Xem thống kê lô gan Đồng Tháp - Lô gan XSDT lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Đồng Tháp đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSDT

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
09 20/11/2023 25 38
07 01/01/2024 19 32
05 01/01/2024 19 20
73 01/01/2024 19 35
16 08/01/2024 18 26
03 08/01/2024 18 31
75 22/01/2024 16 33
70 12/02/2024 13 35
86 12/02/2024 13 22
52 19/02/2024 12 31
63 19/02/2024 12 27
35 19/02/2024 12 22
98 19/02/2024 12 31
76 26/02/2024 11 16
79 26/02/2024 11 30
06 26/02/2024 11 17
23 26/02/2024 11 21
55 04/03/2024 10 26
30 04/03/2024 10 28
87 04/03/2024 10 28
34 04/03/2024 10 21

Cặp lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
07-70 12/02/2024 13 19
03-30 04/03/2024 10 28
06-60 18/03/2024 8 13
16-61 01/04/2024 6 14
24-42 08/04/2024 5 14
25-52 08/04/2024 5 14
29-92 08/04/2024 5 18
37-73 08/04/2024 5 17
78-87 08/04/2024 5 17
05-50 15/04/2024 4 14
15-51 15/04/2024 4 24
33-88 15/04/2024 4 20
44-99 15/04/2024 4 22
35-53 22/04/2024 3 13
09-90 22/04/2024 3 18
27-72 22/04/2024 3 23
04-40 22/04/2024 3 17
34-43 22/04/2024 3 15

Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 52 ngày
1 7 ngày 60 ngày
2 0 ngày 38 ngày
3 1 ngày 50 ngày
4 8 ngày 33 ngày
5 2 ngày 46 ngày
6 5 ngày 42 ngày
7 23 ngày 61 ngày
8 18 ngày 54 ngày
9 17 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 52 ngày
1 18 ngày 60 ngày
2 4 ngày 38 ngày
3 14 ngày 50 ngày
4 2 ngày 33 ngày
5 7 ngày 46 ngày
6 3 ngày 42 ngày
7 13 ngày 61 ngày
8 0 ngày 54 ngày
9 21 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 52 ngày
1 1 ngày 60 ngày
2 38 ngày 38 ngày
3 23 ngày 50 ngày
4 4 ngày 33 ngày
5 29 ngày 46 ngày
6 7 ngày 42 ngày
7 10 ngày 61 ngày
8 30 ngày 54 ngày
9 2 ngày 32 ngày

Gan cực đại Đồng Tháp các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
92 50 05/08/2013 đến 21/07/2014 13/05/2024
37 47 03/10/2016 đến 28/08/2017 01/04/2024
83 42 14/05/2018 đến 04/03/2019 11/03/2024
42 41 06/02/2017 đến 20/11/2017 08/01/2024
17 40 10/04/2017 đến 15/01/2018 22/04/2024
39 40 26/01/2009 đến 02/11/2009 01/01/2024
09 38 02/01/2017 đến 25/09/2017 26/02/2024
59 37 08/12/2014 đến 24/08/2015 01/01/2024
33 37 22/08/2011 đến 07/05/2012 25/03/2024
49 37 22/02/2010 đến 08/11/2010 20/11/2023
40 36 04/05/2015 đến 11/01/2016 13/05/2024
89 36 27/06/2022 đến 06/03/2023 29/04/2024
43 35 23/06/2014 đến 23/02/2015 29/04/2024
73 35 07/09/2020 đến 10/05/2021 06/05/2024
48 35 30/11/2015 đến 01/08/2016 13/05/2024
72 35 05/08/2013 đến 07/04/2014 15/04/2024
70 35 29/07/2013 đến 31/03/2014 08/01/2024
01 35 07/03/2022 đến 07/11/2022 29/04/2024
90 35 07/09/2009 đến 10/05/2010 13/05/2024
64 34 02/01/2012 đến 27/08/2012 29/04/2024
41 34 27/06/2016 đến 20/02/2017 13/05/2024
10 34 26/09/2011 đến 21/05/2012 22/04/2024
67 34 24/07/2017 đến 19/03/2018 15/04/2024
51 34 20/09/2010 đến 16/05/2011 26/02/2024
82 34 19/10/2015 đến 13/06/2016 08/04/2024
75 33 02/09/2019 đến 18/05/2020 08/04/2024
36 33 13/04/2009 đến 30/11/2009 08/04/2024
81 32 08/09/2014 đến 20/04/2015 15/04/2024
56 32 14/03/2011 đến 24/10/2011 13/05/2024
07 32 02/09/2019 đến 11/05/2020 08/04/2024
31 32 07/11/2016 đến 19/06/2017 04/03/2024
08 32 17/08/2009 đến 29/03/2010 06/05/2024
53 32 26/12/2011 đến 06/08/2012 06/05/2024
97 32 28/09/2020 đến 10/05/2021 15/04/2024
03 31 20/06/2011 đến 23/01/2012 04/03/2024
15 31 31/12/2018 đến 05/08/2019 19/02/2024
61 31 18/04/2011 đến 21/11/2011 13/05/2024
11 31 24/01/2022 đến 29/08/2022 08/04/2024
96 31 30/08/2010 đến 04/04/2011 06/05/2024
04 31 12/09/2016 đến 17/04/2017 06/05/2024
52 31 27/05/2019 đến 30/12/2019 22/04/2024
98 31 20/06/2016 đến 23/01/2017 15/04/2024
54 31 09/02/2009 đến 14/09/2009 18/03/2024
00 31 14/11/2016 đến 19/06/2017 22/04/2024
79 30 19/09/2016 đến 17/04/2017 15/04/2024
44 30 28/02/2022 đến 26/09/2022 22/04/2024
57 30 07/03/2011 đến 03/10/2011 08/04/2024
68 29 15/07/2019 đến 03/02/2020 29/04/2024
66 29 08/08/2022 đến 27/02/2023 29/04/2024
45 29 09/10/2017 đến 30/04/2018 29/04/2024
93 29 10/04/2017 đến 30/10/2017 15/04/2024
78 29 27/06/2022 đến 16/01/2023 01/04/2024
32 29 24/11/2014 đến 15/06/2015 19/02/2024
74 29 21/03/2022 đến 10/10/2022 22/04/2024
47 29 17/12/2018 đến 08/07/2019 29/04/2024
13 28 01/07/2013 đến 13/01/2014 04/03/2024
30 28 11/07/2011 đến 23/01/2012 22/04/2024
87 28 11/02/2013 đến 26/08/2013 06/05/2024
22 28 23/11/2020 đến 07/06/2021 29/04/2024
20 28 01/02/2016 đến 15/08/2016 29/04/2024
38 27 02/03/2009 đến 07/09/2009 18/03/2024
62 27 19/12/2016 đến 26/06/2017 01/04/2024
63 27 28/03/2022 đến 03/10/2022 13/05/2024
18 27 18/05/2020 đến 23/11/2020 19/02/2024
84 26 05/10/2015 đến 04/04/2016 13/05/2024
99 26 23/11/2009 đến 24/05/2010 13/05/2024
60 26 06/07/2009 đến 04/01/2010 13/05/2024
16 26 07/03/2016 đến 05/09/2016 13/05/2024
55 26 04/01/2010 đến 05/07/2010 06/05/2024
21 26 27/01/2014 đến 28/07/2014 01/04/2024
46 26 30/05/2016 đến 28/11/2016 12/02/2024
26 26 08/03/2021 đến 20/12/2021 06/05/2024
25 25 05/07/2021 đến 11/04/2022 22/04/2024
12 25 09/11/2009 đến 03/05/2010 01/01/2024
91 25 21/12/2009 đến 14/06/2010 18/03/2024
27 25 04/11/2019 đến 25/05/2020 22/01/2024
69 25 14/10/2019 đến 04/05/2020 26/02/2024
71 25 08/08/2016 đến 30/01/2017 13/05/2024
19 24 31/05/2010 đến 15/11/2010 08/04/2024
58 23 21/07/2014 đến 29/12/2014 26/02/2024
28 23 31/10/2016 đến 10/04/2017 13/05/2024
50 23 04/12/2017 đến 14/05/2018 29/04/2024
85 23 08/02/2021 đến 01/11/2021 13/05/2024
14 22 07/11/2022 đến 10/04/2023 29/04/2024
35 22 29/11/2010 đến 02/05/2011 15/04/2024
86 22 19/09/2016 đến 20/02/2017 29/04/2024
88 22 07/09/2020 đến 08/02/2021 12/02/2024
02 21 22/11/2010 đến 18/04/2011 04/03/2024
23 21 23/03/2020 đến 14/09/2020 15/04/2024
24 21 23/12/2013 đến 19/05/2014 06/05/2024
65 21 04/07/2022 đến 28/11/2022 22/04/2024
34 21 27/01/2020 đến 20/07/2020 13/05/2024
80 21 09/12/2019 đến 01/06/2020 25/03/2024
77 21 30/08/2010 đến 24/01/2011 06/05/2024
05 20 12/07/2010 đến 29/11/2010 22/04/2024
29 19 10/12/2018 đến 22/04/2019 29/04/2024
94 19 08/10/2018 đến 18/02/2019 06/05/2024
95 17 09/11/2015 đến 07/03/2016 06/05/2024
06 17 03/08/2015 đến 30/11/2015 19/02/2024
76 16 17/06/2019 đến 07/10/2019 08/04/2024

Gan cực đại Đồng Tháp các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
03-30 28 11/07/2011 đến 23/01/2012 13/05/2024
89-98 28 27/06/2022 đến 09/01/2023 13/05/2024
15-51 24 08/11/2010 đến 25/04/2011 04/03/2024
27-72 23 04/11/2019 đến 11/05/2020 22/04/2024
44-99 22 02/02/2015 đến 06/07/2015 15/04/2024
33-88 20 22/08/2022 đến 09/01/2023 18/03/2024
38-83 20 01/10/2018 đến 18/02/2019 12/02/2024
57-75 20 17/12/2012 đến 06/05/2013 13/05/2024
07-70 19 09/09/2019 đến 20/01/2020 22/04/2024
48-84 18 30/11/2015 đến 04/04/2016 29/04/2024
49-94 18 16/02/2009 đến 22/06/2009 06/05/2024
29-92 18 06/02/2017 đến 12/06/2017 13/05/2024
09-90 18 16/01/2017 đến 22/05/2017 15/04/2024
00-55 17 02/01/2017 đến 01/05/2017 01/04/2024
04-40 17 02/02/2009 đến 01/06/2009 06/05/2024
78-87 17 05/05/2014 đến 01/09/2014 13/05/2024
68-86 17 13/03/2017 đến 10/07/2017 13/05/2024
12-21 17 04/01/2010 đến 03/05/2010 06/05/2024
37-73 17 07/09/2020 đến 04/01/2021 08/04/2024
46-64 16 29/07/2019 đến 18/11/2019 08/04/2024
45-54 16 30/03/2009 đến 20/07/2009 13/05/2024
39-93 16 10/07/2017 đến 30/10/2017 22/04/2024
22-77 16 27/07/2009 đến 16/11/2009 13/05/2024
14-41 16 20/02/2012 đến 11/06/2012 08/04/2024
36-63 16 09/05/2022 đến 29/08/2022 22/04/2024
08-80 15 10/10/2022 đến 23/01/2023 22/04/2024
56-65 15 04/07/2022 đến 17/10/2022 13/05/2024
34-43 15 10/02/2020 đến 22/06/2020 08/04/2024
23-32 15 30/04/2018 đến 13/08/2018 06/05/2024
18-81 15 28/10/2019 đến 10/02/2020 06/05/2024
11-66 15 21/12/2015 đến 04/04/2016 29/04/2024
59-95 14 18/05/2020 đến 24/08/2020 13/05/2024
69-96 14 25/10/2010 đến 31/01/2011 29/04/2024
02-20 14 04/04/2022 đến 11/07/2022 29/04/2024
47-74 14 01/04/2019 đến 08/07/2019 29/04/2024
26-62 14 08/03/2021 đến 14/06/2021 13/05/2024
25-52 14 19/05/2014 đến 25/08/2014 06/05/2024
24-42 14 24/02/2020 đến 29/06/2020 29/04/2024
16-61 14 20/07/2015 đến 26/10/2015 29/04/2024
05-50 14 23/08/2010 đến 29/11/2010 13/05/2024
35-53 13 26/07/2010 đến 25/10/2010 06/05/2024
28-82 13 22/10/2018 đến 21/01/2019 06/05/2024
19-91 13 22/02/2010 đến 24/05/2010 08/04/2024
17-71 13 16/10/2017 đến 15/01/2018 06/05/2024
13-31 13 09/10/2017 đến 08/01/2018 06/05/2024
06-60 13 29/01/2018 đến 30/04/2018 13/05/2024
01-10 13 05/02/2018 đến 07/05/2018 13/05/2024
67-76 11 15/07/2019 đến 30/09/2019 13/05/2024
79-97 11 09/04/2012 đến 25/06/2012 15/04/2024
58-85 10 04/09/2017 đến 13/11/2017 15/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 22 ngày 201 ngày
01 64 ngày 264 ngày
02 38 ngày 305 ngày
03 149 ngày 415 ngày
04 6 ngày 261 ngày
05 214 ngày 312 ngày
06 102 ngày 247 ngày
07 297 ngày 284 ngày
08 103 ngày 267 ngày
09 224 ngày 296 ngày
10 9 ngày 154 ngày
11 213 ngày 213 ngày
12 79 ngày 126 ngày
13 32 ngày 318 ngày
14 123 ngày 196 ngày
15 7 ngày 235 ngày
16 92 ngày 334 ngày
17 60 ngày 704 ngày
18 147 ngày 166 ngày
19 131 ngày 234 ngày
20 250 ngày 358 ngày
21 141 ngày 440 ngày
22 4 ngày 144 ngày
23 70 ngày 198 ngày
24 31 ngày 311 ngày
25 12 ngày 141 ngày
26 157 ngày 113 ngày
27 13 ngày 358 ngày
28 0 ngày 254 ngày
29 21 ngày 189 ngày
30 49 ngày 185 ngày
31 37 ngày 231 ngày
32 73 ngày 122 ngày
33 366 ngày 311 ngày
34 10 ngày 265 ngày
35 30 ngày 252 ngày
36 404 ngày 349 ngày
37 55 ngày 234 ngày
38 1 ngày 165 ngày
39 77 ngày 427 ngày
40 8 ngày 203 ngày
41 138 ngày 206 ngày
42 86 ngày 430 ngày
43 14 ngày 154 ngày
44 145 ngày 369 ngày
45 26 ngày 409 ngày
46 66 ngày 239 ngày
47 124 ngày 174 ngày
48 190 ngày 295 ngày
49 59 ngày 167 ngày
50 52 ngày 294 ngày
51 179 ngày 226 ngày
52 105 ngày 199 ngày
53 35 ngày 528 ngày
54 2 ngày 251 ngày
55 95 ngày 271 ngày
56 3 ngày 256 ngày
57 195 ngày 307 ngày
58 24 ngày 336 ngày
59 28 ngày 452 ngày
60 225 ngày 170 ngày
61 144 ngày 195 ngày
62 110 ngày 164 ngày
63 111 ngày 240 ngày
64 15 ngày 209 ngày
65 20 ngày 172 ngày
66 348 ngày 293 ngày
67 65 ngày 167 ngày
68 5 ngày 141 ngày
69 53 ngày 320 ngày
70 284 ngày 229 ngày
71 33 ngày 212 ngày
72 75 ngày 584 ngày
73 56 ngày 221 ngày
74 76 ngày 236 ngày
75 98 ngày 415 ngày
76 23 ngày 139 ngày
77 43 ngày 298 ngày
78 29 ngày 417 ngày
79 72 ngày 228 ngày
80 34 ngày 222 ngày
81 18 ngày 160 ngày
82 113 ngày 230 ngày
83 40 ngày 273 ngày
84 164 ngày 157 ngày
85 161 ngày 187 ngày
86 177 ngày 398 ngày
87 127 ngày 236 ngày
88 63 ngày 366 ngày
89 472 ngày 417 ngày
90 187 ngày 218 ngày
91 39 ngày 178 ngày
92 85 ngày 328 ngày
93 215 ngày 202 ngày
94 87 ngày 138 ngày
95 17 ngày 247 ngày
96 107 ngày 151 ngày
97 54 ngày 586 ngày
98 106 ngày 286 ngày
99 154 ngày 143 ngày

Lô gan Đồng Tháp là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Đồng Tháp hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Đồng Tháp chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Đồng Tháp số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Đồng Tháp?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Đồng Tháp, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSDT qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Đồng Tháp hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan DT.

Nhận biết lô gan SXDT bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Đồng Tháp mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSDT một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSDT bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Đồng Tháp tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSDT (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSDT chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Đồng Tháp trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan DT đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đồng Tháp:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSDT

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đồng Tháp.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đồng Tháp lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Đồng Tháp hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Đồng Tháp trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội