Xem thống kê lô gan Phú Yên - Lô gan XSPY lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Phú Yên đến ngày 28/05/2024 - Lô gan XSPY

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
74 04/12/2023 25 32
68 08/01/2024 20 24
19 08/01/2024 20 41
56 05/02/2024 16 29
81 05/02/2024 16 26
73 12/02/2024 15 34
96 12/02/2024 15 30
16 19/02/2024 14 30
82 26/02/2024 13 25
78 04/03/2024 12 23
45 04/03/2024 12 39
33 04/03/2024 12 24
67 04/03/2024 12 29
83 11/03/2024 11 37
12 11/03/2024 11 37
89 18/03/2024 10 31
72 18/03/2024 10 46

Cặp lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
78-87 25/03/2024 9 19
56-65 01/04/2024 8 17
00-55 01/04/2024 8 14
26-62 08/04/2024 7 14
37-73 08/04/2024 7 13
38-83 08/04/2024 7 16
22-77 08/04/2024 7 14
69-96 15/04/2024 6 14
08-80 22/04/2024 5 12
89-98 22/04/2024 5 15
28-82 29/04/2024 4 13
04-40 29/04/2024 4 22
01-10 29/04/2024 4 13
47-74 29/04/2024 4 15
03-30 29/04/2024 4 13
13-31 06/05/2024 3 16
12-21 06/05/2024 3 15
67-76 06/05/2024 3 20
27-72 06/05/2024 3 35
44-99 06/05/2024 3 16

Thống kê đầu giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 38 ngày
1 19 ngày 34 ngày
2 12 ngày 37 ngày
3 2 ngày 44 ngày
4 5 ngày 35 ngày
5 3 ngày 43 ngày
6 14 ngày 40 ngày
7 0 ngày 49 ngày
8 15 ngày 37 ngày
9 8 ngày 43 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 38 ngày
1 0 ngày 34 ngày
2 2 ngày 37 ngày
3 3 ngày 44 ngày
4 14 ngày 35 ngày
5 12 ngày 43 ngày
6 6 ngày 40 ngày
7 11 ngày 49 ngày
8 16 ngày 37 ngày
9 1 ngày 43 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 38 ngày
1 9 ngày 34 ngày
2 4 ngày 37 ngày
3 5 ngày 44 ngày
4 81 ngày 35 ngày
5 2 ngày 43 ngày
6 23 ngày 40 ngày
7 7 ngày 49 ngày
8 0 ngày 37 ngày
9 1 ngày 43 ngày

Gan cực đại Phú Yên các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
43 48 21/03/2016 đến 20/02/2017 01/04/2024
72 46 30/01/2017 đến 18/12/2017 25/03/2024
35 46 09/08/2010 đến 27/06/2011 27/05/2024
93 45 01/02/2010 đến 13/12/2010 08/04/2024
70 43 02/10/2017 đến 30/07/2018 29/04/2024
19 41 30/12/2019 đến 02/11/2020 20/05/2024
88 40 26/09/2016 đến 03/07/2017 27/05/2024
45 39 24/03/2014 đến 22/12/2014 20/05/2024
77 38 11/08/2014 đến 04/05/2015 15/04/2024
94 37 07/03/2011 đến 21/11/2011 20/05/2024
12 37 28/11/2011 đến 13/08/2012 29/04/2024
83 37 26/03/2018 đến 10/12/2018 13/05/2024
05 37 12/06/2017 đến 26/02/2018 11/03/2024
13 36 05/01/2009 đến 14/09/2009 22/04/2024
55 36 03/06/2019 đến 10/02/2020 22/04/2024
14 35 17/04/2017 đến 18/12/2017 27/05/2024
27 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 19/02/2024
29 35 12/08/2019 đến 04/05/2020 15/04/2024
17 35 27/05/2019 đến 27/01/2020 27/05/2024
91 35 21/01/2013 đến 23/09/2013 08/01/2024
73 34 03/06/2013 đến 27/01/2014 27/05/2024
06 34 10/03/2014 đến 03/11/2014 06/05/2024
00 34 29/09/2014 đến 25/05/2015 08/04/2024
42 33 27/07/2015 đến 14/03/2016 15/04/2024
36 33 09/11/2015 đến 27/06/2016 13/05/2024
62 33 15/10/2018 đến 03/06/2019 25/03/2024
49 33 17/08/2015 đến 04/04/2016 01/04/2024
79 33 08/12/2014 đến 27/07/2015 06/05/2024
63 33 10/10/2016 đến 29/05/2017 29/04/2024
74 32 01/03/2010 đến 11/10/2010 20/05/2024
53 32 11/10/2021 đến 23/05/2022 29/04/2024
44 32 25/08/2014 đến 06/04/2015 06/05/2024
75 32 13/10/2014 đến 25/05/2015 13/05/2024
21 32 01/08/2016 đến 13/03/2017 04/03/2024
52 31 01/06/2020 đến 04/01/2021 27/05/2024
37 31 14/05/2018 đến 17/12/2018 13/05/2024
50 31 10/02/2014 đến 15/09/2014 27/05/2024
07 31 21/12/2020 đến 26/07/2021 08/04/2024
89 31 16/07/2012 đến 18/02/2013 08/04/2024
18 31 13/08/2018 đến 18/03/2019 20/05/2024
69 31 04/04/2011 đến 07/11/2011 01/04/2024
31 30 21/09/2020 đến 19/04/2021 20/05/2024
02 30 26/10/2020 đến 24/05/2021 08/04/2024
51 30 21/11/2016 đến 19/06/2017 27/05/2024
96 30 25/01/2021 đến 30/08/2021 29/04/2024
97 30 12/01/2015 đến 10/08/2015 04/03/2024
98 30 18/01/2010 đến 16/08/2010 13/05/2024
16 30 01/06/2015 đến 28/12/2015 29/04/2024
59 30 12/03/2018 đến 08/10/2018 01/04/2024
38 30 25/03/2019 đến 21/10/2019 13/05/2024
23 30 15/05/2017 đến 11/12/2017 06/05/2024
30 29 07/12/2020 đến 28/06/2021 06/05/2024
56 29 26/09/2022 đến 17/04/2023 13/05/2024
67 29 27/04/2020 đến 16/11/2020 06/05/2024
47 29 14/06/2021 đến 10/01/2022 20/05/2024
90 29 07/05/2012 đến 26/11/2012 25/03/2024
39 29 27/07/2009 đến 15/02/2010 05/02/2024
76 29 16/03/2009 đến 05/10/2009 27/05/2024
86 29 17/08/2009 đến 08/03/2010 20/05/2024
84 29 17/01/2022 đến 08/08/2022 27/05/2024
80 29 28/11/2016 đến 19/06/2017 08/04/2024
01 28 18/03/2019 đến 30/09/2019 20/05/2024
61 28 16/10/2017 đến 30/04/2018 08/04/2024
22 28 14/11/2016 đến 29/05/2017 13/05/2024
64 27 27/07/2020 đến 01/02/2021 20/05/2024
04 27 22/08/2022 đến 27/02/2023 01/04/2024
26 27 15/05/2017 đến 20/11/2017 27/05/2024
40 27 09/05/2011 đến 14/11/2011 04/03/2024
60 26 08/07/2019 đến 06/01/2020 08/01/2024
92 26 27/05/2019 đến 25/11/2019 15/04/2024
81 26 21/12/2009 đến 21/06/2010 27/05/2024
32 26 12/08/2019 đến 10/02/2020 27/05/2024
34 26 01/03/2010 đến 30/08/2010 18/03/2024
46 26 28/10/2019 đến 18/05/2020 12/02/2024
99 25 15/04/2019 đến 07/10/2019 04/12/2023
48 25 24/05/2010 đến 15/11/2010 27/05/2024
11 25 17/08/2009 đến 08/02/2010 06/05/2024
58 25 31/03/2014 đến 22/09/2014 08/04/2024
82 25 09/07/2018 đến 31/12/2018 04/03/2024
25 25 14/03/2016 đến 05/09/2016 22/04/2024
24 24 07/12/2015 đến 23/05/2016 22/04/2024
65 24 01/06/2009 đến 16/11/2009 05/02/2024
09 24 25/12/2017 đến 11/06/2018 26/02/2024
20 24 14/12/2015 đến 30/05/2016 11/03/2024
68 24 22/06/2009 đến 07/12/2009 20/05/2024
33 24 13/07/2015 đến 28/12/2015 08/04/2024
71 24 20/07/2015 đến 04/01/2016 20/05/2024
85 23 13/04/2009 đến 21/09/2009 25/03/2024
78 23 27/01/2014 đến 07/07/2014 27/05/2024
95 23 10/01/2022 đến 20/06/2022 18/03/2024
57 22 03/06/2013 đến 04/11/2013 13/05/2024
28 22 06/07/2015 đến 07/12/2015 13/05/2024
66 22 20/11/2017 đến 23/04/2018 27/05/2024
08 22 25/09/2017 đến 26/02/2018 13/05/2024
54 21 14/12/2020 đến 10/05/2021 15/04/2024
87 20 09/10/2017 đến 26/02/2018 22/04/2024
15 20 24/07/2017 đến 11/12/2017 12/02/2024
10 18 18/06/2018 đến 22/10/2018 13/05/2024
41 18 08/09/2014 đến 12/01/2015 22/04/2024
03 17 04/12/2017 đến 02/04/2018 06/05/2024

Gan cực đại Phú Yên các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
27-72 35 20/03/2017 đến 20/11/2017 29/04/2024
79-97 28 12/01/2015 đến 27/07/2015 27/05/2024
04-40 22 23/05/2011 đến 24/10/2011 29/04/2024
25-52 21 05/12/2011 đến 30/04/2012 29/04/2024
33-88 20 16/07/2012 đến 03/12/2012 20/05/2024
67-76 20 23/09/2019 đến 10/02/2020 27/05/2024
18-81 20 10/09/2018 đến 28/01/2019 27/05/2024
78-87 19 24/02/2014 đến 07/07/2014 22/04/2024
68-86 18 14/10/2013 đến 17/02/2014 20/05/2024
19-91 18 30/03/2020 đến 24/08/2020 06/05/2024
34-43 18 08/03/2010 đến 12/07/2010 06/05/2024
06-60 17 31/03/2014 đến 28/07/2014 20/05/2024
56-65 17 14/06/2010 đến 11/10/2010 27/05/2024
23-32 17 31/12/2012 đến 29/04/2013 20/05/2024
36-63 17 05/12/2016 đến 03/04/2017 27/05/2024
48-84 16 19/01/2009 đến 11/05/2009 27/05/2024
38-83 16 09/04/2018 đến 30/07/2018 13/05/2024
39-93 16 12/01/2009 đến 04/05/2009 13/05/2024
35-53 16 09/12/2013 đến 31/03/2014 13/05/2024
44-99 16 07/06/2021 đến 04/10/2021 13/05/2024
24-42 16 06/09/2010 đến 27/12/2010 08/04/2024
13-31 16 09/04/2012 đến 30/07/2012 06/05/2024
02-20 15 27/05/2013 đến 09/09/2013 29/04/2024
89-98 15 30/07/2012 đến 12/11/2012 27/05/2024
09-90 15 02/07/2012 đến 15/10/2012 27/05/2024
59-95 15 10/01/2022 đến 25/04/2022 13/05/2024
12-21 15 16/04/2012 đến 30/07/2012 27/05/2024
47-74 15 01/04/2019 đến 15/07/2019 08/04/2024
15-51 15 06/04/2015 đến 20/07/2015 08/04/2024
29-92 15 12/08/2019 đến 25/11/2019 20/05/2024
26-62 14 31/12/2018 đến 08/04/2019 20/05/2024
22-77 14 10/08/2009 đến 16/11/2009 20/05/2024
11-66 14 06/04/2015 đến 13/07/2015 29/04/2024
00-55 14 01/04/2013 đến 08/07/2013 20/05/2024
69-96 14 04/04/2016 đến 11/07/2016 13/05/2024
17-71 14 08/04/2013 đến 15/07/2013 01/04/2024
49-94 14 17/08/2015 đến 23/11/2015 27/05/2024
45-54 14 07/04/2014 đến 14/07/2014 20/05/2024
57-75 13 05/11/2012 đến 04/02/2013 27/05/2024
58-85 13 04/03/2019 đến 03/06/2019 06/05/2024
01-10 13 02/08/2010 đến 01/11/2010 20/05/2024
05-50 13 11/03/2013 đến 10/06/2013 15/04/2024
28-82 13 17/03/2014 đến 16/06/2014 25/03/2024
37-73 13 19/09/2011 đến 19/12/2011 13/05/2024
03-30 13 04/12/2017 đến 05/03/2018 22/04/2024
08-80 12 19/07/2021 đến 18/10/2021 01/04/2024
16-61 12 01/06/2015 đến 24/08/2015 27/05/2024
07-70 12 21/12/2020 đến 15/03/2021 08/04/2024
46-64 12 23/05/2022 đến 15/08/2022 27/05/2024
14-41 10 07/02/2022 đến 18/04/2022 06/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 52 ngày 170 ngày
01 9 ngày 180 ngày
02 4 ngày 317 ngày
03 58 ngày 150 ngày
04 238 ngày 319 ngày
05 56 ngày 351 ngày
06 157 ngày 268 ngày
07 87 ngày 197 ngày
08 28 ngày 180 ngày
09 1 ngày 202 ngày
10 35 ngày 169 ngày
11 113 ngày 245 ngày
12 19 ngày 302 ngày
13 160 ngày 300 ngày
14 266 ngày 209 ngày
15 36 ngày 215 ngày
16 204 ngày 161 ngày
17 142 ngày 365 ngày
18 33 ngày 309 ngày
19 26 ngày 192 ngày
20 98 ngày 682 ngày
21 92 ngày 213 ngày
22 84 ngày 247 ngày
23 40 ngày 229 ngày
24 23 ngày 195 ngày
25 12 ngày 403 ngày
26 118 ngày 148 ngày
27 17 ngày 167 ngày
28 184 ngày 191 ngày
29 42 ngày 158 ngày
30 68 ngày 268 ngày
31 105 ngày 149 ngày
32 2 ngày 262 ngày
33 39 ngày 338 ngày
34 66 ngày 134 ngày
35 352 ngày 295 ngày
36 6 ngày 135 ngày
37 61 ngày 220 ngày
38 54 ngày 210 ngày
39 179 ngày 122 ngày
40 195 ngày 138 ngày
41 172 ngày 223 ngày
42 24 ngày 189 ngày
43 7 ngày 228 ngày
44 185 ngày 200 ngày
45 69 ngày 235 ngày
46 50 ngày 247 ngày
47 111 ngày 232 ngày
48 90 ngày 600 ngày
49 5 ngày 272 ngày
50 10 ngày 264 ngày
51 130 ngày 219 ngày
52 279 ngày 222 ngày
53 3 ngày 256 ngày
54 74 ngày 294 ngày
55 272 ngày 215 ngày
56 38 ngày 185 ngày
57 11 ngày 224 ngày
58 16 ngày 235 ngày
59 341 ngày 284 ngày
60 127 ngày 104 ngày
61 63 ngày 138 ngày
62 95 ngày 188 ngày
63 166 ngày 427 ngày
64 14 ngày 177 ngày
65 32 ngày 203 ngày
66 57 ngày 207 ngày
67 34 ngày 288 ngày
68 144 ngày 142 ngày
69 41 ngày 148 ngày
70 97 ngày 422 ngày
71 0 ngày 544 ngày
72 25 ngày 343 ngày
73 20 ngày 272 ngày
74 86 ngày 258 ngày
75 18 ngày 225 ngày
76 310 ngày 253 ngày
77 170 ngày 165 ngày
78 31 ngày 172 ngày
79 51 ngày 315 ngày
80 55 ngày 156 ngày
81 29 ngày 237 ngày
82 49 ngày 273 ngày
83 319 ngày 262 ngày
84 123 ngày 328 ngày
85 15 ngày 201 ngày
86 248 ngày 220 ngày
87 27 ngày 216 ngày
88 79 ngày 225 ngày
89 22 ngày 248 ngày
90 121 ngày 315 ngày
91 13 ngày 252 ngày
92 224 ngày 202 ngày
93 72 ngày 150 ngày
94 120 ngày 197 ngày
95 81 ngày 629 ngày
96 21 ngày 447 ngày
97 75 ngày 183 ngày
98 210 ngày 231 ngày
99 8 ngày 172 ngày

Lô gan Phú Yên là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Phú Yên hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Phú Yên chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Phú Yên số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Phú Yên?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Phú Yên, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSPY qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Phú Yên hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan PY.

Nhận biết lô gan SXPY bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Phú Yên mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSPY một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSPY bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Phú Yên tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSPY (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSPY chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Phú Yên trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan PY đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Phú Yên:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả PY.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài PY.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô PY.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSPY

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về PY:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về PY trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan PY đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô PY.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại PY:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Phú Yên.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Phú Yên lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Phú Yên hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Phú Yên trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội