Xem thống kê lô gan Quảng Ngãi - Lô gan XSQNG lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Quảng Ngãi đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSQNG

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
95 18/11/2023 26 25
45 09/12/2023 23 25
00 23/12/2023 21 23
19 30/12/2023 20 30
98 30/12/2023 20 23
24 13/01/2024 18 20
32 20/01/2024 17 37
26 20/01/2024 17 21
15 03/02/2024 15 32
71 03/02/2024 15 26
99 03/02/2024 15 26
53 10/02/2024 14 25
84 24/02/2024 12 24
55 02/03/2024 11 22
63 02/03/2024 11 38
69 02/03/2024 11 38
37 02/03/2024 11 24
25 09/03/2024 10 35
10 09/03/2024 10 33

Cặp lô gan Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
00-55 02/03/2024 11 18
89-98 16/03/2024 9 11
03-30 23/03/2024 8 29
48-84 23/03/2024 8 14
25-52 30/03/2024 7 19
59-95 13/04/2024 5 14
37-73 20/04/2024 4 20
15-51 20/04/2024 4 20
04-40 20/04/2024 4 21
67-76 20/04/2024 4 11
28-82 20/04/2024 4 17
35-53 20/04/2024 4 12
18-81 27/04/2024 3 16
12-21 27/04/2024 3 17
11-66 27/04/2024 3 15
44-99 27/04/2024 3 19

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 49 ngày
1 0 ngày 50 ngày
2 10 ngày 39 ngày
3 1 ngày 62 ngày
4 13 ngày 43 ngày
5 7 ngày 34 ngày
6 5 ngày 36 ngày
7 16 ngày 32 ngày
8 3 ngày 61 ngày
9 9 ngày 53 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 24 ngày 49 ngày
1 2 ngày 50 ngày
2 7 ngày 39 ngày
3 4 ngày 62 ngày
4 0 ngày 43 ngày
5 10 ngày 34 ngày
6 18 ngày 36 ngày
7 9 ngày 32 ngày
8 1 ngày 61 ngày
9 11 ngày 53 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 17 ngày 49 ngày
1 1 ngày 50 ngày
2 6 ngày 39 ngày
3 30 ngày 62 ngày
4 40 ngày 43 ngày
5 0 ngày 34 ngày
6 4 ngày 36 ngày
7 5 ngày 32 ngày
8 20 ngày 61 ngày
9 3 ngày 53 ngày

Gan cực đại Quảng Ngãi các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
17 53 12/08/2017 đến 18/08/2018 23/12/2023
16 45 06/07/2019 đến 06/06/2020 18/05/2024
58 42 07/11/2009 đến 28/08/2010 11/05/2024
38 41 17/12/2016 đến 30/09/2017 16/03/2024
60 40 22/06/2013 đến 29/03/2014 20/04/2024
69 38 22/05/2010 đến 12/02/2011 11/05/2024
63 38 22/06/2019 đến 14/03/2020 18/05/2024
83 37 24/01/2015 đến 10/10/2015 30/03/2024
47 37 14/04/2018 đến 29/12/2018 04/05/2024
32 37 27/11/2021 đến 13/08/2022 18/05/2024
39 37 25/07/2015 đến 09/04/2016 09/03/2024
11 36 20/12/2014 đến 29/08/2015 27/04/2024
03 36 27/06/2015 đến 05/03/2016 27/04/2024
30 35 17/08/2019 đến 09/05/2020 11/05/2024
50 35 21/12/2019 đến 12/09/2020 18/05/2024
25 35 23/11/2013 đến 26/07/2014 03/02/2024
44 35 06/02/2016 đến 08/10/2016 04/05/2024
43 35 26/02/2011 đến 29/10/2011 04/05/2024
97 35 17/04/2010 đến 18/12/2010 13/04/2024
02 35 15/06/2013 đến 15/02/2014 30/12/2023
68 34 01/07/2017 đến 24/02/2018 18/05/2024
61 34 28/03/2009 đến 21/11/2009 06/04/2024
76 34 08/12/2018 đến 03/08/2019 11/05/2024
06 34 07/02/2009 đến 10/10/2009 04/05/2024
57 34 06/04/2013 đến 30/11/2013 13/01/2024
87 34 25/06/2022 đến 18/02/2023 09/03/2024
64 33 04/07/2020 đến 20/02/2021 20/01/2024
88 33 02/06/2012 đến 19/01/2013 27/04/2024
10 33 07/03/2015 đến 24/10/2015 20/04/2024
82 32 26/08/2017 đến 07/04/2018 11/05/2024
74 32 30/11/2013 đến 12/07/2014 23/03/2024
41 32 19/02/2022 đến 01/10/2022 27/04/2024
40 32 26/06/2021 đến 05/03/2022 20/01/2024
15 32 25/12/2010 đến 06/08/2011 20/04/2024
52 31 18/11/2017 đến 23/06/2018 20/04/2024
77 31 21/04/2012 đến 24/11/2012 20/04/2024
90 31 08/02/2020 đến 03/10/2020 11/05/2024
01 31 20/10/2018 đến 25/05/2019 02/03/2024
94 30 24/04/2021 đến 18/12/2021 11/05/2024
92 30 14/11/2020 đến 12/06/2021 23/03/2024
08 30 09/02/2019 đến 07/09/2019 30/03/2024
14 30 19/08/2017 đến 17/03/2018 23/03/2024
73 30 07/08/2010 đến 05/03/2011 04/05/2024
72 30 12/01/2013 đến 10/08/2013 18/05/2024
19 30 25/07/2015 đến 20/02/2016 27/04/2024
36 29 04/03/2017 đến 23/09/2017 09/12/2023
80 29 17/09/2011 đến 07/04/2012 18/05/2024
18 29 29/08/2015 đến 19/03/2016 11/05/2024
65 29 03/10/2009 đến 24/04/2010 23/03/2024
21 29 09/07/2016 đến 28/01/2017 18/05/2024
22 29 07/08/2010 đến 26/02/2011 13/04/2024
56 29 11/08/2018 đến 02/03/2019 20/04/2024
54 29 26/03/2016 đến 15/10/2016 30/03/2024
96 28 05/03/2022 đến 17/09/2022 10/02/2024
34 28 15/08/2009 đến 27/02/2010 11/05/2024
28 28 02/05/2015 đến 14/11/2015 02/03/2024
75 28 24/11/2018 đến 08/06/2019 11/05/2024
70 28 08/05/2021 đến 18/12/2021 30/03/2024
93 27 21/11/2020 đến 29/05/2021 13/04/2024
35 27 10/09/2022 đến 18/03/2023 13/04/2024
91 27 30/01/2021 đến 28/08/2021 11/05/2024
05 27 16/05/2020 đến 21/11/2020 13/04/2024
79 27 10/08/2019 đến 15/02/2020 18/05/2024
12 27 02/08/2014 đến 07/02/2015 02/03/2024
13 27 16/05/2015 đến 21/11/2015 04/05/2024
99 26 30/04/2022 đến 29/10/2022 04/05/2024
07 26 12/03/2011 đến 10/09/2011 30/03/2024
71 26 04/02/2012 đến 04/08/2012 20/04/2024
49 26 19/12/2020 đến 19/06/2021 11/05/2024
53 25 23/11/2019 đến 06/06/2020 02/03/2024
95 25 06/02/2021 đến 14/08/2021 18/05/2024
45 25 27/11/2010 đến 21/05/2011 03/02/2024
59 25 27/06/2015 đến 19/12/2015 18/05/2024
33 25 28/08/2010 đến 19/02/2011 20/04/2024
85 25 04/10/2014 đến 28/03/2015 13/04/2024
78 25 24/03/2018 đến 15/09/2018 11/05/2024
42 25 23/05/2009 đến 14/11/2009 20/04/2024
81 25 30/10/2010 đến 23/04/2011 23/03/2024
84 24 05/02/2022 đến 23/07/2022 11/05/2024
37 24 29/01/2011 đến 16/07/2011 27/04/2024
29 24 21/08/2010 đến 05/02/2011 27/04/2024
09 24 27/02/2021 đến 11/09/2021 27/04/2024
46 24 18/06/2011 đến 03/12/2011 16/03/2024
23 23 16/09/2017 đến 24/02/2018 18/05/2024
98 23 03/10/2009 đến 13/03/2010 24/02/2024
00 23 24/03/2012 đến 01/09/2012 11/05/2024
51 23 24/09/2022 đến 04/03/2023 18/05/2024
04 23 09/10/2021 đến 19/03/2022 11/05/2024
31 23 12/09/2020 đến 20/02/2021 04/05/2024
48 23 17/12/2011 đến 26/05/2012 16/03/2024
62 23 29/03/2014 đến 06/09/2014 13/04/2024
89 22 16/09/2017 đến 17/02/2018 11/05/2024
86 22 20/02/2010 đến 24/07/2010 18/05/2024
55 22 02/04/2022 đến 03/09/2022 18/05/2024
67 22 05/08/2017 đến 06/01/2018 13/04/2024
26 21 06/01/2018 đến 02/06/2018 18/11/2023
24 20 16/10/2021 đến 05/03/2022 11/05/2024
27 20 24/04/2010 đến 11/09/2010 18/05/2024
66 19 02/05/2009 đến 12/09/2009 30/12/2023
20 15 29/06/2019 đến 12/10/2019 03/02/2024

Gan cực đại Quảng Ngãi các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
03-30 29 26/10/2013 đến 17/05/2014 18/05/2024
16-61 27 20/02/2021 đến 25/09/2021 18/05/2024
05-50 23 02/04/2016 đến 10/09/2016 23/03/2024
04-40 21 09/10/2021 đến 05/03/2022 20/04/2024
37-73 20 01/02/2014 đến 21/06/2014 11/05/2024
06-60 20 12/05/2018 đến 29/09/2018 18/05/2024
58-85 20 09/02/2013 đến 29/06/2013 18/05/2024
15-51 20 10/08/2013 đến 28/12/2013 04/05/2024
44-99 19 30/04/2016 đến 10/09/2016 18/05/2024
25-52 19 22/08/2009 đến 02/01/2010 27/04/2024
79-97 19 24/08/2019 đến 04/01/2020 11/05/2024
00-55 18 23/11/2013 đến 29/03/2014 18/05/2024
29-92 18 11/04/2009 đến 15/08/2009 20/04/2024
47-74 18 30/06/2012 đến 03/11/2012 04/05/2024
14-41 17 21/10/2017 đến 17/02/2018 04/05/2024
12-21 17 30/11/2013 đến 29/03/2014 27/04/2024
17-71 17 17/03/2012 đến 14/07/2012 11/05/2024
07-70 17 30/07/2022 đến 26/11/2022 04/05/2024
28-82 17 26/08/2017 đến 23/12/2017 04/05/2024
18-81 16 16/07/2016 đến 05/11/2016 30/03/2024
19-91 16 01/08/2015 đến 21/11/2015 18/05/2024
22-77 16 18/09/2010 đến 08/01/2011 18/05/2024
33-88 16 18/09/2010 đến 08/01/2011 20/04/2024
45-54 16 25/08/2018 đến 15/12/2018 18/05/2024
49-94 16 24/03/2018 đến 14/07/2018 18/05/2024
02-20 15 29/06/2019 đến 12/10/2019 20/04/2024
57-75 15 23/02/2019 đến 08/06/2019 11/05/2024
11-66 15 02/11/2013 đến 15/02/2014 20/04/2024
38-83 15 17/12/2016 đến 01/04/2017 18/05/2024
36-63 15 30/12/2017 đến 14/04/2018 18/05/2024
01-10 15 23/08/2014 đến 06/12/2014 11/05/2024
34-43 15 27/11/2021 đến 12/03/2022 18/05/2024
08-80 15 10/12/2011 đến 24/03/2012 11/05/2024
26-62 15 22/12/2012 đến 06/04/2013 23/03/2024
23-32 14 01/12/2018 đến 09/03/2019 18/05/2024
24-42 14 04/12/2010 đến 12/03/2011 11/05/2024
78-87 14 19/05/2012 đến 25/08/2012 11/05/2024
59-95 14 03/12/2011 đến 10/03/2012 11/05/2024
27-72 14 12/02/2022 đến 21/05/2022 13/04/2024
48-84 14 14/08/2021 đến 04/12/2021 20/04/2024
46-64 14 17/02/2018 đến 26/05/2018 18/05/2024
56-65 13 03/10/2009 đến 02/01/2010 11/05/2024
09-90 13 04/05/2019 đến 03/08/2019 11/05/2024
13-31 12 06/12/2014 đến 28/02/2015 18/05/2024
39-93 12 23/04/2016 đến 16/07/2016 16/03/2024
69-96 12 18/05/2019 đến 10/08/2019 02/03/2024
35-53 12 24/09/2016 đến 17/12/2016 27/04/2024
89-98 11 09/02/2019 đến 27/04/2019 11/05/2024
68-86 11 14/12/2013 đến 01/03/2014 04/05/2024
67-76 11 25/06/2011 đến 10/09/2011 27/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Quảng Ngãi lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 88 ngày 149 ngày
01 2 ngày 301 ngày
02 49 ngày 285 ngày
03 125 ngày 260 ngày
04 215 ngày 159 ngày
05 46 ngày 218 ngày
06 69 ngày 166 ngày
07 254 ngày 198 ngày
08 33 ngày 367 ngày
09 83 ngày 301 ngày
10 24 ngày 151 ngày
11 6 ngày 389 ngày
12 194 ngày 147 ngày
13 267 ngày 218 ngày
14 0 ngày 290 ngày
15 68 ngày 355 ngày
16 61 ngày 192 ngày
17 81 ngày 202 ngày
18 103 ngày 150 ngày
19 72 ngày 524 ngày
20 135 ngày 183 ngày
21 31 ngày 307 ngày
22 85 ngày 320 ngày
23 56 ngày 212 ngày
24 114 ngày 295 ngày
25 10 ngày 219 ngày
26 126 ngày 275 ngày
27 232 ngày 201 ngày
28 57 ngày 161 ngày
29 129 ngày 251 ngày
30 35 ngày 407 ngày
31 136 ngày 326 ngày
32 199 ngày 143 ngày
33 4 ngày 252 ngày
34 25 ngày 562 ngày
35 50 ngày 249 ngày
36 99 ngày 275 ngày
37 70 ngày 401 ngày
38 1 ngày 310 ngày
39 14 ngày 239 ngày
40 55 ngày 176 ngày
41 15 ngày 246 ngày
42 190 ngày 246 ngày
43 109 ngày 288 ngày
44 28 ngày 264 ngày
45 163 ngày 138 ngày
46 43 ngày 239 ngày
47 122 ngày 181 ngày
48 13 ngày 374 ngày
49 196 ngày 358 ngày
50 41 ngày 359 ngày
51 38 ngày 154 ngày
52 7 ngày 170 ngày
53 34 ngày 475 ngày
54 76 ngày 345 ngày
55 239 ngày 183 ngày
56 74 ngày 259 ngày
57 75 ngày 266 ngày
58 58 ngày 419 ngày
59 87 ngày 166 ngày
60 108 ngày 238 ngày
61 5 ngày 171 ngày
62 20 ngày 277 ngày
63 156 ngày 127 ngày
64 21 ngày 149 ngày
65 78 ngày 107 ngày
66 18 ngày 223 ngày
67 45 ngày 177 ngày
68 63 ngày 203 ngày
69 11 ngày 266 ngày
70 176 ngày 210 ngày
71 113 ngày 256 ngày
72 27 ngày 196 ngày
73 42 ngày 211 ngày
74 86 ngày 164 ngày
75 299 ngày 243 ngày
76 30 ngày 285 ngày
77 40 ngày 308 ngày
78 16 ngày 299 ngày
79 52 ngày 242 ngày
80 191 ngày 305 ngày
81 3 ngày 125 ngày
82 39 ngày 296 ngày
83 79 ngày 231 ngày
84 47 ngày 270 ngày
85 261 ngày 205 ngày
86 147 ngày 148 ngày
87 23 ngày 287 ngày
88 82 ngày 240 ngày
89 62 ngày 230 ngày
90 110 ngày 153 ngày
91 17 ngày 123 ngày
92 323 ngày 267 ngày
93 331 ngày 361 ngày
94 117 ngày 209 ngày
95 112 ngày 253 ngày
96 60 ngày 319 ngày
97 9 ngày 200 ngày
98 368 ngày 312 ngày
99 80 ngày 196 ngày

Lô gan Quảng Ngãi là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Quảng Ngãi hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Quảng Ngãi chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Quảng Ngãi số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Quảng Ngãi?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Quảng Ngãi, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSQNG qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Quảng Ngãi hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan QNG.

Nhận biết lô gan SXQNG bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Quảng Ngãi mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSQNG một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSQNG bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Quảng Ngãi tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSQNG (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSQNG chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Quảng Ngãi trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan QNG đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Ngãi:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QNG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài QNG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSQNG

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về QNG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về QNG trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QNG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QNG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại QNG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Ngãi.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Ngãi lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Quảng Ngãi hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Quảng Ngãi trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội