Xem thống kê lô gan Khánh Hòa - Lô gan XSKH lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Khánh Hòa đến ngày 24/05/2024 - Lô gan XSKH

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24 03/03/2024 23 25
67 20/03/2024 18 35
20 24/03/2024 17 23
40 31/03/2024 15 31
96 31/03/2024 15 32
81 07/04/2024 13 30
47 07/04/2024 13 27
83 10/04/2024 12 30
49 10/04/2024 12 28
12 14/04/2024 11 26
31 17/04/2024 10 45
34 17/04/2024 10 28
90 17/04/2024 10 37
73 17/04/2024 10 31

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
69-96 31/03/2024 15 19
37-73 24/04/2024 8 15
49-94 28/04/2024 7 14
13-31 01/05/2024 6 19
02-20 01/05/2024 6 19
33-88 05/05/2024 5 16
35-53 08/05/2024 4 14
05-50 08/05/2024 4 15
45-54 08/05/2024 4 25
09-90 08/05/2024 4 18
03-30 08/05/2024 4 15
78-87 08/05/2024 4 27
29-92 08/05/2024 4 16
18-81 12/05/2024 3 18
24-42 12/05/2024 3 15
26-62 12/05/2024 3 17
59-95 12/05/2024 3 22
12-21 12/05/2024 3 17
08-80 12/05/2024 3 15
36-63 12/05/2024 3 14

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 71 ngày
1 1 ngày 50 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 6 ngày 49 ngày
4 28 ngày 41 ngày
5 0 ngày 54 ngày
6 3 ngày 52 ngày
7 4 ngày 32 ngày
8 9 ngày 66 ngày
9 5 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 40 ngày 71 ngày
1 4 ngày 50 ngày
2 3 ngày 45 ngày
3 26 ngày 49 ngày
4 10 ngày 41 ngày
5 2 ngày 54 ngày
6 14 ngày 52 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 30 ngày 66 ngày
9 7 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 71 ngày
1 5 ngày 50 ngày
2 0 ngày 45 ngày
3 17 ngày 49 ngày
4 7 ngày 41 ngày
5 11 ngày 54 ngày
6 15 ngày 52 ngày
7 2 ngày 32 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 13 ngày 60 ngày

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/06/2013 đến 25/12/2013 15/05/2024
69 52 29/01/2012 đến 29/07/2012 22/05/2024
58 50 06/01/2010 đến 30/06/2010 01/05/2024
60 49 03/06/2012 đến 21/11/2012 08/05/2024
98 48 04/01/2009 đến 24/06/2009 22/05/2024
62 48 25/03/2020 đến 04/10/2020 08/05/2024
14 47 27/12/2009 đến 09/06/2010 15/05/2024
71 47 25/02/2018 đến 08/08/2018 22/05/2024
04 47 29/08/2021 đến 09/02/2022 12/05/2024
31 45 01/09/2019 đến 05/02/2020 08/05/2024
28 44 14/09/2011 đến 19/02/2012 19/05/2024
23 43 12/09/2018 đến 10/02/2019 19/05/2024
78 43 02/05/2012 đến 30/09/2012 14/04/2024
89 42 19/05/2010 đến 13/10/2010 01/05/2024
84 41 19/12/2021 đến 11/05/2022 15/05/2024
64 40 12/10/2016 đến 01/03/2017 22/05/2024
08 39 07/04/2021 đến 08/09/2021 22/05/2024
00 39 27/01/2021 đến 13/06/2021 19/05/2024
86 39 24/04/2019 đến 08/09/2019 12/05/2024
63 38 18/05/2011 đến 28/09/2011 22/05/2024
43 38 11/06/2014 đến 22/10/2014 24/03/2024
09 38 22/12/2013 đến 04/05/2014 12/05/2024
90 37 24/03/2019 đến 31/07/2019 15/05/2024
57 37 03/11/2010 đến 04/05/2011 22/05/2024
55 37 19/05/2019 đến 25/09/2019 03/03/2024
50 37 21/08/2011 đến 28/12/2011 22/05/2024
44 37 07/03/2018 đến 15/07/2018 01/05/2024
77 37 24/02/2021 đến 04/07/2021 15/05/2024
25 36 02/02/2014 đến 08/06/2014 22/05/2024
16 36 09/09/2012 đến 13/01/2013 08/05/2024
92 36 15/05/2019 đến 18/09/2019 28/04/2024
05 36 18/11/2015 đến 23/03/2016 17/04/2024
07 36 28/06/2015 đến 01/11/2015 05/05/2024
10 36 21/07/2013 đến 24/11/2013 05/05/2024
72 35 03/08/2016 đến 04/12/2016 17/04/2024
67 35 11/11/2015 đến 13/03/2016 01/05/2024
97 35 07/03/2012 đến 08/07/2012 12/05/2024
74 35 18/09/2013 đến 19/01/2014 24/04/2024
56 34 28/01/2009 đến 27/05/2009 19/05/2024
59 34 05/10/2014 đến 01/02/2015 19/05/2024
38 34 29/04/2020 đến 26/08/2020 31/03/2024
37 34 19/01/2020 đến 10/06/2020 21/04/2024
95 33 07/03/2012 đến 01/07/2012 12/05/2024
53 33 06/07/2014 đến 29/10/2014 22/05/2024
02 33 03/10/2012 đến 27/01/2013 22/05/2024
45 33 25/07/2010 đến 17/11/2010 05/05/2024
48 33 24/03/2021 đến 18/07/2021 15/05/2024
41 32 03/07/2011 đến 23/10/2011 07/04/2024
68 32 23/09/2018 đến 13/01/2019 19/05/2024
42 32 21/09/2014 đến 11/01/2015 10/04/2024
96 32 01/01/2017 đến 23/04/2017 28/04/2024
29 32 07/01/2015 đến 29/04/2015 21/04/2024
73 31 22/04/2018 đến 08/08/2018 22/05/2024
15 31 13/09/2015 đến 30/12/2015 08/05/2024
01 31 13/12/2020 đến 31/03/2021 08/05/2024
40 31 22/07/2018 đến 07/11/2018 08/05/2024
83 30 09/04/2014 đến 23/07/2014 19/05/2024
46 30 03/02/2013 đến 19/05/2013 22/05/2024
76 30 10/12/2017 đến 25/03/2018 19/05/2024
81 30 25/04/2012 đến 08/08/2012 12/05/2024
65 30 21/02/2010 đến 06/06/2010 05/05/2024
61 30 28/09/2011 đến 11/01/2012 22/05/2024
03 30 02/09/2009 đến 16/12/2009 12/05/2024
87 29 12/10/2016 đến 22/01/2017 24/04/2024
91 29 08/03/2009 đến 17/06/2009 12/05/2024
11 29 14/08/2011 đến 23/11/2011 12/05/2024
94 29 30/10/2016 đến 08/02/2017 12/05/2024
30 29 20/01/2021 đến 02/05/2021 20/03/2024
06 28 19/02/2020 đến 21/06/2020 28/04/2024
54 28 14/05/2014 đến 20/08/2014
79 28 24/02/2013 đến 02/06/2013 19/05/2024
34 28 04/05/2022 đến 10/08/2022 08/05/2024
75 28 01/03/2020 đến 01/07/2020 19/05/2024
19 28 17/07/2013 đến 23/10/2013 17/04/2024
49 28 08/01/2017 đến 16/04/2017 19/05/2024
17 28 28/03/2010 đến 04/07/2010 22/05/2024
52 27 24/07/2019 đến 27/10/2019 15/05/2024
47 27 12/07/2015 đến 14/10/2015 01/05/2024
18 27 18/07/2010 đến 20/10/2010 08/05/2024
35 27 18/11/2009 đến 21/02/2010 15/05/2024
66 27 08/05/2016 đến 10/08/2016 08/05/2024
22 27 29/12/2021 đến 03/04/2022 07/04/2024
12 26 06/04/2016 đến 06/07/2016 15/05/2024
32 26 02/02/2022 đến 04/05/2022 10/04/2024
82 26 11/01/2009 đến 15/04/2009 22/05/2024
80 26 02/03/2011 đến 01/06/2011 21/04/2024
39 26 20/01/2013 đến 21/04/2013 15/05/2024
13 26 03/02/2021 đến 05/05/2021 05/05/2024
36 25 22/02/2012 đến 20/05/2012 21/04/2024
85 25 25/11/2020 đến 21/02/2021 22/05/2024
24 25 12/12/2018 đến 10/03/2019 17/04/2024
88 25 30/08/2015 đến 25/11/2015 05/05/2024
70 25 14/03/2021 đến 09/06/2021 05/05/2024
21 25 08/02/2015 đến 06/05/2015 08/05/2024
26 25 15/09/2019 đến 11/12/2019 28/04/2024
27 24 18/11/2009 đến 10/02/2010 21/04/2024
33 24 14/05/2017 đến 06/08/2017 31/03/2024
20 23 31/08/2022 đến 20/11/2022 24/04/2024
93 23 28/12/2022 đến 19/03/2023 08/05/2024
51 23 02/06/2019 đến 21/08/2019 05/05/2024

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/01/2017 22/05/2024
45-54 25 25/03/2018 đến 20/06/2018 01/05/2024
17-71 25 25/04/2018 đến 22/07/2018 08/05/2024
59-95 22 16/11/2014 đến 01/02/2015 22/05/2024
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 08/05/2024
46-64 21 19/10/2016 đến 01/01/2017 15/05/2024
23-32 20 15/05/2016 đến 24/07/2016 22/05/2024
02-20 19 28/06/2017 đến 03/09/2017 12/05/2024
38-83 19 16/09/2018 đến 21/11/2018 08/05/2024
34-43 19 23/11/2014 đến 28/01/2015 12/05/2024
27-72 19 10/09/2014 đến 16/11/2014 01/05/2024
69-96 19 24/04/2019 đến 30/06/2019 15/05/2024
13-31 19 27/06/2010 đến 01/09/2010 22/05/2024
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 22/05/2024
09-90 18 15/01/2014 đến 19/03/2014 19/05/2024
39-93 18 08/08/2012 đến 10/10/2012 12/05/2024
01-10 18 10/06/2012 đến 12/08/2012 22/05/2024
22-77 18 03/08/2016 đến 05/10/2016 22/05/2024
07-70 18 29/01/2023 đến 02/04/2023 12/05/2024
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 22/05/2024
18-81 18 01/08/2010 đến 03/10/2010 12/05/2024
15-51 18 02/06/2019 đến 04/08/2019 19/05/2024
25-52 17 16/03/2014 đến 14/05/2014 22/05/2024
26-62 17 26/07/2020 đến 23/09/2020 08/05/2024
14-41 17 19/12/2018 đến 17/02/2019 22/05/2024
56-65 17 04/09/2013 đến 03/11/2013 08/05/2024
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 12/05/2024
00-55 17 22/06/2014 đến 20/08/2014 24/04/2024
48-84 17 15/01/2014 đến 16/03/2014 19/05/2024
16-61 17 23/11/2016 đến 22/01/2017 19/05/2024
33-88 16 22/06/2014 đến 17/08/2014 08/05/2024
57-75 16 06/03/2011 đến 01/05/2011 15/05/2024
58-85 16 11/09/2016 đến 06/11/2016 19/05/2024
29-92 16 23/07/2017 đến 17/09/2017 22/05/2024
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 28/04/2024
24-42 15 16/01/2019 đến 10/03/2019 19/05/2024
08-80 15 18/03/2012 đến 09/05/2012 22/05/2024
67-76 15 24/06/2015 đến 16/08/2015 19/05/2024
68-86 15 10/03/2010 đến 02/05/2010 12/05/2024
05-50 15 01/12/2010 đến 16/03/2011 15/05/2024
03-30 15 05/05/2021 đến 27/06/2021 15/05/2024
11-66 14 25/06/2014 đến 13/08/2014 31/03/2024
44-99 14 02/05/2012 đến 20/06/2012 08/05/2024
89-98 14 11/02/2009 đến 01/04/2009 15/05/2024
49-94 14 27/07/2022 đến 14/09/2022 22/05/2024
36-63 14 05/03/2014 đến 23/04/2014 15/05/2024
35-53 14 14/02/2016 đến 03/04/2016 19/05/2024
28-82 14 03/04/2022 đến 22/05/2022 15/05/2024
79-97 13 11/04/2010 đến 26/05/2010 05/05/2024
06-60 12 25/01/2023 đến 08/03/2023 22/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 360 ngày 384 ngày
01 101 ngày 332 ngày
02 19 ngày 210 ngày
03 63 ngày 263 ngày
04 118 ngày 488 ngày
05 11 ngày 239 ngày
06 138 ngày 377 ngày
07 221 ngày 326 ngày
08 175 ngày 303 ngày
09 51 ngày 313 ngày
10 117 ngày 281 ngày
11 38 ngày 465 ngày
12 37 ngày 249 ngày
13 197 ngày 297 ngày
14 12 ngày 221 ngày
15 15 ngày 270 ngày
16 14 ngày 240 ngày
17 1 ngày 353 ngày
18 67 ngày 186 ngày
19 160 ngày 341 ngày
20 230 ngày 200 ngày
21 47 ngày 235 ngày
22 212 ngày 190 ngày
23 26 ngày 194 ngày
24 27 ngày 194 ngày
25 2 ngày 1236 ngày
26 16 ngày 638 ngày
27 32 ngày 161 ngày
28 137 ngày 320 ngày
29 77 ngày 333 ngày
30 170 ngày 349 ngày
31 413 ngày 300 ngày
32 79 ngày 252 ngày
33 238 ngày 384 ngày
34 10 ngày 276 ngày
35 6 ngày 347 ngày
36 140 ngày 293 ngày
37 61 ngày 480 ngày
38 169 ngày 328 ngày
39 85 ngày 320 ngày
40 407 ngày 294 ngày
41 130 ngày 360 ngày
42 41 ngày 233 ngày
43 49 ngày 265 ngày
44 145 ngày 283 ngày
45 153 ngày 320 ngày
46 150 ngày 299 ngày
47 28 ngày 176 ngày
48 59 ngày 178 ngày
49 29 ngày 329 ngày
50 73 ngày 285 ngày
51 34 ngày 361 ngày
52 43 ngày 234 ngày
53 55 ngày 437 ngày
54 69 ngày 345 ngày
55 76 ngày 359 ngày
56 53 ngày 380 ngày
57 0 ngày 308 ngày
58 66 ngày 165 ngày
59 7 ngày 248 ngày
60 65 ngày 229 ngày
61 58 ngày 459 ngày
62 3 ngày 393 ngày
63 56 ngày 448 ngày
64 263 ngày 261 ngày
65 148 ngày 403 ngày
66 22 ngày 385 ngày
67 272 ngày 314 ngày
68 143 ngày 237 ngày
69 36 ngày 553 ngày
70 40 ngày 211 ngày
71 4 ngày 406 ngày
72 207 ngày 309 ngày
73 98 ngày 215 ngày
74 112 ngày 270 ngày
75 132 ngày 379 ngày
76 25 ngày 259 ngày
77 60 ngày 312 ngày
78 126 ngày 214 ngày
79 279 ngày 347 ngày
80 242 ngày 375 ngày
81 13 ngày 496 ngày
82 9 ngày 245 ngày
83 45 ngày 208 ngày
84 107 ngày 417 ngày
85 70 ngày 287 ngày
86 165 ngày 293 ngày
87 156 ngày 278 ngày
88 31 ngày 313 ngày
89 33 ngày 270 ngày
90 162 ngày 401 ngày
91 52 ngày 297 ngày
92 5 ngày 343 ngày
93 92 ngày 315 ngày
94 17 ngày 321 ngày
95 129 ngày 218 ngày
96 74 ngày 328 ngày
97 95 ngày 255 ngày
98 30 ngày 230 ngày
99 20 ngày 251 ngày

Lô gan Khánh Hòa là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Khánh Hòa hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Khánh Hòa chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Khánh Hòa số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Khánh Hòa?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Khánh Hòa, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSKH qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Khánh Hòa hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan KH.

Nhận biết lô gan SXKH bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Khánh Hòa mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSKH một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSKH bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Khánh Hòa tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSKH (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSKH chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Khánh Hòa trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan KH đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Khánh Hòa:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả KH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài KH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSKH

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về KH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về KH trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan KH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại KH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Khánh Hòa.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Khánh Hòa lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Khánh Hòa hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Khánh Hòa trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội