Xem thống kê lô gan Đà Lạt - Lô gan XSDL lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Đà Lạt đến ngày 24/05/2024 - Lô gan XSDL

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14 07/01/2024 19 30
49 07/01/2024 19 33
89 14/01/2024 18 24
21 28/01/2024 16 26
44 28/01/2024 16 24
46 04/02/2024 15 29
47 25/02/2024 12 32
52 03/03/2024 11 28
12 03/03/2024 11 54
10 10/03/2024 10 27
31 10/03/2024 10 29
58 10/03/2024 10 25
76 10/03/2024 10 23
35 10/03/2024 10 22

Cặp lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12-21 03/03/2024 11 18
14-41 17/03/2024 9 13
25-52 17/03/2024 9 16
44-99 31/03/2024 7 19
05-50 07/04/2024 6 15
39-93 14/04/2024 5 14
24-42 14/04/2024 5 20
35-53 21/04/2024 4 16
08-80 21/04/2024 4 14
78-87 21/04/2024 4 21
15-51 21/04/2024 4 17
34-43 28/04/2024 3 14
33-88 28/04/2024 3 15
56-65 28/04/2024 3 13

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 14 ngày 48 ngày
1 13 ngày 44 ngày
2 0 ngày 65 ngày
3 15 ngày 27 ngày
4 20 ngày 48 ngày
5 4 ngày 39 ngày
6 3 ngày 69 ngày
7 1 ngày 66 ngày
8 2 ngày 33 ngày
9 28 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 48 ngày
1 3 ngày 44 ngày
2 1 ngày 65 ngày
3 10 ngày 27 ngày
4 15 ngày 48 ngày
5 8 ngày 39 ngày
6 4 ngày 69 ngày
7 34 ngày 66 ngày
8 5 ngày 33 ngày
9 6 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 48 ngày
1 4 ngày 44 ngày
2 0 ngày 65 ngày
3 8 ngày 27 ngày
4 7 ngày 48 ngày
5 5 ngày 39 ngày
6 13 ngày 69 ngày
7 3 ngày 66 ngày
8 12 ngày 33 ngày
9 1 ngày 44 ngày

Gan cực đại Đà Lạt các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
80 54 04/01/2009 đến 17/01/2010 19/05/2024
12 54 24/01/2010 đến 06/02/2011 12/05/2024
97 53 28/11/2021 đến 04/12/2022 24/03/2024
51 50 08/06/2014 đến 24/05/2015 14/04/2024
04 50 03/11/2013 đến 19/10/2014 28/04/2024
25 47 19/03/2017 đến 11/02/2018 24/03/2024
06 46 10/05/2015 đến 27/03/2016 05/05/2024
43 42 13/05/2018 đến 03/03/2019 14/04/2024
50 42 20/08/2017 đến 10/06/2018 31/03/2024
29 42 10/05/2015 đến 28/02/2016 19/05/2024
90 41 06/12/2009 đến 19/09/2010 10/03/2024
60 41 25/12/2011 đến 07/10/2012 12/05/2024
32 40 28/10/2018 đến 04/08/2019 03/03/2024
70 37 24/10/2010 đến 10/07/2011 19/05/2024
79 36 11/07/2010 đến 20/03/2011 07/01/2024
23 36 02/11/2014 đến 12/07/2015 21/04/2024
67 36 30/06/2013 đến 09/03/2014 05/05/2024
40 35 24/05/2015 đến 24/01/2016 12/05/2024
56 35 14/05/2017 đến 14/01/2018 05/05/2024
38 35 08/03/2020 đến 06/12/2020 19/05/2024
22 33 01/01/2012 đến 19/08/2012 19/05/2024
49 33 05/11/2017 đến 24/06/2018 28/01/2024
75 33 23/02/2020 đến 08/11/2020 21/04/2024
47 32 05/04/2009 đến 15/11/2009 12/05/2024
63 32 09/12/2012 đến 21/07/2013 17/03/2024
68 32 29/04/2012 đến 09/12/2012 17/03/2024
39 32 30/01/2022 đến 11/09/2022 05/05/2024
45 31 30/08/2020 đến 04/04/2021 07/04/2024
77 31 06/05/2018 đến 09/12/2018 12/05/2024
26 31 21/04/2019 đến 24/11/2019 12/05/2024
05 30 22/03/2009 đến 18/10/2009 19/05/2024
33 30 06/02/2011 đến 04/09/2011 10/03/2024
19 30 25/03/2018 đến 21/10/2018 17/03/2024
17 30 11/11/2018 đến 09/06/2019 24/03/2024
14 30 23/08/2020 đến 21/03/2021 28/04/2024
78 30 15/11/2020 đến 13/06/2021 10/03/2024
59 29 22/12/2013 đến 13/07/2014 14/04/2024
94 29 28/02/2016 đến 18/09/2016 19/05/2024
82 29 10/06/2018 đến 30/12/2018 21/04/2024
64 29 10/10/2010 đến 01/05/2011 24/03/2024
46 29 29/03/2020 đến 15/11/2020 19/05/2024
99 29 16/07/2017 đến 04/02/2018 17/03/2024
24 29 03/08/2014 đến 22/02/2015 14/04/2024
15 29 04/04/2010 đến 24/10/2010 14/04/2024
20 29 04/01/2015 đến 26/07/2015 28/01/2024
31 29 06/09/2009 đến 28/03/2010 12/05/2024
81 28 08/02/2009 đến 23/08/2009 04/02/2024
37 28 02/04/2017 đến 15/10/2017 25/02/2024
73 28 08/04/2018 đến 21/10/2018 24/03/2024
52 28 23/06/2019 đến 05/01/2020 07/01/2024
53 28 26/02/2017 đến 10/09/2017 07/04/2024
10 27 13/04/2014 đến 19/10/2014 31/03/2024
57 27 25/09/2016 đến 02/04/2017 03/03/2024
84 27 06/03/2022 đến 11/09/2022 21/04/2024
96 27 20/09/2020 đến 28/03/2021 07/04/2024
01 27 08/11/2015 đến 15/05/2016 21/04/2024
98 27 10/08/2014 đến 15/02/2015 21/04/2024
36 27 30/11/2014 đến 07/06/2015 14/04/2024
07 26 28/06/2009 đến 27/12/2009 10/03/2024
21 26 26/12/2010 đến 26/06/2011 28/04/2024
18 26 09/04/2017 đến 08/10/2017 28/04/2024
11 26 15/11/2009 đến 16/05/2010 28/04/2024
74 26 04/08/2013 đến 02/02/2014 07/04/2024
08 26 28/11/2010 đến 29/05/2011 19/05/2024
28 26 03/03/2013 đến 01/09/2013 19/05/2024
54 26 12/09/2010 đến 13/03/2011 28/04/2024
62 25 05/12/2010 đến 29/05/2011 24/03/2024
02 25 19/04/2009 đến 11/10/2009 12/05/2024
87 25 17/01/2021 đến 24/10/2021 05/05/2024
58 25 22/04/2012 đến 14/10/2012 05/05/2024
16 25 18/02/2018 đến 12/08/2018 19/05/2024
69 25 05/08/2018 đến 27/01/2019 05/05/2024
88 25 27/02/2011 đến 21/08/2011 12/05/2024
30 25 14/10/2018 đến 07/04/2019 12/05/2024
83 24 07/11/2010 đến 24/04/2011 12/05/2024
89 24 24/01/2016 đến 10/07/2016 19/05/2024
91 24 14/12/2014 đến 31/05/2015 10/03/2024
42 24 01/11/2009 đến 18/04/2010 19/05/2024
66 24 30/12/2018 đến 16/06/2019 21/04/2024
92 24 16/12/2018 đến 02/06/2019 21/04/2024
27 24 11/03/2012 đến 26/08/2012 21/04/2024
44 24 28/08/2022 đến 12/02/2023 19/05/2024
71 23 29/08/2010 đến 06/02/2011 19/05/2024
86 23 06/05/2012 đến 14/10/2012 12/05/2024
95 23 18/04/2021 đến 09/01/2022 12/05/2024
00 23 13/03/2022 đến 21/08/2022 05/05/2024
09 23 05/08/2012 đến 13/01/2013 17/03/2024
76 23 29/07/2012 đến 06/01/2013 17/03/2024
72 23 08/03/2020 đến 13/09/2020 28/04/2024
65 23 24/01/2016 đến 03/07/2016 14/01/2024
61 23 02/06/2013 đến 10/11/2013 05/05/2024
55 23 02/01/2022 đến 12/06/2022 05/05/2024
93 22 13/02/2011 đến 17/07/2011 19/05/2024
34 22 07/11/2010 đến 10/04/2011 14/04/2024
48 22 19/05/2019 đến 20/10/2019 12/05/2024
35 22 31/07/2016 đến 01/01/2017 12/05/2024
85 21 06/10/2019 đến 01/03/2020 31/03/2024
13 21 05/01/2014 đến 01/06/2014 19/05/2024
41 21 24/04/2022 đến 18/09/2022 05/05/2024
03 20 30/01/2011 đến 19/06/2011 31/03/2024

Gan cực đại Đà Lạt các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 23 10/02/2019 đến 21/07/2019 12/05/2024
68-86 23 06/05/2012 đến 14/10/2012 19/05/2024
78-87 21 17/01/2021 đến 13/06/2021 19/05/2024
07-70 21 05/02/2017 đến 02/07/2017 19/05/2024
57-75 20 03/05/2020 đến 20/09/2020 07/04/2024
29-92 20 16/12/2018 đến 05/05/2019 05/05/2024
24-42 20 01/11/2009 đến 21/03/2010 19/05/2024
45-54 20 28/12/2014 đến 17/05/2015 21/04/2024
46-64 20 22/01/2012 đến 10/06/2012 19/05/2024
47-74 19 31/05/2009 đến 11/10/2009 03/03/2024
89-98 19 05/07/2020 đến 15/11/2020 19/05/2024
44-99 19 23/01/2022 đến 05/06/2022 17/03/2024
12-21 18 07/02/2010 đến 13/06/2010 21/04/2024
36-63 18 09/05/2021 đến 26/12/2021 05/05/2024
19-91 18 08/04/2018 đến 12/08/2018 12/05/2024
15-51 17 11/01/2015 đến 10/05/2015 19/05/2024
67-76 17 12/09/2010 đến 09/01/2011 19/05/2024
00-55 17 29/11/2015 đến 27/03/2016 12/05/2024
35-53 16 11/09/2016 đến 01/01/2017 14/04/2024
59-95 16 14/08/2011 đến 04/12/2011 17/03/2024
01-10 16 17/07/2022 đến 06/11/2022 05/05/2024
25-52 16 15/09/2019 đến 05/01/2020 12/05/2024
05-50 15 11/09/2011 đến 25/12/2011 19/05/2024
06-60 15 17/06/2012 đến 30/09/2012 19/05/2024
33-88 15 24/04/2011 đến 07/08/2011 28/04/2024
13-31 15 03/05/2015 đến 16/08/2015 21/04/2024
11-66 15 22/12/2013 đến 06/04/2014 19/05/2024
49-94 15 27/09/2020 đến 10/01/2021 19/05/2024
48-84 15 20/05/2012 đến 02/09/2012 12/05/2024
26-62 14 26/03/2017 đến 02/07/2017 14/04/2024
08-80 14 13/09/2009 đến 20/12/2009 12/05/2024
09-90 14 30/01/2011 đến 08/05/2011 19/05/2024
58-85 14 22/04/2012 đến 29/07/2012 12/05/2024
16-61 14 25/05/2014 đến 31/08/2014 12/05/2024
39-93 14 06/11/2011 đến 12/02/2012 12/05/2024
22-77 14 08/11/2015 đến 14/02/2016 28/04/2024
37-73 14 25/07/2010 đến 31/10/2010 19/05/2024
18-81 14 16/05/2010 đến 22/08/2010 05/05/2024
34-43 14 29/11/2015 đến 06/03/2016 12/05/2024
03-30 13 18/06/2017 đến 17/09/2017 12/05/2024
04-40 13 17/01/2021 đến 18/04/2021 05/05/2024
79-97 13 06/09/2015 đến 06/12/2015 05/05/2024
56-65 13 10/06/2012 đến 09/09/2012 21/04/2024
69-96 13 10/11/2019 đến 09/02/2020 19/05/2024
14-41 13 23/08/2020 đến 22/11/2020 05/05/2024
17-71 13 20/01/2019 đến 21/04/2019 19/05/2024
38-83 13 08/07/2012 đến 07/10/2012 12/05/2024
23-32 13 19/06/2022 đến 18/09/2022 19/05/2024
02-20 12 06/06/2021 đến 12/12/2021 28/04/2024
27-72 11 03/05/2020 đến 19/07/2020 31/03/2024

Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 18 ngày 228 ngày
01 426 ngày 370 ngày
02 94 ngày 188 ngày
03 44 ngày 221 ngày
04 184 ngày 483 ngày
05 329 ngày 314 ngày
06 47 ngày 254 ngày
07 277 ngày 221 ngày
08 14 ngày 227 ngày
09 71 ngày 536 ngày
10 30 ngày 349 ngày
11 83 ngày 297 ngày
12 121 ngày 197 ngày
13 93 ngày 210 ngày
14 27 ngày 250 ngày
15 13 ngày 517 ngày
16 48 ngày 453 ngày
17 49 ngày 258 ngày
18 19 ngày 202 ngày
19 259 ngày 203 ngày
20 0 ngày 281 ngày
21 50 ngày 230 ngày
22 197 ngày 163 ngày
23 129 ngày 206 ngày
24 114 ngày 217 ngày
25 9 ngày 316 ngày
26 246 ngày 190 ngày
27 546 ngày 490 ngày
28 11 ngày 280 ngày
29 176 ngày 179 ngày
30 86 ngày 105 ngày
31 64 ngày 158 ngày
32 33 ngày 535 ngày
33 72 ngày 228 ngày
34 15 ngày 117 ngày
35 17 ngày 221 ngày
36 22 ngày 261 ngày
37 36 ngày 213 ngày
38 162 ngày 164 ngày
39 120 ngày 187 ngày
40 29 ngày 193 ngày
41 85 ngày 360 ngày
42 318 ngày 262 ngày
43 58 ngày 447 ngày
44 220 ngày 228 ngày
45 96 ngày 190 ngày
46 63 ngày 127 ngày
47 34 ngày 240 ngày
48 20 ngày 254 ngày
49 268 ngày 212 ngày
50 531 ngày 475 ngày
51 385 ngày 333 ngày
52 25 ngày 156 ngày
53 116 ngày 219 ngày
54 89 ngày 247 ngày
55 53 ngày 137 ngày
56 4 ngày 364 ngày
57 172 ngày 334 ngày
58 21 ngày 257 ngày
59 7 ngày 226 ngày
60 109 ngày 173 ngày
61 3 ngày 279 ngày
62 16 ngày 278 ngày
63 170 ngày 180 ngày
64 37 ngày 409 ngày
65 81 ngày 263 ngày
66 119 ngày 282 ngày
67 40 ngày 270 ngày
68 104 ngày 259 ngày
69 6 ngày 252 ngày
70 24 ngày 223 ngày
71 12 ngày 145 ngày
72 1 ngày 450 ngày
73 10 ngày 177 ngày
74 217 ngày 374 ngày
75 142 ngày 206 ngày
76 200 ngày 191 ngày
77 141 ngày 190 ngày
78 5 ngày 225 ngày
79 43 ngày 168 ngày
80 125 ngày 276 ngày
81 32 ngày 183 ngày
82 2 ngày 279 ngày
83 55 ngày 238 ngày
84 26 ngày 190 ngày
85 8 ngày 316 ngày
86 307 ngày 251 ngày
87 244 ngày 201 ngày
88 173 ngày 117 ngày
89 51 ngày 239 ngày
90 107 ngày 366 ngày
91 42 ngày 475 ngày
92 28 ngày 193 ngày
93 60 ngày 270 ngày
94 151 ngày 175 ngày
95 98 ngày 321 ngày
96 67 ngày 331 ngày
97 221 ngày 374 ngày
98 66 ngày 117 ngày
99 511 ngày 455 ngày

Lô gan Đà Lạt là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Đà Lạt hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Đà Lạt chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Đà Lạt số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Đà Lạt?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Đà Lạt, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSDL qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Đà Lạt hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan DL.

Nhận biết lô gan SXDL bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Đà Lạt mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSDL một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSDL bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Đà Lạt tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSDL (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSDL chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Đà Lạt trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan DL đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đà Lạt:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSDL

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DL trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Lạt lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đà Lạt.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đà Lạt lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Đà Lạt hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Đà Lạt trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội