Xem thống kê lô gan Đắk Nông - Lô gan XSDNO lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Đắk Nông đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSDNO

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
91 04/11/2023 28 23
71 18/11/2023 26 21
77 30/12/2023 20 25
24 06/01/2024 19 25
61 20/01/2024 17 29
03 20/01/2024 17 37
85 03/02/2024 15 21
83 03/02/2024 15 32
35 10/02/2024 14 30
62 17/02/2024 13 28
63 24/02/2024 12 30
11 02/03/2024 11 21
89 02/03/2024 11 20
46 02/03/2024 11 41
30 09/03/2024 10 26
45 09/03/2024 10 22

Cặp lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03-30 09/03/2024 10 26
89-98 16/03/2024 9 17
58-85 06/04/2024 6 15
24-42 06/04/2024 6 17
22-77 06/04/2024 6 16
47-74 20/04/2024 4 15
49-94 20/04/2024 4 17
14-41 20/04/2024 4 13
01-10 20/04/2024 4 17
45-54 20/04/2024 4 13
69-96 27/04/2024 3 14
79-97 27/04/2024 3 20
04-40 27/04/2024 3 15
26-62 27/04/2024 3 18

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 60 ngày
1 4 ngày 43 ngày
2 5 ngày 44 ngày
3 11 ngày 25 ngày
4 3 ngày 44 ngày
5 9 ngày 41 ngày
6 8 ngày 48 ngày
7 14 ngày 40 ngày
8 1 ngày 62 ngày
9 12 ngày 61 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 60 ngày
1 2 ngày 43 ngày
2 9 ngày 44 ngày
3 16 ngày 25 ngày
4 8 ngày 44 ngày
5 6 ngày 41 ngày
6 7 ngày 48 ngày
7 1 ngày 40 ngày
8 10 ngày 62 ngày
9 5 ngày 61 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 60 ngày
1 4 ngày 43 ngày
2 11 ngày 44 ngày
3 19 ngày 25 ngày
4 3 ngày 44 ngày
5 1 ngày 41 ngày
6 12 ngày 48 ngày
7 9 ngày 40 ngày
8 17 ngày 62 ngày
9 2 ngày 61 ngày

Gan cực đại Đắk Nông các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
49 48 22/02/2020 đến 13/02/2021 18/05/2024
29 47 30/09/2017 đến 25/08/2018 23/03/2024
76 47 30/03/2013 đến 22/02/2014 18/05/2024
40 47 19/10/2013 đến 13/09/2014 20/01/2024
75 44 23/07/2011 đến 26/05/2012 27/04/2024
67 44 05/03/2016 đến 07/01/2017 27/04/2024
68 43 21/12/2019 đến 07/11/2020 13/04/2024
81 41 31/10/2015 đến 13/08/2016 11/05/2024
23 41 29/08/2020 đến 12/06/2021 06/04/2024
17 41 14/10/2017 đến 28/07/2018 13/04/2024
46 41 28/06/2014 đến 11/04/2015 20/04/2024
19 38 18/08/2012 đến 18/05/2013 02/03/2024
43 38 05/03/2016 đến 26/11/2016 30/03/2024
03 37 28/04/2018 đến 12/01/2019 23/03/2024
26 36 23/04/2022 đến 31/12/2022 20/04/2024
50 35 10/11/2018 đến 13/07/2019 11/05/2024
98 35 02/10/2010 đến 04/06/2011 11/05/2024
48 34 19/05/2018 đến 12/01/2019 04/05/2024
96 34 30/05/2020 đến 23/01/2021 23/03/2024
32 33 09/03/2019 đến 26/10/2019 11/05/2024
54 33 21/04/2018 đến 08/12/2018 16/03/2024
02 33 21/07/2012 đến 16/03/2013 04/05/2024
59 33 27/02/2016 đến 15/10/2016 06/04/2024
73 32 12/01/2013 đến 31/08/2013 18/05/2024
34 32 12/03/2016 đến 22/10/2016 06/01/2024
80 32 12/11/2016 đến 24/06/2017 06/04/2024
00 32 27/08/2016 đến 08/04/2017 27/04/2024
83 32 07/10/2017 đến 19/05/2018 23/03/2024
94 32 02/07/2016 đến 11/02/2017 04/05/2024
78 31 11/06/2016 đến 14/01/2017 13/04/2024
42 31 02/02/2019 đến 07/09/2019 09/03/2024
20 31 24/08/2013 đến 29/03/2014 18/05/2024
41 31 15/05/2010 đến 18/12/2010 13/04/2024
69 31 19/04/2014 đến 22/11/2014 18/05/2024
70 31 06/08/2016 đến 11/03/2017 18/05/2024
35 30 28/04/2018 đến 24/11/2018 10/02/2024
63 30 17/10/2015 đến 14/05/2016 11/05/2024
52 30 06/03/2010 đến 02/10/2010 06/04/2024
15 30 21/06/2014 đến 17/01/2015 18/05/2024
16 30 25/03/2017 đến 21/10/2017 11/05/2024
88 30 23/11/2019 đến 11/07/2020 27/04/2024
65 30 18/06/2022 đến 14/01/2023 13/04/2024
07 29 29/04/2017 đến 18/11/2017 06/04/2024
12 29 10/01/2009 đến 15/08/2009 13/04/2024
84 29 08/09/2012 đến 06/04/2013 04/05/2024
61 29 24/09/2022 đến 15/04/2023 09/03/2024
62 28 19/08/2017 đến 03/03/2018 02/03/2024
97 28 01/09/2012 đến 23/03/2013 20/04/2024
57 28 08/05/2010 đến 20/11/2010 27/04/2024
10 28 21/02/2015 đến 05/09/2015 23/03/2024
13 28 25/06/2016 đến 07/01/2017 11/05/2024
09 27 23/03/2019 đến 28/09/2019 20/04/2024
90 27 05/02/2022 đến 13/08/2022 18/05/2024
22 27 08/10/2022 đến 15/04/2023 11/05/2024
04 27 22/08/2020 đến 27/02/2021 20/04/2024
28 27 02/05/2020 đến 07/11/2020 04/05/2024
01 26 24/08/2013 đến 22/02/2014 27/04/2024
82 26 08/08/2009 đến 06/02/2010 13/04/2024
58 26 23/07/2016 đến 21/01/2017 06/04/2024
30 26 16/11/2013 đến 17/05/2014 30/03/2024
53 26 26/08/2017 đến 24/02/2018 11/05/2024
44 26 07/04/2018 đến 06/10/2018 20/01/2024
27 25 31/03/2018 đến 22/09/2018 17/02/2024
31 25 02/07/2016 đến 24/12/2016 24/02/2024
77 25 18/05/2019 đến 09/11/2019 04/05/2024
24 25 21/12/2013 đến 14/06/2014 18/05/2024
72 25 11/04/2015 đến 03/10/2015 18/05/2024
38 25 27/06/2015 đến 19/12/2015 11/05/2024
93 25 12/07/2014 đến 03/01/2015 18/05/2024
95 25 12/02/2011 đến 06/08/2011 13/04/2024
51 25 08/05/2021 đến 27/11/2021 13/04/2024
06 25 28/12/2019 đến 11/07/2020 18/11/2023
14 24 24/09/2022 đến 11/03/2023 18/05/2024
74 24 06/08/2016 đến 21/01/2017 18/05/2024
36 24 15/05/2010 đến 30/10/2010 20/04/2024
64 24 28/07/2018 đến 12/01/2019 11/05/2024
79 24 28/09/2019 đến 14/03/2020 20/04/2024
91 23 23/04/2016 đến 01/10/2016 30/12/2023
08 23 25/01/2014 đến 05/07/2014 27/04/2024
21 23 07/03/2015 đến 15/08/2015 23/03/2024
05 23 17/03/2018 đến 25/08/2018 18/05/2024
56 23 27/06/2009 đến 05/12/2009 04/05/2024
60 23 30/11/2019 đến 30/05/2020 27/04/2024
66 23 06/11/2021 đến 16/04/2022 03/02/2024
39 23 05/11/2022 đến 15/04/2023 11/05/2024
25 22 02/05/2015 đến 03/10/2015 03/02/2024
55 22 07/02/2009 đến 25/07/2009 27/04/2024
86 22 16/07/2022 đến 17/12/2022 11/05/2024
45 22 17/12/2011 đến 19/05/2012 04/05/2024
92 22 14/09/2013 đến 15/02/2014 02/03/2024
33 21 02/01/2016 đến 28/05/2016 04/05/2024
47 21 11/06/2022 đến 05/11/2022 04/11/2023
11 21 23/03/2013 đến 17/08/2013 18/05/2024
71 21 12/08/2017 đến 06/01/2018 20/04/2024
18 21 01/07/2017 đến 25/11/2017 20/04/2024
85 21 22/12/2012 đến 25/05/2013 18/05/2024
37 21 18/04/2009 đến 12/09/2009 27/04/2024
89 20 05/02/2011 đến 25/06/2011 27/04/2024
87 20 25/05/2019 đến 12/10/2019 16/03/2024
99 19 15/02/2014 đến 28/06/2014 18/05/2024

Gan cực đại Đắk Nông các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 33 09/03/2019 đến 26/10/2019 20/04/2024
34-43 32 12/03/2016 đến 22/10/2016 18/05/2024
03-30 26 16/11/2013 đến 17/05/2014 09/03/2024
13-31 25 02/07/2016 đến 24/12/2016 27/04/2024
35-53 22 23/09/2017 đến 24/02/2018 11/05/2024
27-72 21 04/06/2011 đến 29/10/2011 11/05/2024
79-97 20 31/05/2014 đến 18/10/2014 11/05/2024
37-73 20 25/04/2009 đến 12/09/2009 18/05/2024
28-82 20 06/06/2020 đến 24/10/2020 04/05/2024
17-71 20 11/05/2019 đến 28/09/2019 04/05/2024
19-91 20 17/11/2012 đến 13/04/2013 18/05/2024
06-60 19 28/12/2019 đến 30/05/2020 20/04/2024
09-90 19 22/03/2014 đến 02/08/2014 11/05/2024
25-52 19 23/05/2015 đến 03/10/2015 11/05/2024
02-20 18 31/08/2019 đến 04/01/2020 04/05/2024
26-62 18 04/06/2022 đến 08/10/2022 04/05/2024
08-80 18 24/02/2018 đến 30/06/2018 11/05/2024
05-50 17 07/04/2018 đến 04/08/2018 18/05/2024
49-94 17 08/10/2011 đến 04/02/2012 06/04/2024
56-65 17 01/02/2020 đến 20/06/2020 18/05/2024
46-64 17 29/11/2014 đến 28/03/2015 27/04/2024
59-95 17 07/01/2017 đến 06/05/2017 18/05/2024
67-76 17 11/05/2013 đến 07/09/2013 04/05/2024
68-86 17 02/09/2017 đến 30/12/2017 18/05/2024
01-10 17 11/02/2012 đến 09/06/2012 18/05/2024
12-21 17 18/04/2015 đến 15/08/2015 11/05/2024
89-98 17 05/02/2011 đến 04/06/2011 11/05/2024
24-42 17 30/05/2009 đến 26/09/2009 18/05/2024
16-61 17 24/06/2017 đến 21/10/2017 18/05/2024
07-70 16 24/06/2017 đến 14/10/2017 11/05/2024
36-63 16 15/05/2010 đến 04/09/2010 20/04/2024
39-93 16 24/12/2022 đến 15/04/2023 04/05/2024
22-77 16 21/04/2012 đến 11/08/2012 20/04/2024
44-99 15 09/01/2021 đến 24/04/2021 11/05/2024
58-85 15 15/06/2019 đến 28/09/2019 20/04/2024
47-74 15 24/09/2016 đến 07/01/2017 18/05/2024
04-40 15 29/08/2015 đến 12/12/2015 11/05/2024
29-92 15 21/04/2018 đến 04/08/2018 06/04/2024
15-51 15 08/05/2021 đến 18/09/2021 18/05/2024
48-84 14 08/01/2022 đến 16/04/2022 11/05/2024
38-83 14 12/09/2015 đến 19/12/2015 18/05/2024
69-96 14 11/12/2021 đến 19/03/2022 27/04/2024
33-88 14 06/03/2010 đến 12/06/2010 11/05/2024
45-54 13 18/09/2010 đến 18/12/2010 27/04/2024
14-41 13 29/08/2009 đến 28/11/2009 16/03/2024
00-55 13 09/01/2021 đến 10/04/2021 18/05/2024
57-75 12 08/05/2010 đến 31/07/2010 18/05/2024
11-66 12 04/06/2011 đến 27/08/2011 06/04/2024
78-87 11 21/04/2018 đến 07/07/2018 18/05/2024
18-81 11 21/03/2020 đến 27/06/2020 18/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 0 ngày 222 ngày
01 94 ngày 272 ngày
02 46 ngày 276 ngày
03 128 ngày 296 ngày
04 191 ngày 199 ngày
05 6 ngày 376 ngày
06 239 ngày 256 ngày
07 134 ngày 271 ngày
08 124 ngày 374 ngày
09 30 ngày 315 ngày
10 4 ngày 354 ngày
11 161 ngày 248 ngày
12 336 ngày 280 ngày
13 16 ngày 216 ngày
14 36 ngày 253 ngày
15 156 ngày 304 ngày
16 281 ngày 225 ngày
17 28 ngày 328 ngày
18 82 ngày 297 ngày
19 15 ngày 207 ngày
20 58 ngày 398 ngày
21 55 ngày 171 ngày
22 308 ngày 252 ngày
23 371 ngày 315 ngày
24 26 ngày 255 ngày
25 52 ngày 212 ngày
26 71 ngày 112 ngày
27 73 ngày 325 ngày
28 10 ngày 347 ngày
29 5 ngày 280 ngày
30 78 ngày 241 ngày
31 68 ngày 224 ngày
32 62 ngày 308 ngày
33 22 ngày 172 ngày
34 91 ngày 179 ngày
35 309 ngày 253 ngày
36 137 ngày 156 ngày
37 90 ngày 226 ngày
38 24 ngày 195 ngày
39 11 ngày 239 ngày
40 3 ngày 217 ngày
41 41 ngày 236 ngày
42 13 ngày 221 ngày
43 98 ngày 273 ngày
44 120 ngày 301 ngày
45 290 ngày 255 ngày
46 96 ngày 217 ngày
47 104 ngày 198 ngày
48 205 ngày 201 ngày
49 214 ngày 158 ngày
50 349 ngày 293 ngày
51 21 ngày 321 ngày
52 9 ngày 251 ngày
53 162 ngày 210 ngày
54 20 ngày 429 ngày
55 35 ngày 330 ngày
56 18 ngày 230 ngày
57 117 ngày 207 ngày
58 148 ngày 171 ngày
59 116 ngày 322 ngày
60 157 ngày 196 ngày
61 40 ngày 203 ngày
62 17 ngày 283 ngày
63 39 ngày 212 ngày
64 8 ngày 180 ngày
65 146 ngày 184 ngày
66 31 ngày 207 ngày
67 59 ngày 262 ngày
68 37 ngày 220 ngày
69 61 ngày 310 ngày
70 23 ngày 339 ngày
71 49 ngày 186 ngày
72 48 ngày 400 ngày
73 150 ngày 289 ngày
74 69 ngày 448 ngày
75 216 ngày 175 ngày
76 19 ngày 317 ngày
77 175 ngày 179 ngày
78 97 ngày 195 ngày
79 14 ngày 162 ngày
80 229 ngày 260 ngày
81 2 ngày 290 ngày
82 76 ngày 274 ngày
83 60 ngày 406 ngày
84 169 ngày 232 ngày
85 27 ngày 171 ngày
86 7 ngày 236 ngày
87 1 ngày 173 ngày
88 65 ngày 380 ngày
89 236 ngày 180 ngày
90 29 ngày 170 ngày
91 51 ngày 301 ngày
92 64 ngày 184 ngày
93 206 ngày 155 ngày
94 119 ngày 192 ngày
95 596 ngày 540 ngày
96 127 ngày 438 ngày
97 12 ngày 164 ngày
98 114 ngày 187 ngày
99 139 ngày 224 ngày

Lô gan Đắk Nông là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Đắk Nông hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Đắk Nông chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Đắk Nông số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Đắk Nông?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Đắk Nông, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSDNO qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Đắk Nông hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan DNO.

Nhận biết lô gan SXDNO bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Đắk Nông mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSDNO một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSDNO bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Đắk Nông tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSDNO (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSDNO chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Đắk Nông trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan DNO đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đắk Nông:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DNO.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DNO.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DNO.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSDNO

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DNO:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DNO trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DNO đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DNO.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DNO:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đắk Nông.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đắk Nông lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Đắk Nông hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Đắk Nông trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội