Xem thống kê lô gan Tiền Giang - Lô gan XSTG lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Tiền Giang đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSTG

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
48 28/01/2024 16 26
91 28/01/2024 16 30
12 04/02/2024 15 24
17 11/02/2024 14 28
37 18/02/2024 13 19
56 25/02/2024 12 30
88 03/03/2024 11 36
22 10/03/2024 10 30
64 10/03/2024 10 21
40 10/03/2024 10 33
36 10/03/2024 10 29

Cặp lô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45-54 24/03/2024 8 19
33-88 24/03/2024 8 18
08-80 31/03/2024 7 23
03-30 14/04/2024 5 15
28-82 14/04/2024 5 16
19-91 21/04/2024 4 15
24-42 21/04/2024 4 10
14-41 21/04/2024 4 17
15-51 21/04/2024 4 13
16-61 21/04/2024 4 15
44-99 21/04/2024 4 18
46-64 28/04/2024 3 21
22-77 28/04/2024 3 14
36-63 28/04/2024 3 19
25-52 28/04/2024 3 20

Thống kê đầu giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 61 ngày
1 1 ngày 42 ngày
2 9 ngày 37 ngày
3 10 ngày 42 ngày
4 3 ngày 65 ngày
5 14 ngày 68 ngày
6 26 ngày 66 ngày
7 5 ngày 35 ngày
8 2 ngày 47 ngày
9 0 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 61 ngày
1 1 ngày 42 ngày
2 27 ngày 37 ngày
3 0 ngày 42 ngày
4 14 ngày 65 ngày
5 2 ngày 68 ngày
6 3 ngày 66 ngày
7 39 ngày 35 ngày
8 7 ngày 47 ngày
9 4 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 61 ngày
1 17 ngày 42 ngày
2 0 ngày 37 ngày
3 2 ngày 42 ngày
4 25 ngày 65 ngày
5 15 ngày 68 ngày
6 11 ngày 66 ngày
7 6 ngày 35 ngày
8 12 ngày 47 ngày
9 4 ngày 70 ngày

Gan cực đại Tiền Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
30 57 13/10/2019 đến 13/12/2020 12/05/2024
52 45 29/03/2020 đến 07/03/2021 21/04/2024
90 45 11/06/2017 đến 22/04/2018 05/05/2024
87 41 07/01/2018 đến 21/10/2018 14/04/2024
80 39 01/05/2016 đến 29/01/2017 05/05/2024
10 39 28/05/2017 đến 25/02/2018 12/05/2024
27 38 27/12/2015 đến 18/09/2016 05/05/2024
06 38 17/04/2016 đến 08/01/2017 28/04/2024
08 38 27/02/2011 đến 20/11/2011 31/03/2024
71 38 29/11/2020 đến 05/12/2021 19/05/2024
00 37 07/06/2009 đến 21/02/2010 12/05/2024
26 36 30/12/2012 đến 08/09/2013 12/05/2024
35 36 31/05/2020 đến 07/02/2021 04/02/2024
88 36 13/12/2015 đến 21/08/2016 19/05/2024
67 36 09/05/2021 đến 01/05/2022 24/03/2024
11 35 07/08/2022 đến 09/04/2023 21/04/2024
09 35 02/09/2018 đến 05/05/2019 21/04/2024
82 35 15/11/2015 đến 17/07/2016 11/02/2024
70 34 07/07/2013 đến 02/03/2014 05/05/2024
34 34 20/03/2011 đến 13/11/2011 21/04/2024
40 33 22/02/2009 đến 11/10/2009 19/05/2024
43 33 21/10/2012 đến 09/06/2013 12/05/2024
98 33 02/10/2016 đến 21/05/2017 10/03/2024
54 33 10/01/2021 đến 12/12/2021 31/03/2024
69 32 09/05/2010 đến 19/12/2010 21/04/2024
75 32 06/02/2022 đến 18/09/2022 17/03/2024
55 32 29/10/2017 đến 10/06/2018 19/05/2024
86 32 05/10/2014 đến 17/05/2015 07/04/2024
42 31 04/01/2015 đến 09/08/2015 14/04/2024
79 31 18/12/2016 đến 23/07/2017 28/04/2024
41 31 06/12/2020 đến 24/10/2021 31/03/2024
33 31 16/01/2022 đến 21/08/2022 12/05/2024
63 31 24/02/2013 đến 29/09/2013 05/05/2024
92 30 09/02/2020 đến 04/10/2020 24/03/2024
91 30 21/08/2022 đến 19/03/2023 17/03/2024
93 30 07/04/2019 đến 03/11/2019 12/05/2024
04 30 03/07/2022 đến 29/01/2023 10/03/2024
22 30 31/10/2010 đến 29/05/2011 18/02/2024
56 30 12/06/2011 đến 08/01/2012 31/03/2024
25 30 03/09/2017 đến 01/04/2018 24/03/2024
49 29 07/06/2009 đến 27/12/2009 10/03/2024
97 29 10/06/2018 đến 30/12/2018 21/04/2024
02 29 31/08/2014 đến 22/03/2015
28 29 31/03/2013 đến 20/10/2013 12/05/2024
44 29 20/03/2022 đến 09/10/2022 21/04/2024
39 29 07/10/2012 đến 28/04/2013 24/03/2024
36 29 08/09/2019 đến 29/03/2020 28/04/2024
78 29 03/01/2010 đến 25/07/2010 12/05/2024
17 28 12/02/2012 đến 26/08/2012 28/01/2024
47 28 17/04/2022 đến 30/10/2022 05/05/2024
50 28 21/05/2017 đến 03/12/2017 28/04/2024
19 28 07/04/2019 đến 20/10/2019 07/04/2024
84 28 06/12/2015 đến 19/06/2016 28/04/2024
24 28 13/01/2019 đến 28/07/2019 05/05/2024
65 27 01/11/2020 đến 09/05/2021 17/03/2024
99 27 23/04/2017 đến 29/10/2017 14/04/2024
01 27 29/12/2019 đến 02/08/2020 25/02/2024
21 27 10/04/2011 đến 16/10/2011 19/05/2024
29 27 26/03/2017 đến 01/10/2017 12/05/2024
05 26 17/11/2019 đến 14/06/2020 19/05/2024
89 26 16/01/2011 đến 17/07/2011 05/05/2024
16 26 04/04/2010 đến 03/10/2010 14/04/2024
76 26 03/12/2017 đến 03/06/2018 24/03/2024
48 26 10/11/2013 đến 11/05/2014 28/04/2024
74 26 22/03/2015 đến 20/09/2015 10/03/2024
46 26 12/07/2020 đến 10/01/2021 19/05/2024
73 26 29/04/2018 đến 28/10/2018 21/04/2024
31 25 13/09/2020 đến 07/03/2021 12/05/2024
03 25 20/05/2012 đến 11/11/2012 28/04/2024
72 25 20/04/2014 đến 12/10/2014 19/05/2024
57 25 01/10/2017 đến 25/03/2018 19/05/2024
68 25 04/08/2013 đến 26/01/2014 12/05/2024
66 25 02/09/2012 đến 24/02/2013 19/05/2024
38 25 27/02/2011 đến 21/08/2011 05/05/2024
83 24 26/11/2017 đến 13/05/2018 12/05/2024
12 24 12/12/2021 đến 29/05/2022 28/04/2024
13 24 14/03/2010 đến 29/08/2010 28/04/2024
60 24 26/07/2015 đến 10/01/2016 28/04/2024
23 24 13/04/2014 đến 28/09/2014 19/05/2024
53 24 15/02/2015 đến 02/08/2015 19/05/2024
45 24 08/04/2012 đến 23/09/2012 17/03/2024
77 24 06/10/2013 đến 23/03/2014 24/03/2024
15 23 16/07/2017 đến 24/12/2017 24/03/2024
07 23 31/08/2014 đến 08/02/2015 19/05/2024
58 23 23/03/2014 đến 31/08/2014 19/05/2024
51 23 27/01/2019 đến 07/07/2019 05/05/2024
20 23 13/02/2022 đến 24/07/2022 19/05/2024
18 22 06/10/2013 đến 09/03/2014 28/04/2024
59 22 01/11/2015 đến 03/04/2016 03/03/2024
81 22 07/06/2015 đến 08/11/2015 05/05/2024
61 21 20/01/2013 đến 16/06/2013 12/05/2024
64 21 16/08/2020 đến 10/01/2021 28/01/2024
14 20 17/12/2017 đến 06/05/2018 19/05/2024
94 20 19/12/2010 đến 08/05/2011 19/05/2024
95 20 24/02/2013 đến 14/07/2013 07/04/2024
96 20 24/05/2009 đến 11/10/2009 14/04/2024
85 19 29/06/2014 đến 09/11/2014 05/05/2024
62 19 28/05/2017 đến 08/10/2017 12/05/2024
32 19 13/02/2011 đến 26/06/2011 31/03/2024
37 19 12/01/2020 đến 21/06/2020 31/03/2024

Gan cực đại Tiền Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 23 12/06/2011 đến 20/11/2011 12/05/2024
06-60 21 26/07/2015 đến 20/12/2015 19/05/2024
46-64 21 16/08/2020 đến 10/01/2021 14/04/2024
02-20 20 19/10/2014 đến 08/03/2015 05/05/2024
00-55 20 04/09/2016 đến 22/01/2017 12/05/2024
25-52 20 12/02/2017 đến 02/07/2017 05/05/2024
17-71 20 09/08/2009 đến 27/12/2009 19/05/2024
45-54 19 04/09/2016 đến 15/01/2017 31/03/2024
36-63 19 17/03/2019 đến 28/07/2019 19/05/2024
44-99 18 05/03/2017 đến 09/07/2017 12/05/2024
33-88 18 10/12/2017 đến 15/04/2018 19/05/2024
69-96 18 11/01/2009 đến 17/05/2009 21/04/2024
67-76 18 05/07/2009 đến 08/11/2009 21/04/2024
49-94 18 30/06/2013 đến 03/11/2013 21/04/2024
04-40 18 20/12/2020 đến 25/04/2021 12/05/2024
18-81 17 07/06/2015 đến 04/10/2015 05/05/2024
48-84 17 24/05/2020 đến 20/09/2020 21/04/2024
14-41 17 23/09/2018 đến 20/01/2019 05/05/2024
47-74 16 31/05/2015 đến 20/09/2015 21/04/2024
34-43 16 21/10/2012 đến 10/02/2013 28/04/2024
29-92 16 09/02/2020 đến 28/06/2020 19/05/2024
28-82 16 20/12/2015 đến 10/04/2016 19/05/2024
01-10 15 16/02/2020 đến 28/06/2020 14/04/2024
03-30 15 30/08/2020 đến 13/12/2020 19/05/2024
11-66 15 24/12/2017 đến 08/04/2018 12/05/2024
19-91 15 28/04/2019 đến 11/08/2019 12/05/2024
38-83 15 27/02/2011 đến 12/06/2011 28/04/2024
13-31 15 15/09/2013 đến 29/12/2013 05/05/2024
16-61 15 19/04/2009 đến 02/08/2009 19/05/2024
56-65 15 01/09/2019 đến 15/12/2019 19/05/2024
07-70 15 07/07/2013 đến 20/10/2013 24/03/2024
26-62 14 30/01/2022 đến 08/05/2022 28/04/2024
22-77 14 16/04/2017 đến 23/07/2017 12/05/2024
89-98 14 25/11/2018 đến 03/03/2019 19/05/2024
79-97 14 10/02/2019 đến 19/05/2019 05/05/2024
78-87 14 27/01/2013 đến 05/05/2013 19/05/2024
05-50 14 13/07/2014 đến 19/10/2014 19/05/2024
23-32 14 13/02/2011 đến 22/05/2011 12/05/2024
12-21 14 06/10/2019 đến 12/01/2020 19/05/2024
37-73 14 22/07/2018 đến 28/10/2018 12/05/2024
68-86 13 19/06/2016 đến 18/09/2016 19/05/2024
09-90 13 19/11/2017 đến 18/02/2018 19/05/2024
35-53 13 22/09/2019 đến 22/12/2019 19/05/2024
15-51 13 28/08/2022 đến 27/11/2022 19/05/2024
58-85 12 12/02/2012 đến 06/05/2012 05/05/2024
39-93 12 28/07/2019 đến 20/10/2019 12/05/2024
27-72 12 26/06/2016 đến 18/09/2016 12/05/2024
57-75 11 27/02/2022 đến 15/05/2022 28/04/2024
59-95 10 09/10/2022 đến 18/12/2022 24/03/2024
24-42 10 10/01/2021 đến 21/03/2021 21/04/2024

Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 30 ngày 274 ngày
01 88 ngày 182 ngày
02 41 ngày 281 ngày
03 140 ngày 204 ngày
04 100 ngày 104 ngày
05 223 ngày 370 ngày
06 325 ngày 269 ngày
07 91 ngày 308 ngày
08 80 ngày 203 ngày
09 4 ngày 233 ngày
10 98 ngày 263 ngày
11 1 ngày 342 ngày
12 31 ngày 247 ngày
13 181 ngày 219 ngày
14 15 ngày 199 ngày
15 71 ngày 132 ngày
16 21 ngày 134 ngày
17 69 ngày 274 ngày
18 166 ngày 181 ngày
19 36 ngày 239 ngày
20 130 ngày 228 ngày
21 58 ngày 308 ngày
22 28 ngày 236 ngày
23 278 ngày 271 ngày
24 87 ngày 187 ngày
25 9 ngày 185 ngày
26 12 ngày 214 ngày
27 40 ngày 220 ngày
28 42 ngày 187 ngày
29 17 ngày 251 ngày
30 139 ngày 272 ngày
31 84 ngày 271 ngày
32 38 ngày 142 ngày
33 60 ngày 338 ngày
34 96 ngày 153 ngày
35 128 ngày 255 ngày
36 10 ngày 210 ngày
37 120 ngày 266 ngày
38 77 ngày 269 ngày
39 13 ngày 111 ngày
40 295 ngày 239 ngày
41 122 ngày 229 ngày
42 132 ngày 197 ngày
43 136 ngày 183 ngày
44 157 ngày 218 ngày
45 8 ngày 277 ngày
46 3 ngày 294 ngày
47 48 ngày 126 ngày
48 34 ngày 156 ngày
49 173 ngày 243 ngày
50 170 ngày 273 ngày
51 313 ngày 257 ngày
52 52 ngày 153 ngày
53 101 ngày 161 ngày
54 14 ngày 217 ngày
55 19 ngày 368 ngày
56 20 ngày 281 ngày
57 59 ngày 454 ngày
58 150 ngày 139 ngày
59 62 ngày 167 ngày
60 32 ngày 362 ngày
61 146 ngày 235 ngày
62 68 ngày 192 ngày
63 229 ngày 220 ngày
64 121 ngày 349 ngày
65 50 ngày 172 ngày
66 184 ngày 404 ngày
67 39 ngày 253 ngày
68 26 ngày 197 ngày
69 61 ngày 171 ngày
70 18 ngày 167 ngày
71 24 ngày 208 ngày
72 74 ngày 146 ngày
73 5 ngày 429 ngày
74 115 ngày 415 ngày
75 381 ngày 325 ngày
76 213 ngày 426 ngày
77 44 ngày 241 ngày
78 112 ngày 169 ngày
79 81 ngày 178 ngày
80 243 ngày 400 ngày
81 168 ngày 204 ngày
82 99 ngày 171 ngày
83 118 ngày 213 ngày
84 94 ngày 194 ngày
85 2 ngày 226 ngày
86 283 ngày 256 ngày
87 151 ngày 305 ngày
88 11 ngày 163 ngày
89 6 ngày 339 ngày
90 22 ngày 142 ngày
91 16 ngày 217 ngày
92 27 ngày 263 ngày
93 0 ngày 204 ngày
94 33 ngày 150 ngày
95 25 ngày 333 ngày
96 63 ngày 258 ngày
97 51 ngày 221 ngày
98 7 ngày 283 ngày
99 78 ngày 331 ngày

Lô gan Tiền Giang là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Tiền Giang hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Tiền Giang chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Tiền Giang số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Tiền Giang?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Tiền Giang, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSTG qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Tiền Giang hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan TG.

Nhận biết lô gan SXTG bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Tiền Giang mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSTG một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSTG bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Tiền Giang tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSTG (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSTG chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Tiền Giang trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan TG đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Tiền Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả TG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài TG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSTG

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về TG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về TG trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan TG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại TG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Tiền Giang lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Tiền Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Tiền Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Tiền Giang hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Tiền Giang trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội