Xem thống kê lô gan Đà Nẵng - Lô gan XSDNA lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Đà Nẵng đến ngày 24/05/2024 - Lô gan XSDNA

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89 06/03/2024 22 32
03 16/03/2024 19 21
92 27/03/2024 16 47
50 03/04/2024 14 43
74 06/04/2024 13 32
65 10/04/2024 12 27
44 13/04/2024 11 31
10 13/04/2024 11 32
38 17/04/2024 10 28
06 17/04/2024 10 44
24 17/04/2024 10 27
63 17/04/2024 10 39

Cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01-10 27/04/2024 7 18
49-94 27/04/2024 7 16
56-65 01/05/2024 6 20
59-95 01/05/2024 6 19
28-82 04/05/2024 5 15
23-32 08/05/2024 4 15
24-42 08/05/2024 4 25
12-21 08/05/2024 4 19
69-96 08/05/2024 4 17
89-98 08/05/2024 4 21
44-99 08/05/2024 4 16
19-91 11/05/2024 3 13
04-40 11/05/2024 3 15
05-50 11/05/2024 3 15
03-30 11/05/2024 3 18
78-87 11/05/2024 3 22
34-43 11/05/2024 3 16
48-84 11/05/2024 3 18

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 64 ngày
1 13 ngày 48 ngày
2 0 ngày 50 ngày
3 25 ngày 53 ngày
4 1 ngày 41 ngày
5 2 ngày 53 ngày
6 14 ngày 54 ngày
7 3 ngày 54 ngày
8 36 ngày 62 ngày
9 8 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 64 ngày
1 11 ngày 48 ngày
2 2 ngày 50 ngày
3 8 ngày 53 ngày
4 10 ngày 41 ngày
5 5 ngày 53 ngày
6 1 ngày 54 ngày
7 18 ngày 54 ngày
8 3 ngày 62 ngày
9 7 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 64 ngày
1 9 ngày 48 ngày
2 0 ngày 50 ngày
3 7 ngày 53 ngày
4 6 ngày 41 ngày
5 3 ngày 53 ngày
6 4 ngày 54 ngày
7 2 ngày 54 ngày
8 17 ngày 62 ngày
9 18 ngày 44 ngày

Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78 58 27/03/2010 đến 16/10/2010 22/05/2024
35 55 20/02/2016 đến 31/08/2016 27/04/2024
58 53 31/12/2014 đến 04/07/2015 15/05/2024
98 47 07/02/2015 đến 22/07/2015 16/03/2024
92 47 23/11/2016 đến 06/05/2017 11/05/2024
06 44 24/06/2020 đến 25/11/2020 11/05/2024
73 44 13/07/2019 đến 14/12/2019 17/04/2024
59 44 12/06/2019 đến 13/11/2019 18/05/2024
94 43 24/06/2017 đến 22/11/2017 18/05/2024
50 43 02/05/2018 đến 29/09/2018 11/05/2024
37 43 13/08/2011 đến 11/01/2012 13/04/2024
87 42 11/12/2019 đến 30/05/2020 04/05/2024
20 42 13/11/2013 đến 09/04/2014
99 40 07/07/2012 đến 24/11/2012 18/05/2024
70 40 14/07/2010 đến 01/12/2010 18/05/2024
66 40 20/11/2021 đến 09/04/2022 22/05/2024
02 40 06/08/2014 đến 24/12/2014 22/05/2024
76 39 30/09/2009 đến 13/02/2010 27/04/2024
46 39 21/07/2021 đến 25/12/2021 15/05/2024
63 39 27/09/2017 đến 10/02/2018 11/05/2024
51 38 19/09/2009 đến 30/01/2010 22/05/2024
01 38 16/05/2009 đến 26/09/2009 08/05/2024
05 37 24/01/2018 đến 02/06/2018 15/05/2024
53 37 11/05/2013 đến 18/09/2013 20/04/2024
77 37 24/08/2013 đến 01/01/2014 17/04/2024
48 36 24/11/2018 đến 30/03/2019 22/05/2024
86 36 17/04/2013 đến 21/08/2013 15/05/2024
60 36 30/09/2020 đến 03/02/2021 22/05/2024
27 36 09/03/2011 đến 13/07/2011 04/05/2024
96 36 19/06/2019 đến 23/10/2019 18/05/2024
69 36 26/02/2011 đến 02/07/2011 11/05/2024
19 36 18/09/2010 đến 16/03/2011 15/05/2024
93 35 06/09/2017 đến 06/01/2018 08/05/2024
81 35 05/10/2022 đến 04/02/2023 04/05/2024
34 35 25/09/2010 đến 19/03/2011 11/05/2024
82 34 14/05/2011 đến 10/09/2011 04/05/2024
80 33 21/03/2015 đến 15/07/2015 15/05/2024
39 33 20/04/2022 đến 13/08/2022 27/04/2024
18 33 15/10/2022 đến 08/02/2023 17/04/2024
32 33 28/07/2012 đến 21/11/2012 18/05/2024
28 33 27/01/2021 đến 22/05/2021 11/05/2024
33 33 06/10/2010 đến 23/03/2011 22/05/2024
08 32 20/07/2016 đến 09/11/2016 08/05/2024
10 32 31/12/2014 đến 22/04/2015 04/05/2024
62 32 22/12/2012 đến 13/04/2013 13/04/2024
74 32 26/04/2014 đến 16/08/2014 22/05/2024
89 32 25/09/2019 đến 15/01/2020 18/05/2024
22 32 22/06/2013 đến 12/10/2013 18/05/2024
71 31 04/04/2009 đến 22/07/2009 01/05/2024
13 31 21/04/2021 đến 28/08/2021 27/04/2024
85 31 22/07/2017 đến 08/11/2017 03/04/2024
83 31 14/08/2019 đến 30/11/2019 08/05/2024
21 31 06/04/2022 đến 23/07/2022 15/05/2024
16 31 29/08/2015 đến 16/12/2015 18/05/2024
57 31 30/11/2013 đến 19/03/2014 15/05/2024
29 31 17/02/2018 đến 06/06/2018 18/05/2024
54 31 11/07/2015 đến 28/10/2015 01/05/2024
31 31 12/02/2020 đến 24/06/2020 18/05/2024
44 31 28/11/2020 đến 17/03/2021 18/05/2024
91 31 02/01/2019 đến 20/04/2019 27/04/2024
88 31 16/12/2017 đến 04/04/2018 18/05/2024
47 31 12/06/2019 đến 28/09/2019 22/05/2024
64 30 03/08/2022 đến 16/11/2022 22/05/2024
45 30 23/08/2017 đến 06/12/2017 17/04/2024
25 30 14/09/2019 đến 28/12/2019 20/04/2024
00 29 03/09/2022 đến 14/12/2022 10/04/2024
61 29 29/10/2016 đến 08/02/2017 15/05/2024
75 29 18/03/2020 đến 22/07/2020 15/05/2024
12 29 17/02/2010 đến 29/05/2010 15/05/2024
52 29 20/06/2018 đến 29/09/2018 08/05/2024
56 28 08/11/2014 đến 14/02/2015 22/05/2024
38 28 24/05/2017 đến 30/08/2017 22/05/2024
40 28 18/11/2017 đến 24/02/2018 22/05/2024
43 28 27/02/2019 đến 05/06/2019 22/05/2024
23 28 01/01/2022 đến 09/04/2022 06/04/2024
14 28 04/04/2012 đến 11/07/2012 22/05/2024
97 28 26/12/2009 đến 03/04/2010 20/04/2024
84 28 29/08/2018 đến 05/12/2018 27/04/2024
67 28 17/12/2011 đến 24/03/2012 11/05/2024
09 28 13/01/2016 đến 20/04/2016 27/04/2024
11 27 21/04/2012 đến 25/07/2012 20/04/2024
72 27 10/12/2022 đến 15/03/2023 01/05/2024
65 27 12/02/2014 đến 17/05/2014 04/05/2024
42 27 07/03/2015 đến 10/06/2015 22/05/2024
41 27 24/07/2013 đến 26/10/2013 11/05/2024
24 27 16/08/2017 đến 18/11/2017 08/05/2024
15 26 31/08/2022 đến 30/11/2022 15/05/2024
55 26 12/11/2014 đến 11/02/2015 04/05/2024
04 26 16/02/2013 đến 18/05/2013 18/05/2024
49 26 15/11/2017 đến 14/02/2018 06/03/2024
90 26 17/05/2017 đến 16/08/2017 22/05/2024
26 26 23/06/2018 đến 22/09/2018 04/05/2024
95 26 05/12/2018 đến 06/03/2019 27/03/2024
17 24 20/08/2016 đến 12/11/2016 22/05/2024
79 24 02/02/2019 đến 27/04/2019 24/04/2024
36 24 27/02/2021 đến 22/05/2021 01/05/2024
68 24 24/12/2011 đến 17/03/2012 08/05/2024
30 23 19/03/2016 đến 08/06/2016 18/05/2024
03 21 19/06/2021 đến 22/09/2021 08/05/2024
07 21 22/05/2019 đến 03/08/2019 08/05/2024

Gan cực đại Đà Nẵng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
37-73 33 08/10/2022 đến 01/02/2023 27/04/2024
18-81 32 15/10/2022 đến 04/02/2023 22/05/2024
24-42 25 19/08/2017 đến 15/11/2017 11/05/2024
02-20 23 09/07/2011 đến 28/09/2011 11/05/2024
58-85 23 04/03/2015 đến 23/05/2015 11/05/2024
29-92 22 30/01/2019 đến 17/04/2019 18/05/2024
26-62 22 15/08/2009 đến 31/10/2009 22/05/2024
78-87 22 02/01/2010 đến 20/03/2010 18/05/2024
89-98 21 19/08/2017 đến 01/11/2017 22/05/2024
08-80 20 12/05/2021 đến 21/07/2021 08/05/2024
67-76 20 08/10/2014 đến 17/12/2014 18/05/2024
56-65 20 08/03/2014 đến 17/05/2014 22/05/2024
47-74 20 19/06/2019 đến 28/08/2019 22/05/2024
59-95 19 19/06/2019 đến 24/08/2019 22/05/2024
12-21 19 11/03/2015 đến 16/05/2015 22/05/2024
39-93 19 20/09/2017 đến 25/11/2017 15/05/2024
68-86 19 31/05/2014 đến 06/08/2014 11/05/2024
79-97 19 12/03/2014 đến 17/05/2014 08/05/2024
48-84 18 14/10/2020 đến 16/12/2020 08/05/2024
36-63 18 26/08/2015 đến 28/10/2015 22/05/2024
01-10 18 11/03/2009 đến 13/05/2009 22/05/2024
35-53 18 15/06/2016 đến 17/08/2016 22/05/2024
27-72 18 16/10/2021 đến 18/12/2021 04/05/2024
03-30 18 19/03/2016 đến 21/05/2016 18/05/2024
69-96 17 10/08/2019 đến 09/10/2019 11/05/2024
07-70 17 22/05/2019 đến 20/07/2019 18/05/2024
09-90 17 30/12/2020 đến 27/02/2021 15/05/2024
44-99 16 23/10/2019 đến 18/12/2019 22/05/2024
33-88 16 26/07/2017 đến 20/09/2017 22/05/2024
00-55 16 31/10/2015 đến 26/12/2015 22/05/2024
06-60 16 30/09/2020 đến 25/11/2020 22/05/2024
13-31 16 04/04/2015 đến 30/05/2015 18/05/2024
49-94 16 21/11/2020 đến 16/01/2021 18/05/2024
15-51 16 09/09/2020 đến 04/11/2020 11/05/2024
34-43 16 10/10/2012 đến 05/12/2012 27/04/2024
25-52 16 03/10/2020 đến 28/11/2020 01/05/2024
16-61 15 24/10/2015 đến 16/12/2015 22/05/2024
28-82 15 18/05/2016 đến 09/07/2016 18/05/2024
23-32 15 08/05/2010 đến 30/06/2010 01/05/2024
04-40 15 01/09/2012 đến 24/10/2012 15/05/2024
05-50 15 26/05/2021 đến 17/07/2021 15/05/2024
38-83 15 18/09/2019 đến 09/11/2019 08/05/2024
17-71 15 24/08/2016 đến 15/10/2016 11/05/2024
57-75 15 16/05/2012 đến 07/07/2012 18/05/2024
11-66 14 10/05/2017 đến 28/06/2017 08/05/2024
22-77 14 17/10/2020 đến 05/12/2020 22/05/2024
14-41 14 09/09/2017 đến 28/10/2017 15/05/2024
19-91 13 07/01/2015 đến 21/02/2015 15/05/2024
45-54 13 02/11/2022 đến 17/12/2022 18/05/2024
46-64 13 05/10/2019 đến 20/11/2019 08/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 62 ngày 303 ngày
01 40 ngày 190 ngày
02 35 ngày 362 ngày
03 19 ngày 433 ngày
04 184 ngày 420 ngày
05 5 ngày 454 ngày
06 12 ngày 508 ngày
07 60 ngày 242 ngày
08 38 ngày 589 ngày
09 101 ngày 318 ngày
10 205 ngày 195 ngày
11 239 ngày 468 ngày
12 470 ngày 357 ngày
13 64 ngày 247 ngày
14 27 ngày 231 ngày
15 102 ngày 292 ngày
16 13 ngày 321 ngày
17 23 ngày 296 ngày
18 196 ngày 442 ngày
19 56 ngày 457 ngày
20 0 ngày 300 ngày
21 76 ngày 293 ngày
22 16 ngày 307 ngày
23 93 ngày 300 ngày
24 10 ngày 244 ngày
25 322 ngày 209 ngày
26 119 ngày 517 ngày
27 18 ngày 212 ngày
28 232 ngày 334 ngày
29 172 ngày 328 ngày
30 169 ngày 292 ngày
31 59 ngày 310 ngày
32 224 ngày 146 ngày
33 25 ngày 381 ngày
34 149 ngày 270 ngày
35 202 ngày 198 ngày
36 143 ngày 263 ngày
37 253 ngày 250 ngày
38 45 ngày 226 ngày
39 218 ngày 333 ngày
40 6 ngày 317 ngày
41 99 ngày 447 ngày
42 4 ngày 367 ngày
43 120 ngày 201 ngày
44 70 ngày 255 ngày
45 133 ngày 273 ngày
46 1 ngày 440 ngày
47 37 ngày 178 ngày
48 230 ngày 301 ngày
49 7 ngày 344 ngày
50 22 ngày 308 ngày
51 28 ngày 264 ngày
52 2 ngày 321 ngày
53 17 ngày 265 ngày
54 100 ngày 272 ngày
55 41 ngày 315 ngày
56 9 ngày 333 ngày
57 51 ngày 210 ngày
58 44 ngày 409 ngày
59 61 ngày 205 ngày
60 31 ngày 211 ngày
61 189 ngày 297 ngày
62 108 ngày 320 ngày
63 20 ngày 247 ngày
64 66 ngày 532 ngày
65 14 ngày 269 ngày
66 79 ngày 194 ngày
67 49 ngày 288 ngày
68 42 ngày 253 ngày
69 26 ngày 456 ngày
70 32 ngày 255 ngày
71 63 ngày 407 ngày
72 24 ngày 370 ngày
73 235 ngày 363 ngày
74 73 ngày 471 ngày
75 201 ngày 290 ngày
76 68 ngày 439 ngày
77 30 ngày 454 ngày
78 3 ngày 292 ngày
79 132 ngày 395 ngày
80 365 ngày 252 ngày
82 227 ngày 504 ngày
83 86 ngày 378 ngày
84 161 ngày 439 ngày
85 103 ngày 650 ngày
86 195 ngày 249 ngày
87 72 ngày 302 ngày
88 110 ngày 255 ngày
89 36 ngày 771 ngày
90 138 ngày 339 ngày
91 11 ngày 359 ngày
93 8 ngày 260 ngày
94 47 ngày 246 ngày
95 443 ngày 330 ngày
96 106 ngày 212 ngày
97 34 ngày 285 ngày
98 39 ngày 305 ngày
99 152 ngày 409 ngày

Lô gan Đà Nẵng là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Đà Nẵng hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Đà Nẵng chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Đà Nẵng số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Đà Nẵng?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Đà Nẵng, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSDNA qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Đà Nẵng hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan DNA.

Nhận biết lô gan SXDNA bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Đà Nẵng mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSDNA một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSDNA bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Đà Nẵng tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSDNA (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSDNA chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Đà Nẵng trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan DNA đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đà Nẵng:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DNA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DNA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DNA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSDNA

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DNA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DNA trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DNA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DNA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DNA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đà Nẵng.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đà Nẵng lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Đà Nẵng hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Đà Nẵng trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội