Xem thống kê lô gan Gia Lai - Lô gan XSGL lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Gia Lai đến ngày 24/05/2024 - Lô gan XSGL

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
09 17/11/2023 26 21
12 29/12/2023 20 30
19 26/01/2024 16 36
21 02/02/2024 15 36
41 09/02/2024 14 26
48 09/02/2024 14 23
65 09/02/2024 14 50
66 09/02/2024 14 37
81 09/02/2024 14 20
57 16/02/2024 13 31
98 16/02/2024 13 28
04 23/02/2024 12 34
68 23/02/2024 12 24
92 01/03/2024 11 26
62 01/03/2024 11 35
59 08/03/2024 10 29

Cặp lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
12-21 02/02/2024 15 26
18-81 15/03/2024 9 15
04-40 22/03/2024 8 12
14-41 22/03/2024 8 14
07-70 22/03/2024 8 20
68-86 29/03/2024 7 10
59-95 05/04/2024 6 14
34-43 12/04/2024 5 11
45-54 12/04/2024 5 15
16-61 12/04/2024 5 19
08-80 12/04/2024 5 13
00-55 12/04/2024 5 14
15-51 19/04/2024 4 17
26-62 19/04/2024 4 18
49-94 19/04/2024 4 11
28-82 26/04/2024 3 19
67-76 26/04/2024 3 16
47-74 26/04/2024 3 14
89-98 26/04/2024 3 14
17-71 26/04/2024 3 16
11-66 26/04/2024 3 14

Thống kê đầu giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 24 ngày 47 ngày
1 16 ngày 74 ngày
2 8 ngày 48 ngày
3 0 ngày 74 ngày
4 1 ngày 69 ngày
5 22 ngày 112 ngày
6 5 ngày 51 ngày
7 2 ngày 33 ngày
8 3 ngày 31 ngày
9 4 ngày 42 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 47 ngày
1 4 ngày 74 ngày
2 0 ngày 48 ngày
3 10 ngày 74 ngày
4 9 ngày 69 ngày
5 2 ngày 112 ngày
6 6 ngày 51 ngày
7 5 ngày 33 ngày
8 7 ngày 31 ngày
9 3 ngày 42 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 47 ngày
1 9 ngày 74 ngày
2 2 ngày 48 ngày
3 5 ngày 74 ngày
4 24 ngày 69 ngày
5 0 ngày 112 ngày
6 1 ngày 51 ngày
7 3 ngày 33 ngày
8 29 ngày 31 ngày
9 11 ngày 42 ngày

Gan cực đại Gia Lai các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 54 18/12/2009 đến 31/12/2010 12/04/2024
24 50 22/10/2021 đến 07/10/2022 17/05/2024
65 50 31/07/2015 đến 15/07/2016 03/05/2024
30 49 11/06/2021 đến 20/05/2022 10/05/2024
28 46 20/02/2009 đến 08/01/2010 23/02/2024
96 46 08/07/2011 đến 25/05/2012 17/05/2024
90 40 16/12/2016 đến 22/09/2017 10/05/2024
36 38 23/05/2014 đến 13/02/2015 22/03/2024
97 38 16/11/2018 đến 09/08/2019 12/04/2024
42 37 28/01/2022 đến 14/10/2022 17/11/2023
35 37 08/04/2022 đến 23/12/2022 12/04/2024
79 37 17/03/2017 đến 01/12/2017 26/04/2024
31 37 05/02/2016 đến 21/10/2016 29/12/2023
66 37 08/05/2015 đến 22/01/2016 17/05/2024
69 36 15/12/2017 đến 24/08/2018 22/03/2024
19 36 29/05/2009 đến 05/02/2010 19/04/2024
21 36 06/10/2017 đến 15/06/2018 05/04/2024
62 35 23/06/2017 đến 23/02/2018 05/04/2024
61 35 30/11/2012 đến 02/08/2013 15/03/2024
25 35 23/12/2016 đến 25/08/2017 26/01/2024
37 34 27/11/2020 đến 23/07/2021 17/05/2024
00 34 13/01/2012 đến 07/09/2012 02/02/2024
54 34 06/05/2016 đến 30/12/2016 17/05/2024
56 34 16/03/2018 đến 09/11/2018 26/04/2024
04 34 04/03/2016 đến 28/10/2016 05/04/2024
07 33 05/08/2016 đến 24/03/2017 26/04/2024
87 33 13/04/2018 đến 30/11/2018 19/04/2024
40 33 11/02/2022 đến 30/09/2022 03/05/2024
77 33 19/11/2010 đến 08/07/2011 26/04/2024
94 33 14/09/2018 đến 03/05/2019 17/05/2024
38 32 25/02/2011 đến 07/10/2011 10/05/2024
99 32 03/10/2014 đến 15/05/2015 03/05/2024
70 32 05/08/2022 đến 17/03/2023 17/05/2024
55 32 13/02/2015 đến 25/09/2015 10/05/2024
27 32 03/02/2012 đến 14/09/2012 05/04/2024
02 31 05/03/2010 đến 08/10/2010 03/05/2024
05 31 06/06/2014 đến 09/01/2015 17/05/2024
45 31 27/09/2013 đến 02/05/2014 03/05/2024
03 31 11/08/2017 đến 16/03/2018 22/03/2024
29 31 25/03/2022 đến 28/10/2022 17/05/2024
76 31 24/05/2019 đến 27/12/2019 22/03/2024
57 31 15/06/2018 đến 18/01/2019 09/02/2024
60 30 02/03/2012 đến 28/09/2012 10/05/2024
11 30 25/11/2016 đến 23/06/2017 12/04/2024
18 30 29/04/2011 đến 25/11/2011 05/04/2024
12 30 08/09/2017 đến 06/04/2018 22/03/2024
26 30 25/09/2020 đến 23/04/2021 26/04/2024
33 30 28/09/2018 đến 26/04/2019 05/04/2024
43 29 19/06/2015 đến 08/01/2016 09/02/2024
49 29 22/04/2022 đến 11/11/2022 19/04/2024
59 29 01/01/2010 đến 23/07/2010 10/05/2024
98 28 05/03/2010 đến 17/09/2010 12/04/2024
74 28 19/02/2010 đến 03/09/2010 10/05/2024
93 28 10/04/2015 đến 23/10/2015 17/05/2024
15 28 01/05/2009 đến 13/11/2009 12/04/2024
63 27 05/07/2019 đến 10/01/2020 22/03/2024
82 27 09/09/2016 đến 17/03/2017 17/05/2024
01 27 20/01/2017 đến 28/07/2017 16/02/2024
91 27 23/09/2022 đến 31/03/2023 22/03/2024
89 27 09/09/2022 đến 17/03/2023 08/03/2024
06 27 03/02/2012 đến 10/08/2012 17/05/2024
34 27 12/01/2018 đến 20/07/2018 12/04/2024
14 27 17/02/2017 đến 25/08/2017 01/03/2024
51 27 01/10/2021 đến 08/04/2022 17/05/2024
10 27 20/09/2019 đến 27/03/2020 10/05/2024
64 26 26/05/2017 đến 24/11/2017 09/02/2024
13 26 20/11/2009 đến 21/05/2010 09/02/2024
92 26 23/12/2016 đến 23/06/2017 12/04/2024
88 26 23/11/2018 đến 24/05/2019 23/02/2024
85 26 28/06/2019 đến 27/12/2019 17/05/2024
58 26 23/05/2014 đến 21/11/2014 15/03/2024
75 26 30/11/2018 đến 31/05/2019 26/04/2024
41 26 14/08/2015 đến 12/02/2016 10/05/2024
95 25 04/09/2015 đến 26/02/2016 10/05/2024
23 25 01/05/2020 đến 23/10/2020 26/04/2024
84 25 27/01/2012 đến 20/07/2012 03/05/2024
32 25 13/03/2015 đến 04/09/2015 26/04/2024
80 25 13/07/2018 đến 04/01/2019 19/04/2024
46 25 05/04/2013 đến 27/09/2013 17/05/2024
44 24 07/03/2014 đến 22/08/2014 10/05/2024
08 24 26/06/2015 đến 11/12/2015 12/04/2024
83 24 13/04/2018 đến 28/09/2018 09/02/2024
52 24 19/04/2013 đến 04/10/2013 05/04/2024
50 24 22/03/2013 đến 06/09/2013 03/05/2024
68 24 03/06/2022 đến 18/11/2022 03/05/2024
39 23 09/04/2010 đến 17/09/2010 10/05/2024
48 23 20/09/2013 đến 28/02/2014 29/03/2024
47 23 27/08/2010 đến 04/02/2011 26/04/2024
67 23 20/03/2009 đến 28/08/2009 29/03/2024
53 22 08/07/2016 đến 09/12/2016 26/04/2024
78 22 30/05/2014 đến 31/10/2014 03/05/2024
20 22 17/01/2014 đến 20/06/2014 17/05/2024
22 22 02/12/2016 đến 05/05/2017 01/03/2024
86 22 13/08/2010 đến 14/01/2011 10/05/2024
73 22 14/01/2022 đến 17/06/2022 19/04/2024
09 21 22/11/2019 đến 08/05/2020 05/04/2024
71 20 24/02/2017 đến 14/07/2017 26/04/2024
72 20 02/10/2020 đến 19/02/2021 22/03/2024
81 20 01/11/2019 đến 20/03/2020 16/02/2024
17 19 08/05/2009 đến 18/09/2009 17/05/2024

Gan cực đại Gia Lai các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
24-42 36 28/01/2022 đến 07/10/2022 17/05/2024
12-21 26 06/10/2017 đến 06/04/2018 17/05/2024
69-96 26 08/07/2011 đến 06/01/2012 10/05/2024
06-60 23 02/03/2012 đến 10/08/2012 22/03/2024
46-64 20 29/10/2021 đến 18/03/2022 17/05/2024
07-70 20 27/03/2020 đến 04/09/2020 17/05/2024
28-82 19 04/11/2011 đến 16/03/2012 22/03/2024
79-97 19 14/07/2017 đến 24/11/2017 12/04/2024
16-61 19 08/01/2010 đến 21/05/2010 03/05/2024
33-88 18 27/02/2015 đến 03/07/2015 02/02/2024
26-62 18 04/12/2020 đến 09/04/2021 17/05/2024
15-51 17 08/05/2009 đến 04/09/2009 22/03/2024
67-76 16 04/09/2009 đến 25/12/2009 19/04/2024
56-65 16 16/12/2022 đến 07/04/2023 12/04/2024
78-87 16 13/07/2018 đến 02/11/2018 26/04/2024
25-52 16 27/05/2011 đến 16/09/2011 15/03/2024
19-91 16 20/05/2016 đến 09/09/2016 17/05/2024
17-71 16 27/11/2009 đến 19/03/2010 17/05/2024
22-77 16 05/03/2021 đến 25/06/2021 10/05/2024
02-20 16 18/06/2010 đến 08/10/2010 10/05/2024
23-32 15 08/02/2019 đến 24/05/2019 19/04/2024
18-81 15 06/05/2011 đến 19/08/2011 10/05/2024
13-31 15 12/11/2021 đến 25/02/2022 26/04/2024
57-75 15 25/01/2019 đến 10/05/2019 17/05/2024
48-84 15 08/06/2018 đến 21/09/2018 12/04/2024
45-54 15 20/12/2013 đến 04/04/2014 17/05/2024
35-53 14 20/05/2022 đến 26/08/2022 17/05/2024
89-98 14 15/11/2019 đến 21/02/2020 10/05/2024
00-55 14 30/08/2019 đến 06/12/2019 03/05/2024
11-66 14 27/03/2015 đến 03/07/2015 17/05/2024
59-95 14 18/07/2014 đến 24/10/2014 12/04/2024
47-74 14 17/01/2020 đến 15/05/2020 10/05/2024
03-30 14 04/12/2015 đến 11/03/2016 26/04/2024
09-90 14 03/09/2021 đến 10/12/2021 03/05/2024
14-41 14 17/03/2017 đến 23/06/2017 19/04/2024
29-92 14 03/06/2022 đến 09/09/2022 17/05/2024
05-50 13 22/03/2013 đến 21/06/2013 03/05/2024
58-85 13 02/02/2018 đến 04/05/2018 10/05/2024
08-80 13 27/01/2017 đến 28/04/2017 05/04/2024
27-72 13 30/10/2020 đến 29/01/2021 26/04/2024
44-99 12 01/11/2019 đến 24/01/2020 29/03/2024
39-93 12 19/04/2019 đến 12/07/2019 17/05/2024
04-40 12 08/07/2016 đến 30/09/2016 17/05/2024
01-10 12 28/01/2022 đến 22/04/2022 10/05/2024
37-73 12 13/03/2020 đến 26/06/2020 26/04/2024
34-43 11 03/06/2016 đến 19/08/2016 12/04/2024
36-63 11 05/07/2019 đến 20/09/2019 26/04/2024
49-94 11 26/10/2018 đến 11/01/2019 17/05/2024
38-83 11 24/04/2020 đến 10/07/2020 10/05/2024
68-86 10 30/01/2009 đến 10/04/2009 17/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 97 ngày 158 ngày
01 74 ngày 256 ngày
02 157 ngày 321 ngày
03 151 ngày 280 ngày
04 24 ngày 143 ngày
05 159 ngày 218 ngày
06 91 ngày 150 ngày
07 219 ngày 234 ngày
08 158 ngày 383 ngày
09 49 ngày 195 ngày
10 196 ngày 180 ngày
11 18 ngày 222 ngày
12 34 ngày 135 ngày
13 85 ngày 201 ngày
14 65 ngày 212 ngày
15 26 ngày 190 ngày
16 39 ngày 187 ngày
17 29 ngày 481 ngày
18 133 ngày 367 ngày
19 16 ngày 126 ngày
20 191 ngày 244 ngày
21 15 ngày 301 ngày
22 467 ngày 411 ngày
23 248 ngày 192 ngày
24 33 ngày 279 ngày
25 36 ngày 200 ngày
26 57 ngày 359 ngày
27 12 ngày 220 ngày
28 8 ngày 228 ngày
29 347 ngày 291 ngày
30 51 ngày 245 ngày
31 88 ngày 374 ngày
32 0 ngày 176 ngày
33 23 ngày 567 ngày
34 122 ngày 208 ngày
35 31 ngày 348 ngày
36 197 ngày 320 ngày
37 58 ngày 256 ngày
38 355 ngày 299 ngày
39 236 ngày 260 ngày
40 59 ngày 200 ngày
41 181 ngày 217 ngày
42 1 ngày 176 ngày
43 10 ngày 410 ngày
44 165 ngày 181 ngày
45 48 ngày 220 ngày
46 69 ngày 162 ngày
47 61 ngày 512 ngày
48 21 ngày 249 ngày
49 121 ngày 169 ngày
50 77 ngày 179 ngày
51 192 ngày 270 ngày
52 73 ngày 167 ngày
53 42 ngày 395 ngày
54 67 ngày 298 ngày
55 424 ngày 368 ngày
56 217 ngày 582 ngày
57 365 ngày 309 ngày
58 22 ngày 170 ngày
59 129 ngày 192 ngày
60 20 ngày 320 ngày
61 80 ngày 194 ngày
62 435 ngày 379 ngày
63 63 ngày 237 ngày
64 78 ngày 225 ngày
65 28 ngày 218 ngày
66 221 ngày 208 ngày
67 5 ngày 247 ngày
68 230 ngày 197 ngày
69 250 ngày 248 ngày
70 93 ngày 211 ngày
71 202 ngày 146 ngày
72 95 ngày 278 ngày
73 40 ngày 226 ngày
74 9 ngày 162 ngày
75 2 ngày 249 ngày
76 6 ngày 193 ngày
77 83 ngày 201 ngày
78 174 ngày 346 ngày
79 55 ngày 309 ngày
80 60 ngày 187 ngày
81 244 ngày 188 ngày
82 62 ngày 182 ngày
83 53 ngày 298 ngày
84 112 ngày 261 ngày
85 374 ngày 318 ngày
86 41 ngày 284 ngày
87 120 ngày 285 ngày
88 7 ngày 187 ngày
89 3 ngày 190 ngày
90 11 ngày 297 ngày
91 4 ngày 201 ngày
92 167 ngày 153 ngày
93 119 ngày 244 ngày
94 54 ngày 222 ngày
95 44 ngày 172 ngày
96 115 ngày 213 ngày
97 373 ngày 317 ngày
98 103 ngày 443 ngày
99 52 ngày 326 ngày

Lô gan Gia Lai là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Gia Lai hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Gia Lai chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Gia Lai số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Gia Lai?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Gia Lai, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSGL qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Gia Lai hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan GL.

Nhận biết lô gan SXGL bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Gia Lai mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSGL một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSGL bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Gia Lai tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSGL (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSGL chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Gia Lai trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan GL đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Gia Lai:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả GL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài GL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô GL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSGL

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về GL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về GL trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan GL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô GL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại GL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Gia Lai.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Gia Lai lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Gia Lai hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Gia Lai trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội