Xem thống kê lô gan Kon Tum - Lô gan XSKT lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Kon Tum đến ngày 28/05/2024 - Lô gan XSKT

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34 10/12/2023 24 33
07 17/12/2023 23 32
08 31/12/2023 21 27
11 11/02/2024 15 22
52 11/02/2024 15 31
63 11/02/2024 15 31
77 11/02/2024 15 20
81 11/02/2024 15 24
17 18/02/2024 14 59
43 25/02/2024 13 35
09 25/02/2024 13 28
53 25/02/2024 13 43
24 10/03/2024 11 26
65 10/03/2024 11 30
93 10/03/2024 11 22
55 17/03/2024 10 35
39 17/03/2024 10 29
31 17/03/2024 10 29

Cặp lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34-43 25/02/2024 13 12
39-93 17/03/2024 10 21
11-66 24/03/2024 9 19
07-70 31/03/2024 8 14
08-80 07/04/2024 7 13
35-53 07/04/2024 7 17
28-82 14/04/2024 6 10
46-64 21/04/2024 5 17
59-95 21/04/2024 5 15
13-31 21/04/2024 5 20
18-81 28/04/2024 4 12
16-61 05/05/2024 3 16
78-87 05/05/2024 3 29
89-98 05/05/2024 3 17
17-71 05/05/2024 3 29
44-99 05/05/2024 3 19

Thống kê đầu giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 27 ngày 35 ngày
1 17 ngày 47 ngày
2 0 ngày 47 ngày
3 26 ngày 43 ngày
4 12 ngày 42 ngày
5 3 ngày 47 ngày
6 16 ngày 64 ngày
7 2 ngày 31 ngày
8 1 ngày 44 ngày
9 5 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 35 ngày
1 4 ngày 47 ngày
2 6 ngày 47 ngày
3 11 ngày 43 ngày
4 1 ngày 42 ngày
5 5 ngày 47 ngày
6 8 ngày 64 ngày
7 9 ngày 31 ngày
8 19 ngày 44 ngày
9 2 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 15 ngày 35 ngày
1 8 ngày 47 ngày
2 0 ngày 47 ngày
3 4 ngày 43 ngày
4 5 ngày 42 ngày
5 3 ngày 47 ngày
6 2 ngày 64 ngày
7 16 ngày 31 ngày
8 13 ngày 44 ngày
9 29 ngày 44 ngày

Gan cực đại Kon Tum các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 59 20/03/2016 đến 07/05/2017 26/05/2024
02 54 27/06/2010 đến 10/07/2011 26/05/2024
37 51 24/05/2020 đến 16/05/2021 26/05/2024
60 48 29/05/2016 đến 30/04/2017 07/04/2024
59 47 17/03/2019 đến 09/02/2020 12/05/2024
25 44 24/11/2013 đến 28/09/2014 26/05/2024
53 43 12/07/2009 đến 09/05/2010 19/05/2024
85 41 23/08/2009 đến 06/06/2010 17/12/2023
94 41 13/02/2022 đến 27/11/2022 31/12/2023
78 39 09/03/2014 đến 07/12/2014 25/02/2024
54 38 28/11/2021 đến 21/08/2022 19/05/2024
96 38 08/08/2010 đến 01/05/2011 11/02/2024
67 37 22/04/2018 đến 06/01/2019 19/05/2024
71 37 01/02/2009 đến 25/10/2009 21/04/2024
74 36 21/11/2021 đến 31/07/2022 28/04/2024
32 35 18/11/2012 đến 21/07/2013 26/05/2024
43 35 01/07/2018 đến 03/03/2019 05/05/2024
55 35 13/01/2013 đến 15/09/2013 18/02/2024
38 34 14/04/2019 đến 08/12/2019 28/04/2024
15 34 11/06/2017 đến 04/02/2018 12/05/2024
34 33 21/01/2018 đến 09/09/2018 26/05/2024
88 33 16/05/2021 đến 16/01/2022 28/04/2024
69 33 03/04/2022 đến 20/11/2022 12/05/2024
75 32 05/01/2020 đến 06/09/2020 12/05/2024
49 32 31/01/2021 đến 26/09/2021 10/03/2024
07 32 23/10/2011 đến 03/06/2012 12/05/2024
64 31 27/03/2022 đến 30/10/2022 12/05/2024
82 31 20/10/2019 đến 14/06/2020 21/04/2024
00 31 26/09/2021 đến 01/05/2022 14/04/2024
63 31 23/08/2009 đến 28/03/2010 19/05/2024
72 31 28/09/2014 đến 03/05/2015 26/05/2024
40 31 27/12/2020 đến 15/08/2021 17/03/2024
52 31 09/07/2017 đến 11/02/2018 12/05/2024
19 31 23/02/2020 đến 18/10/2020 19/05/2024
48 30 19/02/2012 đến 16/09/2012 10/12/2023
30 30 08/09/2019 đến 26/04/2020 07/04/2024
65 30 10/05/2009 đến 06/12/2009 26/05/2024
20 30 16/08/2009 đến 14/03/2010 21/04/2024
16 30 11/10/2015 đến 08/05/2016 12/05/2024
87 30 02/03/2014 đến 28/09/2014 17/03/2024
58 29 02/05/2021 đến 05/12/2021 21/04/2024
79 29 12/07/2020 đến 31/01/2021 26/05/2024
80 29 19/02/2017 đến 10/09/2017 26/05/2024
99 29 13/03/2011 đến 02/10/2011 25/02/2024
50 29 30/01/2011 đến 21/08/2011 05/05/2024
01 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 07/04/2024
31 29 02/06/2019 đến 22/12/2019 21/04/2024
39 29 17/09/2017 đến 08/04/2018 05/05/2024
23 28 04/12/2011 đến 17/06/2012 21/04/2024
09 28 24/11/2019 đến 28/06/2020 26/05/2024
51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 05/05/2024
41 28 25/10/2020 đến 09/05/2021 28/04/2024
42 28 17/04/2022 đến 30/10/2022 11/02/2024
33 27 02/12/2012 đến 09/06/2013 25/02/2024
08 27 18/08/2013 đến 23/02/2014 12/05/2024
83 27 02/12/2012 đến 09/06/2013 17/03/2024
98 27 17/11/2013 đến 25/05/2014 26/05/2024
21 27 14/02/2010 đến 22/08/2010 05/05/2024
62 27 28/07/2019 đến 02/02/2020 28/04/2024
89 26 11/04/2021 đến 24/10/2021 24/03/2024
05 26 27/06/2021 đến 09/01/2022 21/04/2024
91 26 23/07/2017 đến 21/01/2018 21/04/2024
12 26 09/10/2022 đến 09/04/2023 24/03/2024
70 26 24/07/2016 đến 22/01/2017 11/02/2024
22 26 11/10/2015 đến 10/04/2016 21/04/2024
18 26 30/06/2019 đến 29/12/2019 10/03/2024
24 26 27/03/2022 đến 25/09/2022 24/03/2024
44 26 26/06/2016 đến 25/12/2016 19/05/2024
27 26 26/06/2022 đến 25/12/2022 14/04/2024
57 25 30/01/2011 đến 24/07/2011 24/03/2024
90 25 29/04/2012 đến 21/10/2012 31/03/2024
86 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 05/05/2024
56 25 22/11/2020 đến 16/05/2021 26/05/2024
61 25 17/10/2021 đến 10/04/2022 19/05/2024
46 24 19/05/2013 đến 03/11/2013 19/05/2024
47 24 05/07/2009 đến 20/12/2009 19/05/2024
68 24 24/04/2022 đến 09/10/2022 26/05/2024
45 24 25/06/2017 đến 10/12/2017 11/02/2024
81 24 05/08/2012 đến 20/01/2013 05/05/2024
14 24 28/04/2013 đến 13/10/2013 12/05/2024
03 23 01/01/2017 đến 11/06/2017 07/04/2024
06 23 22/10/2017 đến 01/04/2018 11/02/2024
92 23 22/12/2019 đến 21/06/2020 31/03/2024
26 23 11/12/2016 đến 21/05/2017 19/05/2024
11 22 17/07/2016 đến 18/12/2016 19/05/2024
66 22 26/06/2022 đến 27/11/2022 26/05/2024
76 22 03/05/2020 đến 04/10/2020 19/05/2024
93 22 10/05/2020 đến 11/10/2020 28/04/2024
10 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 19/05/2024
97 21 25/11/2018 đến 21/04/2019 05/05/2024
95 21 08/05/2016 đến 02/10/2016 26/05/2024
13 21 28/01/2018 đến 24/06/2018 12/05/2024
36 21 26/07/2015 đến 20/12/2015 19/05/2024
35 21 26/09/2021 đến 20/02/2022 10/03/2024
84 21 10/12/2017 đến 06/05/2018 07/04/2024
04 20 25/09/2011 đến 12/02/2012 21/04/2024
77 20 02/01/2022 đến 22/05/2022 12/05/2024
29 20 24/03/2019 đến 11/08/2019 07/04/2024
73 20 18/11/2018 đến 07/04/2019 07/04/2024
28 19 03/01/2021 đến 16/05/2021 21/04/2024

Gan cực đại Kon Tum các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 29 09/03/2014 đến 28/09/2014 26/05/2024
17-71 29 01/02/2009 đến 30/08/2009 26/05/2024
00-55 28 17/02/2013 đến 01/09/2013 26/05/2024
15-51 28 11/06/2017 đến 24/12/2017 12/05/2024
58-85 23 18/10/2009 đến 28/03/2010 26/05/2024
24-42 23 17/04/2022 đến 25/09/2022 19/05/2024
02-20 21 03/01/2016 đến 29/05/2016 31/03/2024
33-88 21 05/01/2020 đến 21/06/2020 07/04/2024
69-96 21 07/11/2010 đến 03/04/2011 26/05/2024
39-93 21 29/10/2017 đến 25/03/2018 19/05/2024
67-76 20 19/08/2018 đến 06/01/2019 21/04/2024
13-31 20 04/02/2018 đến 24/06/2018 26/05/2024
44-99 19 20/05/2012 đến 30/09/2012 26/05/2024
11-66 19 17/03/2013 đến 28/07/2013 05/05/2024
27-72 19 21/07/2019 đến 01/12/2019 05/05/2024
25-52 19 17/09/2017 đến 28/01/2018 28/04/2024
03-30 18 05/02/2017 đến 11/06/2017 12/05/2024
38-83 18 18/10/2015 đến 21/02/2016 12/05/2024
23-32 17 03/03/2013 đến 30/06/2013 26/05/2024
46-64 17 19/09/2021 đến 16/01/2022 12/05/2024
37-73 17 09/12/2018 đến 07/04/2019 12/05/2024
36-63 17 09/10/2011 đến 05/02/2012 26/05/2024
35-53 17 27/09/2020 đến 24/01/2021 14/04/2024
89-98 17 10/05/2020 đến 06/09/2020 19/05/2024
29-92 16 24/01/2010 đến 16/05/2010 25/02/2024
26-62 16 11/12/2016 đến 02/04/2017 07/04/2024
16-61 16 13/04/2014 đến 03/08/2014 26/05/2024
56-65 16 31/05/2009 đến 20/09/2009 19/05/2024
49-94 16 31/01/2021 đến 23/05/2021 19/05/2024
05-50 15 05/09/2021 đến 19/12/2021 17/03/2024
22-77 15 24/08/2014 đến 07/12/2014 12/05/2024
06-60 15 18/10/2009 đến 31/01/2010 21/04/2024
59-95 15 19/12/2021 đến 03/04/2022 19/05/2024
48-84 15 31/05/2015 đến 13/09/2015 19/05/2024
09-90 15 02/08/2020 đến 15/11/2020 26/05/2024
47-74 15 30/12/2018 đến 14/04/2019 26/05/2024
14-41 15 27/12/2020 đến 11/04/2021 19/05/2024
07-70 14 01/02/2009 đến 17/05/2009 26/05/2024
19-91 13 22/01/2012 đến 22/04/2012 21/04/2024
08-80 13 29/09/2013 đến 29/12/2013 26/05/2024
12-21 13 20/11/2022 đến 19/02/2023 19/05/2024
79-97 13 07/06/2015 đến 06/09/2015 12/05/2024
45-54 12 25/03/2012 đến 17/06/2012 05/05/2024
34-43 12 19/08/2012 đến 11/11/2012 12/05/2024
18-81 12 11/10/2020 đến 03/01/2021 05/05/2024
57-75 11 31/05/2020 đến 16/08/2020 26/05/2024
68-86 11 06/05/2018 đến 22/07/2018 24/03/2024
01-10 11 04/09/2022 đến 20/11/2022 12/05/2024
28-82 10 07/08/2022 đến 16/10/2022 19/05/2024
04-40 10 28/02/2021 đến 09/05/2021 05/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 30 ngày 215 ngày
01 203 ngày 192 ngày
02 133 ngày 317 ngày
03 312 ngày 291 ngày
04 72 ngày 196 ngày
05 62 ngày 408 ngày
06 27 ngày 200 ngày
07 150 ngày 245 ngày
08 244 ngày 187 ngày
09 38 ngày 358 ngày
10 67 ngày 221 ngày
11 89 ngày 273 ngày
12 96 ngày 213 ngày
13 61 ngày 177 ngày
14 35 ngày 390 ngày
15 17 ngày 214 ngày
16 409 ngày 352 ngày
17 63 ngày 211 ngày
18 48 ngày 259 ngày
19 56 ngày 138 ngày
20 0 ngày 267 ngày
21 4 ngày 285 ngày
22 6 ngày 130 ngày
23 293 ngày 236 ngày
24 47 ngày 200 ngày
25 280 ngày 337 ngày
26 218 ngày 383 ngày
27 155 ngày 253 ngày
28 182 ngày 187 ngày
29 25 ngày 210 ngày
30 160 ngày 372 ngày
31 93 ngày 191 ngày
32 26 ngày 179 ngày
33 124 ngày 291 ngày
34 158 ngày 193 ngày
35 164 ngày 153 ngày
36 29 ngày 219 ngày
37 40 ngày 158 ngày
38 59 ngày 277 ngày
39 37 ngày 233 ngày
40 225 ngày 215 ngày
41 12 ngày 244 ngày
42 493 ngày 436 ngày
43 84 ngày 187 ngày
44 108 ngày 300 ngày
45 100 ngày 168 ngày
46 15 ngày 206 ngày
47 14 ngày 294 ngày
48 139 ngày 197 ngày
49 33 ngày 260 ngày
50 3 ngày 354 ngày
51 188 ngày 272 ngày
52 200 ngày 213 ngày
53 13 ngày 188 ngày
54 289 ngày 232 ngày
55 65 ngày 158 ngày
56 8 ngày 267 ngày
57 118 ngày 200 ngày
58 24 ngày 395 ngày
59 80 ngày 205 ngày
60 31 ngày 178 ngày
61 16 ngày 242 ngày
62 130 ngày 192 ngày
63 128 ngày 187 ngày
64 81 ngày 405 ngày
65 190 ngày 268 ngày
66 117 ngày 304 ngày
67 18 ngày 375 ngày
68 110 ngày 186 ngày
69 46 ngày 289 ngày
70 20 ngày 367 ngày
71 153 ngày 219 ngày
72 39 ngày 273 ngày
73 57 ngày 261 ngày
74 28 ngày 477 ngày
75 69 ngày 179 ngày
76 105 ngày 274 ngày
77 163 ngày 106 ngày
78 45 ngày 214 ngày
79 2 ngày 180 ngày
80 23 ngày 141 ngày
81 43 ngày 244 ngày
82 181 ngày 253 ngày
83 252 ngày 313 ngày
84 1 ngày 247 ngày
85 68 ngày 262 ngày
86 64 ngày 338 ngày
87 9 ngày 250 ngày
88 19 ngày 152 ngày
89 22 ngày 185 ngày
90 52 ngày 320 ngày
91 82 ngày 255 ngày
92 44 ngày 254 ngày
93 11 ngày 357 ngày
94 262 ngày 205 ngày
95 5 ngày 180 ngày
96 10 ngày 159 ngày
97 86 ngày 162 ngày
98 32 ngày 501 ngày
99 134 ngày 205 ngày

Lô gan Kon Tum là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Kon Tum hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Kon Tum chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Kon Tum số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Kon Tum?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Kon Tum, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSKT qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Kon Tum hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan KT.

Nhận biết lô gan SXKT bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Kon Tum mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSKT một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSKT bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Kon Tum tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSKT (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSKT chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Kon Tum trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan KT đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Kon Tum:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả KT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài KT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSKT

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về KT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về KT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan KT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô KT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại KT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Kon Tum.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Kon Tum lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Kon Tum hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Kon Tum trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội