Xem thống kê lô gan Quảng Nam - Lô gan XSQNA lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Quảng Nam đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSQNA

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
86 21/11/2023 25 25
84 09/01/2024 18 38
32 09/01/2024 18 29
17 16/01/2024 17 25
54 23/01/2024 16 33
60 23/01/2024 16 25
46 30/01/2024 15 22
70 13/02/2024 13 28
28 27/02/2024 11 29
27 27/02/2024 11 30
87 27/02/2024 11 26
76 05/03/2024 10 27
40 05/03/2024 10 26
98 05/03/2024 10 36

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23-32 26/03/2024 7 18
48-84 02/04/2024 6 15
89-98 02/04/2024 6 19
28-82 09/04/2024 5 22
59-95 09/04/2024 5 21
46-64 09/04/2024 5 14
37-73 16/04/2024 4 14
45-54 16/04/2024 4 20
79-97 16/04/2024 4 12
19-91 16/04/2024 4 14
27-72 23/04/2024 3 12
56-65 23/04/2024 3 14
57-75 23/04/2024 3 15
06-60 23/04/2024 3 11
78-87 23/04/2024 3 16
29-92 23/04/2024 3 18
47-74 23/04/2024 3 15
33-88 23/04/2024 3 17

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 40 ngày
1 2 ngày 52 ngày
2 19 ngày 45 ngày
3 12 ngày 37 ngày
4 6 ngày 34 ngày
5 0 ngày 40 ngày
6 9 ngày 44 ngày
7 3 ngày 37 ngày
8 5 ngày 56 ngày
9 17 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 40 ngày
1 5 ngày 52 ngày
2 0 ngày 45 ngày
3 2 ngày 37 ngày
4 16 ngày 34 ngày
5 1 ngày 40 ngày
6 36 ngày 44 ngày
7 6 ngày 37 ngày
8 4 ngày 56 ngày
9 13 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 40 ngày
1 6 ngày 52 ngày
2 20 ngày 45 ngày
3 8 ngày 37 ngày
4 2 ngày 34 ngày
5 4 ngày 40 ngày
6 7 ngày 44 ngày
7 0 ngày 37 ngày
8 22 ngày 56 ngày
9 3 ngày 54 ngày

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/05/2013 23/04/2024
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 14/05/2024
42 49 20/08/2013 đến 29/07/2014 23/04/2024
73 44 17/08/2010 đến 21/06/2011 02/04/2024
49 43 29/05/2018 đến 26/03/2019 07/05/2024
21 42 16/11/2021 đến 06/09/2022 07/05/2024
07 42 20/08/2019 đến 30/06/2020 23/04/2024
15 40 19/11/2019 đến 15/09/2020 30/04/2024
37 39 12/09/2017 đến 12/06/2018
34 38 02/05/2017 đến 23/01/2018 16/04/2024
50 38 21/08/2018 đến 14/05/2019 07/05/2024
84 38 11/09/2012 đến 04/06/2013 14/05/2024
39 38 30/10/2012 đến 23/07/2013 30/04/2024
57 37 22/10/2013 đến 08/07/2014 30/04/2024
98 36 18/09/2012 đến 28/05/2013 16/04/2024
80 36 03/11/2015 đến 12/07/2016 12/03/2024
19 36 09/02/2016 đến 18/10/2016 30/04/2024
45 36 28/02/2012 đến 06/11/2012 16/01/2024
75 35 12/10/2010 đến 14/06/2011 14/05/2024
59 35 10/07/2018 đến 12/03/2019 16/04/2024
08 35 13/06/2017 đến 13/02/2018 30/04/2024
31 34 08/10/2013 đến 03/06/2014 12/03/2024
65 34 25/05/2021 đến 01/02/2022 30/04/2024
30 33 05/12/2017 đến 24/07/2018 26/03/2024
81 33 28/04/2020 đến 15/12/2020 30/04/2024
54 33 27/09/2016 đến 16/05/2017 14/05/2024
58 32 24/11/2015 đến 05/07/2016 14/05/2024
53 32 14/02/2012 đến 25/09/2012 27/02/2024
68 32 12/01/2016 đến 23/08/2016 27/02/2024
03 32 16/04/2019 đến 26/11/2019 16/04/2024
88 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 07/05/2024
95 32 03/12/2019 đến 04/08/2020 16/04/2024
29 32 06/09/2022 đến 18/04/2023 09/01/2024
00 31 19/12/2017 đến 24/07/2018 09/04/2024
96 31 24/01/2017 đến 29/08/2017 30/04/2024
05 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 30/04/2024
38 30 04/06/2019 đến 31/12/2019 14/05/2024
06 30 14/05/2013 đến 10/12/2013 16/04/2024
11 30 05/04/2016 đến 01/11/2016 23/04/2024
12 30 07/04/2009 đến 03/11/2009 16/04/2024
27 30 06/11/2012 đến 04/06/2013 05/03/2024
64 30 30/06/2009 đến 26/01/2010 14/05/2024
56 29 19/02/2013 đến 10/09/2013 19/03/2024
92 29 11/01/2022 đến 02/08/2022 30/04/2024
91 29 19/11/2013 đến 10/06/2014 07/05/2024
78 29 28/07/2009 đến 16/02/2010 16/04/2024
99 29 13/11/2018 đến 04/06/2019 30/01/2024
67 29 27/09/2022 đến 18/04/2023 23/04/2024
28 29 24/02/2015 đến 15/09/2015 02/04/2024
18 29 10/09/2019 đến 31/03/2020 02/04/2024
32 29 16/10/2012 đến 07/05/2013 30/04/2024
70 28 11/11/2014 đến 26/05/2015 07/05/2024
66 28 07/03/2017 đến 19/09/2017 14/05/2024
41 28 13/02/2018 đến 28/08/2018 14/05/2024
20 27 07/12/2010 đến 14/06/2011 23/01/2024
69 27 25/08/2020 đến 02/03/2021 07/05/2024
10 27 10/05/2016 đến 15/11/2016 19/03/2024
23 27 12/04/2011 đến 18/10/2011 19/03/2024
63 27 07/01/2014 đến 15/07/2014 02/04/2024
76 27 29/12/2015 đến 05/07/2016 02/04/2024
89 27 21/04/2009 đến 27/10/2009 23/01/2024
35 27 12/04/2022 đến 18/10/2022 12/03/2024
83 27 17/04/2012 đến 23/10/2012 26/03/2024
52 27 19/12/2017 đến 26/06/2018 23/04/2024
16 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 09/04/2024
85 27 15/02/2022 đến 23/08/2022 23/04/2024
01 27 29/09/2009 đến 06/04/2010 02/04/2024
87 26 21/09/2010 đến 22/03/2011 14/05/2024
14 26 02/02/2016 đến 02/08/2016 07/05/2024
82 26 27/12/2011 đến 26/06/2012 30/04/2024
48 26 26/01/2021 đến 10/08/2021 13/02/2024
40 26 10/08/2010 đến 08/02/2011 14/05/2024
93 26 05/01/2021 đến 06/07/2021 23/04/2024
94 26 01/10/2013 đến 01/04/2014 09/04/2024
24 25 04/06/2019 đến 26/11/2019 16/04/2024
86 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 23/04/2024
43 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 05/03/2024
17 25 19/02/2019 đến 13/08/2019 14/05/2024
04 25 19/09/2017 đến 13/03/2018 23/04/2024
60 25 27/09/2022 đến 21/03/2023 02/04/2024
26 25 15/03/2016 đến 06/09/2016 07/05/2024
25 25 25/06/2013 đến 17/12/2013 07/05/2024
71 25 03/01/2012 đến 26/06/2012 09/04/2024
90 24 26/03/2019 đến 10/09/2019 07/05/2024
55 24 04/08/2015 đến 19/01/2016 09/01/2024
97 23 08/09/2015 đến 16/02/2016 14/05/2024
02 23 01/01/2013 đến 11/06/2013 21/11/2023
74 23 18/07/2017 đến 26/12/2017 27/02/2024
62 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 23/04/2024
36 23 26/07/2022 đến 03/01/2023 02/04/2024
47 23 23/05/2017 đến 31/10/2017 07/05/2024
77 22 01/02/2011 đến 05/07/2011 26/03/2024
72 22 18/08/2015 đến 19/01/2016 23/04/2024
46 22 01/06/2010 đến 02/11/2010 14/05/2024
13 21 02/10/2018 đến 26/02/2019 07/05/2024
09 21 22/07/2014 đến 16/12/2014 09/04/2024
79 20 10/05/2022 đến 27/09/2022 14/05/2024
22 19 29/09/2020 đến 09/02/2021 16/04/2024
33 19 21/06/2011 đến 01/11/2011 05/03/2024
44 19 25/05/2021 đến 19/10/2021 14/05/2024

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/01/2012 đến 31/07/2012 14/05/2024
28-82 22 29/11/2016 đến 02/05/2017 30/04/2024
59-95 21 27/01/2009 đến 23/06/2009 07/05/2024
45-54 20 13/10/2020 đến 02/03/2021 07/05/2024
25-52 20 25/06/2013 đến 12/11/2013 07/05/2024
01-10 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 23/04/2024
04-40 19 10/03/2015 đến 21/07/2015 30/04/2024
89-98 19 06/12/2011 đến 17/04/2012 07/05/2024
18-81 19 23/06/2020 đến 03/11/2020 07/05/2024
68-86 18 01/04/2014 đến 05/08/2014 30/04/2024
29-92 18 29/03/2022 đến 02/08/2022 30/04/2024
23-32 18 21/03/2017 đến 25/07/2017 14/05/2024
67-76 18 16/02/2016 đến 21/06/2016 07/05/2024
07-70 18 27/11/2012 đến 02/04/2013 30/04/2024
33-88 17 22/09/2015 đến 19/01/2016 14/05/2024
05-50 17 03/03/2020 đến 21/07/2020 14/05/2024
15-51 16 20/08/2013 đến 10/12/2013 16/04/2024
14-41 16 22/03/2016 đến 12/07/2016 26/03/2024
69-96 16 14/03/2017 đến 04/07/2017 30/04/2024
78-87 16 11/08/2009 đến 01/12/2009 14/05/2024
44-99 16 13/03/2012 đến 03/07/2012 14/05/2024
39-93 16 15/03/2011 đến 05/07/2011 23/04/2024
02-20 15 03/02/2015 đến 19/05/2015 09/04/2024
00-55 15 15/09/2015 đến 29/12/2015 23/04/2024
58-85 15 30/08/2011 đến 13/12/2011 30/04/2024
57-75 15 20/10/2020 đến 02/02/2021 14/05/2024
48-84 15 25/06/2019 đến 08/10/2019 14/05/2024
47-74 15 18/07/2017 đến 31/10/2017 16/04/2024
08-80 15 29/03/2016 đến 12/07/2016 07/05/2024
12-21 15 16/11/2021 đến 01/03/2022 14/05/2024
13-31 15 23/09/2014 đến 06/01/2015 16/04/2024
17-71 15 16/05/2017 đến 29/08/2017 09/04/2024
19-91 14 19/08/2014 đến 25/11/2014 23/04/2024
03-30 14 03/04/2018 đến 10/07/2018 02/04/2024
11-66 14 10/03/2020 đến 07/07/2020 07/05/2024
56-65 14 04/08/2020 đến 10/11/2020 23/04/2024
49-94 14 31/03/2009 đến 07/07/2009 23/04/2024
46-64 14 09/05/2017 đến 15/08/2017 14/05/2024
36-63 14 14/09/2021 đến 21/12/2021 09/04/2024
37-73 14 31/01/2012 đến 08/05/2012 14/05/2024
34-43 13 08/09/2015 đến 08/12/2015 07/05/2024
27-72 12 11/12/2012 đến 05/03/2013 14/05/2024
24-42 12 21/12/2021 đến 15/03/2022 23/04/2024
35-53 12 23/10/2012 đến 15/01/2013 16/04/2024
79-97 12 13/08/2013 đến 05/11/2013 02/04/2024
09-90 12 24/01/2023 đến 18/04/2023 07/05/2024
26-62 11 20/06/2017 đến 05/09/2017 14/05/2024
38-83 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 14/05/2024
06-60 11 06/09/2016 đến 22/11/2016 23/04/2024
22-77 10 24/11/2020 đến 02/02/2021 14/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 152 ngày 271 ngày
01 14 ngày 246 ngày
02 58 ngày 282 ngày
03 8 ngày 285 ngày
04 200 ngày 153 ngày
05 33 ngày 156 ngày
06 80 ngày 409 ngày
07 191 ngày 162 ngày
08 43 ngày 226 ngày
09 40 ngày 155 ngày
10 254 ngày 219 ngày
11 20 ngày 188 ngày
12 95 ngày 242 ngày
13 2 ngày 415 ngày
14 56 ngày 377 ngày
15 109 ngày 205 ngày
16 257 ngày 202 ngày
17 60 ngày 133 ngày
18 175 ngày 326 ngày
19 179 ngày 286 ngày
20 24 ngày 225 ngày
21 304 ngày 318 ngày
22 45 ngày 219 ngày
23 19 ngày 110 ngày
24 23 ngày 274 ngày
25 53 ngày 238 ngày
26 36 ngày 221 ngày
27 236 ngày 181 ngày
28 132 ngày 161 ngày
29 134 ngày 274 ngày
30 12 ngày 400 ngày
31 86 ngày 354 ngày
32 18 ngày 225 ngày
33 103 ngày 369 ngày
34 16 ngày 149 ngày
35 46 ngày 186 ngày
36 122 ngày 210 ngày
37 74 ngày 504 ngày
38 93 ngày 178 ngày
39 25 ngày 442 ngày
40 29 ngày 209 ngày
41 79 ngày 272 ngày
42 138 ngày 138 ngày
43 34 ngày 371 ngày
44 99 ngày 183 ngày
45 120 ngày 367 ngày
46 37 ngày 290 ngày
47 6 ngày 190 ngày
48 82 ngày 405 ngày
49 73 ngày 281 ngày
50 32 ngày 379 ngày
51 7 ngày 227 ngày
52 0 ngày 208 ngày
53 174 ngày 167 ngày
54 146 ngày 126 ngày
55 1 ngày 171 ngày
56 217 ngày 162 ngày
57 127 ngày 212 ngày
58 108 ngày 177 ngày
59 13 ngày 702 ngày
60 51 ngày 120 ngày
61 11 ngày 159 ngày
62 85 ngày 229 ngày
63 9 ngày 517 ngày
64 133 ngày 120 ngày
65 198 ngày 313 ngày
66 148 ngày 236 ngày
67 42 ngày 170 ngày
68 88 ngày 259 ngày
69 39 ngày 182 ngày
70 275 ngày 220 ngày
71 22 ngày 142 ngày
72 3 ngày 445 ngày
73 10 ngày 742 ngày
74 100 ngày 288 ngày
75 355 ngày 300 ngày
76 104 ngày 211 ngày
77 71 ngày 234 ngày
78 4 ngày 283 ngày
79 30 ngày 258 ngày
80 54 ngày 337 ngày
81 5 ngày 311 ngày
82 27 ngày 192 ngày
83 97 ngày 156 ngày
84 78 ngày 269 ngày
85 242 ngày 241 ngày
86 49 ngày 249 ngày
87 241 ngày 332 ngày
88 48 ngày 337 ngày
89 31 ngày 269 ngày
90 17 ngày 258 ngày
91 151 ngày 213 ngày
92 400 ngày 345 ngày
93 38 ngày 173 ngày
94 61 ngày 437 ngày
95 26 ngày 408 ngày
96 50 ngày 297 ngày
97 288 ngày 233 ngày
98 235 ngày 225 ngày
99 96 ngày 156 ngày

Lô gan Quảng Nam là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Quảng Nam hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Quảng Nam chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Quảng Nam số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Quảng Nam?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Quảng Nam, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSQNA qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Quảng Nam hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan QNA.

Nhận biết lô gan SXQNA bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Quảng Nam mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSQNA một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSQNA bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Quảng Nam tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSQNA (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSQNA chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Quảng Nam trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan QNA đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Nam:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QNA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài QNA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSQNA

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về QNA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về QNA trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QNA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại QNA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Nam.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Nam lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Quảng Nam hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Quảng Nam trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội