Xem thống kê lô gan Đồng Nai - Lô gan XSDN lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Đồng Nai đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSDN

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48 22/11/2023 25 27
21 20/12/2023 21 25
42 03/01/2024 19 39
72 24/01/2024 16 26
85 24/01/2024 16 31
45 31/01/2024 15 22
06 31/01/2024 15 32
79 07/02/2024 14 23
56 21/02/2024 12 26
04 21/02/2024 12 24
87 21/02/2024 12 31
15 28/02/2024 11 26
96 28/02/2024 11 34
70 06/03/2024 10 58
24 06/03/2024 10 26

Cặp lô gan Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24-42 06/03/2024 10 14
58-85 20/03/2024 8 15
69-96 20/03/2024 8 17
25-52 27/03/2024 7 20
38-83 27/03/2024 7 23
07-70 03/04/2024 6 13
47-74 10/04/2024 5 13
48-84 10/04/2024 5 19
34-43 10/04/2024 5 14
12-21 10/04/2024 5 14
02-20 17/04/2024 4 16
04-40 17/04/2024 4 17
27-72 17/04/2024 4 22
06-60 24/04/2024 3 13
08-80 24/04/2024 3 20
09-90 24/04/2024 3 16
45-54 24/04/2024 3 16
44-99 24/04/2024 3 14

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 42 ngày
1 1 ngày 60 ngày
2 7 ngày 42 ngày
3 4 ngày 58 ngày
4 5 ngày 31 ngày
5 0 ngày 78 ngày
6 22 ngày 72 ngày
7 14 ngày 43 ngày
8 2 ngày 50 ngày
9 8 ngày 40 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 42 ngày
1 2 ngày 60 ngày
2 8 ngày 42 ngày
3 7 ngày 58 ngày
4 5 ngày 31 ngày
5 20 ngày 78 ngày
6 15 ngày 72 ngày
7 1 ngày 43 ngày
8 11 ngày 50 ngày
9 16 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 42 ngày
1 6 ngày 60 ngày
2 16 ngày 42 ngày
3 10 ngày 58 ngày
4 20 ngày 31 ngày
5 0 ngày 78 ngày
6 37 ngày 72 ngày
7 29 ngày 43 ngày
8 1 ngày 50 ngày
9 2 ngày 40 ngày

Gan cực đại Đồng Nai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
70 58 13/03/2013 đến 23/04/2014 15/05/2024
22 46 03/02/2016 đến 21/12/2016 08/05/2024
64 44 04/06/2014 đến 08/04/2015 17/04/2024
12 44 17/10/2018 đến 21/08/2019 01/05/2024
09 43 26/09/2012 đến 24/07/2013 21/02/2024
75 42 22/01/2020 đến 09/12/2020 17/04/2024
49 41 28/05/2014 đến 11/03/2015 31/01/2024
41 41 12/03/2014 đến 24/12/2014 03/04/2024
93 40 12/04/2017 đến 17/01/2018 24/04/2024
39 39 26/03/2014 đến 24/12/2014 27/03/2024
42 39 30/06/2010 đến 30/03/2011 01/05/2024
61 39 15/06/2022 đến 15/03/2023 24/04/2024
84 35 17/02/2010 đến 20/10/2010 10/04/2024
34 34 09/11/2011 đến 04/07/2012 08/05/2024
60 34 05/02/2014 đến 01/10/2014 15/05/2024
96 34 23/01/2019 đến 18/09/2019 28/02/2024
94 33 21/08/2019 đến 06/05/2020 15/05/2024
14 33 20/07/2022 đến 08/03/2023 08/05/2024
31 33 13/01/2010 đến 01/09/2010 15/05/2024
76 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 15/05/2024
33 32 20/06/2012 đến 30/01/2013 03/04/2024
69 32 24/02/2021 đến 19/01/2022 20/12/2023
06 32 20/06/2018 đến 30/01/2019 03/04/2024
86 32 07/04/2021 đến 02/03/2022 10/04/2024
85 31 10/09/2014 đến 15/04/2015 06/03/2024
36 31 23/02/2011 đến 28/09/2011 20/03/2024
87 31 19/03/2014 đến 22/10/2014 01/05/2024
66 31 30/12/2009 đến 04/08/2010 17/04/2024
74 31 17/10/2018 đến 22/05/2019 08/05/2024
26 30 18/05/2016 đến 14/12/2016 15/05/2024
83 30 22/06/2022 đến 18/01/2023 15/05/2024
18 30 06/09/2017 đến 04/04/2018 17/04/2024
52 30 03/07/2013 đến 29/01/2014 08/05/2024
97 30 09/05/2012 đến 05/12/2012 13/03/2024
40 29 27/09/2017 đến 18/04/2018 03/04/2024
08 29 07/08/2013 đến 26/02/2014 03/04/2024
55 29 04/05/2022 đến 23/11/2022 03/04/2024
13 29 04/11/2009 đến 26/05/2010 15/05/2024
43 28 03/08/2011 đến 15/02/2012 20/03/2024
47 28 09/03/2011 đến 21/09/2011 20/03/2024
38 28 04/02/2015 đến 19/08/2015 17/04/2024
57 28 14/01/2009 đến 29/07/2009 10/04/2024
59 28 11/07/2012 đến 23/01/2013 03/01/2024
98 28 30/03/2016 đến 12/10/2016 10/04/2024
01 28 22/12/2010 đến 06/07/2011 17/04/2024
68 27 27/10/2021 đến 04/05/2022 31/01/2024
48 27 09/09/2020 đến 17/03/2021 24/04/2024
32 27 06/09/2017 đến 14/03/2018 03/04/2024
73 27 15/07/2020 đến 20/01/2021 22/11/2023
19 27 03/08/2016 đến 08/02/2017 10/04/2024
72 26 01/12/2021 đến 01/06/2022 15/05/2024
71 26 25/05/2011 đến 23/11/2011 01/05/2024
81 26 09/10/2019 đến 06/05/2020 27/03/2024
82 26 28/10/2009 đến 28/04/2010 15/05/2024
25 26 07/07/2010 đến 05/01/2011 24/04/2024
24 26 14/04/2021 đến 26/01/2022 01/05/2024
56 26 28/09/2022 đến 29/03/2023 21/02/2024
15 26 03/01/2018 đến 04/07/2018 24/04/2024
05 26 17/11/2021 đến 18/05/2022 20/03/2024
02 26 05/06/2013 đến 04/12/2013 03/04/2024
63 26 27/05/2020 đến 25/11/2020 24/04/2024
99 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 03/04/2024
88 25 23/09/2009 đến 17/03/2010 15/05/2024
92 25 27/04/2022 đến 19/10/2022 08/05/2024
27 25 12/08/2009 đến 03/02/2010 08/05/2024
58 25 22/05/2019 đến 13/11/2019 15/05/2024
21 25 13/05/2015 đến 04/11/2015 15/05/2024
30 25 03/08/2016 đến 25/01/2017 08/05/2024
90 24 24/10/2018 đến 10/04/2019 08/05/2024
78 24 20/05/2020 đến 04/11/2020 20/03/2024
77 24 20/10/2010 đến 06/04/2011 06/03/2024
37 24 20/03/2013 đến 04/09/2013 20/03/2024
46 24 20/05/2009 đến 04/11/2009 24/01/2024
51 24 22/01/2020 đến 05/08/2020 03/04/2024
53 24 19/06/2013 đến 04/12/2013 10/04/2024
95 24 28/10/2015 đến 13/04/2016 01/05/2024
04 24 03/06/2015 đến 18/11/2015 03/04/2024
91 23 17/12/2014 đến 27/05/2015 08/05/2024
65 23 12/07/2017 đến 20/12/2017 15/05/2024
16 23 25/03/2009 đến 02/09/2009 07/02/2024
89 23 08/02/2012 đến 18/07/2012 24/04/2024
17 23 25/04/2018 đến 03/10/2018 01/05/2024
20 23 07/01/2015 đến 17/06/2015 01/05/2024
11 23 16/04/2014 đến 24/09/2014 27/03/2024
29 23 22/11/2017 đến 02/05/2018 10/04/2024
79 23 19/08/2020 đến 27/01/2021 24/01/2024
35 23 19/09/2018 đến 27/02/2019 01/05/2024
62 23 11/09/2019 đến 19/02/2020 21/02/2024
28 22 09/10/2019 đến 11/03/2020 08/05/2024
80 22 27/01/2010 đến 30/06/2010 01/05/2024
44 22 31/08/2016 đến 01/02/2017 24/04/2024
45 22 01/08/2012 đến 02/01/2013 08/05/2024
54 22 23/12/2020 đến 26/05/2021 20/03/2024
67 22 05/05/2021 đến 19/01/2022 15/05/2024
23 21 07/01/2009 đến 03/06/2009 08/05/2024
07 21 22/06/2022 đến 16/11/2022 15/05/2024
03 21 29/04/2020 đến 23/09/2020 28/02/2024
10 19 08/12/2021 đến 20/04/2022 15/05/2024
00 19 10/03/2021 đến 03/11/2021 15/05/2024
50 18 13/05/2015 đến 16/09/2015 24/04/2024

Gan cực đại Đồng Nai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57-75 24 17/07/2013 đến 01/01/2014 08/05/2024
49-94 23 30/07/2014 đến 07/01/2015 17/04/2024
38-83 23 04/02/2015 đến 15/07/2015 15/05/2024
27-72 22 01/12/2021 đến 04/05/2022 17/04/2024
28-82 21 09/10/2019 đến 04/03/2020 15/05/2024
33-88 21 06/02/2013 đến 03/07/2013 24/04/2024
25-52 20 14/11/2012 đến 03/04/2013 03/04/2024
08-80 20 15/08/2018 đến 02/01/2019 24/04/2024
22-77 19 27/04/2016 đến 07/09/2016 24/04/2024
13-31 19 13/01/2010 đến 26/05/2010 10/04/2024
29-92 19 07/07/2021 đến 02/03/2022 08/05/2024
48-84 19 09/06/2010 đến 20/10/2010 15/05/2024
16-61 18 31/01/2018 đến 06/06/2018 01/05/2024
68-86 18 27/10/2021 đến 02/03/2022 15/05/2024
36-63 17 29/07/2020 đến 25/11/2020 08/05/2024
69-96 17 08/02/2017 đến 07/06/2017 15/05/2024
04-40 17 08/07/2015 đến 04/11/2015 15/05/2024
26-62 17 02/03/2022 đến 29/06/2022 08/05/2024
45-54 16 07/12/2016 đến 29/03/2017 06/03/2024
02-20 16 31/03/2010 đến 21/07/2010 27/03/2024
09-90 16 26/09/2012 đến 16/01/2013 15/05/2024
59-95 15 02/09/2020 đến 16/12/2020 17/04/2024
23-32 15 07/08/2019 đến 20/11/2019 08/05/2024
67-76 15 23/04/2014 đến 06/08/2014 15/05/2024
79-97 15 25/07/2012 đến 07/11/2012 10/04/2024
58-85 15 25/11/2015 đến 09/03/2016 15/05/2024
11-66 15 04/01/2023 đến 19/04/2023 08/05/2024
37-73 15 26/01/2011 đến 11/05/2011 15/05/2024
39-93 15 03/05/2017 đến 16/08/2017 27/03/2024
46-64 15 27/05/2015 đến 09/09/2015 15/05/2024
56-65 15 19/07/2017 đến 01/11/2017 24/04/2024
03-30 15 16/12/2020 đến 31/03/2021 08/05/2024
89-98 14 30/03/2016 đến 06/07/2016 10/04/2024
01-10 14 12/11/2014 đến 18/02/2015 10/04/2024
44-99 14 03/01/2018 đến 11/04/2018 08/05/2024
35-53 14 06/08/2014 đến 12/11/2014 15/05/2024
34-43 14 09/11/2011 đến 15/02/2012 01/05/2024
24-42 14 04/07/2018 đến 10/10/2018 20/03/2024
19-91 14 16/12/2020 đến 24/03/2021 15/05/2024
12-21 14 14/02/2018 đến 23/05/2018 08/05/2024
47-74 13 15/06/2011 đến 14/09/2011 08/05/2024
18-81 13 09/10/2019 đến 08/01/2020 20/03/2024
78-87 13 08/07/2020 đến 07/10/2020 15/05/2024
15-51 13 04/04/2018 đến 04/07/2018 15/05/2024
14-41 13 31/08/2016 đến 30/11/2016 15/05/2024
00-55 13 02/10/2013 đến 01/01/2014 15/05/2024
07-70 13 17/08/2011 đến 16/11/2011 15/05/2024
06-60 13 28/09/2016 đến 28/12/2016 08/05/2024
17-71 11 18/01/2017 đến 05/04/2017 08/05/2024
05-50 11 20/09/2017 đến 06/12/2017 24/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 222 ngày 507 ngày
01 13 ngày 319 ngày
02 17 ngày 239 ngày
03 10 ngày 212 ngày
04 189 ngày 187 ngày
05 47 ngày 548 ngày
06 131 ngày 204 ngày
07 69 ngày 162 ngày
08 57 ngày 166 ngày
09 81 ngày 252 ngày
10 316 ngày 264 ngày
11 195 ngày 174 ngày
12 409 ngày 373 ngày
13 326 ngày 270 ngày
14 31 ngày 139 ngày
15 80 ngày 243 ngày
16 374 ngày 318 ngày
17 1 ngày 442 ngày
18 125 ngày 174 ngày
19 28 ngày 139 ngày
20 87 ngày 333 ngày
21 53 ngày 181 ngày
22 366 ngày 310 ngày
23 7 ngày 285 ngày
24 347 ngày 291 ngày
25 208 ngày 286 ngày
26 97 ngày 110 ngày
27 141 ngày 182 ngày
28 190 ngày 357 ngày
29 107 ngày 261 ngày
30 12 ngày 408 ngày
31 200 ngày 247 ngày
32 35 ngày 193 ngày
33 182 ngày 219 ngày
34 105 ngày 265 ngày
35 138 ngày 141 ngày
36 36 ngày 237 ngày
37 4 ngày 227 ngày
38 52 ngày 142 ngày
39 16 ngày 414 ngày
40 25 ngày 245 ngày
41 247 ngày 200 ngày
42 119 ngày 175 ngày
43 231 ngày 175 ngày
44 5 ngày 288 ngày
45 56 ngày 173 ngày
46 30 ngày 248 ngày
47 6 ngày 205 ngày
48 26 ngày 211 ngày
49 23 ngày 177 ngày
50 0 ngày 346 ngày
51 260 ngày 204 ngày
52 458 ngày 402 ngày
53 144 ngày 369 ngày
54 73 ngày 653 ngày
55 137 ngày 293 ngày
56 50 ngày 176 ngày
57 166 ngày 472 ngày
58 11 ngày 380 ngày
60 160 ngày 356 ngày
61 41 ngày 453 ngày
62 461 ngày 405 ngày
63 165 ngày 226 ngày
64 22 ngày 190 ngày
65 46 ngày 157 ngày
66 63 ngày 143 ngày
67 59 ngày 194 ngày
68 54 ngày 159 ngày
69 93 ngày 231 ngày
70 29 ngày 393 ngày
71 149 ngày 239 ngày
72 64 ngày 322 ngày
73 91 ngày 280 ngày
74 19 ngày 213 ngày
75 44 ngày 139 ngày
76 134 ngày 140 ngày
77 146 ngày 170 ngày
78 14 ngày 250 ngày
79 117 ngày 281 ngày
80 3 ngày 238 ngày
81 2 ngày 166 ngày
82 70 ngày 177 ngày
83 39 ngày 154 ngày
84 67 ngày 196 ngày
85 62 ngày 184 ngày
86 48 ngày 257 ngày
87 34 ngày 344 ngày
88 37 ngày 249 ngày
89 55 ngày 360 ngày
90 135 ngày 194 ngày
91 60 ngày 195 ngày
92 8 ngày 237 ngày
93 24 ngày 188 ngày
94 277 ngày 221 ngày
95 20 ngày 335 ngày
96 15 ngày 288 ngày
97 168 ngày 230 ngày
98 159 ngày 307 ngày
99 108 ngày 235 ngày

Lô gan Đồng Nai là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Đồng Nai hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Đồng Nai chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Đồng Nai số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Đồng Nai?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Đồng Nai, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSDN qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Đồng Nai hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan DN.

Nhận biết lô gan SXDN bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Đồng Nai mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSDN một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSDN bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Đồng Nai tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSDN (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSDN chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Đồng Nai trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan DN đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đồng Nai:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DN.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DN.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DN.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSDN

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DN:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DN trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DN đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DN.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DN:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đồng Nai.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đồng Nai lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Đồng Nai hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Đồng Nai trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội