Xem thống kê lô gan Đắk Lắk - Lô gan XSDLK lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Đắk Lắk đến ngày 28/05/2024 - Lô gan XSDLK

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 05/12/2023 24 33
59 09/01/2024 19 28
30 16/01/2024 18 29
56 30/01/2024 16 35
69 20/02/2024 13 42
83 20/02/2024 13 28
75 27/02/2024 12 28
35 05/03/2024 11 30
27 05/03/2024 11 30
34 05/03/2024 11 36
70 12/03/2024 10 29
88 12/03/2024 10 32
91 12/03/2024 10 41
98 12/03/2024 10 29

Cặp lô gan Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56-65 19/03/2024 9 19
59-95 19/03/2024 9 15
45-54 02/04/2024 7 15
23-32 16/04/2024 5 27
44-99 16/04/2024 5 15
12-21 23/04/2024 4 15
67-76 23/04/2024 4 18
39-93 23/04/2024 4 14
35-53 30/04/2024 3 24
37-73 30/04/2024 3 19
19-91 30/04/2024 3 15
68-86 30/04/2024 3 18
69-96 30/04/2024 3 15
79-97 30/04/2024 3 15
00-55 30/04/2024 3 19
16-61 30/04/2024 3 17

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 53 ngày
1 3 ngày 39 ngày
2 9 ngày 73 ngày
3 14 ngày 59 ngày
4 19 ngày 42 ngày
5 13 ngày 60 ngày
6 0 ngày 33 ngày
7 10 ngày 46 ngày
8 33 ngày 34 ngày
9 2 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 53 ngày
1 6 ngày 39 ngày
2 15 ngày 73 ngày
3 0 ngày 59 ngày
4 2 ngày 42 ngày
5 4 ngày 60 ngày
6 37 ngày 33 ngày
7 24 ngày 46 ngày
8 14 ngày 34 ngày
9 1 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 53 ngày
1 7 ngày 39 ngày
2 15 ngày 73 ngày
3 2 ngày 59 ngày
4 5 ngày 42 ngày
5 11 ngày 60 ngày
6 4 ngày 33 ngày
7 6 ngày 46 ngày
8 10 ngày 34 ngày
9 0 ngày 42 ngày

Gan cực đại Đắk Lắk các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
71 53 23/07/2019 đến 18/08/2020 30/04/2024
44 50 26/04/2011 đến 10/04/2012 07/05/2024
25 49 16/10/2018 đến 24/09/2019 14/05/2024
37 46 01/11/2016 đến 19/09/2017 21/05/2024
81 44 26/10/2010 đến 30/08/2011 21/05/2024
48 43 31/01/2017 đến 28/11/2017 16/04/2024
21 43 20/10/2020 đến 31/08/2021 07/05/2024
69 42 24/08/2021 đến 14/06/2022 21/05/2024
91 41 22/10/2013 đến 05/08/2014 07/05/2024
86 41 18/10/2011 đến 31/07/2012 21/05/2024
02 40 08/10/2019 đến 04/08/2020 14/05/2024
65 40 15/12/2009 đến 21/09/2010 16/04/2024
31 39 22/03/2022 đến 20/12/2022 23/04/2024
06 38 05/07/2016 đến 28/03/2017 16/04/2024
87 38 14/05/2019 đến 04/02/2020 07/05/2024
34 36 03/05/2016 đến 10/01/2017 21/05/2024
11 36 02/02/2016 đến 11/10/2016 23/04/2024
56 35 28/07/2020 đến 30/03/2021 07/05/2024
53 35 04/12/2012 đến 06/08/2013 07/05/2024
84 34 06/10/2009 đến 01/06/2010 30/04/2024
01 33 12/04/2022 đến 29/11/2022 30/04/2024
18 33 18/06/2019 đến 04/02/2020
05 33 02/06/2009 đến 19/01/2010 07/05/2024
24 33 11/10/2011 đến 29/05/2012 16/04/2024
63 32 07/07/2020 đến 16/02/2021 05/12/2023
88 32 08/01/2013 đến 20/08/2013 16/04/2024
23 31 26/01/2016 đến 30/08/2016 09/04/2024
28 31 01/09/2015 đến 05/04/2016 05/03/2024
97 31 25/04/2017 đến 28/11/2017 30/04/2024
42 30 28/06/2022 đến 24/01/2023 19/03/2024
35 30 23/10/2012 đến 21/05/2013 16/01/2024
68 30 06/11/2018 đến 04/06/2019 21/05/2024
99 30 24/03/2020 đến 10/11/2020 16/04/2024
15 30 13/07/2021 đến 22/02/2022 21/05/2024
19 30 02/06/2015 đến 29/12/2015 05/03/2024
27 30 21/10/2014 đến 19/05/2015 05/03/2024
60 29 06/06/2017 đến 26/12/2017 21/05/2024
12 29 25/12/2012 đến 16/07/2013 02/04/2024
50 29 15/09/2015 đến 05/04/2016 14/05/2024
70 29 15/10/2019 đến 26/05/2020 23/04/2024
16 29 23/06/2015 đến 12/01/2016 23/04/2024
90 29 21/03/2017 đến 10/10/2017 14/05/2024
55 29 19/08/2014 đến 10/03/2015 21/05/2024
94 29 22/03/2011 đến 11/10/2011 21/05/2024
98 29 14/06/2016 đến 03/01/2017 16/04/2024
30 29 10/03/2015 đến 29/09/2015 02/04/2024
83 28 24/11/2020 đến 08/06/2021 30/04/2024
64 28 22/02/2022 đến 06/09/2022 21/05/2024
57 28 03/11/2009 đến 18/05/2010 07/05/2024
59 28 05/02/2013 đến 20/08/2013 09/04/2024
45 28 08/07/2014 đến 20/01/2015 07/05/2024
13 28 20/08/2013 đến 04/03/2014 26/03/2024
41 28 19/08/2014 đến 03/03/2015 14/05/2024
72 28 20/12/2011 đến 03/07/2012 30/04/2024
73 28 18/08/2009 đến 02/03/2010 19/03/2024
77 28 17/05/2011 đến 29/11/2011 02/04/2024
75 28 08/10/2019 đến 12/05/2020 30/01/2024
79 27 07/09/2010 đến 15/03/2011 14/05/2024
82 27 10/11/2015 đến 17/05/2016 19/03/2024
32 27 23/02/2016 đến 30/08/2016 09/01/2024
51 27 05/07/2011 đến 10/01/2012 09/04/2024
26 27 08/11/2016 đến 16/05/2017 30/04/2024
96 27 07/02/2017 đến 15/08/2017 14/05/2024
58 26 21/01/2014 đến 22/07/2014 21/05/2024
61 26 28/06/2022 đến 27/12/2022 21/05/2024
20 26 09/12/2014 đến 09/06/2015 19/03/2024
49 26 02/12/2014 đến 02/06/2015 14/05/2024
22 26 27/08/2019 đến 25/02/2020 23/04/2024
47 26 03/09/2019 đến 03/03/2020 30/04/2024
07 25 10/05/2016 đến 01/11/2016 20/02/2024
92 25 27/03/2018 đến 18/09/2018 12/03/2024
38 25 30/04/2019 đến 22/10/2019 14/05/2024
09 24 30/08/2016 đến 14/02/2017 14/05/2024
08 24 28/04/2015 đến 13/10/2015 30/04/2024
89 24 01/09/2015 đến 16/02/2016 07/05/2024
00 24 29/11/2011 đến 15/05/2012 27/02/2024
74 24 09/07/2013 đến 24/12/2013 09/04/2024
76 24 15/01/2019 đến 02/07/2019 23/04/2024
39 23 12/11/2013 đến 22/04/2014 14/05/2024
40 23 14/05/2013 đến 22/10/2013 30/04/2024
17 23 20/10/2009 đến 30/03/2010 16/04/2024
85 23 08/11/2022 đến 18/04/2023 26/03/2024
33 22 21/07/2020 đến 22/12/2020 14/05/2024
36 22 08/01/2013 đến 11/06/2013 20/02/2024
95 22 24/05/2022 đến 25/10/2022 30/04/2024
46 22 30/10/2018 đến 02/04/2019 21/05/2024
52 22 06/09/2022 đến 07/02/2023 23/04/2024
67 22 28/04/2020 đến 29/09/2020 23/04/2024
54 21 20/07/2021 đến 28/12/2021 12/03/2024
66 21 18/10/2016 đến 14/03/2017 14/05/2024
80 21 07/05/2019 đến 01/10/2019 16/04/2024
03 21 10/01/2017 đến 06/06/2017 12/03/2024
14 21 15/04/2014 đến 09/09/2014 21/05/2024
62 20 05/06/2018 đến 23/10/2018 02/04/2024
10 20 16/03/2010 đến 03/08/2010 07/05/2024
43 20 02/02/2010 đến 22/06/2010 19/03/2024
29 20 15/02/2022 đến 05/07/2022 30/04/2024
78 20 09/02/2021 đến 29/06/2021 26/03/2024
93 19 16/02/2021 đến 29/06/2021 12/03/2024
04 18 29/05/2012 đến 02/10/2012 09/04/2024

Gan cực đại Đắk Lắk các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
06-60 29 06/06/2017 đến 26/12/2017 14/05/2024
23-32 27 23/02/2016 đến 30/08/2016 14/05/2024
11-66 25 08/03/2016 đến 30/08/2016 21/05/2024
35-53 24 04/12/2012 đến 21/05/2013 21/05/2024
18-81 22 18/01/2011 đến 21/06/2011 07/05/2024
17-71 22 22/10/2019 đến 24/03/2020 07/05/2024
28-82 21 10/11/2015 đến 05/04/2016 21/05/2024
24-42 20 11/05/2010 đến 28/09/2010 07/05/2024
38-83 19 11/06/2019 đến 22/10/2019 21/05/2024
56-65 19 21/01/2014 đến 03/06/2014 23/04/2024
37-73 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 21/05/2024
00-55 19 28/10/2014 đến 10/03/2015 14/05/2024
13-31 18 27/11/2018 đến 02/04/2019 21/05/2024
68-86 18 13/02/2018 đến 19/06/2018 30/04/2024
58-85 18 31/08/2021 đến 04/01/2022 14/05/2024
07-70 18 18/01/2022 đến 24/05/2022 07/05/2024
67-76 18 12/02/2019 đến 18/06/2019 30/04/2024
57-75 17 31/12/2013 đến 29/04/2014 16/04/2024
22-77 17 03/05/2016 đến 30/08/2016 21/05/2024
25-52 17 26/04/2016 đến 23/08/2016 14/05/2024
16-61 17 23/02/2010 đến 22/06/2010 14/05/2024
09-90 17 10/03/2009 đến 07/07/2009 14/05/2024
14-41 16 22/01/2019 đến 14/05/2019 14/05/2024
49-94 16 27/01/2015 đến 19/05/2015 21/05/2024
59-95 15 19/02/2013 đến 04/06/2013 21/05/2024
69-96 15 18/01/2022 đến 03/05/2022 30/04/2024
78-87 15 01/10/2019 đến 14/01/2020 21/05/2024
79-97 15 25/04/2017 đến 08/08/2017 30/04/2024
44-99 15 21/09/2021 đến 04/01/2022 14/05/2024
45-54 15 29/07/2014 đến 11/11/2014 23/04/2024
02-20 15 04/08/2015 đến 17/11/2015 02/04/2024
04-40 15 19/06/2012 đến 02/10/2012 21/05/2024
05-50 15 22/01/2019 đến 07/05/2019 21/05/2024
29-92 15 05/06/2018 đến 18/09/2018 07/05/2024
27-72 15 21/10/2014 đến 03/02/2015 07/05/2024
12-21 15 19/08/2014 đến 02/12/2014 19/03/2024
19-91 15 22/04/2014 đến 05/08/2014 14/05/2024
26-62 14 30/07/2013 đến 05/11/2013 21/05/2024
33-88 14 08/03/2016 đến 14/06/2016 19/03/2024
08-80 14 18/12/2018 đến 26/03/2019 23/04/2024
15-51 14 02/08/2022 đến 08/11/2022 30/04/2024
36-63 14 28/11/2017 đến 06/03/2018 30/04/2024
39-93 14 13/03/2018 đến 19/06/2018 14/05/2024
34-43 13 07/04/2009 đến 07/07/2009 30/04/2024
48-84 13 28/01/2014 đến 29/04/2014 14/05/2024
47-74 13 14/12/2021 đến 15/03/2022 30/04/2024
01-10 12 01/11/2016 đến 24/01/2017 14/05/2024
03-30 12 17/01/2017 đến 11/04/2017 07/05/2024
46-64 12 24/05/2022 đến 16/08/2022 21/05/2024
89-98 10 07/02/2023 đến 18/04/2023 16/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 8 ngày 294 ngày
01 139 ngày 266 ngày
02 15 ngày 165 ngày
03 175 ngày 212 ngày
04 5 ngày 174 ngày
05 315 ngày 349 ngày
06 272 ngày 294 ngày
07 61 ngày 305 ngày
08 429 ngày 373 ngày
09 1 ngày 271 ngày
10 7 ngày 125 ngày
11 248 ngày 271 ngày
12 147 ngày 186 ngày
13 53 ngày 367 ngày
14 148 ngày 136 ngày
15 4 ngày 402 ngày
16 177 ngày 251 ngày
17 24 ngày 169 ngày
18 93 ngày 224 ngày
19 3 ngày 262 ngày
20 67 ngày 202 ngày
21 71 ngày 527 ngày
22 116 ngày 372 ngày
23 11 ngày 263 ngày
24 127 ngày 281 ngày
25 65 ngày 482 ngày
26 54 ngày 208 ngày
27 31 ngày 230 ngày
28 46 ngày 248 ngày
29 9 ngày 310 ngày
30 74 ngày 241 ngày
31 194 ngày 150 ngày
32 28 ngày 232 ngày
33 207 ngày 222 ngày
34 77 ngày 343 ngày
35 43 ngày 289 ngày
36 75 ngày 246 ngày
37 389 ngày 333 ngày
38 14 ngày 275 ngày
39 23 ngày 310 ngày
40 171 ngày 133 ngày
41 19 ngày 250 ngày
42 38 ngày 330 ngày
43 47 ngày 259 ngày
44 40 ngày 322 ngày
45 258 ngày 202 ngày
46 70 ngày 252 ngày
47 130 ngày 262 ngày
48 60 ngày 255 ngày
49 29 ngày 217 ngày
50 106 ngày 268 ngày
51 13 ngày 319 ngày
52 154 ngày 166 ngày
53 41 ngày 367 ngày
54 80 ngày 251 ngày
55 36 ngày 183 ngày
56 111 ngày 358 ngày
57 78 ngày 266 ngày
58 87 ngày 208 ngày
59 42 ngày 150 ngày
60 39 ngày 245 ngày
61 6 ngày 410 ngày
62 49 ngày 218 ngày
63 0 ngày 190 ngày
64 18 ngày 257 ngày
65 164 ngày 375 ngày
66 241 ngày 213 ngày
67 55 ngày 190 ngày
68 50 ngày 154 ngày
69 32 ngày 216 ngày
70 12 ngày 165 ngày
71 10 ngày 304 ngày
72 48 ngày 191 ngày
73 83 ngày 309 ngày
74 92 ngày 529 ngày
75 21 ngày 160 ngày
76 37 ngày 247 ngày
77 358 ngày 302 ngày
78 59 ngày 392 ngày
79 85 ngày 290 ngày
80 97 ngày 131 ngày
81 114 ngày 224 ngày
82 88 ngày 218 ngày
83 105 ngày 102 ngày
84 90 ngày 378 ngày
85 89 ngày 210 ngày
86 45 ngày 214 ngày
87 217 ngày 161 ngày
88 33 ngày 460 ngày
89 35 ngày 208 ngày
90 100 ngày 272 ngày
91 20 ngày 180 ngày
92 112 ngày 103 ngày
93 25 ngày 204 ngày
94 2 ngày 252 ngày
95 167 ngày 305 ngày
96 269 ngày 258 ngày
97 182 ngày 263 ngày
98 190 ngày 188 ngày
99 143 ngày 200 ngày

Lô gan Đắk Lắk là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Đắk Lắk hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Đắk Lắk chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Đắk Lắk số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Đắk Lắk?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Đắk Lắk, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSDLK qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Đắk Lắk hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan DLK.

Nhận biết lô gan SXDLK bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Đắk Lắk mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSDLK một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSDLK bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Đắk Lắk tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSDLK (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSDLK chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Đắk Lắk trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan DLK đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đắk Lắk:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DLK.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DLK.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DLK.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSDLK

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DLK:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DLK trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DLK đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DLK.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DLK:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Lắk lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đắk Lắk.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đắk Lắk lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Đắk Lắk hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Đắk Lắk trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội