Xem thống kê lô gan Quảng Trị - Lô gan XSQT lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Quảng Trị đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSQT

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
50 30/11/2023 24 42
93 21/12/2023 21 18
61 04/01/2024 19 33
92 11/01/2024 18 31
00 18/01/2024 17 30
44 25/01/2024 16 24
87 01/02/2024 15 20
42 01/02/2024 15 26
41 01/02/2024 15 28
09 08/02/2024 14 41
26 15/02/2024 13 31
21 22/02/2024 12 28
40 29/02/2024 11 28
24 29/02/2024 11 31
17 29/02/2024 11 27
98 29/02/2024 11 34

Cặp lô gan Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
24-42 29/02/2024 11 26
47-74 28/03/2024 7 13
56-65 28/03/2024 7 13
04-40 04/04/2024 6 15
34-43 04/04/2024 6 15
12-21 11/04/2024 5 20
39-93 11/04/2024 5 15
16-61 11/04/2024 5 12
09-90 11/04/2024 5 18
46-64 18/04/2024 4 12
78-87 18/04/2024 4 13
00-55 18/04/2024 4 15
44-99 18/04/2024 4 11
29-92 25/04/2024 3 15
06-60 25/04/2024 3 25
57-75 25/04/2024 3 22

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 42 ngày
1 10 ngày 48 ngày
2 0 ngày 46 ngày
3 18 ngày 54 ngày
4 1 ngày 49 ngày
5 4 ngày 52 ngày
6 7 ngày 39 ngày
7 3 ngày 46 ngày
8 16 ngày 34 ngày
9 2 ngày 51 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 42 ngày
1 2 ngày 48 ngày
2 20 ngày 46 ngày
3 32 ngày 54 ngày
4 4 ngày 49 ngày
5 14 ngày 52 ngày
6 12 ngày 39 ngày
7 6 ngày 46 ngày
8 1 ngày 34 ngày
9 3 ngày 51 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 42 ngày
1 5 ngày 48 ngày
2 0 ngày 46 ngày
3 7 ngày 54 ngày
4 28 ngày 49 ngày
5 9 ngày 52 ngày
6 3 ngày 39 ngày
7 6 ngày 46 ngày
8 16 ngày 34 ngày
9 4 ngày 51 ngày

Gan cực đại Quảng Trị các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
64 55 06/02/2014 đến 26/02/2015 18/01/2024
32 53 22/04/2021 đến 28/04/2022 16/05/2024
11 53 18/06/2020 đến 24/06/2021 09/05/2024
16 47 26/02/2015 đến 21/01/2016 09/05/2024
70 43 23/11/2017 đến 20/09/2018 04/04/2024
50 42 03/09/2020 đến 24/06/2021 02/05/2024
08 42 30/05/2013 đến 20/03/2014 04/04/2024
54 41 25/03/2010 đến 06/01/2011 18/04/2024
09 41 05/04/2018 đến 17/01/2019 25/04/2024
73 40 27/01/2011 đến 10/11/2011 08/02/2024
07 38 30/11/2017 đến 23/08/2018 09/05/2024
53 37 09/11/2017 đến 26/07/2018 09/05/2024
62 36 28/02/2013 đến 07/11/2013 11/04/2024
34 35 14/02/2019 đến 17/10/2019 16/05/2024
56 35 25/08/2011 đến 26/04/2012 09/05/2024
98 34 20/02/2014 đến 16/10/2014 16/05/2024
76 34 10/05/2018 đến 03/01/2019 11/04/2024
88 34 01/12/2016 đến 27/07/2017 29/02/2024
13 33 16/12/2010 đến 11/08/2011 18/04/2024
71 33 17/01/2013 đến 05/09/2013 11/04/2024
61 33 11/09/2014 đến 30/04/2015 16/05/2024
81 33 05/12/2019 đến 20/08/2020 22/02/2024
89 33 01/06/2017 đến 18/01/2018 11/04/2024
95 33 11/02/2021 đến 30/09/2021 25/04/2024
63 32 11/08/2016 đến 23/03/2017 29/02/2024
48 32 22/04/2010 đến 02/12/2010 09/05/2024
99 32 24/09/2015 đến 05/05/2016 15/02/2024
03 32 25/06/2020 đến 04/02/2021 09/05/2024
18 32 25/04/2019 đến 05/12/2019 09/05/2024
24 31 06/01/2011 đến 18/08/2011 25/04/2024
02 31 10/05/2012 đến 13/12/2012 02/05/2024
94 31 23/09/2021 đến 28/04/2022 18/04/2024
92 31 25/08/2022 đến 30/03/2023 02/05/2024
26 31 02/06/2016 đến 05/01/2017 16/05/2024
90 31 13/09/2018 đến 18/04/2019 14/03/2024
86 31 16/04/2009 đến 19/11/2009 25/04/2024
39 31 07/10/2010 đến 19/05/2011 02/05/2024
00 30 05/06/2014 đến 01/01/2015 25/04/2024
59 30 09/07/2009 đến 04/02/2010 02/05/2024
67 30 26/05/2016 đến 22/12/2016 11/04/2024
74 30 28/07/2016 đến 23/02/2017 29/02/2024
06 30 29/03/2012 đến 25/10/2012 01/02/2024
04 30 14/11/2019 đến 09/07/2020 01/02/2024
78 29 18/10/2012 đến 09/05/2013 04/04/2024
60 29 02/10/2014 đến 23/04/2015 25/01/2024
91 29 17/12/2009 đến 08/07/2010 11/04/2024
57 29 21/01/2016 đến 11/08/2016 14/03/2024
55 29 12/07/2018 đến 31/01/2019 28/03/2024
28 29 18/04/2019 đến 07/11/2019 16/05/2024
27 29 22/08/2013 đến 13/03/2014 16/05/2024
33 29 31/12/2009 đến 22/07/2010 30/11/2023
43 29 12/11/2009 đến 03/06/2010 16/05/2024
41 28 15/02/2018 đến 30/08/2018 25/04/2024
30 28 29/12/2016 đến 13/07/2017 02/05/2024
31 28 05/03/2020 đến 15/10/2020 02/05/2024
40 28 22/07/2010 đến 03/02/2011 18/04/2024
69 28 23/11/2017 đến 07/06/2018 28/03/2024
68 28 04/06/2015 đến 17/12/2015 21/03/2024
19 28 08/05/2014 đến 20/11/2014 09/05/2024
21 28 13/01/2011 đến 04/08/2011 16/05/2024
23 27 01/08/2019 đến 06/02/2020 25/04/2024
01 27 18/11/2010 đến 02/06/2011 04/01/2024
85 27 25/08/2022 đến 02/03/2023 09/05/2024
17 27 22/01/2009 đến 30/07/2009 16/05/2024
15 27 07/05/2020 đến 12/11/2020 18/04/2024
84 27 08/06/2017 đến 14/12/2017 28/03/2024
66 27 22/01/2009 đến 30/07/2009 11/04/2024
83 27 27/12/2012 đến 04/07/2013 02/05/2024
49 27 07/10/2010 đến 14/04/2011 28/03/2024
10 27 22/08/2019 đến 27/02/2020 21/03/2024
79 26 31/08/2017 đến 01/03/2018 16/05/2024
80 26 07/07/2022 đến 05/01/2023 16/05/2024
42 26 10/02/2011 đến 18/08/2011 16/05/2024
12 25 03/06/2010 đến 25/11/2010 16/05/2024
51 25 01/04/2010 đến 23/09/2010 28/03/2024
75 25 20/02/2020 đến 10/09/2020 25/04/2024
82 25 21/03/2019 đến 12/09/2019 02/05/2024
38 25 16/06/2016 đến 08/12/2016 02/05/2024
44 24 26/10/2017 đến 12/04/2018 18/04/2024
05 23 24/12/2009 đến 03/06/2010 25/04/2024
77 23 27/02/2014 đến 07/08/2014 02/05/2024
45 23 05/03/2020 đến 10/09/2020 02/05/2024
58 23 05/11/2020 đến 15/04/2021 04/04/2024
96 23 18/02/2016 đến 28/07/2016 04/04/2024
20 22 18/04/2013 đến 19/09/2013 16/05/2024
47 22 01/09/2022 đến 02/02/2023 18/04/2024
29 22 18/04/2013 đến 19/09/2013 09/05/2024
52 22 26/03/2015 đến 27/08/2015 01/02/2024
72 21 04/10/2012 đến 28/02/2013 16/05/2024
37 21 12/07/2012 đến 06/12/2012 09/05/2024
46 21 23/07/2009 đến 17/12/2009 11/04/2024
35 20 17/03/2022 đến 04/08/2022 02/05/2024
87 20 09/06/2011 đến 27/10/2011 11/01/2024
97 20 30/12/2010 đến 26/05/2011 21/12/2023
65 20 05/12/2019 đến 21/05/2020 16/05/2024
25 19 15/08/2013 đến 26/12/2013 04/04/2024
22 19 28/04/2011 đến 15/09/2011 09/05/2024
36 19 21/04/2016 đến 01/09/2016 09/05/2024
14 19 14/03/2019 đến 25/07/2019 29/02/2024
93 18 16/09/2021 đến 20/01/2022 18/04/2024

Gan cực đại Quảng Trị các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07-70 38 30/11/2017 đến 23/08/2018 16/05/2024
24-42 26 10/02/2011 đến 18/08/2011 16/05/2024
06-60 25 30/10/2014 đến 23/04/2015 09/05/2024
19-91 22 10/12/2020 đến 13/05/2021 04/04/2024
57-75 22 12/03/2020 đến 10/09/2020 02/05/2024
15-51 22 01/04/2010 đến 02/09/2010 25/04/2024
26-62 22 28/02/2013 đến 01/08/2013 16/05/2024
23-32 21 21/05/2020 đến 15/10/2020 02/05/2024
28-82 21 18/04/2019 đến 12/09/2019 11/04/2024
12-21 20 29/09/2011 đến 16/02/2012 11/04/2024
05-50 20 24/01/2019 đến 13/06/2019 16/05/2024
37-73 20 01/05/2014 đến 18/09/2014 09/05/2024
14-41 18 19/04/2018 đến 23/08/2018 16/05/2024
09-90 18 13/09/2018 đến 17/01/2019 11/04/2024
25-52 18 01/11/2012 đến 07/03/2013 16/05/2024
27-72 18 05/09/2013 đến 09/01/2014 02/05/2024
59-95 17 25/02/2021 đến 24/06/2021 02/05/2024
11-66 17 26/08/2021 đến 23/12/2021 02/05/2024
18-81 17 26/11/2015 đến 24/03/2016 29/02/2024
58-85 17 17/12/2020 đến 15/04/2021 09/05/2024
13-31 17 07/04/2011 đến 11/08/2011 09/05/2024
01-10 16 07/11/2019 đến 27/02/2020 16/05/2024
03-30 16 29/12/2016 đến 20/04/2017 09/05/2024
89-98 16 30/07/2015 đến 19/11/2015 25/04/2024
08-80 15 18/08/2022 đến 01/12/2022 04/04/2024
04-40 15 24/11/2022 đến 09/03/2023 02/05/2024
29-92 15 21/08/2014 đến 04/12/2014 16/05/2024
34-43 15 14/03/2019 đến 27/06/2019 16/05/2024
36-63 15 21/04/2016 đến 04/08/2016 02/05/2024
39-93 15 17/10/2013 đến 30/01/2014 11/04/2024
45-54 15 15/08/2019 đến 28/11/2019 02/05/2024
00-55 15 09/09/2021 đến 23/12/2021 18/04/2024
68-86 14 21/01/2021 đến 29/04/2021 28/03/2024
17-71 14 23/04/2015 đến 30/07/2015 16/05/2024
33-88 14 25/02/2016 đến 02/06/2016 16/05/2024
02-20 14 09/08/2012 đến 15/11/2012 28/03/2024
22-77 13 18/04/2013 đến 18/07/2013 25/04/2024
78-87 13 17/08/2017 đến 16/11/2017 09/05/2024
69-96 13 06/05/2010 đến 05/08/2010 16/05/2024
35-53 13 17/03/2022 đến 16/06/2022 02/05/2024
56-65 13 06/10/2011 đến 05/01/2012 09/05/2024
49-94 13 06/01/2011 đến 07/04/2011 09/05/2024
47-74 13 21/11/2019 đến 20/02/2020 18/04/2024
67-76 12 23/08/2018 đến 15/11/2018 09/05/2024
46-64 12 15/09/2016 đến 08/12/2016 09/05/2024
38-83 12 12/12/2019 đến 05/03/2020 18/04/2024
16-61 12 19/03/2009 đến 11/06/2009 09/05/2024
79-97 11 18/11/2021 đến 03/02/2022 02/05/2024
44-99 11 05/03/2020 đến 18/06/2020 16/05/2024
48-84 10 07/03/2013 đến 16/05/2013 18/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 33 ngày 123 ngày
01 5 ngày 217 ngày
02 40 ngày 255 ngày
03 119 ngày 195 ngày
04 200 ngày 324 ngày
05 303 ngày 247 ngày
06 24 ngày 197 ngày
07 6 ngày 195 ngày
08 74 ngày 310 ngày
09 23 ngày 203 ngày
10 133 ngày 149 ngày
11 15 ngày 307 ngày
12 151 ngày 132 ngày
13 57 ngày 192 ngày
14 10 ngày 376 ngày
15 260 ngày 204 ngày
16 41 ngày 278 ngày
17 49 ngày 292 ngày
18 96 ngày 215 ngày
19 90 ngày 211 ngày
20 0 ngày 204 ngày
21 125 ngày 221 ngày
22 326 ngày 270 ngày
23 250 ngày 194 ngày
24 107 ngày 181 ngày
25 44 ngày 184 ngày
26 158 ngày 122 ngày
27 17 ngày 240 ngày
28 332 ngày 282 ngày
29 8 ngày 379 ngày
30 59 ngày 184 ngày
31 36 ngày 135 ngày
32 30 ngày 275 ngày
33 463 ngày 407 ngày
34 97 ngày 248 ngày
35 18 ngày 386 ngày
36 173 ngày 168 ngày
37 61 ngày 252 ngày
38 53 ngày 158 ngày
39 165 ngày 361 ngày
40 28 ngày 270 ngày
41 21 ngày 281 ngày
42 31 ngày 141 ngày
43 34 ngày 322 ngày
44 92 ngày 127 ngày
45 63 ngày 324 ngày
46 12 ngày 360 ngày
47 55 ngày 282 ngày
48 1 ngày 283 ngày
49 163 ngày 389 ngày
50 132 ngày 186 ngày
51 43 ngày 246 ngày
52 20 ngày 260 ngày
53 128 ngày 140 ngày
54 4 ngày 262 ngày
55 14 ngày 264 ngày
56 94 ngày 352 ngày
57 281 ngày 225 ngày
58 13 ngày 249 ngày
59 108 ngày 128 ngày
60 193 ngày 182 ngày
61 66 ngày 141 ngày
62 180 ngày 291 ngày
63 273 ngày 275 ngày
64 355 ngày 299 ngày
65 141 ngày 164 ngày
66 22 ngày 192 ngày
67 7 ngày 222 ngày
68 35 ngày 163 ngày
69 112 ngày 241 ngày
70 47 ngày 455 ngày
71 52 ngày 247 ngày
72 72 ngày 268 ngày
73 70 ngày 235 ngày
74 216 ngày 264 ngày
75 46 ngày 304 ngày
76 27 ngày 150 ngày
77 85 ngày 173 ngày
78 9 ngày 401 ngày
79 3 ngày 162 ngày
80 16 ngày 185 ngày
81 181 ngày 203 ngày
82 120 ngày 217 ngày
83 56 ngày 267 ngày
84 83 ngày 204 ngày
85 217 ngày 523 ngày
86 100 ngày 592 ngày
87 38 ngày 181 ngày
88 42 ngày 197 ngày
89 51 ngày 257 ngày
90 80 ngày 165 ngày
91 2 ngày 196 ngày
92 91 ngày 328 ngày
93 32 ngày 177 ngày
94 167 ngày 122 ngày
95 122 ngày 196 ngày
96 26 ngày 288 ngày
97 73 ngày 293 ngày
98 104 ngày 484 ngày
99 50 ngày 172 ngày

Lô gan Quảng Trị là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Quảng Trị hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Quảng Trị chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Quảng Trị số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Quảng Trị?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Quảng Trị, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSQT qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Quảng Trị hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan QT.

Nhận biết lô gan SXQT bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Quảng Trị mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSQT một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSQT bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Quảng Trị tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSQT (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSQT chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Quảng Trị trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan QT đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Quảng Trị:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả QT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài QT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSQT

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về QT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về QT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan QT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô QT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại QT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Trị lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Quảng Trị.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Quảng Trị lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Quảng Trị hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Quảng Trị trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội