49 ngày
7 15 ngày 43 ngày
8 8 ngày 48 ngày
9 4 ngày 41 ngày

Gan cực đại Cần Thơ các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
71 63 29/04/2020 đến 27/10/2021 03/04/2024
72 61 13/08/2014 đến 14/10/2015 10/04/2024
15 51 04/03/2015 đến 24/02/2016 15/05/2024
79 46 10/02/2010 đến 29/12/2010 15/05/2024
80 46 25/10/2017 đến 12/09/2018 24/04/2024
18 43 29/06/2016 đến 26/04/2017 15/05/2024
82 43 22/06/2016 đến 19/04/2017 01/05/2024
27 42 27/03/2019 đến 15/01/2020 15/05/2024
44 41 10/09/2014 đến 24/06/2015 01/05/2024
39 41 26/08/2009 đến 09/06/2010 24/04/2024
54 41 24/05/2017 đến 07/03/2018 07/02/2024
55 41 19/08/2020 đến 02/06/2021 13/03/2024
67 39 23/02/2011 đến 23/11/2011 13/03/2024
29 37 02/08/2017 đến 18/04/2018 01/05/2024
81 36 30/12/2015 đến 07/09/2016 03/04/2024
86 36 26/07/2017 đến 04/04/2018 08/05/2024
16 36 05/01/2022 đến 14/09/2022 13/03/2024
77 36 28/09/2011 đến 06/06/2012 08/05/2024
93 36 21/09/2016 đến 31/05/2017 27/03/2024
59 35 26/01/2022 đến 28/09/2022 24/04/2024
36 35 15/11/2017 đến 18/07/2018 17/01/2024
24 35 24/10/2012 đến 26/06/2013 01/05/2024
23 35 17/01/2018 đến 19/09/2018 15/05/2024
12 34 22/11/2017 đến 18/07/2018 27/03/2024
76 34 15/05/2019 đến 08/01/2020 06/03/2024
00 34 30/10/2019 đến 22/07/2020 01/05/2024
99 33 05/12/2012 đến 24/07/2013 13/12/2023
04 33 18/05/2022 đến 04/01/2023 08/05/2024
05 32 18/12/2013 đến 30/07/2014 01/05/2024
28 32 11/09/2019 đến 20/05/2020 03/04/2024
57 32 28/11/2018 đến 10/07/2019 15/05/2024
10 32 10/02/2016 đến 21/09/2016 10/04/2024
47 31 22/06/2022 đến 25/01/2023 08/05/2024
02 31 20/04/2011 đến 23/11/2011 17/04/2024
52 31 12/01/2011 đến 17/08/2011 24/04/2024
90 30 19/11/2014 đến 17/06/2015 13/03/2024
69 30 01/12/2021 đến 29/06/2022 15/05/2024
53 29 26/01/2011 đến 17/08/2011 01/05/2024
58 29 16/07/2014 đến 04/02/2015 17/04/2024
92 29 07/10/2020 đến 28/04/2021 15/05/2024
50 29 14/03/2018 đến 03/10/2018 17/04/2024
33 29 15/12/2021 đến 06/07/2022 20/03/2024
13 29 23/02/2011 đến 14/09/2011 27/03/2024
14 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 15/05/2024
41 28 16/11/2016 đến 31/05/2017 20/03/2024
21 28 19/05/2010 đến 01/12/2010 13/12/2023
32 28 12/04/2017 đến 25/10/2017 15/05/2024
06 28 17/06/2015 đến 30/12/2015 10/04/2024
19 28 21/09/2016 đến 05/04/2017 03/04/2024
89 28 30/10/2013 đến 14/05/2014 15/05/2024
11 28 06/05/2009 đến 18/11/2009 17/01/2024
64 27 04/03/2020 đến 07/10/2020 17/04/2024
66 27 10/02/2021 đến 01/12/2021 15/05/2024
48 27 10/02/2010 đến 18/08/2010 17/04/2024
03 27 19/02/2020 đến 23/09/2020 08/05/2024
97 27 11/11/2015 đến 18/05/2016 10/04/2024
40 27 10/10/2018 đến 17/04/2019 15/05/2024
98 27 24/08/2022 đến 01/03/2023 08/05/2024
01 27 07/02/2018 đến 15/08/2018 01/05/2024
65 26 26/06/2019 đến 25/12/2019 27/03/2024
70 26 10/09/2014 đến 11/03/2015 17/04/2024
43 26 23/01/2013 đến 24/07/2013 08/05/2024
34 26 07/09/2022 đến 08/03/2023 15/05/2024
26 26 16/08/2017 đến 14/02/2018 01/05/2024
30 26 19/12/2018 đến 19/06/2019 24/04/2024
94 25 10/02/2021 đến 17/11/2021 03/04/2024
35 25 08/02/2012 đến 01/08/2012 10/04/2024
08 25 09/01/2013 đến 03/07/2013 01/05/2024
38 25 21/04/2010 đến 13/10/2010 13/03/2024
46 25 09/08/2017 đến 31/01/2018 10/04/2024
22 25 28/12/2016 đến 21/06/2017 08/05/2024
68 25 19/10/2011 đến 11/04/2012 08/05/2024
25 25 28/10/2009 đến 21/04/2010 24/04/2024
96 25 28/06/2017 đến 20/12/2017 17/04/2024
51 24 19/09/2018 đến 06/03/2019 08/05/2024
07 24 11/11/2015 đến 27/04/2016 17/04/2024
85 24 24/06/2009 đến 09/12/2009 27/03/2024
84 24 12/11/2014 đến 29/04/2015 08/05/2024
42 24 25/04/2012 đến 10/10/2012 03/04/2024
56 24 24/01/2018 đến 11/07/2018 03/04/2024
61 23 01/05/2019 đến 09/10/2019 06/03/2024
62 23 07/09/2016 đến 15/02/2017 15/05/2024
20 23 21/02/2018 đến 01/08/2018 15/05/2024
17 23 01/01/2020 đến 08/07/2020 01/05/2024
09 23 26/02/2020 đến 02/09/2020 28/02/2024
87 22 03/11/2021 đến 06/04/2022 08/05/2024
31 22 04/04/2012 đến 05/09/2012 01/05/2024
95 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 21/02/2024
63 22 04/01/2012 đến 06/06/2012 17/04/2024
83 21 23/01/2013 đến 19/06/2013 17/04/2024
88 21 14/07/2010 đến 08/12/2010 08/05/2024
91 21 06/03/2019 đến 31/07/2019 24/04/2024
37 21 17/03/2021 đến 24/11/2021 15/05/2024
60 21 01/05/2019 đến 25/09/2019 03/04/2024
74 20 17/03/2010 đến 04/08/2010 15/05/2024
75 19 21/10/2020 đến 03/03/2021 24/04/2024
49 19 13/12/2017 đến 25/04/2018 08/05/2024
45 19 28/06/2017 đến 08/11/2017 17/04/2024
78 19 31/07/2013 đến 11/12/2013 08/05/2024
73 18 03/09/2014 đến 07/01/2015 03/04/2024

Gan cực đại Cần Thơ các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
29-92 25 08/12/2010 đến 01/06/2011 10/04/2024
11-66 22 26/10/2022 đến 29/03/2023 15/05/2024
01-10 21 27/04/2016 đến 21/09/2016 15/05/2024
59-95 21 04/03/2009 đến 29/07/2009 24/04/2024
12-21 20 30/06/2010 đến 17/11/2010 15/05/2024
45-54 19 28/06/2017 đến 08/11/2017 01/05/2024
16-61 19 09/03/2022 đến 20/07/2022 15/05/2024
09-90 19 16/04/2014 đến 27/08/2014 01/05/2024
13-31 19 27/05/2009 đến 07/10/2009 08/05/2024
68-86 19 26/07/2017 đến 06/12/2017 01/05/2024
05-50 18 25/12/2013 đến 30/04/2014 01/05/2024
26-62 17 16/08/2017 đến 13/12/2017 03/04/2024
33-88 17 06/07/2011 đến 02/11/2011 08/05/2024
44-99 17 30/11/2022 đến 29/03/2023 08/05/2024
69-96 16 06/05/2015 đến 26/08/2015 08/05/2024
79-97 16 15/11/2017 đến 07/03/2018 15/05/2024
49-94 16 03/01/2018 đến 25/04/2018 24/04/2024
22-77 16 11/04/2012 đến 01/08/2012 08/05/2024
39-93 16 05/10/2016 đến 25/01/2017 27/03/2024
35-53 16 28/05/2014 đến 17/09/2014 15/05/2024
02-20 16 11/05/2016 đến 31/08/2016 15/05/2024
03-30 16 04/02/2009 đến 27/05/2009 08/05/2024
24-42 16 21/11/2012 đến 13/03/2013 15/05/2024
04-40 16 27/04/2016 đến 17/08/2016 15/05/2024
15-51 16 26/10/2016 đến 15/02/2017 15/05/2024
27-72 15 28/10/2020 đến 10/02/2021 17/04/2024
07-70 15 21/12/2016 đến 05/04/2017 15/05/2024
14-41 15 18/01/2017 đến 03/05/2017 01/05/2024
67-76 15 17/07/2019 đến 30/10/2019 01/05/2024
17-71 15 05/08/2020 đến 18/11/2020 15/05/2024
47-74 15 12/02/2020 đến 24/06/2020 08/05/2024
46-64 15 23/08/2017 đến 06/12/2017 15/05/2024
58-85 14 18/07/2018 đến 24/10/2018 08/05/2024
38-83 14 06/11/2013 đến 12/02/2014 03/04/2024
36-63 14 12/08/2015 đến 18/11/2015 15/05/2024
00-55 14 11/12/2019 đến 18/03/2020 15/05/2024
08-80 13 30/06/2021 đến 12/01/2022 08/05/2024
28-82 13 14/01/2015 đến 15/04/2015 08/05/2024
23-32 13 15/05/2013 đến 14/08/2013 24/04/2024
89-98 13 23/09/2020 đến 23/12/2020 01/05/2024
06-60 13 03/11/2010 đến 02/02/2011 01/05/2024
48-84 12 13/04/2016 đến 06/07/2016 08/05/2024
19-91 12 08/05/2019 đến 31/07/2019 03/04/2024
56-65 12 01/09/2010 đến 24/11/2010 17/04/2024
57-75 12 25/11/2020 đến 17/02/2021 08/05/2024
37-73 12 22/07/2020 đến 14/10/2020 10/04/2024
25-52 11 02/03/2022 đến 18/05/2022 10/04/2024
34-43 11 02/09/2020 đến 18/11/2020 15/05/2024
18-81 11 07/08/2019 đến 23/10/2019 17/04/2024
78-87 9 12/09/2018 đến 14/11/2018 03/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 103 ngày 540 ngày
01 90 ngày 161 ngày
02 99 ngày 338 ngày
03 13 ngày 220 ngày
04 160 ngày 141 ngày
05 0 ngày 221 ngày
06 165 ngày 145 ngày
07 240 ngày 184 ngày
08 83 ngày 304 ngày
09 11 ngày 246 ngày
10 101 ngày 229 ngày
11 26 ngày 216 ngày
12 45 ngày 136 ngày
13 68 ngày 222 ngày
14 22 ngày 194 ngày
15 25 ngày 391 ngày
16 210 ngày 298 ngày
17 222 ngày 208 ngày
18 7 ngày 291 ngày
19 74 ngày 152 ngày
20 18 ngày 169 ngày
21 361 ngày 305 ngày
22 17 ngày 364 ngày
24 327 ngày 289 ngày
25 15 ngày 414 ngày
26 356 ngày 300 ngày
27 4 ngày 155 ngày
28 89 ngày 190 ngày
29 16 ngày 336 ngày
30 108 ngày 288 ngày
31 52 ngày 232 ngày
32 71 ngày 360 ngày
33 289 ngày 233 ngày
34 88 ngày 221 ngày
35 133 ngày 114 ngày
36 167 ngày 149 ngày
37 2 ngày 197 ngày
38 37 ngày 412 ngày
39 3 ngày 291 ngày
40 169 ngày 365 ngày
41 65 ngày 161 ngày
42 110 ngày 486 ngày
43 79 ngày 194 ngày
44 8 ngày 265 ngày
45 29 ngày 156 ngày
46 209 ngày 217 ngày
47 54 ngày 123 ngày
48 121 ngày 250 ngày
49 36 ngày 313 ngày
50 56 ngày 295 ngày
51 114 ngày 270 ngày
52 185 ngày 202 ngày
53 46 ngày 283 ngày
54 106 ngày 188 ngày
55 5 ngày 280 ngày
56 84 ngày 301 ngày
57 28 ngày 474 ngày
58 40 ngày 294 ngày
59 27 ngày 187 ngày
60 303 ngày 247 ngày
61 33 ngày 276 ngày
62 107 ngày 328 ngày
63 69 ngày 134 ngày
64 21 ngày 459 ngày
65 50 ngày 282 ngày
66 6 ngày 279 ngày
67 55 ngày 276 ngày
68 20 ngày 135 ngày
69 58 ngày 324 ngày
70 34 ngày 138 ngày
71 91 ngày 308 ngày
72 9 ngày 276 ngày
73 218 ngày 179 ngày
74 44 ngày 261 ngày
75 140 ngày 392 ngày
76 66 ngày 302 ngày
77 196 ngày 183 ngày
78 201 ngày 165 ngày
79 73 ngày 195 ngày
80 10 ngày 304 ngày
81 51 ngày 250 ngày
82 23 ngày 176 ngày
83 39 ngày 189 ngày
84 96 ngày 262 ngày
85 94 ngày 292 ngày
86 35 ngày 105 ngày
87 30 ngày 172 ngày
88 19 ngày 308 ngày
89 175 ngày 228 ngày
90 135 ngày 175 ngày
91 136 ngày 293 ngày
92 62 ngày 413 ngày
93 53 ngày 397 ngày
94 75 ngày 353 ngày
95 24 ngày 284 ngày
96 1 ngày 261 ngày
97 189 ngày 184 ngày
98 229 ngày 173 ngày
99 32 ngày 102 ngày

Lô gan Cần Thơ là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Cần Thơ hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Cần Thơ chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Cần Thơ số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Cần Thơ?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Cần Thơ, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSCT qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Cần Thơ hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan CT.

Nhận biết lô gan SXCT bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Cần Thơ mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSCT một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSCT bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Cần Thơ tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSCT (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSCT chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Cần Thơ trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan CT đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Cần Thơ:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả CT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài CT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô CT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSCT

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về CT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về CT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan CT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô CT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại CT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Cần Thơ lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Cần Thơ.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Cần Thơ lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Cần Thơ hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Cần Thơ trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội