Xem thống kê lô gan Vũng Tàu - Lô gan XSVT lâu ngày chưa ra

Thống kê lô gan Vũng Tàu đến ngày 19/05/2024 - Lô gan XSVT

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
43 07/11/2023 27 25
08 02/01/2024 19 22
94 02/01/2024 19 31
81 09/01/2024 18 23
86 16/01/2024 17 21
30 30/01/2024 15 25
72 13/02/2024 13 24
31 13/02/2024 13 41
98 13/02/2024 13 22
22 20/02/2024 12 22
75 20/02/2024 12 31
50 27/02/2024 11 32
65 27/02/2024 11 24
39 27/02/2024 11 33
32 27/02/2024 11 24
23 05/03/2024 10 21
96 05/03/2024 10 36
91 05/03/2024 10 31

Cặp lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
23-32 05/03/2024 10 11
19-91 26/03/2024 7 14
39-93 02/04/2024 6 14
56-65 02/04/2024 6 12
49-94 09/04/2024 5 15
11-66 09/04/2024 5 14
46-64 16/04/2024 4 19
08-80 16/04/2024 4 15
38-83 16/04/2024 4 19
78-87 16/04/2024 4 13
02-20 16/04/2024 4 17
22-77 16/04/2024 4 12
59-95 23/04/2024 3 13
68-86 23/04/2024 3 13
47-74 23/04/2024 3 22
89-98 23/04/2024 3 14
13-31 23/04/2024 3 19
05-50 23/04/2024 3 12

Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 42 ngày
1 7 ngày 62 ngày
2 1 ngày 32 ngày
3 10 ngày 39 ngày
4 0 ngày 48 ngày
5 34 ngày 37 ngày
6 3 ngày 37 ngày
7 2 ngày 59 ngày
8 18 ngày 57 ngày
9 11 ngày 34 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 13 ngày 42 ngày
1 0 ngày 62 ngày
2 39 ngày 32 ngày
3 18 ngày 39 ngày
4 19 ngày 48 ngày
5 14 ngày 37 ngày
6 2 ngày 37 ngày
7 1 ngày 59 ngày
8 5 ngày 57 ngày
9 7 ngày 34 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 42 ngày
1 8 ngày 62 ngày
2 12 ngày 32 ngày
3 2 ngày 39 ngày
4 4 ngày 48 ngày
5 0 ngày 37 ngày
6 17 ngày 37 ngày
7 3 ngày 59 ngày
8 6 ngày 57 ngày
9 1 ngày 34 ngày

Gan cực đại Vũng Tàu các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
93 50 06/10/2009 đến 21/09/2010 14/05/2024
58 49 28/07/2020 đến 06/07/2021 07/05/2024
45 45 11/02/2020 đến 19/01/2021 02/04/2024
07 45 01/03/2016 đến 10/01/2017 07/05/2024
77 43 31/03/2009 đến 26/01/2010 09/04/2024
52 42 24/04/2018 đến 12/02/2019 23/04/2024
47 41 23/10/2012 đến 06/08/2013 14/05/2024
31 41 23/02/2016 đến 06/12/2016 16/04/2024
89 39 09/10/2012 đến 09/07/2013 02/01/2024
88 38 26/11/2013 đến 19/08/2014 07/05/2024
05 37 06/10/2009 đến 22/06/2010 23/04/2024
12 37 03/09/2013 đến 20/05/2014 09/04/2024
14 37 30/06/2020 đến 16/03/2021 14/05/2024
80 37 24/10/2017 đến 10/07/2018 23/04/2024
68 36 02/01/2018 đến 11/09/2018 30/04/2024
53 36 30/06/2015 đến 15/03/2016 30/04/2024
63 36 19/12/2017 đến 28/08/2018 07/05/2024
96 36 07/06/2011 đến 14/02/2012 12/03/2024
90 36 25/02/2020 đến 01/12/2020 14/05/2024
21 35 10/04/2012 đến 11/12/2012 26/03/2024
67 35 07/07/2009 đến 09/03/2010 16/04/2024
03 35 08/11/2011 đến 10/07/2012 23/04/2024
16 34 17/04/2012 đến 11/12/2012 20/02/2024
49 34 13/11/2018 đến 09/07/2019 05/03/2024
85 34 10/04/2018 đến 04/12/2018 07/05/2024
39 33 18/07/2017 đến 06/03/2018 07/05/2024
26 32 28/06/2016 đến 07/02/2017 02/04/2024
57 32 16/05/2017 đến 26/12/2017 07/05/2024
71 32 14/05/2019 đến 24/12/2019 09/04/2024
79 32 23/12/2014 đến 04/08/2015 12/03/2024
50 32 15/05/2012 đến 25/12/2012 30/01/2024
84 32 08/05/2012 đến 18/12/2012 13/02/2024
55 31 24/04/2012 đến 27/11/2012 27/02/2024
75 31 09/07/2013 đến 11/02/2014 02/04/2024
48 31 10/07/2012 đến 12/02/2013 14/05/2024
91 31 16/06/2015 đến 26/01/2016 23/04/2024
94 31 11/11/2014 đến 16/06/2015 19/03/2024
42 31 13/03/2012 đến 16/10/2012 07/05/2024
62 30 11/09/2012 đến 09/04/2013 19/03/2024
01 30 24/11/2020 đến 22/06/2021 27/02/2024
27 30 13/11/2012 đến 11/06/2013 07/05/2024
66 28 14/04/2015 đến 27/10/2015 14/05/2024
38 28 07/09/2010 đến 22/03/2011 30/04/2024
78 28 25/01/2022 đến 09/08/2022 07/11/2023
18 28 25/08/2020 đến 09/03/2021 19/03/2024
19 28 08/12/2015 đến 28/06/2016 14/05/2024
33 28 20/09/2022 đến 04/04/2023 09/04/2024
51 28 02/10/2018 đến 16/04/2019 16/04/2024
40 28 17/04/2018 đến 30/10/2018 07/05/2024
25 27 17/05/2016 đến 22/11/2016 09/04/2024
28 27 31/05/2022 đến 06/12/2022 27/02/2024
56 27 08/02/2011 đến 16/08/2011 19/03/2024
29 27 22/09/2009 đến 30/03/2010 14/05/2024
73 27 25/10/2016 đến 02/05/2017 14/05/2024
35 27 09/08/2011 đến 14/02/2012 14/05/2024
10 26 10/03/2015 đến 08/09/2015 26/03/2024
82 26 18/10/2022 đến 18/04/2023 02/04/2024
44 26 03/10/2017 đến 03/04/2018 14/05/2024
41 26 12/10/2010 đến 12/04/2011 30/04/2024
76 25 20/12/2011 đến 12/06/2012 23/04/2024
09 25 19/07/2022 đến 10/01/2023 14/05/2024
60 25 26/12/2017 đến 19/06/2018 30/04/2024
30 25 05/03/2013 đến 27/08/2013 14/05/2024
43 25 14/06/2022 đến 06/12/2022 30/04/2024
37 25 24/09/2013 đến 18/03/2014 16/04/2024
04 25 07/05/2013 đến 29/10/2013 27/02/2024
92 24 22/06/2010 đến 07/12/2010 02/04/2024
59 24 26/01/2010 đến 13/07/2010 07/05/2024
65 24 22/12/2009 đến 08/06/2010 23/04/2024
87 24 06/03/2018 đến 21/08/2018 30/04/2024
17 24 08/05/2018 đến 23/10/2018 30/04/2024
72 24 01/10/2013 đến 18/03/2014 07/05/2024
32 24 26/05/2009 đến 10/11/2009 13/02/2024
02 24 14/04/2015 đến 29/09/2015 14/05/2024
95 24 09/06/2015 đến 24/11/2015 23/04/2024
97 24 02/09/2014 đến 17/02/2015 20/02/2024
64 24 22/09/2015 đến 15/03/2016 30/04/2024
24 24 17/11/2020 đến 04/05/2021 16/04/2024
81 23 16/07/2013 đến 24/12/2013 16/04/2024
11 23 19/01/2016 đến 28/06/2016 23/04/2024
70 23 12/04/2022 đến 20/09/2022 16/04/2024
74 23 22/09/2020 đến 02/03/2021 09/01/2024
36 23 13/08/2013 đến 21/01/2014 30/04/2024
20 23 22/03/2016 đến 30/08/2016 16/04/2024
15 23 11/06/2019 đến 19/11/2019 26/03/2024
69 23 13/12/2016 đến 23/05/2017 16/04/2024
08 22 19/07/2016 đến 20/12/2016 16/01/2024
98 22 07/11/2017 đến 10/04/2018 02/04/2024
22 22 16/10/2012 đến 19/03/2013 30/04/2024
23 21 18/09/2012 đến 12/02/2013 23/04/2024
86 21 20/09/2022 đến 14/02/2023 07/05/2024
54 21 24/03/2009 đến 18/08/2009 05/03/2024
46 21 15/06/2021 đến 22/02/2022 30/04/2024
99 21 28/05/2013 đến 22/10/2013 02/04/2024
06 20 16/10/2018 đến 05/03/2019 02/01/2024
61 20 25/05/2021 đến 25/01/2022 23/04/2024
13 20 03/12/2019 đến 19/05/2020 05/03/2024
00 20 21/05/2013 đến 08/10/2013 14/05/2024
83 20 27/05/2014 đến 14/10/2014 13/02/2024
34 19 13/02/2018 đến 26/06/2018 07/05/2024

Gan cực đại Vũng Tàu các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 23 10/07/2012 đến 18/12/2012 07/05/2024
47-74 22 01/01/2013 đến 04/06/2013 16/04/2024
01-10 20 02/02/2021 đến 22/06/2021 07/05/2024
57-75 20 30/07/2013 đến 17/12/2013 07/05/2024
46-64 19 15/06/2021 đến 08/02/2022 23/04/2024
13-31 19 23/02/2016 đến 05/07/2016 14/05/2024
38-83 19 27/05/2014 đến 07/10/2014 30/04/2024
29-92 19 29/09/2009 đến 09/02/2010 16/04/2024
25-52 19 29/05/2018 đến 09/10/2018 07/05/2024
09-90 18 28/07/2020 đến 01/12/2020 14/05/2024
02-20 17 27/05/2014 đến 23/09/2014 23/04/2024
44-99 17 13/10/2015 đến 16/02/2016 14/05/2024
69-96 17 18/10/2011 đến 14/02/2012 30/04/2024
45-54 17 11/12/2018 đến 09/04/2019 07/05/2024
27-72 17 01/02/2022 đến 31/05/2022 07/05/2024
26-62 17 04/12/2012 đến 02/04/2013 14/05/2024
17-71 17 12/07/2022 đến 08/11/2022 26/03/2024
16-61 17 01/05/2012 đến 28/08/2012 05/03/2024
14-41 17 30/06/2020 đến 27/10/2020 07/05/2024
79-97 16 24/03/2020 đến 11/08/2020 14/05/2024
18-81 16 08/04/2014 đến 29/07/2014 14/05/2024
58-85 16 28/01/2020 đến 16/06/2020 07/05/2024
06-60 16 19/03/2019 đến 09/07/2019 30/04/2024
35-53 16 01/09/2015 đến 22/12/2015 30/04/2024
03-30 15 19/07/2011 đến 01/11/2011 14/05/2024
33-88 15 25/01/2022 đến 10/05/2022 14/05/2024
49-94 15 24/03/2009 đến 07/07/2009 30/04/2024
08-80 15 17/12/2013 đến 01/04/2014 14/05/2024
12-21 15 24/04/2012 đến 07/08/2012 16/04/2024
36-63 15 25/08/2020 đến 08/12/2020 02/04/2024
67-76 14 20/12/2011 đến 27/03/2012 14/05/2024
19-91 14 02/02/2016 đến 10/05/2016 16/04/2024
11-66 14 12/06/2012 đến 18/09/2012 23/04/2024
89-98 14 09/10/2012 đến 15/01/2013 07/05/2024
39-93 14 28/11/2017 đến 06/03/2018 09/04/2024
28-82 13 09/03/2021 đến 08/06/2021 02/04/2024
59-95 13 24/04/2012 đến 24/07/2012 14/05/2024
15-51 13 23/07/2019 đến 22/10/2019 30/04/2024
68-86 13 08/09/2020 đến 08/12/2020 23/04/2024
04-40 13 31/03/2009 đến 30/06/2009 07/05/2024
78-87 13 18/02/2020 đến 16/06/2020 23/04/2024
37-73 13 01/11/2011 đến 31/01/2012 30/04/2024
56-65 12 03/04/2012 đến 26/06/2012 16/04/2024
05-50 12 17/03/2015 đến 09/06/2015 14/05/2024
34-43 12 09/11/2021 đến 01/02/2022 23/04/2024
00-55 12 24/05/2011 đến 16/08/2011 14/05/2024
07-70 12 01/03/2016 đến 24/05/2016 09/04/2024
22-77 12 01/04/2014 đến 24/06/2014 16/04/2024
24-42 11 22/02/2022 đến 10/05/2022 30/04/2024
23-32 11 29/11/2022 đến 14/02/2023 07/05/2024

Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 13 ngày 154 ngày
01 20 ngày 299 ngày
02 123 ngày 315 ngày
03 219 ngày 277 ngày
04 30 ngày 225 ngày
05 16 ngày 207 ngày
06 97 ngày 241 ngày
07 468 ngày 413 ngày
08 137 ngày 160 ngày
09 36 ngày 278 ngày
10 80 ngày 323 ngày
11 12 ngày 412 ngày
12 258 ngày 292 ngày
13 283 ngày 251 ngày
14 95 ngày 686 ngày
15 250 ngày 195 ngày
16 230 ngày 175 ngày
17 52 ngày 364 ngày
18 60 ngày 163 ngày
19 7 ngày 247 ngày
20 88 ngày 224 ngày
21 135 ngày 262 ngày
22 39 ngày 207 ngày
23 25 ngày 139 ngày
24 217 ngày 197 ngày
25 49 ngày 278 ngày
26 61 ngày 283 ngày
27 1 ngày 385 ngày
28 5 ngày 234 ngày
29 82 ngày 168 ngày
30 434 ngày 379 ngày
31 150 ngày 201 ngày
32 86 ngày 172 ngày
33 213 ngày 188 ngày
34 151 ngày 96 ngày
35 220 ngày 206 ngày
36 186 ngày 232 ngày
37 118 ngày 182 ngày
38 10 ngày 132 ngày
39 79 ngày 198 ngày
40 33 ngày 199 ngày
41 0 ngày 291 ngày
42 40 ngày 185 ngày
43 138 ngày 269 ngày
44 50 ngày 303 ngày
45 112 ngày 530 ngày
46 74 ngày 189 ngày
47 8 ngày 206 ngày
48 15 ngày 198 ngày
49 29 ngày 194 ngày
50 179 ngày 221 ngày
51 168 ngày 444 ngày
52 43 ngày 538 ngày
53 65 ngày 210 ngày
54 125 ngày 254 ngày
55 142 ngày 142 ngày
56 178 ngày 299 ngày
57 75 ngày 210 ngày
58 99 ngày 261 ngày
59 34 ngày 206 ngày
60 32 ngày 202 ngày
61 3 ngày 233 ngày
62 55 ngày 155 ngày
63 37 ngày 126 ngày
64 157 ngày 414 ngày
65 101 ngày 222 ngày
66 122 ngày 166 ngày
67 73 ngày 196 ngày
68 81 ngày 392 ngày
69 368 ngày 313 ngày
70 201 ngày 146 ngày
71 6 ngày 277 ngày
72 56 ngày 183 ngày
73 51 ngày 262 ngày
74 133 ngày 317 ngày
75 14 ngày 341 ngày
76 2 ngày 233 ngày
77 4 ngày 366 ngày
78 72 ngày 285 ngày
79 17 ngày 344 ngày
80 26 ngày 512 ngày
81 35 ngày 363 ngày
82 116 ngày 255 ngày
83 18 ngày 449 ngày
84 182 ngày 189 ngày
85 93 ngày 172 ngày
86 64 ngày 151 ngày
87 54 ngày 330 ngày
88 360 ngày 305 ngày
89 67 ngày 265 ngày
90 38 ngày 160 ngày
91 11 ngày 209 ngày
92 62 ngày 262 ngày
93 162 ngày 222 ngày
94 19 ngày 206 ngày
95 58 ngày 167 ngày
96 328 ngày 273 ngày
97 106 ngày 110 ngày
98 45 ngày 307 ngày
99 194 ngày 277 ngày

Lô gan Vũng Tàu là gì?

Lô gan là gì? Lô gan Vũng Tàu hay còn được gọi lô khan là loại lô tô không về nhiều ngày trong thời gian thống kê kết quả xổ số vừa qua, hay còn có thể nói cách khác là con lô có tỉ lệ ít xuất hiện trong tháng hay có thể vượt ngưỡng mốc tháng thứ hai mới về.

Xét trên lý thuyết thì xổ số sẽ có một trăm con được quay với các xác suất đồng đều. Nhưng trên thực tế thì lại không được như vậy, có rất nhiều số lô không hề về. Nhưng lại có vài con xuất hiện liên tục trong vòng nhiều ngày.

Xuất hiện lô gan là do kết quả xổ số Vũng Tàu chỉ có 27 trong tổng số 100 con, chưa kể có vài số ra nhiều lần trong tháng. Đây cũng chính là lý do lô thủ thường xem xét tình huống lô khan miền Bắc lâu chưa về.

Với những nội dung đã cung cấp trên đây, chắc hẳn người chơi đã hiểu lô gan, lô khan là gì rồi đúng không nào.

Lô gan lâu nhất là bao nhiêu ngày?

Tùy thuộc vào từng cầu và từng miền mà có số ngày gan kỷ lục và ngắn nhất khác nhau. Nhưng về cơ bản với lô gan Vũng Tàu số ngày gan nhất dài khoảng 38 ngày và ngắn nhất là 16 ngày.

Tuy nhiên với lô gan miền Nam và miền Trung thì có số ngày gan lâu nhất khá dài, thậm chí có khi vượt mức từ 28 ngày, và gan lâu nhất là 50 ngày. Chính vì thế nên thường rất ít người chơi lựa chọn dạng cầu này.

Cách nhận biết lô gan XS Vũng Tàu?

Với mọi phương pháp nhận biết lô gan Xổ Số Vũng Tàu, sẽ có sự đa dạng do mỗi người có cách tiếp cận và kinh nghiệm chơi khác nhau. Dưới đây là một số phương pháp mà bạn có thể xem xét và tham khảo:

Nhận biết lô gan XSVT qua cách thống kê

Đây có lẽ là dấu hiệu hàng đầu để nhận biết liệu lô đó có phải là lô gan Xổ Số Vũng Tàu hay không. Con số tiếp theo có thể là chìa khóa mang lại may mắn cho bạn và anh em.

Thường thì, một cách phổ biến là quan sát trong khoảng 100 ngày, hoặc thậm chí một tháng, để xác định xem con số nào đang lâu về nhất và tần suất xuất hiện của nó là bao nhiêu.

Dựa trên dấu hiệu này, bạn có thể tương đối chắc chắn và luôn ưu tiên áp dụng nó làm một trong những bước đầu tiên để bắt lô gan VT.

Nhận biết lô gan SXVT bằng cách nuôi khung

Nếu bạn chọn áp dụng phương pháp nuôi khung 3 ngày hoặc 2 ngày liên tiếp cho một hoặc hai con lô nhưng chúng không về, và sau một tháng mà vẫn không có sự xuất hiện của chúng, đó chính là những dấu hiệu cho thấy đó là những con lô gan Vũng Tàu mà bạn cần tìm.

Mỗi dấu hiệu như vậy đều cung cấp gợi ý cho bạn để có thể bắt lô gan XSVT một cách chính xác hơn.

Ví dụ, nếu bạn nuôi con số 24 trong 5 ngày nhưng kết quả lại là 21, 22, 23, 25 hoặc các con số khác, thì 24 có thể được xác định là một lô gan XSMB.

Nhận biết lô gan XSVT bằng phương pháp thống kê 100 ngày

Trong vòng 100 ngày tính từ lần về gần nhất (trừ những con loto gan vừa xong, nếu vừa gan xong thì tính từ lúc bắt đầu gan), nếu con đó ra trên 35 lần thì xác suất tương lai nó sẽ là lô gan cực đại hay lô gan lâu nhất. Cách nhanh nhất là xem bảng thống kê lô gan Vũng Tàu tổng hợp được cập nhật hàng ngày, bạn có thể lọc theo chu kỳ gan 10 ngày, 15 ngày hoặc 20 ngày hay xem theo bảng từ 00 đến 99.

Ví dụ: Trong 100 ngày con 55 ra đến 40 lần và nó đã thành lô gan XSVT (không ra trên 13 ngày) với 2 lần gần đây nhất.

Kinh nghiệm bắt lô gan XSVT chính xác, hiệu quả nhất

Kinh nghiệm bắt lô gan, lô khan là gì? Làm thế nào để bắt lô khan được chuẩn xác. Chúng tôi tổng hợp kinh nghiệm từ các chuyên gia, cao thủ, lô thủ chuyên nghiệp để anh em có thể tham khảo:

  • Thống kê và phân tích: Dựa vào phương pháp thống kê dữ liệu từ các kết quả xổ số Vũng Tàu trước đó để nhận biết các con lô gan. Xem xét thời gian xuất hiện và tần suất của các con số để định rõ xu hướng.
  • Theo dõi chu kỳ: Chú ý đến chu kỳ xuất hiện của các con lô gan. Có thể có các chu kỳ ngắn hoặc dài, và việc nắm bắt được chu kỳ này sẽ giúp bạn dự đoán và bắt lô gan một cách chính xác.
  • Chia vốn hợp lý: Quản lý vốn một cách thông minh và hợp lý. Không nên đặt quá nhiều tiền vào một con số duy nhất mà thay vào đó hãy phân chia vốn để đặt cược vào nhiều con số khác nhau.
  • Sử dụng phương pháp anh em: Trao đổi và hợp tác với các anh em chơi lô để cùng nhau thống kê, phân tích và chia sẻ thông tin. Phương pháp này có thể giúp bạn nhận biết các con lô gan một cách chính xác hơn.
  • Kiên nhẫn và kiên trì: Bắt lô gan VT đòi hỏi sự kiên nhẫn và kiên trì. Đôi khi có thể mất một thời gian để nhận biết và bắt được lô gan, vì vậy hãy kiên nhẫn và không nản lòng khi gặp khó khăn.

Tóm lại, việc bắt lô gan chính xác và hiệu quả đòi hỏi sự kỹ năng, kiên nhẫn và phương pháp phân tích thông tin một cách thông minh. Hãy áp dụng các kinh nghiệm trên và luôn tỉnh táo khi tham gia trò chơi xổ số.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Vũng Tàu:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả VT.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài VT.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VT.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng KQXSVT

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về VT:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về VT trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan VT đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VT.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại VT:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Vũng Tàu.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Vũng Tàu lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Trên đây là những giải đáp chi tiết về khái niệm "lô gan" và "lô khan", cùng với các phương pháp chơi và kinh nghiệm bắt lô gan Vũng Tàu hiệu quả nhất. Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng thông tin từ bài viết này để tìm ra cách chơi phù hợp nhất với mình. Chúc các lô thủ nuôi lô gan thành công và thuận lợi trong mỗi phiên xổ số sắp tới!

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả xổ số Vũng Tàu trực tiếp tại: Xổ Số Hà Nội