Xem thống kê lô gan TP.HCM - Lô gan XSHCM lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan TP.HCM đến ngày 24/05/2024 - Lô gan XSHCM

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 12/02/2024 28 28
57 25/03/2024 16 36
45 30/03/2024 15 26
17 01/04/2024 14 34
71 01/04/2024 14 28
27 06/04/2024 13 29
75 06/04/2024 13 23
47 08/04/2024 12 31
43 08/04/2024 12 28
02 13/04/2024 11 27
09 13/04/2024 11 26
70 13/04/2024 11 29
13 13/04/2024 11 29
15 13/04/2024 11 27
76 13/04/2024 11 30
68 15/04/2024 10 40

Cặp lô gan TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17-71 01/04/2024 14 16
57-75 06/04/2024 13 15
04-40 20/04/2024 9 23
47-74 20/04/2024 9 15
15-51 20/04/2024 9 16
67-76 27/04/2024 7 16
37-73 29/04/2024 6 14
89-98 29/04/2024 6 15
03-30 04/05/2024 5 20
27-72 06/05/2024 4 25
08-80 06/05/2024 4 24
68-86 06/05/2024 4 16
79-97 06/05/2024 4 18
26-62 06/05/2024 4 23
34-43 11/05/2024 3 18
78-87 11/05/2024 3 15
36-63 11/05/2024 3 18
06-60 11/05/2024 3 17
00-55 11/05/2024 3 12
33-88 11/05/2024 3 17

Thống kê đầu giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 44 ngày
1 5 ngày 77 ngày
2 2 ngày 58 ngày
3 3 ngày 48 ngày
4 16 ngày 36 ngày
5 1 ngày 54 ngày
6 28 ngày 34 ngày
7 9 ngày 49 ngày
8 10 ngày 40 ngày
9 0 ngày 37 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 44 ngày
1 4 ngày 77 ngày
2 0 ngày 58 ngày
3 32 ngày 48 ngày
4 9 ngày 36 ngày
5 11 ngày 54 ngày
6 1 ngày 34 ngày
7 6 ngày 49 ngày
8 16 ngày 40 ngày
9 14 ngày 37 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 30 ngày 44 ngày
1 0 ngày 77 ngày
2 2 ngày 58 ngày
3 7 ngày 48 ngày
4 13 ngày 36 ngày
5 25 ngày 54 ngày
6 6 ngày 34 ngày
7 11 ngày 49 ngày
8 39 ngày 40 ngày
9 3 ngày 37 ngày

Gan cực đại TP.HCM các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
80 57 18/05/2015 đến 05/12/2015 04/05/2024
74 54 25/07/2020 đến 30/01/2021 06/05/2024
91 48 19/09/2020 đến 06/03/2021 13/04/2024
19 47 30/05/2022 đến 12/11/2022 22/04/2024
62 46 03/03/2014 đến 11/08/2014 12/02/2024
48 46 03/09/2022 đến 11/02/2023 20/05/2024
50 43 25/10/2021 đến 26/03/2022 11/05/2024
81 42 09/04/2022 đến 03/09/2022 20/05/2024
24 42 03/10/2022 đến 27/02/2023 06/05/2024
68 40 05/01/2015 đến 25/05/2015 13/04/2024
53 40 10/11/2014 đến 30/03/2015 20/05/2024
64 39 20/08/2018 đến 05/01/2019 20/05/2024
05 39 10/09/2011 đến 23/01/2012 18/05/2024
28 39 11/07/2009 đến 23/11/2009 13/04/2024
65 38 11/04/2015 đến 22/08/2015 22/04/2024
34 38 04/04/2022 đến 15/08/2022 13/04/2024
25 38 25/08/2018 đến 05/01/2019 18/05/2024
63 37 11/05/2009 đến 19/09/2009 01/04/2024
88 37 24/08/2019 đến 30/12/2019 20/05/2024
10 36 29/08/2016 đến 02/01/2017 18/05/2024
57 36 07/12/2020 đến 12/04/2021 13/05/2024
73 36 21/09/2019 đến 25/01/2020 27/04/2024
79 36 25/03/2013 đến 29/07/2013 13/05/2024
35 36 20/07/2009 đến 23/11/2009 13/05/2024
18 36 16/12/2017 đến 21/04/2018 13/05/2024
16 35 21/01/2012 đến 21/05/2012 27/04/2024
98 35 25/06/2018 đến 27/10/2018 22/04/2024
85 34 21/09/2013 đến 18/01/2014 06/04/2024
83 34 11/06/2016 đến 08/10/2016 11/05/2024
97 34 21/09/2015 đến 18/01/2016 11/05/2024
08 34 20/08/2012 đến 17/12/2012 04/05/2024
07 34 23/11/2019 đến 21/03/2020 20/05/2024
17 34 03/07/2010 đến 30/10/2010 04/05/2024
38 34 14/12/2020 đến 12/04/2021 11/05/2024
66 33 06/04/2013 đến 29/07/2013 11/05/2024
14 33 16/07/2018 đến 10/11/2018 13/05/2024
95 33 10/09/2016 đến 02/01/2017 11/05/2024
96 33 02/10/2017 đến 27/01/2018 27/04/2024
37 33 21/12/2015 đến 16/04/2016 13/05/2024
92 33 07/09/2015 đến 02/01/2016 13/05/2024
41 32 11/03/2019 đến 01/07/2019 20/04/2024
90 32 14/09/2019 đến 04/01/2020 18/05/2024
20 32 19/10/2009 đến 08/02/2010 22/04/2024
72 32 18/05/2019 đến 07/09/2019 08/04/2024
56 32 23/01/2017 đến 15/05/2017 18/05/2024
03 32 11/06/2012 đến 01/10/2012 30/03/2024
32 32 26/06/2010 đến 16/10/2010 18/05/2024
60 31 25/08/2018 đến 10/12/2018 08/04/2024
29 31 21/11/2016 đến 11/03/2017 20/05/2024
69 31 21/05/2012 đến 08/09/2012 13/05/2024
47 31 12/10/2019 đến 27/01/2020 20/04/2024
46 31 28/03/2016 đến 16/07/2016 20/04/2024
12 31 22/02/2021 đến 12/06/2021 20/05/2024
84 31 29/06/2013 đến 14/10/2013 27/04/2024
11 31 18/12/2010 đến 30/05/2011 20/05/2024
23 30 02/11/2020 đến 15/02/2021 11/05/2024
51 30 04/08/2014 đến 17/11/2014 18/05/2024
49 30 22/12/2014 đến 06/04/2015 25/03/2024
76 30 01/02/2010 đến 17/05/2010 11/05/2024
82 30 28/03/2011 đến 11/07/2011 20/05/2024
70 29 24/12/2016 đến 03/04/2017 04/05/2024
78 29 24/06/2017 đến 02/10/2017 18/05/2024
01 29 16/07/2018 đến 27/10/2018 06/05/2024
21 29 15/05/2017 đến 26/08/2017 11/05/2024
27 29 17/06/2013 đến 28/09/2013 11/05/2024
00 29 27/08/2022 đến 05/12/2022 20/05/2024
13 29 19/05/2018 đến 27/08/2018 18/05/2024
44 29 11/01/2016 đến 23/04/2016 27/04/2024
42 28 28/11/2016 đến 06/03/2017 15/04/2024
87 28 12/04/2010 đến 19/07/2010 18/05/2024
89 28 27/02/2010 đến 05/06/2010 13/04/2024
93 28 15/10/2011 đến 21/01/2012 01/04/2024
39 28 17/12/2011 đến 24/03/2012 06/05/2024
40 28 26/09/2022 đến 02/01/2023 29/04/2024
06 28 10/06/2019 đến 16/09/2019 20/04/2024
43 28 01/12/2012 đến 09/03/2013 06/04/2024
71 28 10/09/2022 đến 17/12/2022 13/04/2024
04 28 05/03/2016 đến 11/06/2016 18/05/2024
67 28 14/07/2014 đến 20/10/2014 11/05/2024
55 28 14/04/2012 đến 21/07/2012 06/05/2024
58 28 23/01/2010 đến 01/05/2010 29/04/2024
59 28 04/02/2017 đến 13/05/2017 11/05/2024
31 27 17/08/2019 đến 18/11/2019 13/05/2024
94 27 24/01/2022 đến 30/04/2022 20/05/2024
02 27 15/01/2018 đến 21/04/2018 20/05/2024
15 27 24/08/2015 đến 28/11/2015 20/05/2024
22 27 20/07/2009 đến 24/10/2009 06/05/2024
77 27 13/02/2010 đến 17/05/2010 06/05/2024
52 27 27/10/2012 đến 28/01/2013 29/04/2024
86 26 26/06/2021 đến 08/01/2022 22/04/2024
26 26 15/05/2017 đến 14/08/2017 13/05/2024
30 26 05/09/2016 đến 05/12/2016 20/05/2024
33 26 20/01/2018 đến 21/04/2018 20/05/2024
09 26 22/01/2018 đến 23/04/2018 20/05/2024
45 26 28/05/2012 đến 27/08/2012 20/05/2024
61 25 14/01/2017 đến 10/04/2017 18/05/2024
36 24 09/03/2015 đến 01/06/2015 06/05/2024
99 24 01/11/2010 đến 21/03/2011 04/05/2024
75 23 01/03/2010 đến 22/05/2010 29/04/2024
54 22 14/01/2012 đến 31/03/2012 18/05/2024

Gan cực đại TP.HCM các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 25 20/05/2019 đến 17/08/2019 20/05/2024
08-80 24 20/12/2014 đến 14/03/2015 13/05/2024
26-62 23 30/01/2012 đến 21/04/2012 04/05/2024
04-40 23 14/03/2016 đến 04/06/2016 20/04/2024
28-82 23 22/08/2009 đến 09/11/2009 20/05/2024
23-32 23 05/07/2010 đến 25/09/2010 11/05/2024
59-95 22 11/11/2017 đến 27/01/2018 20/05/2024
58-85 22 08/09/2012 đến 24/11/2012 06/05/2024
07-70 21 06/04/2009 đến 20/06/2009 13/05/2024
24-42 21 11/05/2009 đến 25/07/2009 18/05/2024
56-65 21 13/02/2017 đến 29/04/2017 20/05/2024
35-53 21 11/12/2021 đến 21/02/2022 18/05/2024
46-64 20 07/05/2016 đến 16/07/2016 20/04/2024
03-30 20 23/07/2012 đến 01/10/2012 18/05/2024
09-90 19 16/05/2009 đến 20/07/2009 01/04/2024
36-63 18 09/06/2018 đến 11/08/2018 20/05/2024
34-43 18 18/04/2011 đến 20/06/2011 20/05/2024
18-81 18 10/05/2010 đến 12/07/2010 13/05/2024
29-92 18 06/05/2019 đến 08/07/2019 13/05/2024
79-97 18 02/12/2017 đến 03/02/2018 20/05/2024
02-20 17 07/12/2009 đến 06/02/2010 06/05/2024
33-88 17 27/08/2011 đến 24/10/2011 06/05/2024
06-60 17 05/07/2021 đến 18/12/2021 13/05/2024
13-31 17 07/09/2019 đến 04/11/2019 20/05/2024
05-50 17 18/12/2021 đến 14/02/2022 11/05/2024
14-41 16 01/10/2016 đến 26/11/2016 13/05/2024
68-86 16 03/09/2012 đến 29/10/2012 11/05/2024
67-76 16 11/04/2009 đến 06/06/2009 29/04/2024
12-21 16 18/01/2014 đến 15/03/2014 20/05/2024
45-54 16 02/01/2023 đến 27/02/2023 20/05/2024
39-93 16 07/05/2016 đến 02/07/2016 20/05/2024
38-83 16 25/01/2021 đến 22/03/2021 18/05/2024
15-51 16 22/09/2014 đến 17/11/2014 20/04/2024
16-61 16 17/09/2011 đến 12/11/2011 20/05/2024
17-71 16 07/08/2010 đến 02/10/2010 20/05/2024
25-52 16 27/08/2012 đến 22/10/2012 20/05/2024
19-91 15 21/12/2019 đến 10/02/2020 06/04/2024
89-98 15 07/10/2013 đến 30/11/2013 20/05/2024
78-87 15 09/07/2018 đến 01/09/2018 20/05/2024
11-66 15 06/07/2009 đến 29/08/2009 27/04/2024
69-96 15 03/04/2010 đến 24/05/2010 06/05/2024
57-75 15 03/08/2020 đến 26/09/2020 18/05/2024
48-84 15 29/10/2022 đến 19/12/2022 11/05/2024
47-74 15 01/08/2022 đến 24/09/2022 06/05/2024
37-73 14 21/06/2021 đến 22/11/2021 29/04/2024
22-77 14 25/11/2019 đến 13/01/2020 11/05/2024
01-10 14 29/08/2016 đến 17/10/2016 20/05/2024
49-94 13 24/01/2022 đến 12/03/2022 18/05/2024
00-55 12 23/06/2014 đến 04/08/2014 11/05/2024
44-99 11 19/04/2021 đến 29/05/2021 18/05/2024

Thống kê giải đặc biệt TP.HCM lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 65 ngày 180 ngày
01 4 ngày 251 ngày
02 375 ngày 337 ngày
03 52 ngày 245 ngày
04 58 ngày 269 ngày
05 417 ngày 549 ngày
06 206 ngày 465 ngày
07 118 ngày 235 ngày
08 63 ngày 247 ngày
09 24 ngày 230 ngày
10 156 ngày 314 ngày
11 5 ngày 436 ngày
12 50 ngày 214 ngày
13 32 ngày 319 ngày
14 129 ngày 366 ngày
15 12 ngày 308 ngày
16 19 ngày 339 ngày
17 68 ngày 490 ngày
18 87 ngày 345 ngày
19 105 ngày 287 ngày
20 2 ngày 365 ngày
21 7 ngày 281 ngày
22 84 ngày 171 ngày
23 37 ngày 244 ngày
24 26 ngày 216 ngày
25 11 ngày 425 ngày
26 60 ngày 286 ngày
27 27 ngày 303 ngày
28 154 ngày 251 ngày
29 355 ngày 247 ngày
30 53 ngày 336 ngày
31 13 ngày 572 ngày
32 136 ngày 228 ngày
33 47 ngày 207 ngày
34 17 ngày 367 ngày
35 83 ngày 260 ngày
36 3 ngày 356 ngày
37 79 ngày 552 ngày
38 55 ngày 289 ngày
39 14 ngày 323 ngày
40 92 ngày 235 ngày
41 25 ngày 357 ngày
42 148 ngày 686 ngày
43 34 ngày 259 ngày
44 123 ngày 238 ngày
45 54 ngày 214 ngày
46 30 ngày 316 ngày
47 71 ngày 335 ngày
48 16 ngày 317 ngày
49 23 ngày 206 ngày
50 31 ngày 352 ngày
51 67 ngày 326 ngày
52 167 ngày 369 ngày
53 197 ngày 212 ngày
54 80 ngày 306 ngày
55 111 ngày 301 ngày
56 1 ngày 213 ngày
57 77 ngày 366 ngày
58 20 ngày 273 ngày
59 18 ngày 509 ngày
60 280 ngày 292 ngày
61 28 ngày 252 ngày
62 168 ngày 477 ngày
63 91 ngày 157 ngày
64 152 ngày 183 ngày
65 120 ngày 484 ngày
66 262 ngày 205 ngày
67 135 ngày 272 ngày
68 45 ngày 287 ngày
69 169 ngày 366 ngày
70 281 ngày 569 ngày
71 43 ngày 289 ngày
72 22 ngày 190 ngày
73 51 ngày 427 ngày
74 9 ngày 300 ngày
75 73 ngày 356 ngày
76 166 ngày 443 ngày
77 64 ngày 240 ngày
78 104 ngày 369 ngày
79 219 ngày 282 ngày
80 176 ngày 352 ngày
81 72 ngày 151 ngày
82 42 ngày 635 ngày
83 36 ngày 343 ngày
84 10 ngày 322 ngày
85 15 ngày 160 ngày
86 48 ngày 259 ngày
87 589 ngày 477 ngày
88 266 ngày 437 ngày
89 29 ngày 234 ngày
90 106 ngày 407 ngày
91 397 ngày 285 ngày
92 0 ngày 573 ngày
93 131 ngày 284 ngày
94 90 ngày 357 ngày
95 203 ngày 219 ngày
96 59 ngày 304 ngày
97 6 ngày 184 ngày
98 113 ngày 238 ngày
99 39 ngày 347 ngày

Lô gan TP.HCM là gì?

Lô gan là gì? Lô gan TP.HCM hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số TP.HCM chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan TP.HCM số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS TP.HCM?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số TP.HCM, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSHCM qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số TP.HCM hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan HCM.

Nhận biết lô gan SXHCM bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan TP.HCM mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSHCM một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSHCM bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan TP.HCM tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSHCM (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSHCM chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số TP.HCM trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan HCM đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan TP.HCM:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả HCM.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài HCM.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô HCM.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSHCM

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về HCM:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về HCM trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan HCM đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô HCM.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại HCM:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số TP.HCM lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài TP.HCM.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài TP.HCM lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan TP.HCM hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số TP.HCM trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội