Xem thống kê lô gan Hậu Giang - Lô gan XSHG lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Hậu Giang đến ngày 27/05/2024 - Lô gan XSHG

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
58 04/11/2023 29 29
36 13/01/2024 19 34
88 03/02/2024 16 28
04 10/02/2024 15 28
94 10/02/2024 15 23
22 17/02/2024 14 31
44 24/02/2024 13 36
03 24/02/2024 13 25
35 02/03/2024 12 25
12 02/03/2024 12 24
55 09/03/2024 11 17
91 09/03/2024 11 21
53 09/03/2024 11 21
78 16/03/2024 10 28
98 16/03/2024 10 25

Cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
35-53 09/03/2024 11 16
33-88 30/03/2024 8 14
04-40 13/04/2024 6 15
07-70 20/04/2024 5 13
23-32 20/04/2024 5 25
78-87 27/04/2024 4 14
89-98 27/04/2024 4 18
58-85 27/04/2024 4 16
19-91 04/05/2024 3 14
59-95 04/05/2024 3 14
01-10 04/05/2024 3 16
02-20 04/05/2024 3 19
11-66 04/05/2024 3 15
37-73 04/05/2024 3 15
44-99 04/05/2024 3 17

Thống kê đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 31 ngày
1 12 ngày 46 ngày
2 2 ngày 56 ngày
3 1 ngày 30 ngày
4 8 ngày 40 ngày
5 5 ngày 58 ngày
6 0 ngày 52 ngày
7 6 ngày 46 ngày
8 4 ngày 43 ngày
9 25 ngày 30 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 30 ngày 31 ngày
1 1 ngày 46 ngày
2 25 ngày 56 ngày
3 11 ngày 30 ngày
4 0 ngày 40 ngày
5 6 ngày 58 ngày
6 2 ngày 52 ngày
7 3 ngày 46 ngày
8 9 ngày 43 ngày
9 10 ngày 30 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 31 ngày
1 7 ngày 46 ngày
2 4 ngày 56 ngày
3 13 ngày 30 ngày
4 1 ngày 40 ngày
5 24 ngày 58 ngày
6 39 ngày 52 ngày
7 31 ngày 46 ngày
8 2 ngày 43 ngày
9 5 ngày 30 ngày

Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57 56 24/09/2016 đến 21/10/2017 18/05/2024
83 53 14/04/2012 đến 20/04/2013 27/04/2024
19 52 29/12/2012 đến 28/12/2013 04/05/2024
69 52 23/03/2019 đến 21/03/2020 24/02/2024
27 48 29/02/2020 đến 27/02/2021 10/02/2024
48 45 19/12/2009 đến 30/10/2010 06/04/2024
97 44 07/12/2013 đến 11/10/2014 18/05/2024
23 44 31/10/2009 đến 04/09/2010 20/04/2024
05 44 02/02/2019 đến 07/12/2019 25/05/2024
49 44 26/12/2015 đến 29/10/2016 13/04/2024
81 41 26/09/2020 đến 23/10/2021 04/05/2024
60 39 26/12/2009 đến 25/09/2010 04/05/2024
52 38 25/11/2017 đến 18/08/2018 02/03/2024
51 38 07/09/2019 đến 27/06/2020 13/04/2024
38 37 23/06/2018 đến 09/03/2019 11/05/2024
85 37 20/02/2010 đến 06/11/2010 13/04/2024
44 36 18/07/2009 đến 27/03/2010 25/05/2024
10 35 30/07/2022 đến 01/04/2023 25/05/2024
29 35 09/03/2013 đến 09/11/2013 18/05/2024
36 34 16/01/2021 đến 25/12/2021 04/05/2024
37 34 13/12/2014 đến 08/08/2015 20/04/2024
21 34 01/11/2014 đến 27/06/2015 11/05/2024
00 33 21/11/2020 đến 23/10/2021 17/02/2024
64 33 21/06/2014 đến 07/02/2015 13/04/2024
73 33 15/06/2019 đến 01/02/2020 04/05/2024
96 33 28/03/2020 đến 12/12/2020 11/05/2024
25 33 08/05/2010 đến 25/12/2010 11/05/2024
46 32 29/05/2010 đến 08/01/2011 30/03/2024
41 32 05/03/2016 đến 15/10/2016 20/04/2024
14 32 29/10/2011 đến 09/06/2012 25/05/2024
68 32 02/04/2016 đến 12/11/2016 11/05/2024
61 31 10/08/2013 đến 15/03/2014 18/05/2024
47 31 16/07/2016 đến 18/02/2017 20/04/2024
01 31 29/08/2015 đến 02/04/2016 30/03/2024
62 31 06/03/2021 đến 22/01/2022 25/05/2024
22 31 01/08/2020 đến 06/03/2021 02/03/2024
32 30 18/06/2011 đến 14/01/2012 13/01/2024
09 30 16/04/2022 đến 12/11/2022 04/05/2024
66 30 17/11/2018 đến 15/06/2019 25/05/2024
84 29 13/10/2012 đến 04/05/2013 18/05/2024
58 29 29/12/2012 đến 20/07/2013 13/04/2024
42 29 19/03/2016 đến 08/10/2016 27/04/2024
65 29 24/12/2011 đến 14/07/2012 11/05/2024
24 29 24/10/2009 đến 15/05/2010 18/05/2024
89 29 28/12/2019 đến 15/08/2020 24/02/2024
16 28 29/12/2012 đến 13/07/2013 06/04/2024
04 28 02/03/2013 đến 14/09/2013 30/03/2024
06 28 23/11/2019 đến 04/07/2020 30/03/2024
54 28 29/01/2022 đến 13/08/2022 27/04/2024
88 28 09/01/2021 đến 06/11/2021 11/05/2024
15 28 27/03/2010 đến 09/10/2010 25/05/2024
33 28 01/03/2014 đến 13/09/2014 11/05/2024
17 28 17/10/2015 đến 30/04/2016 27/04/2024
76 28 23/01/2021 đến 20/11/2021 09/03/2024
86 28 30/04/2022 đến 12/11/2022 25/05/2024
78 28 28/10/2017 đến 12/05/2018 09/03/2024
39 28 16/02/2013 đến 31/08/2013 25/05/2024
18 27 21/12/2019 đến 25/07/2020 25/05/2024
28 27 06/12/2014 đến 13/06/2015 04/11/2023
02 27 23/10/2010 đến 30/04/2011 27/04/2024
92 26 02/02/2019 đến 03/08/2019 04/05/2024
87 26 16/11/2019 đến 13/06/2020 18/05/2024
99 26 05/05/2018 đến 03/11/2018 18/05/2024
34 26 08/06/2013 đến 07/12/2013 25/05/2024
43 26 16/02/2019 đến 17/08/2019 25/05/2024
35 25 16/06/2018 đến 08/12/2018 25/05/2024
03 25 11/05/2019 đến 02/11/2019 13/04/2024
98 25 04/06/2016 đến 26/11/2016 11/05/2024
93 25 21/08/2010 đến 12/02/2011 18/05/2024
11 25 15/01/2022 đến 09/07/2022 18/05/2024
13 25 23/01/2010 đến 17/07/2010 20/04/2024
71 25 13/06/2020 đến 05/12/2020 25/05/2024
12 24 26/09/2009 đến 13/03/2010 25/05/2024
26 24 12/12/2009 đến 29/05/2010 04/05/2024
63 24 21/09/2019 đến 07/03/2020 25/05/2024
70 24 23/07/2022 đến 07/01/2023 13/04/2024
75 24 13/10/2018 đến 30/03/2019 23/03/2024
77 23 03/09/2022 đến 11/02/2023 11/05/2024
08 23 01/02/2020 đến 08/08/2020 16/03/2024
95 23 19/01/2013 đến 29/06/2013 18/05/2024
94 23 19/08/2017 đến 27/01/2018 20/04/2024
07 22 02/12/2017 đến 05/05/2018 06/04/2024
79 22 05/12/2020 đến 08/05/2021 18/05/2024
56 22 20/02/2016 đến 23/07/2016 20/04/2024
31 22 15/05/2010 đến 16/10/2010 11/05/2024
59 22 04/09/2010 đến 05/02/2011 27/04/2024
90 22 01/01/2022 đến 04/06/2022 23/03/2024
91 21 24/09/2022 đến 18/02/2023 27/04/2024
72 21 14/09/2013 đến 08/02/2014 03/02/2024
53 21 04/07/2020 đến 28/11/2020 27/04/2024
20 21 23/02/2019 đến 20/07/2019 25/05/2024
40 21 23/04/2011 đến 17/09/2011 09/03/2024
74 21 29/06/2013 đến 23/11/2013 06/04/2024
45 21 18/07/2009 đến 12/12/2009 27/04/2024
67 20 25/08/2012 đến 12/01/2013 10/02/2024
82 20 14/05/2022 đến 01/10/2022 04/05/2024
30 19 29/08/2020 đến 09/01/2021 11/05/2024
80 19 05/09/2015 đến 16/01/2016 18/05/2024
50 18 19/05/2012 đến 22/09/2012 16/03/2024
55 17 06/01/2018 đến 05/05/2018 04/05/2024

Gan cực đại Hậu Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 25 07/11/2009 đến 01/05/2010 04/05/2024
34-43 23 08/06/2013 đến 16/11/2013 04/05/2024
02-20 19 26/09/2020 đến 06/02/2021 11/05/2024
48-84 19 19/12/2009 đến 01/05/2010 13/04/2024
25-52 19 25/11/2017 đến 07/04/2018 25/05/2024
89-98 18 23/07/2016 đến 26/11/2016 18/05/2024
18-81 18 05/11/2022 đến 11/03/2023 20/04/2024
16-61 18 21/09/2013 đến 25/01/2014 25/05/2024
44-99 17 06/01/2018 đến 05/05/2018 25/05/2024
47-74 17 24/09/2016 đến 21/01/2017 11/05/2024
38-83 17 14/04/2012 đến 11/08/2012 18/05/2024
26-62 17 06/10/2012 đến 02/02/2013 11/05/2024
46-64 16 27/10/2018 đến 16/02/2019 11/05/2024
01-10 16 05/04/2014 đến 26/07/2014 25/05/2024
58-85 16 09/03/2019 đến 29/06/2019 25/05/2024
35-53 16 03/09/2011 đến 24/12/2011 18/05/2024
04-40 15 25/04/2015 đến 08/08/2015 04/05/2024
14-41 15 01/06/2019 đến 14/09/2019 20/04/2024
11-66 15 20/01/2018 đến 05/05/2018 11/05/2024
67-76 15 31/08/2013 đến 14/12/2013 11/05/2024
57-75 15 13/10/2018 đến 26/01/2019 18/05/2024
06-60 15 14/10/2017 đến 27/01/2018 25/05/2024
37-73 15 29/09/2012 đến 12/01/2013 18/05/2024
13-31 15 25/01/2020 đến 06/06/2020 25/05/2024
29-92 15 03/06/2017 đến 16/09/2017 25/05/2024
27-72 15 27/01/2018 đến 12/05/2018 09/03/2024
08-80 15 15/10/2022 đến 28/01/2023 25/05/2024
17-71 14 29/08/2020 đến 05/12/2020 04/05/2024
33-88 14 25/07/2009 đến 31/10/2009 25/05/2024
22-77 14 05/12/2009 đến 13/03/2010 18/05/2024
00-55 14 05/12/2009 đến 13/03/2010 25/05/2024
78-87 14 20/01/2018 đến 28/04/2018 25/05/2024
09-90 14 10/08/2013 đến 16/11/2013 25/05/2024
59-95 14 23/10/2010 đến 29/01/2011 11/05/2024
19-91 14 21/09/2013 đến 28/12/2013 11/05/2024
39-93 14 11/04/2009 đến 18/07/2009 25/05/2024
36-63 14 06/02/2021 đến 15/05/2021 25/05/2024
49-94 13 06/02/2021 đến 08/05/2021 27/04/2024
07-70 13 27/09/2014 đến 27/12/2014 04/05/2024
15-51 13 17/12/2022 đến 18/03/2023 11/05/2024
45-54 13 05/05/2012 đến 04/08/2012 18/05/2024
24-42 13 16/01/2010 đến 17/04/2010 18/05/2024
56-65 12 19/02/2022 đến 14/05/2022 27/04/2024
69-96 12 09/09/2017 đến 02/12/2017 18/05/2024
03-30 12 16/05/2020 đến 08/08/2020 27/04/2024
28-82 12 11/12/2010 đến 05/03/2011 18/05/2024
12-21 12 07/03/2015 đến 30/05/2015 04/05/2024
05-50 11 01/06/2019 đến 17/08/2019 11/05/2024
68-86 11 11/06/2022 đến 27/08/2022 30/03/2024
79-97 11 28/01/2023 đến 15/04/2023 04/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 30 ngày 188 ngày
01 147 ngày 212 ngày
02 188 ngày 242 ngày
03 13 ngày 176 ngày
04 15 ngày 257 ngày
05 56 ngày 329 ngày
06 163 ngày 278 ngày
07 75 ngày 286 ngày
08 214 ngày 157 ngày
09 10 ngày 232 ngày
10 138 ngày 159 ngày
11 77 ngày 165 ngày
12 33 ngày 222 ngày
13 117 ngày 239 ngày
14 260 ngày 203 ngày
15 61 ngày 187 ngày
16 155 ngày 136 ngày
17 119 ngày 208 ngày
18 12 ngày 287 ngày
19 309 ngày 252 ngày
20 319 ngày 262 ngày
21 198 ngày 230 ngày
22 121 ngày 360 ngày
23 26 ngày 425 ngày
24 197 ngày 140 ngày
25 31 ngày 335 ngày
26 2 ngày 241 ngày
27 251 ngày 256 ngày
28 9 ngày 255 ngày
29 201 ngày 240 ngày
30 100 ngày 248 ngày
31 1 ngày 255 ngày
32 74 ngày 289 ngày
33 40 ngày 335 ngày
34 42 ngày 174 ngày
35 134 ngày 394 ngày
36 185 ngày 184 ngày
37 3 ngày 250 ngày
38 79 ngày 280 ngày
39 23 ngày 211 ngày
40 47 ngày 414 ngày
41 53 ngày 218 ngày
42 159 ngày 102 ngày
43 45 ngày 288 ngày
44 223 ngày 217 ngày
45 34 ngày 237 ngày
46 14 ngày 377 ngày
47 8 ngày 213 ngày
48 21 ngày 309 ngày
49 91 ngày 193 ngày
50 32 ngày 184 ngày
51 51 ngày 490 ngày
52 98 ngày 387 ngày
53 11 ngày 258 ngày
54 5 ngày 326 ngày
55 192 ngày 135 ngày
56 7 ngày 123 ngày
57 152 ngày 201 ngày
58 111 ngày 247 ngày
59 50 ngày 404 ngày
60 97 ngày 387 ngày
61 207 ngày 150 ngày
62 208 ngày 165 ngày
63 166 ngày 382 ngày
64 0 ngày 234 ngày
65 212 ngày 160 ngày
66 16 ngày 408 ngày
67 126 ngày 203 ngày
68 140 ngày 221 ngày
69 137 ngày 258 ngày
70 112 ngày 213 ngày
71 29 ngày 158 ngày
72 94 ngày 126 ngày
73 313 ngày 256 ngày
74 118 ngày 186 ngày
75 6 ngày 373 ngày
76 27 ngày 194 ngày
77 48 ngày 230 ngày
78 24 ngày 217 ngày
79 255 ngày 198 ngày
80 64 ngày 197 ngày
81 35 ngày 257 ngày
82 85 ngày 205 ngày
83 108 ngày 154 ngày
84 4 ngày 216 ngày
85 70 ngày 224 ngày
86 54 ngày 234 ngày
87 52 ngày 160 ngày
88 132 ngày 207 ngày
89 508 ngày 451 ngày
90 125 ngày 160 ngày
91 41 ngày 415 ngày
92 25 ngày 142 ngày
93 58 ngày 260 ngày
94 89 ngày 527 ngày
95 92 ngày 387 ngày
96 59 ngày 169 ngày
97 39 ngày 242 ngày
98 76 ngày 207 ngày
99 38 ngày 246 ngày

Lô gan Hậu Giang là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Hậu Giang hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Hậu Giang chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Hậu Giang số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Hậu Giang?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Hậu Giang, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSHG qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Hậu Giang hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan HG.

Nhận biết lô gan SXHG bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Hậu Giang mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSHG một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSHG bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Hậu Giang tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSHG (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSHG chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Hậu Giang trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan HG đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Hậu Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả HG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài HG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô HG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSHG

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về HG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về HG trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan HG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô HG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại HG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Hậu Giang lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Hậu Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Hậu Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Hậu Giang hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Hậu Giang trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội