Xem thống kê lô gan Long An - Lô gan XSLA lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Long An đến ngày 28/05/2024 - Lô gan XSLA

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
98 09/12/2023 24 24
11 23/12/2023 22 49
14 20/01/2024 18 21
48 10/02/2024 15 27
29 10/02/2024 15 37
18 17/02/2024 14 25
01 24/02/2024 13 27
16 24/02/2024 13 37
58 02/03/2024 12 31
41 16/03/2024 10 21

Cặp lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14-41 16/03/2024 10 11
17-71 30/03/2024 8 21
12-21 06/04/2024 7 13
18-81 06/04/2024 7 13
25-52 06/04/2024 7 17
26-62 06/04/2024 7 17
23-32 13/04/2024 6 16
29-92 20/04/2024 5 17
06-60 27/04/2024 4 13
79-97 27/04/2024 4 10
44-99 27/04/2024 4 14
58-85 04/05/2024 3 14
67-76 04/05/2024 3 14
48-84 04/05/2024 3 15
11-66 04/05/2024 3 17
56-65 04/05/2024 3 12

Thống kê đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 6 ngày 39 ngày
1 7 ngày 53 ngày
2 8 ngày 41 ngày
3 18 ngày 46 ngày
4 1 ngày 46 ngày
5 4 ngày 48 ngày
6 12 ngày 47 ngày
7 0 ngày 43 ngày
8 3 ngày 43 ngày
9 33 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 16 ngày 39 ngày
1 23 ngày 53 ngày
2 12 ngày 41 ngày
3 11 ngày 46 ngày
4 4 ngày 46 ngày
5 2 ngày 48 ngày
6 10 ngày 47 ngày
7 0 ngày 43 ngày
8 3 ngày 43 ngày
9 7 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 39 ngày
1 1 ngày 53 ngày
2 2 ngày 41 ngày
3 11 ngày 46 ngày
4 0 ngày 46 ngày
5 5 ngày 48 ngày
6 3 ngày 47 ngày
7 8 ngày 43 ngày
8 12 ngày 43 ngày
9 4 ngày 32 ngày

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
02 57 03/10/2009 đến 06/11/2010 13/04/2024
25 57 10/11/2018 đến 14/12/2019 24/02/2024
44 49 09/03/2013 đến 15/02/2014 25/05/2024
64 49 06/07/2019 đến 11/07/2020 25/05/2024
11 49 20/02/2016 đến 28/01/2017 25/05/2024
59 43 01/01/2022 đến 29/10/2022 25/05/2024
22 41 22/02/2014 đến 06/12/2014 27/04/2024
83 39 23/05/2009 đến 20/02/2010 11/05/2024
55 38 02/06/2012 đến 23/02/2013 04/05/2024
40 37 21/03/2009 đến 05/12/2009 18/05/2024
29 37 03/03/2018 đến 17/11/2018 18/05/2024
92 37 30/07/2022 đến 15/04/2023 23/12/2023
16 37 26/12/2015 đến 10/09/2016 06/04/2024
85 36 04/07/2009 đến 13/03/2010 18/05/2024
46 36 20/06/2009 đến 27/02/2010 20/01/2024
17 35 07/10/2017 đến 09/06/2018 11/05/2024
79 35 13/03/2021 đến 26/02/2022 24/02/2024
66 34 13/03/2021 đến 19/02/2022 30/03/2024
36 34 27/02/2010 đến 23/10/2010 17/02/2024
74 34 05/06/2021 đến 14/05/2022 13/04/2024
28 34 07/03/2015 đến 31/10/2015 13/04/2024
77 34 23/05/2020 đến 16/01/2021 23/03/2024
21 33 31/12/2011 đến 18/08/2012 20/04/2024
19 33 06/05/2017 đến 23/12/2017 13/04/2024
93 33 01/06/2013 đến 18/01/2014 27/04/2024
35 33 25/05/2019 đến 11/01/2020 30/03/2024
33 33 18/06/2016 đến 04/02/2017 30/03/2024
97 32 22/02/2020 đến 31/10/2020 25/05/2024
56 32 02/02/2013 đến 14/09/2013 25/05/2024
50 32 23/02/2013 đến 05/10/2013 10/02/2024
94 32 10/12/2011 đến 21/07/2012 11/05/2024
09 32 03/02/2018 đến 15/09/2018 18/05/2024
23 32 28/06/2014 đến 07/02/2015 23/03/2024
82 32 06/02/2010 đến 18/09/2010 11/05/2024
13 32 21/09/2013 đến 03/05/2014 11/05/2024
72 31 19/05/2018 đến 22/12/2018 25/05/2024
58 31 03/11/2018 đến 08/06/2019 25/05/2024
26 31 18/12/2010 đến 23/07/2011 11/05/2024
90 31 09/07/2016 đến 11/02/2017 18/05/2024
71 31 18/07/2009 đến 20/02/2010 04/05/2024
34 31 29/08/2009 đến 03/04/2010 13/04/2024
70 30 11/09/2010 đến 09/04/2011 16/03/2024
45 30 10/09/2022 đến 08/04/2023 25/05/2024
84 30 23/06/2012 đến 19/01/2013 30/03/2024
30 30 05/12/2015 đến 02/07/2016 27/04/2024
95 30 04/04/2015 đến 31/10/2015 20/04/2024
47 28 22/12/2012 đến 06/07/2013 27/04/2024
54 28 09/05/2009 đến 21/11/2009 18/05/2024
75 28 05/10/2013 đến 19/04/2014 10/02/2024
60 28 09/06/2018 đến 22/12/2018 04/05/2024
68 28 18/12/2021 đến 02/07/2022 27/04/2024
62 28 21/06/2014 đến 03/01/2015 20/04/2024
89 28 29/03/2014 đến 11/10/2014 06/04/2024
38 28 30/04/2022 đến 12/11/2022 18/05/2024
01 27 26/01/2019 đến 03/08/2019 18/05/2024
57 27 04/04/2015 đến 10/10/2015 18/05/2024
48 27 22/10/2011 đến 28/04/2012 27/04/2024
53 27 07/05/2011 đến 12/11/2011 27/04/2024
88 26 05/02/2011 đến 06/08/2011 02/03/2024
86 26 08/04/2017 đến 07/10/2017 11/05/2024
49 26 14/04/2018 đến 13/10/2018 13/04/2024
12 26 21/01/2017 đến 22/07/2017 25/05/2024
00 26 01/07/2017 đến 30/12/2017 06/04/2024
73 26 11/06/2011 đến 10/12/2011 13/04/2024
39 26 27/02/2010 đến 28/08/2010 25/05/2024
37 26 05/08/2017 đến 03/02/2018 04/05/2024
04 25 22/10/2011 đến 14/04/2012 04/05/2024
81 25 12/11/2016 đến 06/05/2017 04/05/2024
18 25 08/10/2011 đến 31/03/2012 04/05/2024
32 25 18/06/2016 đến 10/12/2016 27/04/2024
52 25 25/01/2020 đến 15/08/2020 11/05/2024
51 25 11/05/2019 đến 02/11/2019
67 24 12/12/2009 đến 29/05/2010 30/03/2024
91 24 08/12/2018 đến 25/05/2019 25/05/2024
98 24 20/02/2021 đến 20/11/2021 25/05/2024
07 24 30/03/2013 đến 14/09/2013 11/05/2024
20 24 28/01/2017 đến 15/07/2017 30/03/2024
42 24 10/10/2009 đến 27/03/2010 25/05/2024
10 24 26/04/2014 đến 11/10/2014 25/05/2024
05 23 30/10/2021 đến 09/04/2022 27/04/2024
06 23 06/09/2014 đến 14/02/2015 18/05/2024
08 23 29/10/2022 đến 08/04/2023 06/04/2024
43 23 13/04/2019 đến 21/09/2019 25/05/2024
15 22 11/07/2015 đến 12/12/2015 06/04/2024
87 22 16/04/2016 đến 17/09/2016 04/05/2024
69 22 18/06/2016 đến 19/11/2016 04/05/2024
80 22 29/11/2014 đến 02/05/2015 25/05/2024
27 22 22/09/2018 đến 23/02/2019 23/03/2024
61 21 11/06/2016 đến 05/11/2016 11/05/2024
14 21 01/11/2014 đến 28/03/2015 18/05/2024
96 21 25/12/2010 đến 21/05/2011 04/05/2024
41 21 13/03/2010 đến 07/08/2010 18/05/2024
31 21 22/02/2020 đến 15/08/2020 20/04/2024
03 20 11/04/2009 đến 29/08/2009 25/05/2024
99 20 11/02/2017 đến 01/07/2017 18/05/2024
24 20 29/10/2016 đến 18/03/2017 04/05/2024
78 19 04/07/2020 đến 14/11/2020 11/05/2024
76 19 07/01/2012 đến 19/05/2012 23/03/2024
65 18 15/05/2021 đến 01/01/2022 09/12/2023
63 18 03/10/2020 đến 06/02/2021 27/04/2024

Gan cực đại Long An các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
39-93 21 03/04/2010 đến 28/08/2010 18/05/2024
33-88 21 16/01/2016 đến 11/06/2016 25/05/2024
17-71 21 25/07/2009 đến 19/12/2009 25/05/2024
68-86 21 05/12/2015 đến 30/04/2016 25/05/2024
22-77 19 16/01/2016 đến 28/05/2016 25/05/2024
38-83 18 09/07/2022 đến 12/11/2022 27/04/2024
89-98 17 17/11/2012 đến 16/03/2013 11/05/2024
29-92 17 07/03/2009 đến 04/07/2009 18/05/2024
26-62 17 30/08/2014 đến 27/12/2014 18/05/2024
25-52 17 09/02/2019 đến 08/06/2019 06/04/2024
19-91 17 08/07/2017 đến 04/11/2017 18/05/2024
11-66 17 10/10/2020 đến 06/02/2021 16/03/2024
78-87 16 25/07/2020 đến 14/11/2020 11/05/2024
23-32 16 02/08/2014 đến 22/11/2014 25/05/2024
00-55 16 04/08/2012 đến 24/11/2012 30/03/2024
09-90 16 07/04/2018 đến 28/07/2018 06/04/2024
59-95 15 15/09/2018 đến 29/12/2018 18/05/2024
13-31 15 08/06/2019 đến 21/09/2019 13/04/2024
69-96 15 03/10/2020 đến 16/01/2021 25/05/2024
48-84 15 29/10/2011 đến 11/02/2012 06/04/2024
28-82 15 02/11/2019 đến 15/02/2020 06/04/2024
58-85 14 14/08/2010 đến 20/11/2010 25/05/2024
67-76 14 20/02/2021 đến 29/05/2021 25/05/2024
57-75 14 23/11/2013 đến 01/03/2014 20/04/2024
46-64 14 21/11/2009 đến 27/02/2010 11/05/2024
45-54 14 31/12/2022 đến 08/04/2023 25/05/2024
44-99 14 14/02/2015 đến 23/05/2015 25/05/2024
35-53 14 13/10/2018 đến 19/01/2019 25/05/2024
36-63 14 06/08/2022 đến 12/11/2022 18/05/2024
03-30 14 23/10/2021 đến 29/01/2022 25/05/2024
08-80 14 11/05/2019 đến 17/08/2019 18/05/2024
15-51 14 04/08/2018 đến 10/11/2018 25/05/2024
16-61 14 10/09/2022 đến 17/12/2022 25/05/2024
01-10 14 02/09/2017 đến 09/12/2017 04/05/2024
12-21 13 21/03/2009 đến 20/06/2009 18/05/2024
02-20 13 21/04/2018 đến 21/07/2018 04/05/2024
37-73 13 11/06/2011 đến 10/09/2011 11/05/2024
04-40 13 21/06/2014 đến 20/09/2014 04/05/2024
05-50 13 10/02/2018 đến 12/05/2018 11/05/2024
06-60 13 06/09/2014 đến 06/12/2014 04/05/2024
27-72 13 22/09/2018 đến 22/12/2018 25/05/2024
18-81 13 03/07/2021 đến 15/01/2022 11/05/2024
24-42 13 22/05/2021 đến 04/12/2021 25/05/2024
49-94 13 27/08/2016 đến 26/11/2016 27/04/2024
34-43 12 25/06/2016 đến 17/09/2016 18/05/2024
47-74 12 22/12/2012 đến 16/03/2013 18/05/2024
56-65 12 09/04/2022 đến 02/07/2022 04/05/2024
14-41 11 16/01/2021 đến 03/04/2021 25/05/2024
07-70 11 17/04/2021 đến 03/07/2021 11/05/2024
79-97 10 20/02/2016 đến 30/04/2016 27/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 66 ngày 161 ngày
01 149 ngày 148 ngày
02 121 ngày 350 ngày
03 11 ngày 240 ngày
04 6 ngày 352 ngày
05 15 ngày 159 ngày
06 10 ngày 320 ngày
07 61 ngày 185 ngày
08 165 ngày 136 ngày
09 110 ngày 304 ngày
10 124 ngày 275 ngày
11 296 ngày 239 ngày
12 537 ngày 480 ngày
13 32 ngày 178 ngày
14 102 ngày 209 ngày
15 90 ngày 384 ngày
16 233 ngày 176 ngày
17 84 ngày 321 ngày
18 180 ngày 185 ngày
19 7 ngày 256 ngày
20 16 ngày 175 ngày
21 41 ngày 388 ngày
22 65 ngày 367 ngày
23 21 ngày 239 ngày
24 35 ngày 229 ngày
25 8 ngày 326 ngày
26 50 ngày 409 ngày
27 105 ngày 228 ngày
28 55 ngày 211 ngày
29 147 ngày 309 ngày
30 18 ngày 288 ngày
31 23 ngày 317 ngày
32 26 ngày 203 ngày
33 19 ngày 559 ngày
34 45 ngày 127 ngày
35 170 ngày 606 ngày
36 188 ngày 221 ngày
37 31 ngày 300 ngày
38 114 ngày 183 ngày
39 37 ngày 245 ngày
40 132 ngày 241 ngày
41 246 ngày 251 ngày
42 107 ngày 460 ngày
43 43 ngày 143 ngày
44 30 ngày 204 ngày
45 56 ngày 137 ngày
46 52 ngày 301 ngày
47 1 ngày 371 ngày
48 60 ngày 263 ngày
49 44 ngày 227 ngày
50 42 ngày 159 ngày
51 25 ngày 210 ngày
52 92 ngày 234 ngày
53 54 ngày 155 ngày
54 4 ngày 443 ngày
55 57 ngày 207 ngày
56 80 ngày 211 ngày
57 291 ngày 234 ngày
58 117 ngày 161 ngày
59 131 ngày 221 ngày
60 215 ngày 161 ngày
61 89 ngày 283 ngày
62 12 ngày 255 ngày
63 17 ngày 182 ngày
64 135 ngày 178 ngày
65 88 ngày 293 ngày
66 272 ngày 215 ngày
67 159 ngày 201 ngày
68 81 ngày 248 ngày
69 151 ngày 127 ngày
70 22 ngày 343 ngày
71 79 ngày 176 ngày
72 13 ngày 327 ngày
73 38 ngày 386 ngày
74 48 ngày 160 ngày
75 2 ngày 146 ngày
76 68 ngày 342 ngày
77 0 ngày 170 ngày
78 5 ngày 241 ngày
79 318 ngày 278 ngày
80 49 ngày 143 ngày
81 119 ngày 250 ngày
82 58 ngày 299 ngày
83 227 ngày 170 ngày
84 40 ngày 226 ngày
85 129 ngày 306 ngày
86 96 ngày 218 ngày
87 9 ngày 432 ngày
88 3 ngày 328 ngày
89 75 ngày 278 ngày
90 179 ngày 270 ngày
91 33 ngày 230 ngày
92 95 ngày 224 ngày
93 70 ngày 206 ngày
94 82 ngày 285 ngày
95 146 ngày 273 ngày
96 86 ngày 245 ngày
97 142 ngày 238 ngày
98 64 ngày 204 ngày
99 85 ngày 224 ngày

Lô gan Long An là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Long An hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Long An chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Long An số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Long An?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Long An, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSLA qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Long An hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan LA.

Nhận biết lô gan SXLA bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Long An mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSLA một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSLA bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Long An tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSLA (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSLA chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Long An trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan LA đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Long An:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả LA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài LA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSLA

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về LA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về LA trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan LA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại LA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Long An lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Long An.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Long An lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Long An hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Long An trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội