Xem thống kê lô gan Sóc Trăng - Lô gan XSST lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Sóc Trăng đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSST

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
51 15/11/2023 26 41
27 20/12/2023 21 33
54 27/12/2023 20 23
45 17/01/2024 17 48
55 17/01/2024 17 42
73 31/01/2024 15 32
62 07/02/2024 14 44
96 07/02/2024 14 35
18 14/02/2024 13 32
20 21/02/2024 12 58
17 21/02/2024 12 22
58 21/02/2024 12 41
42 28/02/2024 11 24
65 28/02/2024 11 33
24 28/02/2024 11 38
34 28/02/2024 11 26
69 06/03/2024 10 21
30 06/03/2024 10 24
59 06/03/2024 10 30

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45-54 17/01/2024 17 13
24-42 28/02/2024 11 14
69-96 06/03/2024 10 15
00-55 13/03/2024 9 13
47-74 17/04/2024 4 14
34-43 17/04/2024 4 12
15-51 17/04/2024 4 19
11-66 17/04/2024 4 19
29-92 24/04/2024 3 11
68-86 24/04/2024 3 13
05-50 24/04/2024 3 13
78-87 24/04/2024 3 14
38-83 24/04/2024 3 18
06-60 24/04/2024 3 16

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 45 ngày
1 5 ngày 35 ngày
2 26 ngày 36 ngày
3 8 ngày 49 ngày
4 0 ngày 52 ngày
5 20 ngày 34 ngày
6 4 ngày 34 ngày
7 6 ngày 54 ngày
8 2 ngày 43 ngày
9 11 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 45 ngày
1 0 ngày 35 ngày
2 10 ngày 36 ngày
3 9 ngày 49 ngày
4 1 ngày 52 ngày
5 17 ngày 34 ngày
6 5 ngày 34 ngày
7 6 ngày 54 ngày
8 26 ngày 43 ngày
9 2 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 45 ngày
1 11 ngày 35 ngày
2 33 ngày 36 ngày
3 10 ngày 49 ngày
4 1 ngày 52 ngày
5 0 ngày 34 ngày
6 30 ngày 34 ngày
7 2 ngày 54 ngày
8 20 ngày 43 ngày
9 15 ngày 49 ngày

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
20 58 22/07/2015 đến 31/08/2016 13/03/2024
78 55 17/06/2020 đến 07/07/2021 01/05/2024
45 48 05/08/2015 đến 06/07/2016 01/05/2024
57 48 15/07/2009 đến 16/06/2010 01/05/2024
62 44 14/01/2009 đến 18/11/2009 08/05/2024
02 43 25/07/2018 đến 22/05/2019 24/04/2024
86 42 16/02/2022 đến 07/12/2022 24/04/2024
28 42 28/10/2009 đến 18/08/2010 24/04/2024
55 42 08/02/2017 đến 29/11/2017 08/05/2024
09 41 29/06/2022 đến 12/04/2023 24/04/2024
51 41 15/09/2010 đến 29/06/2011 15/05/2024
58 41 02/02/2011 đến 16/11/2011 27/03/2024
74 38 16/09/2020 đến 09/06/2021 08/05/2024
40 38 16/07/2014 đến 08/04/2015 03/04/2024
46 38 25/01/2017 đến 18/10/2017 17/04/2024
24 38 15/11/2017 đến 08/08/2018 17/04/2024
08 38 05/10/2011 đến 27/06/2012 10/04/2024
68 37 13/04/2016 đến 28/12/2016 21/02/2024
14 37 29/06/2022 đến 15/03/2023 14/02/2024
53 37 11/07/2012 đến 27/03/2013 01/05/2024
64 36 23/03/2022 đến 30/11/2022 21/02/2024
44 36 08/12/2021 đến 17/08/2022 17/04/2024
48 36 23/02/2022 đến 02/11/2022 20/03/2024
31 36 24/12/2014 đến 02/09/2015 15/05/2024
96 35 03/06/2009 đến 03/02/2010 28/02/2024
32 35 19/01/2011 đến 21/09/2011 01/05/2024
92 35 23/12/2020 đến 08/12/2021 15/05/2024
82 35 01/08/2018 đến 03/04/2019 20/12/2023
94 34 06/03/2019 đến 30/10/2019 24/04/2024
75 34 06/04/2022 đến 30/11/2022
25 34 07/06/2017 đến 31/01/2018 06/03/2024
79 34 17/11/2021 đến 13/07/2022 01/05/2024
63 34 13/05/2009 đến 06/01/2010 17/04/2024
65 33 15/02/2012 đến 03/10/2012 15/05/2024
27 33 04/05/2016 đến 21/12/2016 28/02/2024
13 33 11/11/2020 đến 30/06/2021 27/03/2024
04 33 01/09/2010 đến 20/04/2011 03/04/2024
90 32 10/01/2018 đến 22/08/2018 15/05/2024
73 32 18/01/2017 đến 30/08/2017 17/04/2024
18 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 15/05/2024
26 32 26/12/2018 đến 07/08/2019 01/05/2024
98 30 11/08/2010 đến 09/03/2011 15/05/2024
59 30 11/12/2019 đến 05/08/2020 28/02/2024
23 30 06/07/2016 đến 01/02/2017 17/04/2024
47 30 27/07/2011 đến 22/02/2012 27/03/2024
36 30 03/06/2015 đến 30/12/2015 17/01/2024
88 30 07/10/2009 đến 05/05/2010 08/05/2024
07 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 17/04/2024
85 29 01/03/2017 đến 20/09/2017 10/04/2024
66 29 04/06/2014 đến 24/12/2014 15/05/2024
12 29 26/02/2020 đến 14/10/2020 03/04/2024
52 29 25/07/2018 đến 13/02/2019 15/11/2023
97 29 12/12/2012 đến 03/07/2013 10/04/2024
93 29 11/11/2015 đến 01/06/2016 15/05/2024
22 29 26/05/2010 đến 15/12/2010 27/12/2023
72 28 30/10/2019 đến 10/06/2020 17/01/2024
11 28 01/01/2014 đến 16/07/2014 01/05/2024
06 28 13/03/2013 đến 25/09/2013 15/05/2024
38 28 18/02/2009 đến 02/09/2009 21/02/2024
21 28 24/02/2016 đến 07/09/2016 06/03/2024
84 28 25/03/2020 đến 04/11/2020 20/03/2024
33 28 04/08/2010 đến 16/02/2011 01/05/2024
61 27 07/09/2022 đến 15/03/2023 07/02/2024
83 27 25/12/2019 đến 29/07/2020 15/05/2024
77 27 07/08/2013 đến 12/02/2014 15/05/2024
91 27 26/09/2018 đến 03/04/2019 28/02/2024
71 27 05/10/2022 đến 12/04/2023 17/04/2024
70 27 16/11/2016 đến 24/05/2017 08/05/2024
60 26 19/07/2017 đến 17/01/2018 24/04/2024
34 26 16/12/2020 đến 16/06/2021 06/03/2024
80 26 25/07/2018 đến 23/01/2019 15/05/2024
10 26 17/02/2016 đến 17/08/2016 08/05/2024
95 26 20/01/2010 đến 21/07/2010 15/05/2024
50 25 16/05/2018 đến 07/11/2018 31/01/2024
35 25 13/02/2013 đến 07/08/2013 17/04/2024
29 25 22/10/2014 đến 15/04/2015 08/05/2024
00 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 08/05/2024
87 24 26/02/2014 đến 13/08/2014 08/05/2024
99 24 28/02/2018 đến 15/08/2018 10/04/2024
67 24 28/07/2010 đến 12/01/2011 24/04/2024
42 24 26/01/2022 đến 13/07/2022 13/03/2024
15 24 04/07/2018 đến 19/12/2018 08/05/2024
30 24 03/08/2011 đến 18/01/2012 08/05/2024
54 23 01/01/2014 đến 11/06/2014 24/04/2024
49 23 04/09/2019 đến 12/02/2020 15/05/2024
41 23 14/06/2017 đến 22/11/2017 08/05/2024
19 23 29/07/2015 đến 06/01/2016 20/03/2024
03 22 25/02/2015 đến 29/07/2015 24/04/2024
05 22 03/02/2021 đến 07/07/2021 24/04/2024
56 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 01/05/2024
43 22 15/05/2013 đến 16/10/2013 01/05/2024
17 22 17/06/2020 đến 18/11/2020 08/05/2024
69 21 08/10/2014 đến 04/03/2015 24/04/2024
39 21 09/12/2020 đến 05/05/2021 08/05/2024
89 21 03/02/2010 đến 30/06/2010 13/03/2024
81 20 25/01/2017 đến 14/06/2017 15/05/2024
37 19 27/08/2014 đến 07/01/2015 07/02/2024
16 19 06/05/2015 đến 16/09/2015 01/05/2024
76 19 14/03/2018 đến 25/07/2018 03/04/2024
01 19 25/05/2022 đến 05/10/2022 08/05/2024

Gan cực đại Sóc Trăng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
44-99 21 08/02/2017 đến 05/07/2017 15/05/2024
57-75 20 15/07/2009 đến 02/12/2009 01/05/2024
02-20 19 27/09/2017 đến 07/02/2018 01/05/2024
11-66 19 19/07/2017 đến 29/11/2017 08/05/2024
48-84 19 18/05/2022 đến 28/09/2022 24/04/2024
15-51 19 12/01/2011 đến 25/05/2011 24/04/2024
38-83 18 22/04/2009 đến 26/08/2009 15/05/2024
18-81 18 21/09/2011 đến 25/01/2012 08/05/2024
13-31 17 27/10/2021 đến 23/02/2022 01/05/2024
37-73 17 29/03/2017 đến 26/07/2017 08/05/2024
16-61 17 09/11/2022 đến 08/03/2023 01/05/2024
25-52 17 23/11/2016 đến 22/03/2017 15/05/2024
08-80 16 01/04/2009 đến 22/07/2009 17/04/2024
59-95 16 23/06/2021 đến 26/01/2022 01/05/2024
58-85 16 04/03/2015 đến 24/06/2015 08/05/2024
04-40 16 18/01/2017 đến 10/05/2017 08/05/2024
28-82 16 25/09/2013 đến 15/01/2014 08/05/2024
06-60 16 27/03/2013 đến 17/07/2013 15/05/2024
19-91 15 26/09/2018 đến 09/01/2019 28/02/2024
03-30 15 05/10/2011 đến 18/01/2012 01/05/2024
69-96 15 15/06/2016 đến 28/09/2016 15/05/2024
35-53 15 29/08/2012 đến 12/12/2012 15/05/2024
14-41 15 14/05/2014 đến 27/08/2014 08/05/2024
36-63 14 03/06/2015 đến 09/09/2015 24/04/2024
56-65 14 03/07/2019 đến 09/10/2019 17/04/2024
09-90 14 12/05/2021 đến 01/12/2021 15/05/2024
07-70 14 07/10/2009 đến 13/01/2010 15/05/2024
47-74 14 17/04/2019 đến 24/07/2019 15/05/2024
78-87 14 03/11/2021 đến 09/02/2022 24/04/2024
27-72 14 07/11/2018 đến 13/02/2019 15/05/2024
24-42 14 07/02/2018 đến 16/05/2018 17/01/2024
01-10 13 06/07/2022 đến 05/10/2022 15/05/2024
79-97 13 06/05/2009 đến 05/08/2009 17/04/2024
68-86 13 14/08/2019 đến 13/11/2019 15/05/2024
00-55 13 14/03/2012 đến 13/06/2012 15/05/2024
33-88 13 02/11/2016 đến 01/02/2017 01/05/2024
05-50 13 03/10/2012 đến 02/01/2013 15/05/2024
45-54 13 05/08/2015 đến 04/11/2015 08/05/2024
49-94 12 29/05/2019 đến 21/08/2019 15/05/2024
67-76 12 06/11/2019 đến 29/01/2020 08/05/2024
46-64 12 03/08/2022 đến 26/10/2022 24/04/2024
39-93 12 11/03/2020 đến 01/07/2020 06/03/2024
34-43 12 23/12/2020 đến 17/03/2021 24/04/2024
22-77 12 16/03/2016 đến 08/06/2016 01/05/2024
26-62 12 12/04/2017 đến 05/07/2017 01/05/2024
23-32 12 26/02/2020 đến 17/06/2020 13/03/2024
12-21 11 28/09/2011 đến 14/12/2011 17/04/2024
89-98 11 17/08/2022 đến 02/11/2022 08/05/2024
29-92 11 07/08/2019 đến 23/10/2019 15/05/2024
17-71 11 24/08/2016 đến 09/11/2016 08/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 25 ngày 252 ngày
01 110 ngày 220 ngày
02 35 ngày 349 ngày
03 108 ngày 153 ngày
04 1 ngày 183 ngày
05 17 ngày 232 ngày
06 131 ngày 371 ngày
07 326 ngày 282 ngày
08 103 ngày 289 ngày
09 48 ngày 257 ngày
10 121 ngày 280 ngày
11 93 ngày 180 ngày
12 10 ngày 294 ngày
13 254 ngày 198 ngày
14 143 ngày 158 ngày
15 56 ngày 254 ngày
16 5 ngày 461 ngày
17 99 ngày 321 ngày
18 65 ngày 198 ngày
19 22 ngày 158 ngày
20 60 ngày 247 ngày
21 50 ngày 177 ngày
22 92 ngày 249 ngày
23 52 ngày 133 ngày
24 32 ngày 275 ngày
25 28 ngày 199 ngày
26 62 ngày 144 ngày
27 85 ngày 230 ngày
28 26 ngày 206 ngày
29 94 ngày 222 ngày
30 190 ngày 200 ngày
31 24 ngày 311 ngày
32 19 ngày 283 ngày
33 30 ngày 284 ngày
34 82 ngày 164 ngày
35 184 ngày 256 ngày
36 113 ngày 194 ngày
37 8 ngày 270 ngày
38 141 ngày 186 ngày
39 332 ngày 276 ngày
40 7 ngày 278 ngày
41 0 ngày 217 ngày
42 80 ngày 170 ngày
43 9 ngày 225 ngày
44 31 ngày 330 ngày
45 46 ngày 382 ngày
46 37 ngày 205 ngày
47 95 ngày 298 ngày
48 134 ngày 194 ngày
49 162 ngày 203 ngày
50 448 ngày 392 ngày
51 106 ngày 140 ngày
52 73 ngày 296 ngày
53 20 ngày 231 ngày
54 79 ngày 133 ngày
55 21 ngày 499 ngày
56 250 ngày 194 ngày
57 169 ngày 152 ngày
58 41 ngày 440 ngày
59 49 ngày 318 ngày
60 148 ngày 308 ngày
61 18 ngày 186 ngày
62 323 ngày 267 ngày
63 137 ngày 236 ngày
64 4 ngày 196 ngày
65 71 ngày 354 ngày
66 132 ngày 197 ngày
67 87 ngày 334 ngày
68 34 ngày 185 ngày
69 133 ngày 228 ngày
70 54 ngày 219 ngày
71 105 ngày 285 ngày
72 36 ngày 381 ngày
73 282 ngày 264 ngày
74 186 ngày 174 ngày
75 123 ngày 289 ngày
76 78 ngày 165 ngày
77 6 ngày 252 ngày
78 390 ngày 334 ngày
79 176 ngày 268 ngày
80 88 ngày 447 ngày
81 126 ngày 307 ngày
82 51 ngày 344 ngày
83 140 ngày 258 ngày
84 357 ngày 301 ngày
85 74 ngày 289 ngày
86 198 ngày 142 ngày
87 40 ngày 201 ngày
88 72 ngày 150 ngày
89 2 ngày 179 ngày
90 15 ngày 200 ngày
91 29 ngày 220 ngày
92 11 ngày 177 ngày
93 33 ngày 180 ngày
94 44 ngày 147 ngày
95 47 ngày 171 ngày
96 14 ngày 187 ngày
97 111 ngày 178 ngày
98 63 ngày 400 ngày
99 27 ngày 144 ngày

Lô gan Sóc Trăng là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Sóc Trăng hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Sóc Trăng chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Sóc Trăng số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Sóc Trăng?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Sóc Trăng, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSST qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Sóc Trăng hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan ST.

Nhận biết lô gan SXST bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Sóc Trăng mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSST một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSST bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Sóc Trăng tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSST (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSST chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Sóc Trăng trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan ST đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Sóc Trăng:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả ST.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài ST.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô ST.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSST

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về ST:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về ST trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan ST đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô ST.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại ST:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Sóc Trăng.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Sóc Trăng lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Sóc Trăng hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Sóc Trăng trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội