Xem thống kê lô gan Quảng Bình - Lô gan XSQB lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Quảng Bình đến ngày 24/05/2024 - Lô gan XSQB

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
93 04/01/2024 20 41
25 18/01/2024 18 27
77 25/01/2024 17 23
30 15/02/2024 14 29
88 15/02/2024 14 20
57 15/02/2024 14 30
94 15/02/2024 14 25
48 22/02/2024 13 30
99 22/02/2024 13 36
72 29/02/2024 12 32
98 29/02/2024 12 29
11 29/02/2024 12 29
84 07/03/2024 11 26
78 07/03/2024 11 29
79 07/03/2024 11 23
82 14/03/2024 10 33
12 14/03/2024 10 49
58 14/03/2024 10 28
91 14/03/2024 10 32

Cặp lô gan Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48-84 07/03/2024 11 17
28-82 21/03/2024 9 29
39-93 04/04/2024 7 13
44-99 04/04/2024 7 13
09-90 11/04/2024 6 22
12-21 11/04/2024 6 17
57-75 18/04/2024 5 13
78-87 18/04/2024 5 14
33-88 18/04/2024 5 12
16-61 18/04/2024 5 16
22-77 25/04/2024 4 14
25-52 25/04/2024 4 13
07-70 25/04/2024 4 11
11-66 02/05/2024 3 13
45-54 02/05/2024 3 14
59-95 02/05/2024 3 16
23-32 02/05/2024 3 15

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 25 ngày 34 ngày
1 1 ngày 40 ngày
2 4 ngày 33 ngày
3 18 ngày 55 ngày
4 5 ngày 50 ngày
5 8 ngày 31 ngày
6 7 ngày 35 ngày
7 6 ngày 46 ngày
8 15 ngày 32 ngày
9 0 ngày 36 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 34 ngày
1 10 ngày 40 ngày
2 4 ngày 33 ngày
3 50 ngày 55 ngày
4 9 ngày 50 ngày
5 8 ngày 31 ngày
6 0 ngày 35 ngày
7 2 ngày 46 ngày
8 14 ngày 32 ngày
9 1 ngày 36 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 34 ngày
1 3 ngày 40 ngày
2 18 ngày 33 ngày
3 5 ngày 55 ngày
4 4 ngày 50 ngày
5 0 ngày 31 ngày
6 2 ngày 35 ngày
7 15 ngày 46 ngày
8 10 ngày 32 ngày
9 9 ngày 36 ngày

Gan cực đại Quảng Bình các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 57 02/04/2015 đến 05/05/2016 09/05/2024
10 51 24/12/2009 đến 16/12/2010 23/05/2024
12 49 05/12/2019 đến 10/12/2020 16/05/2024
74 48 21/08/2014 đến 23/07/2015 09/05/2024
16 45 02/12/2010 đến 20/10/2011 09/05/2024
02 42 11/02/2016 đến 01/12/2016 23/05/2024
54 42 03/10/2019 đến 20/08/2020 23/05/2024
60 41 03/03/2011 đến 22/12/2011 25/04/2024
42 41 18/12/2014 đến 01/10/2015 16/05/2024
93 41 07/07/2016 đến 20/04/2017 21/03/2024
41 40 25/10/2012 đến 01/08/2013 16/05/2024
34 39 26/08/2021 đến 26/05/2022 29/02/2024
28 39 23/04/2009 đến 21/01/2010 14/03/2024
99 36 25/07/2013 đến 03/04/2014 28/03/2024
27 36 09/08/2018 đến 18/04/2019 09/05/2024
43 35 04/06/2020 đến 04/02/2021 23/05/2024
75 35 29/09/2016 đến 01/06/2017 18/04/2024
24 35 07/05/2020 đến 07/01/2021 02/05/2024
90 34 13/06/2019 đến 06/02/2020 23/05/2024
55 34 11/11/2010 đến 14/07/2011 16/05/2024
66 34 16/11/2017 đến 12/07/2018 11/04/2024
68 34 16/02/2012 đến 11/10/2012 11/04/2024
82 33 26/03/2009 đến 12/11/2009 25/04/2024
18 33 08/11/2012 đến 27/06/2013 02/05/2024
64 33 15/08/2013 đến 03/04/2014 23/05/2024
91 32 01/10/2020 đến 13/05/2021 18/01/2024
04 32 07/07/2016 đến 16/02/2017 16/05/2024
85 32 24/11/2011 đến 05/07/2012 09/05/2024
40 32 31/01/2019 đến 12/09/2019 21/03/2024
72 32 08/04/2010 đến 18/11/2010 02/05/2024
56 32 29/12/2011 đến 09/08/2012 15/02/2024
61 32 23/02/2017 đến 05/10/2017 23/05/2024
21 32 19/03/2015 đến 29/10/2015 02/05/2024
53 31 01/08/2019 đến 05/03/2020 18/04/2024
62 31 07/10/2021 đến 12/05/2022 21/03/2024
00 31 23/07/2015 đến 25/02/2016 16/05/2024
09 31 28/01/2016 đến 01/09/2016
46 31 24/06/2021 đến 27/01/2022 02/05/2024
51 30 26/02/2015 đến 24/09/2015 02/05/2024
69 30 22/03/2018 đến 18/10/2018 04/04/2024
48 30 01/03/2018 đến 27/09/2018 02/05/2024
57 30 17/06/2010 đến 13/01/2011 11/04/2024
98 29 13/01/2022 đến 04/08/2022 25/04/2024
89 29 12/05/2022 đến 01/12/2022 23/05/2024
05 29 30/07/2015 đến 18/02/2016 04/04/2024
36 29 20/06/2013 đến 09/01/2014 18/04/2024
73 29 01/03/2012 đến 20/09/2012 09/05/2024
92 29 06/05/2010 đến 25/11/2010 25/04/2024
30 29 31/05/2018 đến 20/12/2018 22/02/2024
29 29 18/04/2019 đến 07/11/2019 16/05/2024
11 29 02/06/2022 đến 22/12/2022 25/04/2024
78 29 23/06/2011 đến 12/01/2012 18/04/2024
45 28 03/11/2016 đến 18/05/2017 25/04/2024
67 28 03/06/2010 đến 16/12/2010 16/05/2024
47 28 21/05/2020 đến 03/12/2020 02/05/2024
19 28 18/03/2021 đến 30/09/2021 16/05/2024
58 28 03/06/2021 đến 16/12/2021 28/03/2024
71 27 05/03/2020 đến 08/10/2020 15/02/2024
96 27 26/03/2020 đến 29/10/2020 14/03/2024
87 27 19/02/2015 đến 27/08/2015 21/03/2024
50 27 23/03/2017 đến 28/09/2017 02/05/2024
06 27 20/01/2011 đến 04/08/2011 11/04/2024
14 27 31/05/2012 đến 06/12/2012 16/05/2024
37 27 24/09/2015 đến 31/03/2016 23/05/2024
23 27 01/11/2012 đến 09/05/2013 25/04/2024
25 27 07/05/2009 đến 12/11/2009 23/05/2024
49 26 30/06/2022 đến 29/12/2022 02/05/2024
84 26 13/01/2011 đến 21/07/2011 09/05/2024
38 26 13/10/2022 đến 13/04/2023 16/05/2024
80 26 28/02/2013 đến 29/08/2013 04/04/2024
33 26 08/09/2016 đến 09/03/2017 21/03/2024
76 26 07/04/2011 đến 13/10/2011 09/05/2024
52 25 16/05/2019 đến 07/11/2019 29/02/2024
94 25 14/10/2021 đến 07/04/2022 23/05/2024
83 25 25/01/2018 đến 19/07/2018 16/05/2024
31 25 27/11/2014 đến 21/05/2015 18/04/2024
26 25 28/12/2017 đến 21/06/2018 25/04/2024
35 25 04/04/2019 đến 26/09/2019 25/01/2024
59 24 06/09/2012 đến 21/02/2013 07/03/2024
22 24 18/02/2016 đến 04/08/2016 07/03/2024
63 24 13/08/2009 đến 28/01/2010 25/04/2024
08 24 09/02/2017 đến 27/07/2017 09/05/2024
77 23 03/11/2022 đến 13/04/2023 14/03/2024
79 23 08/10/2020 đến 18/03/2021 16/05/2024
81 23 04/06/2020 đến 12/11/2020 07/03/2024
44 23 26/08/2021 đến 03/02/2022 16/05/2024
65 23 22/02/2018 đến 02/08/2018 16/05/2024
01 22 15/10/2015 đến 17/03/2016 18/04/2024
97 22 23/01/2020 đến 23/07/2020 15/02/2024
95 22 24/11/2016 đến 27/04/2017 23/05/2024
07 22 07/11/2019 đến 07/05/2020 11/04/2024
20 22 29/03/2018 đến 30/08/2018 14/03/2024
86 22 15/11/2012 đến 18/04/2013 23/05/2024
32 22 06/02/2014 đến 10/07/2014 04/01/2024
03 21 28/05/2020 đến 22/10/2020 15/02/2024
88 20 25/03/2010 đến 12/08/2010 02/05/2024
70 20 22/10/2009 đến 11/03/2010 23/05/2024
39 19 23/05/2013 đến 03/10/2013 09/05/2024
15 18 20/10/2022 đến 23/02/2023 29/02/2024
13 17 23/09/2021 đến 20/01/2022 22/02/2024

Gan cực đại Quảng Bình các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
28-82 29 23/04/2009 đến 12/11/2009 23/05/2024
34-43 28 23/07/2020 đến 04/02/2021 16/05/2024
04-40 24 13/09/2012 đến 28/02/2013 09/05/2024
05-50 23 25/12/2014 đến 04/06/2015 09/05/2024
27-72 22 08/04/2010 đến 09/09/2010 23/05/2024
09-90 22 11/07/2019 đến 12/12/2019 23/05/2024
06-60 21 03/03/2011 đến 04/08/2011 25/04/2024
24-42 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 16/05/2024
14-41 19 13/10/2016 đến 23/02/2017 11/04/2024
26-62 19 29/01/2009 đến 11/06/2009 11/04/2024
49-94 19 11/08/2022 đến 22/12/2022 23/05/2024
03-30 19 05/01/2012 đến 17/05/2012 09/05/2024
89-98 18 19/02/2009 đến 25/06/2009 23/05/2024
58-85 18 24/11/2011 đến 29/03/2012 18/04/2024
48-84 17 23/08/2012 đến 20/12/2012 09/05/2024
69-96 17 14/05/2020 đến 10/09/2020 23/05/2024
18-81 17 16/07/2020 đến 12/11/2020 16/05/2024
12-21 17 27/02/2020 đến 23/07/2020 02/05/2024
56-65 17 16/02/2017 đến 15/06/2017 23/05/2024
68-86 17 03/03/2022 đến 30/06/2022 25/04/2024
59-95 16 21/04/2022 đến 11/08/2022 16/05/2024
38-83 16 22/12/2022 đến 13/04/2023 09/05/2024
37-73 16 01/10/2015 đến 21/01/2016 21/03/2024
29-92 16 19/10/2017 đến 08/02/2018 23/05/2024
16-61 16 01/06/2017 đến 21/09/2017 23/05/2024
08-80 16 26/05/2022 đến 15/09/2022 16/05/2024
02-20 16 19/05/2016 đến 08/09/2016 23/05/2024
23-32 15 22/08/2019 đến 05/12/2019 23/05/2024
79-97 15 08/03/2018 đến 21/06/2018 16/05/2024
01-10 15 27/08/2009 đến 10/12/2009 04/04/2024
78-87 14 06/10/2011 đến 12/01/2012 02/05/2024
17-71 14 24/09/2015 đến 31/12/2015 09/05/2024
45-54 14 13/01/2022 đến 21/04/2022 16/05/2024
46-64 14 23/03/2017 đến 29/06/2017 07/03/2024
47-74 14 31/10/2019 đến 06/02/2020 16/05/2024
22-77 14 17/03/2011 đến 30/06/2011 23/05/2024
13-31 14 29/03/2018 đến 05/07/2018 18/04/2024
11-66 13 13/09/2018 đến 13/12/2018 16/05/2024
44-99 13 19/06/2014 đến 18/09/2014 02/05/2024
57-75 13 25/07/2013 đến 24/10/2013 09/05/2024
39-93 13 22/05/2014 đến 21/08/2014 16/05/2024
25-52 13 29/03/2012 đến 28/06/2012 23/05/2024
19-91 13 02/02/2017 đến 04/05/2017 18/04/2024
15-51 13 21/06/2012 đến 20/09/2012 09/05/2024
35-53 12 01/04/2010 đến 24/06/2010 23/05/2024
33-88 12 11/07/2013 đến 03/10/2013 16/05/2024
67-76 11 12/11/2020 đến 28/01/2021 02/05/2024
36-63 11 15/10/2015 đến 31/12/2015 25/04/2024
00-55 11 11/07/2013 đến 26/09/2013 18/04/2024
07-70 11 13/10/2016 đến 29/12/2016 04/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 84 ngày 227 ngày
01 268 ngày 211 ngày
02 59 ngày 373 ngày
03 114 ngày 389 ngày
04 54 ngày 228 ngày
05 64 ngày 193 ngày
06 122 ngày 174 ngày
07 30 ngày 417 ngày
08 39 ngày 129 ngày
09 25 ngày 215 ngày
10 3 ngày 327 ngày
11 37 ngày 198 ngày
12 67 ngày 224 ngày
13 75 ngày 331 ngày
14 21 ngày 316 ngày
15 83 ngày 173 ngày
16 119 ngày 245 ngày
17 194 ngày 402 ngày
18 14 ngày 239 ngày
19 1 ngày 217 ngày
20 225 ngày 199 ngày
21 16 ngày 115 ngày
22 4 ngày 262 ngày
23 78 ngày 392 ngày
24 38 ngày 334 ngày
25 82 ngày 221 ngày
26 115 ngày 247 ngày
27 149 ngày 378 ngày
28 105 ngày 118 ngày
29 45 ngày 271 ngày
30 28 ngày 222 ngày
31 258 ngày 403 ngày
32 271 ngày 214 ngày
33 68 ngày 247 ngày
34 214 ngày 190 ngày
35 27 ngày 206 ngày
36 156 ngày 200 ngày
37 73 ngày 514 ngày
38 178 ngày 226 ngày
39 18 ngày 292 ngày
40 31 ngày 263 ngày
41 94 ngày 261 ngày
42 138 ngày 229 ngày
43 325 ngày 268 ngày
44 32 ngày 230 ngày
45 24 ngày 235 ngày
46 101 ngày 178 ngày
47 43 ngày 135 ngày
48 230 ngày 269 ngày
49 5 ngày 327 ngày
50 41 ngày 296 ngày
51 134 ngày 161 ngày
52 44 ngày 279 ngày
53 74 ngày 247 ngày
54 9 ngày 310 ngày
55 8 ngày 308 ngày
56 85 ngày 245 ngày
57 34 ngày 370 ngày
58 173 ngày 133 ngày
59 70 ngày 174 ngày
60 7 ngày 204 ngày
61 108 ngày 423 ngày
62 65 ngày 127 ngày
63 298 ngày 241 ngày
64 49 ngày 428 ngày
65 99 ngày 275 ngày
66 29 ngày 143 ngày
67 13 ngày 268 ngày
68 17 ngày 398 ngày
69 93 ngày 224 ngày
70 51 ngày 165 ngày
71 10 ngày 307 ngày
72 112 ngày 367 ngày
73 123 ngày 143 ngày
74 130 ngày 238 ngày
75 20 ngày 522 ngày
76 6 ngày 350 ngày
77 47 ngày 397 ngày
78 136 ngày 383 ngày
79 22 ngày 181 ngày
80 23 ngày 137 ngày
81 19 ngày 159 ngày
82 541 ngày 484 ngày
83 50 ngày 236 ngày
84 55 ngày 194 ngày
85 135 ngày 292 ngày
86 40 ngày 262 ngày
87 62 ngày 204 ngày
88 66 ngày 341 ngày
89 15 ngày 342 ngày
90 117 ngày 342 ngày
91 92 ngày 278 ngày
92 385 ngày 328 ngày
93 129 ngày 115 ngày
94 53 ngày 237 ngày
95 293 ngày 236 ngày
96 0 ngày 206 ngày
97 2 ngày 275 ngày
98 277 ngày 220 ngày
99 57 ngày 211 ngày

Lô gan Quảng Bình là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Quảng Bình hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Quảng Bình chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Quảng Bình số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Quảng Bình?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Quảng Bình, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSQB qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Quảng Bình hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan QB.

Nhận biết lô gan SXQB bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Quảng Bình mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSQB một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSQB bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Quảng Bình tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSQB (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSQB chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Quảng Bình trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan QB đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Bình:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QB.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài QB.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QB.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSQB

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về QB:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về QB trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QB đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QB.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại QB:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Bình lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Bình.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Bình lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Quảng Bình hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Quảng Bình trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội