Xem thống kê lô gan Vĩnh Long - Lô gan XSVL lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Vĩnh Long đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSVL

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
88 01/12/2023 24 33
37 22/12/2023 21 32
77 12/01/2024 18 38
11 19/01/2024 17 42
28 09/02/2024 14 24
89 16/02/2024 13 34
06 23/02/2024 12 23
72 01/03/2024 11 24
21 01/03/2024 11 24
22 01/03/2024 11 27
57 01/03/2024 11 29
23 08/03/2024 10 27
54 08/03/2024 10 29
08 08/03/2024 10 39
58 08/03/2024 10 31

Cặp lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
22-77 01/03/2024 11 18
45-54 22/03/2024 8 15
27-72 22/03/2024 8 11
01-10 05/04/2024 6 18
19-91 05/04/2024 6 14
11-66 05/04/2024 6 20
23-32 05/04/2024 6 12
08-80 12/04/2024 5 15
17-71 19/04/2024 4 16
02-20 19/04/2024 4 27
29-92 19/04/2024 4 16
78-87 26/04/2024 3 13
36-63 26/04/2024 3 12
14-41 26/04/2024 3 21

Thống kê đầu giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 85 ngày
1 12 ngày 39 ngày
2 2 ngày 42 ngày
3 0 ngày 42 ngày
4 4 ngày 69 ngày
5 3 ngày 56 ngày
6 6 ngày 47 ngày
7 14 ngày 32 ngày
8 24 ngày 38 ngày
9 9 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 85 ngày
1 0 ngày 39 ngày
2 16 ngày 42 ngày
3 1 ngày 42 ngày
4 14 ngày 69 ngày
5 10 ngày 56 ngày
6 2 ngày 47 ngày
7 24 ngày 32 ngày
8 12 ngày 38 ngày
9 3 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 33 ngày 85 ngày
1 8 ngày 39 ngày
2 6 ngày 42 ngày
3 1 ngày 42 ngày
4 0 ngày 69 ngày
5 11 ngày 56 ngày
6 18 ngày 47 ngày
7 7 ngày 32 ngày
8 2 ngày 38 ngày
9 5 ngày 32 ngày

Gan cực đại Vĩnh Long các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 54 08/05/2020 đến 21/05/2021 17/05/2024
46 50 26/02/2010 đến 11/02/2011 15/03/2024
50 45 03/08/2018 đến 14/06/2019 19/04/2024
84 44 10/12/2010 đến 14/10/2011 10/05/2024
52 42 11/12/2009 đến 01/10/2010 29/03/2024
11 42 19/04/2013 đến 07/02/2014 10/05/2024
31 40 11/03/2016 đến 16/12/2016 23/02/2024
08 39 25/07/2014 đến 24/04/2015 15/03/2024
77 38 22/06/2012 đến 15/03/2013 08/03/2024
92 35 15/09/2017 đến 18/05/2018 03/05/2024
85 35 29/01/2021 đến 14/01/2022 05/04/2024
99 34 28/05/2021 đến 06/05/2022 19/01/2024
89 34 25/10/2013 đến 20/06/2014 10/05/2024
62 34 14/08/2020 đến 09/04/2021 17/05/2024
40 34 02/04/2010 đến 26/11/2010 26/04/2024
02 34 25/09/2015 đến 20/05/2016 10/05/2024
04 33 24/05/2019 đến 10/01/2020 10/05/2024
05 33 17/12/2021 đến 05/08/2022 29/03/2024
60 33 18/12/2020 đến 19/11/2021 05/04/2024
88 33 05/01/2018 đến 24/08/2018 05/04/2024
38 32 07/08/2009 đến 19/03/2010 19/04/2024
37 32 27/09/2019 đến 05/06/2020 01/03/2024
20 32 13/11/2015 đến 24/06/2016 01/03/2024
93 32 20/11/2009 đến 02/07/2010 08/03/2024
73 31 11/12/2020 đến 29/10/2021 26/04/2024
82 31 15/05/2020 đến 18/12/2020 17/05/2024
58 31 13/05/2016 đến 16/12/2016 03/05/2024
30 31 16/10/2015 đến 20/05/2016 22/03/2024
19 31 12/04/2019 đến 15/11/2019 09/02/2024
12 30 30/11/2018 đến 28/06/2019 19/04/2024
49 30 28/09/2012 đến 26/04/2013 26/04/2024
17 30 27/11/2015 đến 24/06/2016 17/05/2024
39 30 30/11/2012 đến 28/06/2013 05/04/2024
96 30 16/10/2020 đến 14/05/2021 17/05/2024
57 29 02/08/2013 đến 21/02/2014 17/05/2024
54 29 19/04/2019 đến 08/11/2019 17/05/2024
86 29 22/10/2021 đến 13/05/2022 22/03/2024
18 29 09/10/2020 đến 30/04/2021 22/12/2023
13 29 24/05/2013 đến 13/12/2013 17/05/2024
81 29 26/04/2013 đến 15/11/2013 03/05/2024
90 29 25/03/2016 đến 14/10/2016 03/05/2024
80 28 06/10/2017 đến 20/04/2018 05/04/2024
51 28 09/05/2014 đến 21/11/2014 03/05/2024
74 28 20/07/2018 đến 01/02/2019 17/05/2024
76 28 04/10/2013 đến 18/04/2014 17/05/2024
65 28 23/11/2012 đến 07/06/2013 22/03/2024
48 28 22/09/2017 đến 06/04/2018 10/05/2024
45 28 16/09/2016 đến 31/03/2017 26/04/2024
42 28 17/04/2015 đến 30/10/2015 03/05/2024
36 28 03/03/2017 đến 15/09/2017 12/04/2024
35 28 21/02/2014 đến 05/09/2014 19/04/2024
01 28 26/05/2017 đến 08/12/2017 12/04/2024
14 28 22/06/2018 đến 04/01/2019 15/03/2024
03 28 06/03/2009 đến 18/09/2009 26/04/2024
56 27 25/12/2015 đến 01/07/2016 08/03/2024
22 27 01/04/2022 đến 07/10/2022 10/05/2024
23 27 22/05/2020 đến 27/11/2020 10/05/2024
47 27 31/12/2010 đến 08/07/2011 01/03/2024
34 27 05/08/2011 đến 10/02/2012 08/03/2024
09 27 10/08/2018 đến 15/02/2019 26/04/2024
83 27 24/05/2019 đến 29/11/2019 03/05/2024
78 26 10/07/2020 đến 08/01/2021 29/03/2024
87 26 09/09/2022 đến 10/03/2023 29/03/2024
98 26 01/06/2018 đến 30/11/2018 26/04/2024
16 26 19/08/2011 đến 17/02/2012 05/04/2024
10 26 25/10/2019 đến 22/05/2020 03/05/2024
53 26 11/04/2014 đến 10/10/2014 05/04/2024
61 26 23/05/2014 đến 21/11/2014 17/05/2024
44 25 24/05/2019 đến 15/11/2019 03/05/2024
00 25 12/08/2016 đến 03/02/2017 17/05/2024
15 25 25/08/2017 đến 16/02/2018 17/05/2024
97 25 04/12/2009 đến 28/05/2010 19/04/2024
33 25 14/06/2019 đến 06/12/2019 01/03/2024
41 25 07/09/2012 đến 01/03/2013 17/05/2024
43 25 24/01/2014 đến 18/07/2014 10/05/2024
79 25 05/04/2013 đến 27/09/2013 17/05/2024
71 25 16/09/2022 đến 10/03/2023 12/04/2024
69 25 18/01/2019 đến 12/07/2019 12/01/2024
95 24 28/10/2022 đến 14/04/2023 22/03/2024
55 24 20/02/2009 đến 07/08/2009 10/05/2024
21 24 11/06/2010 đến 26/11/2010 12/04/2024
28 24 16/10/2009 đến 02/04/2010 10/05/2024
72 24 31/12/2010 đến 17/06/2011 10/05/2024
29 24 03/06/2011 đến 18/11/2011 22/03/2024
68 24 01/04/2011 đến 16/09/2011 10/05/2024
94 23 29/10/2010 đến 08/04/2011 03/05/2024
32 23 24/01/2020 đến 31/07/2020 15/03/2024
06 23 17/07/2020 đến 25/12/2020 26/04/2024
64 22 10/07/2020 đến 11/12/2020 01/12/2023
26 22 27/04/2018 đến 28/09/2018 16/02/2024
75 22 01/03/2019 đến 02/08/2019 12/04/2024
25 22 05/03/2021 đến 19/11/2021 29/03/2024
24 22 05/08/2022 đến 06/01/2023 12/04/2024
67 21 25/06/2010 đến 19/11/2010 17/05/2024
66 21 09/01/2015 đến 05/06/2015 10/05/2024
91 21 13/01/2017 đến 09/06/2017 03/05/2024
27 21 16/10/2009 đến 12/03/2010 26/04/2024
59 21 20/10/2017 đến 16/03/2018 19/04/2024
70 19 17/08/2018 đến 28/12/2018 17/05/2024
63 19 11/08/2017 đến 22/12/2017 03/05/2024

Gan cực đại Vĩnh Long các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
02-20 27 13/11/2015 đến 20/05/2016 05/04/2024
33-88 22 06/03/2009 đến 07/08/2009 19/04/2024
35-53 21 11/04/2014 đến 05/09/2014 10/05/2024
89-98 21 22/11/2013 đến 18/04/2014 03/05/2024
14-41 21 27/07/2018 đến 21/12/2018 10/05/2024
11-66 20 14/12/2018 đến 03/05/2019 03/05/2024
37-73 20 27/09/2019 đến 14/02/2020 17/05/2024
69-96 19 18/01/2019 đến 31/05/2019 12/04/2024
44-99 18 11/09/2009 đến 15/01/2010 03/05/2024
22-77 18 03/06/2022 đến 07/10/2022 10/05/2024
67-76 18 15/11/2013 đến 21/03/2014 17/05/2024
59-95 18 09/12/2022 đến 14/04/2023 26/04/2024
01-10 18 24/04/2009 đến 28/08/2009 10/05/2024
34-43 18 21/10/2022 đến 24/02/2023 10/05/2024
24-42 18 06/11/2009 đến 12/03/2010 19/04/2024
38-83 17 06/02/2009 đến 05/06/2009 10/05/2024
26-62 17 11/03/2011 đến 08/07/2011 05/04/2024
18-81 16 11/10/2019 đến 31/01/2020 05/04/2024
47-74 16 07/06/2013 đến 27/09/2013 03/05/2024
39-93 16 13/03/2020 đến 31/07/2020 17/05/2024
16-61 16 27/05/2016 đến 16/09/2016 03/05/2024
29-92 16 25/06/2010 đến 15/10/2010 22/03/2024
07-70 16 28/08/2020 đến 18/12/2020 10/05/2024
17-71 16 24/06/2011 đến 14/10/2011 19/04/2024
03-30 16 29/05/2020 đến 18/09/2020 17/05/2024
08-80 15 10/03/2017 đến 23/06/2017 17/05/2024
15-51 15 26/10/2018 đến 08/02/2019 26/04/2024
68-86 15 29/06/2018 đến 12/10/2018 17/05/2024
12-21 15 15/02/2013 đến 31/05/2013 17/05/2024
45-54 15 16/12/2016 đến 31/03/2017 17/05/2024
49-94 15 11/01/2013 đến 26/04/2013 22/03/2024
79-97 14 02/12/2016 đến 10/03/2017 10/05/2024
56-65 14 21/12/2012 đến 29/03/2013 10/05/2024
19-91 14 17/05/2013 đến 23/08/2013 10/05/2024
48-84 14 01/12/2017 đến 09/03/2018 10/05/2024
46-64 14 24/09/2010 đến 31/12/2010 10/05/2024
05-50 14 08/04/2022 đến 15/07/2022 17/05/2024
58-85 13 09/10/2015 đến 08/01/2016 03/05/2024
13-31 13 02/09/2016 đến 02/12/2016 03/05/2024
09-90 13 12/08/2022 đến 11/11/2022 17/05/2024
78-87 13 21/10/2016 đến 20/01/2017 03/05/2024
04-40 13 09/09/2016 đến 09/12/2016 17/05/2024
00-55 13 21/08/2009 đến 20/11/2009 26/04/2024
25-52 13 07/05/2021 đến 19/11/2021 10/05/2024
06-60 13 05/02/2016 đến 06/05/2016 17/05/2024
57-75 12 01/03/2019 đến 24/05/2019 17/05/2024
36-63 12 29/07/2022 đến 21/10/2022 05/04/2024
28-82 12 08/01/2010 đến 02/04/2010 01/03/2024
23-32 12 08/02/2019 đến 03/05/2019 17/05/2024
27-72 11 03/02/2017 đến 21/04/2017 17/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 89 ngày 150 ngày
02 21 ngày 295 ngày
03 1 ngày 168 ngày
04 17 ngày 548 ngày
05 11 ngày 449 ngày
06 18 ngày 201 ngày
07 195 ngày 210 ngày
08 99 ngày 380 ngày
09 5 ngày 219 ngày
10 50 ngày 203 ngày
11 36 ngày 391 ngày
12 42 ngày 178 ngày
13 38 ngày 168 ngày
14 172 ngày 226 ngày
15 82 ngày 318 ngày
16 121 ngày 271 ngày
17 67 ngày 200 ngày
18 12 ngày 230 ngày
19 78 ngày 392 ngày
20 248 ngày 192 ngày
21 22 ngày 179 ngày
22 16 ngày 239 ngày
23 110 ngày 231 ngày
24 20 ngày 243 ngày
25 107 ngày 122 ngày
26 2 ngày 367 ngày
27 27 ngày 150 ngày
28 33 ngày 240 ngày
29 8 ngày 254 ngày
30 25 ngày 290 ngày
31 0 ngày 452 ngày
32 104 ngày 171 ngày
33 277 ngày 287 ngày
34 446 ngày 390 ngày
35 35 ngày 208 ngày
36 81 ngày 226 ngày
37 103 ngày 204 ngày
38 97 ngày 476 ngày
39 48 ngày 182 ngày
40 4 ngày 466 ngày
41 43 ngày 225 ngày
42 147 ngày 181 ngày
43 26 ngày 299 ngày
44 66 ngày 387 ngày
45 10 ngày 393 ngày
46 296 ngày 240 ngày
47 246 ngày 190 ngày
48 225 ngày 174 ngày
49 158 ngày 245 ngày
50 205 ngày 220 ngày
51 62 ngày 272 ngày
52 116 ngày 402 ngày
53 15 ngày 279 ngày
54 28 ngày 226 ngày
55 56 ngày 176 ngày
56 156 ngày 180 ngày
57 117 ngày 307 ngày
58 102 ngày 103 ngày
59 3 ngày 118 ngày
60 163 ngày 173 ngày
61 7 ngày 223 ngày
62 232 ngày 251 ngày
63 40 ngày 197 ngày
64 45 ngày 358 ngày
65 68 ngày 167 ngày
66 6 ngày 187 ngày
67 77 ngày 158 ngày
68 54 ngày 249 ngày
69 39 ngày 168 ngày
70 53 ngày 194 ngày
71 109 ngày 517 ngày
72 19 ngày 247 ngày
73 273 ngày 217 ngày
74 14 ngày 327 ngày
75 87 ngày 187 ngày
76 61 ngày 259 ngày
77 210 ngày 219 ngày
78 58 ngày 174 ngày
79 122 ngày 199 ngày
80 127 ngày 179 ngày
81 351 ngày 295 ngày
82 287 ngày 231 ngày
83 75 ngày 379 ngày
84 30 ngày 276 ngày
85 243 ngày 287 ngày
86 155 ngày 259 ngày
87 24 ngày 387 ngày
88 31 ngày 269 ngày
89 131 ngày 144 ngày
90 151 ngày 186 ngày
91 85 ngày 405 ngày
92 267 ngày 211 ngày
93 228 ngày 172 ngày
94 41 ngày 221 ngày
95 29 ngày 123 ngày
96 47 ngày 184 ngày
97 37 ngày 332 ngày
98 160 ngày 232 ngày
99 9 ngày 267 ngày

Lô gan Vĩnh Long là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Vĩnh Long hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Vĩnh Long chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Vĩnh Long số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Vĩnh Long?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Vĩnh Long, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSVL qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Vĩnh Long hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan VL.

Nhận biết lô gan SXVL bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Vĩnh Long mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSVL một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSVL bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Vĩnh Long tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSVL (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSVL chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Vĩnh Long trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan VL đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Vĩnh Long:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả VL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài VL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSVL

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về VL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về VL trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan VL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại VL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Vĩnh Long.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Vĩnh Long lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Vĩnh Long hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Vĩnh Long trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội